3400 Gd Ct Cty Lon

  • Uploaded by: Trong Tran
  • 0
  • 0
  • January 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View 3400 Gd Ct Cty Lon as PDF for free.

More details

  • Words: 86,765
  • Pages: 268
Loading documents preview...
STT

TEN

539 182

NGUYỄN VĂN LÝ TRẦN THỊ MỸ HÒA

446 Ông Lê Quốc Hiệp 91 Nguyễn Hoàng Linh 329 2

TRẦN THỊ MINH TÂM Hồ Thị Diệu Hằng

409 TRẦN THỊ ÁI LAN 606

GHI CHU 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DT-XD CÔ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP QUỐC TẾ C

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Đầu Tư Xây D 2 000 GD HCM - Cty Trí Minh TNHH Thương Mạ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TOKYO 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Thanh Yến

1 100 GD HDQT - CTY TNHH NGOẠN THẠCH

NGUYỄN HỮU NAM

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CHỨNG KH

419 Ông Lê Hữu Thuận

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Điện Cơ T

NGUYỄN THÀNH LẬP PHAN TUYẾT MAI NGUYỄN DUY ĐOAN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH VISIT 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XD – TM 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XD & T

845 787 39

29 Huỳnh Văn Thành

363 Nguyễn Thanh Nhàn 159 Nguyễn Thị Kim Lan

2 000 GD HCM - Cty Song Tạo TNHH 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM-DV-KT HOÀNG VŨ 2 000 GD HCM - Cty Tuổi Trẻ TNHH Thương Mạ 2 000 GD HCM - Cty Kỷ Nguyên Mới TNHH Tư

VÕ HỮU TUẤN TRẦN TẤN TRUNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CHỨNG KH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP LIÊN Á QUỐ

996

16 627

VƯƠNG HOÀNG VŨ

994 DƯƠNG NGỌC DŨNG

1 100 GD HDQT - CTY CP GIẢI PHÁP KINH DO

326

NGUYỄN THỊ THU HÀ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH B.F.T

277

LÝ LAN PHƯƠNG

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH 1 TV TƯ VẤN TIẾP THỊ DV LAO ĐỘNG LAN PHƯƠNG

941 427

NGUYỄN THỊ PHI VÂN HOÀNG CAO TRÍ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP PHONG CÁC 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ACECOOK V

1011 NGUYỄN CHÍ THANH 924

NGÔ DUY THÁI

418 Ông Nguyễn Ngọc Hải 417 Ông Marc Townsend 1821 Trương Thị Hải Ðịnh 605

PHẠM HÙNG MINH

1712 Nguyễn Văn Hòa 232 764

1 100 GD HDQT - CTY CP GIẢI PHÁP KINH DO 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐỊA ỐC ACB

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Gỗ Việt 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Hoàn Thiện 2 000 GD HCM - Cty Tít TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MINH

2 000 GD HCM - Cty Phú Hòa Bình TNHH

Bùi Kiến Trung LÊ THỊ THU HẰNG

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Nhà Nhựa Vi 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH QUỐC TẾ

987 Bào Thanh Bình 281 Trần Phước ĐVũ

2 000 GD HCM - Cty Trung Tín TNHH Sản Xuất 2 000 GD HCM - Cty Tân Niềm Tin TNHH Thươn 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ÁNH SÁNG Á CHÂU 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất 2 000 GD HCM - Cty TNHH TM-DV-XD Quang T

368

TRƯƠNG QUANG ANH

415 Bà Ong Thị Kim Ngân 1859 Lê Quốc Việt

1191 Nguyễn Văn Mừng 607 TRẦN MINH CHUNG 802

ĐẶNG THẾ TÀI

79 Huỳnh Phong Nhã 1204 Nguyễn Mạnh Tuân 414 Ông Trần Nhất Phương 1083 PHẠM XUÂN TRANG 1057 Huỳnh Văn Ân 948 804

PHẠM VIỆT ANH ĐỖ DUY THÁI

2 000 GD HCM - Cty Tuyết Mai TNHH Thương M 1 100 GD HDQT - CTY CP SAO HỎA 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TẬP ĐOÀN

2 000 GD HCM - Cty Hoàng Lực TNHH Một Thà 2 000 GD HCM - Cty Trí Nam TNHH-Ttâm Xử Lý 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Dệt May Lụ 1 100 GD HDQT - CTY TNHH ĐẠI TÂY DƯƠNG 2 000 GD HCM - Cty Dương Linh TNHH Thương 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - LEFT BRAIN CONNE 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM&SX T

443 NGUYỄN NHẬT ANH THƯ 1 100 GD HDQT - CTY TNHH TAKAKO VIET NAM 4

Nguyễn Trọng Thường

421 Vũ Như Quỳnh 7

CAO THỊ BÍCH VÂN

1733 Liêu Trung 272 927 369 788

ĐẶNG VĂN NHỚ VÕ PHÚC THIÊN TRẦN QUANG DŨNG

NGUYỄN VĂN LIÊM VŨ THANH HIỀN Hà Hoàng Hà HUỲNH VĂN HÒA

78

NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

THÁI DŨNG LINH TRẦN THỊ THÚY HƯỜNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP THANH NIÊ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - VIỆN CÔNG NGHỆ

2 000 GD HCM - Cty BTCO TNHH Thương Mại D 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Tập Đoàn Mai Li 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY GẠCH ĐỒNG T

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Cơ Điện Lạnh Đ 2 000 GD HCM - Cty Huy Hoàng TNHH Thương M 2 000 GD HCM - Cty Duy Tân TNHH Xây Dựng 2 000 GD HCM - DNTN Thế Lân Sản Xuất Kinh 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Tư Vấn Trầ 2 000 GD HCM - Cty Ðồng Khởi TNHH Sản Xuấ 2 000 GD HCM - Cty Lâm Hồng Vĩnh TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DREAM

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thiết Kế 2 000 GD HCM - Cty Thành Mỹ TNHH Sản Xuất 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KIẾN TR 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY MỸ PHẨM HÀ

408 Bà Nguyễn Thúy Hòa

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Dệt May L

VŨ TRUNG HƯNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TV-TK-X

1058 Nguyễn Tăng Mạnh 816

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Việt Kỹ Thuật

Nguyễn Thạch Anh ThưCố Vấn 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH MTV Thương

647 Bà Nguyễn Ngọc Tô My 1765 Phan Văn Mỹ 192 206

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KOREX S 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH G & C 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & DV 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ART GAL

1458 Tăng Tuấn Long 409 Ông Hoàng Anh Tuấn 1310 Lê Ngọc Long 683 Nguyễn Ngọc Thanh 962

2 000 GD HCM - Cty Phú Quang Trung TNHH

CHU THỊ KIM MINH

411 Bà Chen Wan Chi 551 Nguyễn Huy Hoàng 231 Đinh Hoàng Quân 238

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH HOÀNG

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Đại Đức T

1699 Nguyễn Vĩnh Thanh 6 529

2 000 GD HCM - Cty Kỷ Nguyên Trẻ TNHH Thươ

413 Ông Phạm Thanh Hải 412 Ông Trần Sĩ Tuấn 447 364

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Trang Thiết Bị Y

NGUYỄN BẢO TOÀN

2 000 GD HCM - DNTN Phú Cường Tôn Thép 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ÁNH DƯƠN

