1 глас

  • Uploaded by: Jovan Marko
  • 0
  • 0
  • last month
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View 1 глас as PDF for free.

More details

  • Words: 182
  • Pages: 1
Loading documents preview...
Господи возвах к тебје, услиши мја. Услиши мја Господи. Господи возвах к тебје, услиши мја; вонми гласу мољенија мојего, вњегда возвати ми к тебје. Услиши мја Господи. Да исправитсја молитва моја, јако кадило пред тобоју, воздјејаније руку мојеју, жертва вечерњаја. Услиши мја Господи. припев: Хвалите Господа вси јазици, похвалите јего вси људије. Вчернија нашја молитви прими свјатиј господи, и подажд нам остављеније грјехов, јако једин јеси јављеј мирје воскресеније. припев: Јако утвердисја милост јего на нас, и истина Господња пребивајет во вјек. Обидите људије Сион, и обимите јего, и дадите славу в њем воскресшему из мертвих, јако тој јест бог наш, избављеј нас от безаконији наших. Слава Отцу и Сину и свјатому Духу. Дењшиј ден... И ниње и присно и во вјек и вјеков. Амин. Всемирнују славу от человјек прозјабшују, и владику рождшују, небеснују двер воспоим Марију Дјеву, бесплотних пјесањ, и вјерних удобреније. Сија бо јависја небо и храм божества. Сија прегражденије вражди разрушивши, мир введе и царствије отверзе. Сију убо имушче вјери утвержденије, поборника имами из њеја рождшаго сја господа. Дерзајте убо, дерзајте људије божии, ибо тој побједит враги јако всесилен.

Related Documents

1-1
January 2021 2
Section 1 -introduction 1-1
February 2021 2
1
January 2021 2
1
January 2021 2
1
February 2021 3

More Documents from "beer lab"