1515 Nguyễn Thị Nga 268 241 333 791

NGUYỄN VĨNH TƯỜNG Phùng Cao Đức TRẦN HỒ NGUYỄN NGỌC MINH

449 Lâm Tấn Hiền 467 8

2 000 GD HCM - Cơ Sở Tư Duy Sản Xuất Thủ C 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - PHÒNG KHÁM QUỐC 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Dịch 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TRUYỀN THÔN 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TÍN NGU

2 000 GD HCM - Cty Nhân Sinh Phúc TNHH

TRẦN NGỌC ANH Lê Chí Thanh

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CÔNG NGH 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Xuất Nhập Khẩu

1635 Hồ Võ Thời 47 NGUYỄN XUÂN HÙNG 406 Ông Phạm Duy 1934 Trần Thị Thu Hồng

2 000 GD HCM - Cty TNHH Thang Máy Đại Na 1 100 GD HDQT - CTY TNHH NAM THÀNH 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Kềm Nghĩa 2 000 GD HCM - Cty Thái Bình Dương TNHH T

403

ĐẶNG MAI DIỆU

405 Ông Hồ Huy 9 772 159

Nguyễn Văn Thạo TRẦN THỊ NGỌC HUỆ NGÔ THỊ THU HƯƠNG

1357 Phạm Quốc Hoàng 404 Ông Nguyễn Quốc Hữu 1220 Nguyễn Ngọc Anh 440 946 432 940

NGUYỄN ĐÌNH HẬU PHAN THỊ THANH YẾN LÊ HẢI YẾN VÕ CHÂU THỊ THÚY UYÊN

1988 Trần Thanh Phong 565

TRẦN THỊ KIM THÚY

904 Bùi Quốc Hùng 834 645 431

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY SÁNG TẠO TRẺ

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Tân Đức T 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP An Phú Hưng 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM HIẾ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM XD

2 000 GD HCM - Cty Huy Hoàng TNHH Điện Tử 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Xây Dựng Việ 2 000 GD HCM - Cty SMC Cổ Phần Đầu Tư Thư 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP THÍCH HỢP 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN RỒNG VÀNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY SOPHY 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM-SX H

2 000 GD HCM - Cty Trần Phong TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TƯ VẤN

2 000 GD HCM - Cty Phương ĐTNHH

HỒ THỊ THÚY VY NGUYỄN VĂN DANH PHẠM DUY TÙNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CỬA HÀNG LABELL 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TAXI SASCO 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM VÀ

747 Dương Thị Ngọc Dung 1316 Nguyễn Hồng Khanh 392 Mạc Sương Thúy Vi 926 Phạm Lê Phương 1369 Hồ Xuân Địa 196 Trần Hoàng Bảo 403 Ông Nguyễn Minh Nhật

2 000 GD HCM - Tcty May Nhà Bè-Cty Cổ Phần 2 000 GD HCM - Cty Phúc Thăng Long TNHH 2 000 GD HCM - Cty Kim Tự Tháp Cổ Phần Tru 2 000 GD HCM - Cty LP Việt Nam TNHH Tin Học 2 000 GD HCM - Cty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu 2 000 GD HCM - Cty BNP TNHH Thiết Bị Văn P 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Kỹ Thuật Nuôi

518

723 412

THÁI TUẤN CHÍ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DỆT MAY

488 Dương Văn Ẩn 310 Từ Ngọc Đức Paul

2 000 GD HCM - Cty Thương Mại Dịch Vụ Cảng 2 000 GD HCM - Cty Kiên Giang Composite TN

NGUYỄN KIÊN TRÌ ĐƯỜNG THU HƯƠNG

1748 Châu Hồng Nga

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP MỘT TƯƠNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - QUỸ ĐẦU TƯ IDG

2 000 GD HCM - Cty Mỹ Á TNHH Thương Mại Th

401 Ông Trần Anh Dũng 585 Lưu Thị Mỹ Lệ 58 34

LÂM BÍCH HƯỜNG TRẦN QUỐC HÙNG

09 Ông Đỗ Duy Thái 986 NGÔ THANH TÙNG 539 Lưu Thị Mỹ Lệ

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thép An Phú 2 000 GD HCM - Cty Tâm Lệ TNHH Thương Mại 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP KỸ NGHỆ T

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Dầu Khí Trườ 1 100 GD HDQT - CTY ACTIVATE 2 000 GD HCM - Cty Tâm Lệ TNHH Thương Mại

234 249

CHÂU NGỌC MỸ Dương Thanh Hùng

328

NGUYỄN THỊ THANH 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY KHÁNH TNHH THỂ THAO NÉT

156

TẠ HUỆ ANH

1547 Đỗ Minh Thư 523 Chung Ngọc Trường Hải 11 622

Phạm Văn Hải PHẠM HỮU THỜI

792 Lâm Tấn Lợi 274 Trần Văn Thanh 13

Bùi Văn Đ

399 Ông Trần Quốc Lâm

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP LÊ BẢO MIN 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thực Phẩm A

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV T

2 000 GD HCM - Cty Tương Phản TNHH 2 000 GD HCM - Cty Trường An TNHH Thương M 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Dầu Khí Trường 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM NHẤT THỐNG

2 000 GD HCM - DNTN Sản Xuất Duy Lợi 2 000 GD HCM - Ttâm Điện Thoại Vô Tuyến Nội 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Thiết Bị Hàng Hả

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thuận Thiên

251 349 14 15

Nguyễn Hữu Khoa DƯƠNG THÀNH CHUNG Trương Thị Thành Trần Kiên

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Cơ Khí Hàng H 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM&DV TRÍ THÔNG MINH 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Phát Triển Kỹ Th 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Vĩnh Đại

361

TRẦN HỒNG VĂN

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP CHỨNG KHOÁN NAM AN

677

LÊ THỊ PHƯƠNG LOAN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TÔN ĐÔ

1782 Trần Thế Bình 1728 Nguyễn Đỗ Kiều Oanh 1423 Châu Thanh Liêm 396 Ông Phạm Văn Tân 395 Ông Nguyễn Văn Tuấn 1600 Nguyễn Văn Sua 775

2 000 GD HCM - Cty Bé Bình TNHH Thương Mại 2 000 GD HCM - Cty Hải Châu TNHH Thủy Hải 2 000 GD HCM - Thuật Liêm Production 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Cáp và Vật Liệ 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Xây Dựng 2 000 GD HCM - Cty Xuân Vạn Phúc TNHH

VÕ DUY HUY

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - NHA KHOA NÉT DU

166 Nguyễn Văn Liêu 1246 Cao Hoàng Hải

2 000 GD HCM - Nguyễn Liêu - Cty TNHH Thươ 2 000 GD HCM - Cty Điểm Cao Thành Thị TNH

51

HUỲNH VĂN XUÂN

511 Lê Xuân Cường 423 ĐẶNG TRỌNG NGÔN 747

357

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV TM

2 000 GD HCM - Cty Biển ĐVận Tải-Cn 1 100 GD HDQT - CTY CP KHẢI TOÀN

BÙI NGỌC ANH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TIẾP TH

46 Dương Minh Tâm

2 000 GD HCM - Cơ Sở Tài Đạt Mô Tô & Robot 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CT CỔ PHẦN MISA

LỮ HỒNG CHƯƠNG

1378 Võ Ngọc Châu 16

Trấn Thế Hùng

1462 Lê Sinh Thiếu 644 VŨ THÀNH HIỆP 855 547 17

MAI ĐÌNH CHÍ QUỐC TÀO VĂN NGHỆ Lê Thanh Vũ

1540 Jerry Soleminio

2 000 GD HCM - Cty Cổ Phần Xây Dựng CTrình 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Khử Trùng Giám

2 000 GD HCM - Cty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp 1 100 GD HDQT - CTY TNHH NEW TOYO PULPPY VIỆT NAM 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TM- GIẢI 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - KHÁCH SẠN MAJEST 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Thương Mại và X

2 000 GD HCM - Cty Unisolutions Việt Nam L

601

VÕ THỊ PHƯƠNG LAN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP GNVT MỸ Á

389

VÕ THỊ HỒNG MAI

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH HẢI LI

528 245 358

LÊ ĐỨC HIỂN HỒ VŨ THIÊN NHI TRẦN VĨNH BẢO

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP XNK THIẾT 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CPTH HOÀNG N 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KỀM VIB

621 Trần Tô Hà 18

Lưu Xuân Diệp

1060 Nguyễn Xuân Trí 434

BÙI CÚC

1576 Phan Thị Mỹ Yến 19

Ngô Hùng Tín

901 Trần Thị Kim Khánh 995 193

VÕ MINH TRÍ LÊ PHỤNG VIỆT

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Thương Mại Quốc

2 000 GD HCM - Cty Hải Trí TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NHA KHO

2 000 GD HCM - Cty Thương Hiệu Việt Cổ Phần 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Trung Nguyên

2 000 GD HCM - Cty Kim Thịnh TNHH Thương M 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX TM T 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TIN HỌC LÊ P

394 Ông Trần Phan Nam 898 Võ Văn Tiến 701 Nguyễn Tấn Thành 454 Nguyễn Đình Dũng

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Minh Kha 2 000 GD HCM - Cty Tân Sao Việt TNHH 2 000 GD HCM - Cty Sa Ta TNHH Thương Mại D 2 000 GD HCM - Mai Thân - Cty TNHH Thương

VÕ ANH TÀI VĂN THỊ HÀ Trần Đức Lợi QUÁCH TUẤN KHANH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY DỊCH VỤ LỮ H 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV THỦY 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Kim Khí Tp.Hồ Ch 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TV DV

593 Trần Thị Mỹ Phượng 393 Ông Nguyễn Hoàng 392 Ông Võ Phong Vân 391 Ông Nguyễn Viết Thắng

2 000 GD HCM - Cty Phượng Hoàng TNHH Sản X 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Rạng Đôn 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mạ 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH An Phát Vi

96 586 20 778

320

PHẠM THỊ MỸ HÒA

1198 Nhan Vị Quân 390 Ông Tống Viết Cường 195 166 21

2 000 GD HCM - Cty Taitouch Việt Nam TNHH

VÕ MINH CHÂU HOÀNG VĂN TIẾN Nguyễn Văn Tuấn

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH FLIGHT CENTER VIET NAM 2 000 GD HCM - Cty Nghi Phong TNHH Thương 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sơn Minh 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP VỊNH TRE 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TÂN LIÊ 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Việt Nam Gre

530 473

LƯƠNG THỊ XUÂN HỒNG NGUYỄN THƯỢNG ĐẮT

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TM – SX K 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐẤT QU

916 Trần Kiều Loan 2 000 GD HCM - Cty Hoàng My TNHH Sản Xuất 389 Ông Nguyễn Đặng Thế Vin 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Air Power NGUYỄN THỊ BÍCH 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - MỸ 717 THỦY VIỆN MINH CHÂU 152

HUỲNH QUANG VINH

388 785 Lê Thúc Đức

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM-DV

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại 2 000 GD HCM - Huỳnh Lê - Cty TNHH Sản Xuất 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MINH MẠNH

284

LÊ MẠNH HÙNG

263 264 13

Nguyễn Văn Thọ Trà Tấn Minh VÕ ĐỖ THẮNG

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại S 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thiết Bị Cần C 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TƯ VẤN

351 Nguyễn CBình 1243 Nguyễn Mạnh Thông

2 000 GD HCM - Cty Nguyên Liệu Xanh TNHH 2 000 GD HCM - Cty EI TNHH Thương Mại Điện

23 411 24

Đặng Văn Châu HOÀNG QUỐC HƯNG Đỗ Hoàng Trung

1615 Trần Anh Khanh 1011

VƯƠNG HOÀNG LÊ

25 604

Nguyễn Bảo Quân PHAN DƯƠNG CỬU LONG

1518 Lê Thị Đào 595 824 26 531

VÕ THỊ HỒNG KHANH NGUYỄN TUYÊN Lê Thái Anh NGUYỄN THỊ THU HỒNG

1893 Lê Thừa Hùng 1912 Trần Thị Thu Hồng 628 Ông Ngô Trí 677 Chung Anh Tú 836

HUỲNH QUANG HẢI

627 Ông Nguyễn Trọng Sang 888

NGUYỄN THANH HÀ

123 Phạm Sỹ Toán 626 Ông Đoàn Văn Tuấn 904 265

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thươ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH QUẢNG CÁO – TM SONG HÀNH 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Công Nghiệp

2 000 GD HCM - Cty Phúc Liên TNHH Thương M 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH LDC 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại D 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY SAIGON FORD

2 000 GD HCM - Cty Hoàng Gia TNHH Thương 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THƯỢN 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ÊĐEN 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại Dịch 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CN CTY CP DƯỢC

2 000 GD HCM - Cty Việt Khánh TNHH Kỹ Thuậ 2 000 GD HCM - Cty Thái Bình Dương TNHH T 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thời Tran 2 000 GD HCM - Cty Anh Hào TNHH Thương Mạ 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẦU TƯ AN THÁI (ATIC) 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TAM HÀ

2 000 GD HCM - Cty Cổ Phần Sản Xuất & Kinh 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH MTV - TM -

NGUYỄN ĐỖ LONG Cô Gia Thọ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP BÔNG BẠCH 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Tấc Đất Tấc V

383 Ông Trương Kính Đình 382 Ông Tăng Dục Tài

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Việt Thái 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH MTV Ý Ng

490

TRẦN THANH LONG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY DV ĐÀO TẠO N

1856 Nguyễn Văn Phú 508 Nguyễn Hồng Lĩnh 651 Nguyễn Hoàng Tân 1489 Bùi Phạm Hồng Phước

2 000 GD HCM - Cty Vạn Phú Thọ TNHH 2 000 GD HCM - Cty Trần Đức TNHH Thương M 2 000 GD HCM - Cty Ánh Tân Cương TNHH Sản 2 000 GD HCM - Cty Phước Ngọc Nga TNHH Th

1021

NGUYỄN LÊ THẮNG

611 Phạm Thanh Đệ 619 Trần Văn Phương 618

TRẦN BẠCH VÂN THANH

1906 Lê Minh Khanh 381 Bà Đỗ Thị Thanh Hương 07 Ông Bùi Trúc Linh 334

VÕ THỊ THU VÂN

1478 Phan Văn Thắng 1065 Huang Yung Lung 60 Lê Thị Thu Hồng 30 25 86

Quách Anh Duy TRẦN TRỌNG QUÍ PANG MỸ HẠNH

1258 Nguyễn Trí Dũng 271 694 721

Vũ Thanh Thuỷ LÊ THỊ TRÚC NGÂN VŨ NGUYỄN QUỐC TÍN

635 Bùi CThành 817

TRẦN ANH TRIẾT

398 Nguyễn Thanh Nhàn 683

PHẠM VĂN LỰC

379 Bà Lê Thị Liễu Nhân 378 Ông Đoàn Kỳ Anh

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH CÔNG N

2 000 GD HCM - Xn Kinh Doanh & Sản Xuất Vật 2 000 GD HCM - Cty Thiết Kế Mới TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM – D

2 000 GD HCM - DNTN Lê Huỳnh 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mạ 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Phát Triển Kỹ 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NHA KHOA THUẬN KIỀU 2 000 GD HCM - DNTN Mỹ Trạch Dịch Vụ Vận T 2 000 GD HCM - Cty Nhựt Thịnh TNHH Liên Do 2 000 GD HCM - Cửa Hàng Cô Hồng Thực Phẩ 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Xây Dựng Nhà 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐIỆN MÁY R. 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NHẬT H

2 000 GD HCM - Cty Bình Thạnh TNHH Dịch Vụ 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Địa Ốc - Cáp Điện 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM VÀ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP XD-TTNT-T

2 000 GD HCM - Cty Thành Dũng TNHH Thươn 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP TV – ĐT XÂY DỰNG GIA BÌNH 2 000 GD HCM - Cty Tuổi Trẻ TNHH Thương Mạ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐÔNG

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Vật Liệu C 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mạ

975

TRẦN ĐẠI HẢI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP BỆNH VIỆN

390

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SA GIANG

Phạm Doãn Hùng

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Kỹ Thuật Năn

31

1531 Lê Văn Minh 813 Trịnh Viết Toàn 91 648

ĐẶNG THIỆN QUỐC NGÔ VĂN ĐỨC

568 Nguyễn Thị Trà My 377 Ông Vũ Hải Nam 689

LÊ HỮU MINH

2 000 GD HCM - Cty Lê Văn Minh TNHH Xây D 2 000 GD HCM - Cty TNHH Quốc Tế Phúc Sơn V 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV V 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH GIẢI PH

2 000 GD HCM - Trung Huy - Cty TNHH 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DỊCH V

32 10

Nguyễn Trường Chiến LÊ VĂN THANH

1306 Trần Nho Mạnh

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thư 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KIỂM T

2 000 GD HCM - Cty Phương ĐCổ Phần Dịch V

275

Đặng Viết Mừng

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Y Dược Phẩm V

767

TRẦN ÁNH HOA

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TÂN PHẠM NGUYÊN

Ma Thụy Yến

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH May Tấn Trào

33

1014 Mạnh Quốc Minh 276

Ngô Thị Bích Ngọc

1708 Phạm Ngọc Mậu 374 Ông Tạ Hòa Bình 657 Lâm Tuyền Khanh 168 1005

TÔ CÔNG BẰNG LÊ THÀNH CÔNG

2 000 GD HCM - Cơ Sở Thuận Phát 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Shell Việt Na

2 000 GD HCM - Cty Linh Mậu TNHH 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất T 2 000 GD HCM - Cty Hùng Chi TNHH Thương M 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV Đ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY DỆT KIM ĐÔN

221 ĐỖ XUÂN NGỌC

1 100 GD HDQT - CTY TNHH SX – TM TRUNG 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY 784 TRẦN LỘC TNHH TM – DV LỘC LÊ HẢI 372 Ông John Poon Kam Wing 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Kim Thăng 795 409 280

VŨ THỊ BÍCH NHUẦN HUỲNH TRỌNG HIẾU Nguyễn Ngọc Cường

1111 Nguyễn Mậu Tú 833 120 496

NGUYỄN VUI NGÔ XUÂN LỰC NGUYỄN THÀNH NHÂN

370 Ông Trần Ngọc Biểng 374

VƯƠNG KIM ANH

646 Trần Thanh Liêm 282

Trương Vui

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM TH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM – DV 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Công Nghệ Viễn T

2 000 GD HCM - Cty Tân Tú Cổ Phần Thương M 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TRANG TRÍ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM – D

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CÔNG TY TNHH KEO TỔNG HỢP ĐẠI ĐÔNG 2 000 GD HCM - Cửa Hàng Inox Thanh Liêm 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Kỹ Nghệ Tự Độn

1800 Phương Quốc Thái 2 000 GD HCM - Cty Quốc Thái TNHH Xây Dựn 1672 Giao Nhựt Phương Tùng 2 000 GD HCM - Cty Đại Giao TNHH 773 Tăng Diệu Huy 2 000 GD HCM - Cty Giai Phát TNHH 149

TRẦN VĂN CÔNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH AUTO H

1 000 GD HDQT CTY LON HCM 308 TRUNG TÂM XÚC TIẾN TM VÀ ĐẦU TƯ TP 367 Ông Nguyễn Đình Thắng 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại NGUYỄN THANH XUÂN

285 602

Nguyễn Tuấn Anh NGUYỄN HỮU LẬP

1538 Hồ Quang Đức

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Vật Tư Y Tế Hồng 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH VẠN THỊ

2 000 GD HCM - Cty Cổ Phần Quảng Cáo Phát

286

Lê Thanh Quang

1059 NGUYỄN THANH SƠN 548

LƯƠNG BÍCH NGỌC

1630 Nguyễn Thị Huyền 246

PHẠM PHÚ QUỐC

965 Dương Kim Đức 407 360 576 288

TRỊNH THANH HÀ TRẦN THỊ THÙY NGA NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH Nguyễn Quang Ngọc

138 Trần CTâm 1167 Triệu Tô Ha 687

TẠ THÁI MẪN

981 La Tuyết Lan 818

DƯƠNG QUỐC TRỊ

409 Nguyễn Văn Hải 499 Đỗ Hải Dương

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Kỹ Thuật Xây Dựn

1 100 GD HDQT - CTY CP ĐIỆN CƠ SÀI GÒN 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & DV

2 000 GD HCM - DNTN Thịnh Huyền 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CPDV BẾN TH

2 000 GD HCM - DNTN Hồng Khải Sản Xuất Th 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THƯƠNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SAN VI 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM ÂU Á 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Công Nghệ và Phá

2 000 GD HCM - Cty Sun TNHH 2 000 GD HCM - Cty Triệu Thành Tựu TNHH Sả 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DV DẦU KHÍ

2 000 GD HCM - Cty Toàn Gia TNHH Thực Phẩ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP VĂN HÓA

2 000 GD HCM - Cty Gia Văn TNHH Thương Mại 2 000 GD HCM - Cty Rô Bô Việt TNHH

495

TRỊNH MỸ NGỌC

704

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY PHAN TRƯỜNG SƠN TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HẢI ĐỨC

34 556 844 289 680 665

Phan Văn Tiến NGUYỄN VĂN QUÝ NGUYỄN DANH KHÔI Lê Tăng Đức NGUYỄN HOÀNG LONG TRẦN QUANG HÙNG

966 Phạm Thị Xuân Lan 414 524 892 290

HUỲNH THỊ THU HUYỀN NGUYỄN TIẾN DŨNG NGUYỄN NGỌC HỒNG HOA Lâm Trúc Nhỏ

1338 Nguyễn Thị Hương Mai 521

MÃ KIM CÚC

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM KHẢ

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Cơ Nhiệt Điện 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP VT VÀ DV H 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TM DV BỆN 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Khánh Đông 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XD & TM 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XD TM

2 000 GD HCM - Cty Thiên Giang TNHH Thương 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐẠI PHÚ T 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - TỔNG CTY CƠ KHI 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DL & 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP DVI

2 000 GD HCM - Tiến Long - Cty TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH CÔNG N

1854 Nguyễn Đình Quân 1194 Nguyễn Văn Quang 1572 Nguyễn CThắng

2 000 GD HCM - Caty - Cty TNHH 2 000 GD HCM - Cty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 5 2 000 GD HCM - Cty Thuận Thắng TNHH Thươn 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY NGUYỄN TRẦN CẨM 280 TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & VIỄN KHÊ THÔNG KIT 1990 Phạm Văn Kiên 2 000 GD HCM - DNTN Tôn Sài Gòn Sản Xuất T 627 Đoàn Giang Thanh Bình 2 000 GD HCM - Cty Nhật Minh Cổ Phần Đầu Tư 108

NGUYỄN TUẤN ANH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TUẤN A

1271 Phùng Minh Tuấn 700 636 901

HUỲNH VĂN PHÁT TRẦN THỊ HỒNG YẾN PHẠM HỒNG LĨNH

2 000 GD HCM - DNTN Phúc Cường Thương Mại 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - KHÁCH SẠN ĐỆ NH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP KHO VẬN 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DL &

360 Bà Nguyễn Thị Bạch Liễu 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Xuất Nhập K 292

Lê Phan Hữu Hiếu

404 Phạm Thị Thùy 1674 Nguyễn Văn Miền 89 Trương CHoàng 63

NGUYỄN PHONG PHÚ

978 Phan Thị Túy Nga 293 294 857 873 295 296 459

Nguyễn Hữu Quý Trương Bá Ngọc LÊ THỊ HỒNG THÁI HUỲNH KIỆT CHÍ Phạm Thị Liên Nguyễn Văn Bình HUỲNH ANH THƯ

354 Ông Chris G. Bell 353 Ông Tạ Minh Long 1004

TRẦN NGỌC DIỄM

617 Trần Anh Kiệt 914

LÊ TRỌNG NHÂN

988 Dương Tố Dung 908

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Khoa Học Công

2 000 GD HCM - Cơ Sở Thổ Cẩm Chăm Việt 2 000 GD HCM - Cty Quý Tài TNHH 2 000 GD HCM - Cty Tây Phi TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - SỞ GIAO DỊCH TP.

2 000 GD HCM - Cơ Sở Hiệp Thành Đúc Đồng 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Tân Đại Thắng 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Nông Dược Đại 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM-DV 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX TM D 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Thủy Sản Số 5 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Địa Ốc Q11 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THIẾT K

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Đa Sắc 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Giám Định Hà 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KHẢ DUY 2 000 GD HCM - Cty Đất Lành TNHH Tin Học 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH AN ÁNH

2 000 GD HCM - Cty Vĩ Tân TNHH Thương Mại Đ

LÊ THỊ THU MINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX – TM

1094 Đinh Hoàng Mỹ

2 000 GD HCM - HTX Hoàn Mỹ Vận Tải & Du Lị

237 299 300

NHAN HIẾN HỒNG Nguyễn Tấn Huy Trần Lệ Hằng

350 Ông Lê Hữu Tâm 761 735

NGUYỄN VĂN HẢI NGUYỄN THỊ KIM VÂN

522 Phí Anh Tuấn 619 Ông Đặng Văn Kiên 463

NGUYỄN ĐÌNH VŨ

909 Nguyễn Bá Lễ 555 Lý Hào Minh 1275 Trịnh Thị Xuân 173 302

NGUYỄN LỘC Nguyễn Thành Chung

575 Từ Văn Sơn 44 Huỳnh Tấn Tài

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY PHƯỚC TOÀN 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Toàn Thành Lộc 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Hưng Thuận

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Kính Thuận T 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH T&E 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV

2 000 GD HCM - Cty AZ Cổ Phần Giải Pháp Ph 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Công Nghệ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH IVI

2 000 GD HCM - Cty B.V.F TNHH Kỹ Nghệ Lạnh 2 000 GD HCM - DNTN Hạnh Phong SX Lò Xo 2 000 GD HCM - Cty I.M.E.E TNHH Thương Mại 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DÂY CÁP ĐIỆ 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP May In Lụa Ngọc

2 000 GD HCM - Cty Cổ Phần Sách & Thiết Bị 2 000 GD HCM - Cửa Hàng Hồng Chơn-Cty TNH

348 Ông Phạm Văn Thái 1840 Trương Quang Hải 793 Nguyễn Thị Sang 270

PHAN ĐÌNH QUỐC

249 Nguyễn Hữu Tài 1007 38 219

2 000 GD HCM - Cty CMinh Nết TNHH Tin Học 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & DV 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Quốc Thịnh S

345 Bà Trần Thị Phú

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thương Mại

BÙI QUANG MẪN

Lê Huỳnh Kim Phượng

1047 Trần Văn Lực 751

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐỊA ỐC TO

ĐỖ ĐỒNG Trần Ðức Tín

1623 Đinh Thị Loan 1814 Nguyễn Xuân Cảnh 307

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Tư Vấn Xây D 2 000 GD HCM - Cty Tam Hợp TNHH Dịch Vụ K 2 000 GD HCM - Cty Lam Khoa TNHH

TRẦN QUỐC BÌNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP GIẤY VIỄN

2 000 GD HCM - Cty Bảo Nguyên TNHH Thương 2 000 GD HCM - Cty KhGian TNHH Phát Triển 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Sản Xuất Và Xuất

2 000 GD HCM - Cty Cổ Phần Xây Lắp ThTin Tín 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM VĨNH

616 Ông Nguyễn Phụng Thiều 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH MEC 598

TRỊNH NGỌC KHOA

341 Ông Đặng Thạch Quân 865

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH VƯƠNG

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Khải Thắng

TRẦN TUẤN VIỆT

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ANH THĂNG

1843 Nguyễn Thị Phượng 889 Nguyễn Văn Ngà 294 Phạm Tiến Nam

2 000 GD HCM - Cty Thanh Tâm TNHH 2 000 GD HCM - Cty Bạch Kim TNHH Sản Xuất 2 000 GD HCM - Cty Bình Minh TNHH Xây Dựn

185

423

ĐÀO THỊ LƯƠNG

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất 2 000 GD HCM - Cty TNHH Giao Nhận Vận Chu

LƯƠNG TRƯỜNG THỌ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY MỘC MỸ NGHỆ

1354 Hồ Đức Sinh 1428 Phạm Thị Thảo 249

NGUYỄN ĐÌNH QUÝ

1328 Hoàng Thị Xuân Thảo 696

TRANG NGỌC

800 Nguyễn Hoàng Kha 569 951

NGUYỄN XUÂN TÙNG LÊ VĂN ĐỨC

95 Yamagata Yoshiaki 458

NGUYỄN TRUNG THẲNG

32 Hoàng Quốc Tài 451

LA PHẠM MINH

293 Ngô Quang Hiền 1071 Hsu Che Chia 629

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY SAVILAND

339 Ông Nguyễn Thanh Vân 213 Hồ Thị Đoan Trang

NGUYỄN QUANG TUYẾN

337 Ông Lê Minh Phương 956 Châu Giang 1870 Cao Thiện Ngôn

2 000 GD HCM - Cty Một Giây TNHH Điện Tử V 2 000 GD HCM - DNTN Sơn Thảo Xuất Khẩu So 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XNK TM

2 000 GD HCM - Cty Việt Đức TNHH Vận Tải 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM GIA

2 000 GD HCM - Cty Kha An Khương TNHH Xây 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & BA 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH QUỐC TI

2 000 GD HCM - Cty Kazo TNHH-Vpđd 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - MASSO GROUP

2 000 GD HCM - Cty Chiến Thắng TNHH Dịch V 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐẠI MIN

2 000 GD HCM - Việt Minh Phát - Cty TNHH 2 000 GD HCM - Saigon Ve Wong Co., Ltd 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KIẾN TRÚ

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Địa Ốc - Cáp 2 000 GD HCM - Cty Hùng Kiệt TNHH Chế Tạo 2 000 GD HCM - Cty Hồng Gia Phát TNHH

40 705

Nguyễn Quang Trung DƯƠNG CÔNG SÁNG

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại Dị 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH BĐS PHÚ

335 Ông Nguyễn Mạnh Khôi 334 Ông Trần Minh Loan 12 Đinh Hoàng Quân

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Điện Cơ 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH I.E.A Thươn 2 000 GD HCM - Cty Duy Tân TNHH Xây Dựng

41

Châu Huê Sanh

332 Ông Nguyễn Ðức Quế 280 Ho ng V n Tiến 1559 Tạ Duy Hinh 929 148

VĂN KHẮC THÔNG CAO VĨNH HÀO

423 Trần Văn Triệu 1020

DƯƠNG TẤN SƠN

872 Bùi Văn Hòa 97

DƯƠNG TRUNG PHƯỚC

303 Lê Viết Thanh 487 Tô Quang Vịnh 514 Trần Huấn Linh 1075 Nguyễn Tùng Chinh 936

LÊ THỊ KIM TUYẾN

1050 Phạm Huyền Trân 321

Trần Trường Sơn

1774 Võ Tấn Của 40 VŨ ĐỨC ĐAN 401 Phạm Thị Thùy 405

ĐOÀN MINH ĐỨC

1415 Trần Nguyễn Đại Nghĩa 615 42

NGÔ PHÚC NGỌC TÂN Trần CAnh

1003 Văn Tiêu Văn 1392 Lê Ngọc Thanh 887 43 322 831 44 294

NGUYỄN HỮU HÀ Võ Văn Đệ Lương Thể Hà HUỲNH XUÂN VĨNH Võ Duy Linh LÂM CÔNG TÍN

328 Ông Võ Kim 1119 Nguyễn Thanh Nghĩa 469 Nguyễn Thành An 324

Tô Ánh Loan

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Nhựa

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Xuất Nhập Kh 2 000 GD HCM - Cty Tân Liên ThTNHH 2 000 GD HCM - Cty Quốc Hưng TNHH Sản Xuấ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DU HỌC 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐT VÀ T

2 000 GD HCM - Cty ITL TNHH Giao Nhận & Vận 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - V-HOME GROUP

2 000 GD HCM - Cty Cổ Phần Cáp Truyền Hình 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY ĐIỆN TỬ TIẾN

2 000 GD HCM - Cty Xuyên Tây ĐTNHH Thương 2 000 GD HCM - Cty Khánh Hội Vận Tải & Dịch 2 000 GD HCM - Cty Toàn ThTNHH Dịch Vụ 2 000 GD HCM - Cty Nhân Hòa TNHH Thương Mạ 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐỊA ỐC KIM THẢO NGUYÊN 2 000 GD HCM - Cty Khang Hữu TNHH 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP 365

2 000 GD HCM - DNTN TM - DV L & C 1 100 GD HDQT - CTY CP SƠN ĐỒNG NAI 2 000 GD HCM - Cơ Sở Thổ Cẩm Chăm Việt 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP KIM NGÂN

2 000 GD HCM - Cty Văn Minh TNHH Thiết Kế & 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐẦU TƯ 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH (Alphaco) An

2 000 GD HCM - Cơ Sở Kỳ Hưng 2 000 GD HCM - Cty Hà Thanh TNHH Xây Dựng 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV NỐI 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Đa Sắc 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - PHÒNG KHÁM RĂ 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thiết Kế Xây Dự 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XD LIÊN

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH In và Bao 2 000 GD HCM - Cty Thiên Lộc TNHH SX-TM Th 2 000 GD HCM - Cty An Việt Long TNHH Thươn 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Xây Dựng Thương

84 Trần Anh Tuấn 1006 Nguyễn Hữu Hùng 326 Ông Trương Vĩ Kiến 845 Đoàn Đức Minh 1943 Nguyễn Thị Liên 753

TRẦN THỊ DIỄM CHÂU

914 Vũ Văn Thanh 1763 Nguyễn Thị Cúc

2 000 GD HCM - Cty ĐDương Mới TNHH 2 000 GD HCM - Cty Cổ Phần Thủy Sản Cà Ma 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Hùng Trườ 2 000 GD HCM - Cửa Hàng Ảnh Đoàn Đức Min 2 000 GD HCM - DNTN Phương Liên Thương M 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐỊA ỐC CH

2 000 GD HCM - Nhà Máy Đại Sơn Đá Granite 2 000 GD HCM - Cty Cẩm Hưng TNHH Thương

405

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & SX KÍNH NGHỆ THUẬT

899 326

PHẠM CAO KỲ Nguyễn Thị Phi Yến

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THƯƠNG 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Kính Thuận Thàn

323 Ông Nguyễn Thanh Thuận 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất 867

NGUYỄN THỤC VY

1056 Nguyễn Hoàng Kha 322 Ông Vưu Hùng 972

TRẦN XUÂN DZU

1334 Nguyễn Văn Quang 1454 Bùi Phạm Hồng Phước 259

VÕ HỮU TRUNG

321 Ông Tsui Chung Fai 686 Dũng 464 Trương Ngọc Phú 723 Mai Minh Phùng 400 Đoàn Sĩ Hiền 1129 Nguyễn Mậu Tú 620

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TRUYỀN THÔ

2 000 GD HCM - Cty Kha An Khương TNHH Xâ 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - VIỆN NGÔN NGỮ Q

2 000 GD HCM - DNTN Ngọc Quang 2 000 GD HCM - Cty Phước Ngọc Nga TNHH Th 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP KIẾN TRÚC

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất 2 000 GD HCM - DNTN Kim Hoa 2 000 GD HCM - Cty CP Kỹ Thuật Ứng Dụng Qu 2 000 GD HCM - Cty Trường Phú Thịnh TNHH 2 000 GD HCM - Cty I.A.M Cổ Phần Tiếp Thị Ứ 2 000 GD HCM - Cty Tân Tú Cổ Phần Thương M

ĐẶNG NGUYỄN XUÂN THẢO 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DOANH

1933 Lê Văn Thành 893 993

TRẦN ĐÌNH HÒA HỒ MAI THI

630 Đinh Phước Lợi 1601 Châu Ngọc Mỹ 1034 Lê Ngọc Bích 608

LÊ HOÀNG NHÂN

1822 Trần Thị Khánh

2 000 GD HCM - Cơ Sở Thịnh Thành Mộc 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP VIỄN THÔNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TRUYỀN THÔ

2 000 GD HCM - Cơ Sở Phước Lợi 2 000 GD HCM - Cty Lê Bảo Minh Cổ Phần 2 000 GD HCM - Cty Cổ Phần Vật Tư Hợp Bình 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP VIỄN THÔNG

2 000 GD HCM - Cty P.S.D TNHH

45 508

Trần Vĩnh Quốc Huy ĐỖ THÀNH TÍCH

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại T 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX – TM

336

VŨ MINH KHUÊ

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH QUẢNG CÁO MINH KHANG

320 Ông Lê Minh Trị 476

HỒ TẤN DŨNG

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - HỆ THỐNG NHÀ

679

LÊ VĨNH LỘC

1192 Cô Gia Thọ 1817 Võ Nguyên Hưng 1390 Cao Văn Thắng 319 Ông Lý Hoàng Dương 282

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TM SX XD VƯ

2 000 GD HCM - Cty Địa Mã Cổ Phần Thương 2 000 GD HCM - Cty Tích Hợp TNHH Phần Mềm 2 000 GD HCM - Cty Vạn Thắng TNHH Xây Dựn 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất

TRẦN CHI MAI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV

1909 Trần Thị Thu Hồng

2 000 GD HCM - Cty Thái Bình Dương TNHH T

333 87

Minh ĐẶNG MINH THẢO

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thư 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH RƯỢU TH

317 Ông Trang Quốc Dũng

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Gỗ Hoàng

NGUYỄN ĐẠO ÂN NGUYỄN HỮU CỨ VĂN VĂN TẤN PHẠM NGỌC EM

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP THIẾT KẾ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY VĂN HÓA HƯ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐỊA ỐC TÂN 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THƯƠN

316 Ông Trần Quốc Khánh

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP In Nhãn Hàng

947 199 109 477 960 868 792 336 906 337 88

NGUYỄN XUÂN THANH SƠN 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV TM LÊ HOÀI ANH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM – XD NGUYỄN ĐỨC NGHĨA 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM ĐẠI L Huỳnh Tấn Huy 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại và LƯƠNG VĂN LÝ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TV ĐẠI NA Nguyễn Tấn Dũng 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thươ LÊ MINH TRIẾT 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH BAO BÌ

1308 Lê Thị Hiền 579

TRẦN CẢNH ĐÔN

1313 Nguyễn Văn Chiến 578 264 338 408

NGUYỄN NGỌC DÂN HỒNG THỊ KIM TUYẾN Jeffry J. Especkerman NGUYỄN HỮU HIỀN

312 Ông Đinh Công Khương 410

2 000 GD HCM - Cty Việt Nhật TNHH Thương M 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP BẤT ĐỘNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐT VÀ ĐỊA 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại - D 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY ĐIỆN TỬ-TIN HỌC SÀI GÒN (SSP)

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất T 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TOYOTA ĐÔ

938 Nguyễn Gia Quang 311 Ông Phạm Xuân Hải

2 000 GD HCM - Cty Điện Thoại Tây Thành Phố 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất

NGUYỄN THỊ KIM HAI PHÙNG DANH THẮM

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM HÒA 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY THÁI SƠN –

310 Ông Nguyễn Thụy Nhân

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Công Viên N 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY DL FESTIVAL 2 000 GD HCM - Cty Điện Biên TNHH Dịch Vụ

340

NGUYỄN TẤN HÒA

1319 Huỳnh Diễn

658

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THẰNG

BÙI CẢNH HƯNG

653 712

56 81

2 000 GD HCM - DNTN Thảo Hiền Ảnh Màu

ĐINH VĂN VUI PHẠM QUỲNH GIANG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH LÂM SẢN 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CN CTY CP QC VÀ

309 Ông Trần Quốc Nam

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Vi Na Miền Đ

VÕ CHÍ HIẾU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CƠ ĐIỆN

858

THÂN HẢI THANH

152 Phạm Mỹ Hạnh 1077 Nguyễn Thị Huyền 321

HUỲNH THỊ MẬN

271 654

TRƯƠNG ĐỨC PHÁT PHẠM HOÀNG HẢI

308 Ông Nguyễn Văn Thịnh 46 62 457 708 923

Trần Tiến Tuấn NGUYỄN TIẾN NGUYỄN CHIẾN THẮNG NGUYỄN BĂNG TÂM LÂM TRỌNG SƠN

764 Trương Chương Di 1019 994

NGUYỄN TRẦN QUANG NGUYỄN THỊ THU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH 1 THÀNH

2 000 GD HCM - Cty Nhân Thiện TNHH Điện T 2 000 GD HCM - DNTN Thuận Quang Sản Xuất 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SẢN XUẤT TM HUỲNH TIỂU HƯƠNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XNK TM D 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XD SX T

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Toàn Thành L 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP BẢO HIỂM 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY SCANSIA PACIF 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP SX KD XNK 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP GOSACO

2 000 GD HCM - Cty Quyên Uy TNHH Thương 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP MỘT TƯƠNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TM TOÀN L

1409 Nguyễn Văn Hiền NGUYỄN THỊ KIM 445 LANG 306 Ông Nguyễn Tấn Trào 39 Đặng Quang Hiền

2 000 GD HCM - Cty ĐÁ TNHH Thép 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XÂY DỰNG KIM CƠ 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thực Phẩm T 2 000 GD HCM - Cty Đặng Gia TNHH Sản Xuất

94 202

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẦU TƯ VÀ

NGUYỄN PHÁT ĐẠT VIÊN NGỌC BẢO

1066 Bùi Đình Phận 47

Hồ Viết Đới

1745 Hoắc Thành Uy 305 Ông Michael Williams 415

TRƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC

304 Ông Lê Thế Hùng – 1508 Phạm Thế Hùng 483

ĐÀO HUY HÒA

302 Ông Đỗ Tấn 707 213 973 240

TRẦN VÕ QUỐC SƠN NGUYỄN CAO TRÍ PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG NGUYỄN XUÂN HUY

2 000 GD HCM - Cty Thiên Trường TNHH Sản X 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại và

2 000 GD HCM - Cty Đức Thành Đạt TNHH 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP May In Lụa N 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP NDC

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Điện Tự Độn 2 000 GD HCM - Cty Hoàng Tân TNHH Xây Dựn 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TƯ VẤN ĐẦ

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương M 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY LIÊN DOANH N 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH BẾN TH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH G.P 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP BỆNH VIỆN

607 Ông Nguyễn Ngọc Phụng 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất 301 Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Hào Nhật 163 672

NGUYỂN QUYẾT THẮNG ĐINH QUANG LẬP

1883 Hoàng Bảo Kiên 493

LÊ VĂN NGHĨA

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TMDV T 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP NHỊP CẦU

2 000 GD HCM - Cty Vạn Gia Phú TNHH Thương 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN GIẤY – VPP

351 525

Đỗ Khắc Hải NGUYỄN THỊ THANH HÀ

606 Ông Bạch Xuân Hải 46 646

PHẠM NGỌC TUYẾN LÊ MINH ĐIỂM

1389 Hồ Thanh Sơn 641 878

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XNK TM 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DƯỢC OPC

2 000 GD HCM - Cty Nguyễn Sơn TNHH Xây Dự 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & CƠ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - KHÁCH SẠN CHANC

299 Ông Dương Kỳ Hiếu 603 Lê Đức Thành

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất 2 000 GD HCM - Cty Thành Bưởi TNHH Vận Tải

Nguyễn Quang Phước

1959 Nguyễn Vũ Mạnh Hùng 810

ĐOÀN KHẮC THUẬT

949 Trần CNguyên 297 Ông Trương Viết Vũ 897 462 51 355 716

NGUYỄN QUỐC KHANH NGUYỄN CÔNG TỤ Eric Tan Nguyễn Văn Dũng VÕ TẤN THỊNH

457 Chu Mạnh Hùng 295 Ông Vũ Văn Minh 1202 Võ Hạnh 162 Đỗ Minh Hải 294 Ông Đinh Sĩ Tiến 31 Nguyễn Minh Phụng 998 633 445

VƯƠNG HOÀNG VŨ ĐOÀN HỒNG VIỆT HUỲNH VĂN KHÁNH

1011 Trần Hồng Phát 1208 Phạm Ngọc Thảo 24 358

NGUYỄN DUY NGHĨA Hồ Viết Lý

07 BÙI DUY ĐỨC 881

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất và Th

2 000 GD HCM - Cty Hữu Thắng TNHH CNghệ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DỊCH VỤ BÁ

2 000 GD HCM - Cty Bá Ngọc TNHH Thương Mạ 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Đại Hồng 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP XÂY DỰNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY KINH DOANH 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Dây v 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại v 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX-TM T

2 000 GD HCM - Cty Hùng Tiến TNHH Thương M 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất 2 000 GD HCM - DNTN Trường Sơn Thương Mạ 2 000 GD HCM - Cty Long Long TNHH Thương 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH MTV Nguy 2 000 GD HCM - Cty Phú Tâm TNHH Thương Mạ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM-DV1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP THẾ GIỚI SỐ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP KỸ THUẬT M

2 000 GD HCM - Cty Liên Kỳ TNHH Tư Vấn Đầu 2 000 GD HCM - Cty Tấn Đạt Cổ Phần Xây Dựng 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NGÔI S 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại v

1 100 GD HDQT - CTY VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC

THÁI VĂN ĐỆ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NIPPON K

579 Lê Thị Kim Hảo

2 000 GD HCM - Cty Tân Hải ĐTNHH Thương Mạ

1009

TRƯƠNG TRỌNG GIẢNG

1064 Nguyễn Xuân Trí 292 Bà Huỳnh Bích Ngọc 291 Ông Võ Long Ngân

468

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mạ

VƯƠNG NHẬT BÌNH NGUYỄN THẾ CƯỜNG

50

99

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại D 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY QUẢNG CÁO P

NGUYỄN NGỌC NAM

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CƠ ĐIỆN LẠ

2 000 GD HCM - Cty Hải Trí TNHH 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH MTV Livic 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Cơ Khí Đón 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH VẬN C

545 Mai Ngọc Hương

2 000 GD HCM - Cty Đạt Phong TNHH Thương

VÕ QUANG CẢNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP IN VÀ VẬT T

290 Ông Nguyễn Văn Hy 816 Trịnh Viết Toàn 890

LƯƠNG THỊ MỸ HẰNG

942 Nguyễn CTrình 289 Ông Dương Công Đức 495 Chu Hải Vân 1629 Nguyễn Hữu Khoa 169

ĐOÀN NHƯ THỦY

453 Trần Minh Tuấn 335 Dương Đình Niên 1043 Phạm Minh Hiển 324 363 656 762 558 760 105

DƯƠNG QUỐC THÁI Huỳnh Quốc Hạnh PHẠM MỸ HẠNH PHẠM ĐÌNH HẢI NGUYỄN ĐÌNH THÁI NGUYỄN THANH HÀ ĐỖ THỊ TUYẾT MAI

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Boa Kê 2 000 GD HCM - Cty TNHH Quốc Tế Phúc Sơn V 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP IN BAO BÌ

2 000 GD HCM - Cty Hải Đăng TNHH Điện Tử V 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất v 2 000 GD HCM - Cty Cổ Phần Thái Minh 2 000 GD HCM - Cty Thiên Nhiên Cổ Phần Thư 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THIẾT BỊ

2 000 GD HCM - M.N.C - Cty TNHH Tin Học Th 2 000 GD HCM - Cty Sài Gòn 3 TNHH Xây Dựn 2 000 GD HCM - Cty Minh Hưng TNHH Dịch Vụ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP BAO BÌ NHỰ 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Kỹ Thuật Nuôi Tr 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY ĐIỆN TOÁN Ứ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TTT 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐÔ THỊ DU LỊ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP THIẾT BỊ H 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MÂN NG

838 Phạm Lê Phương

2 000 GD HCM - Cty LP Việt Nam TNHH Tin Học

Đặng Thọ Linh

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Xây Dựng TCons

364

286 Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Saigon Ve 42 Ninh Hữu Hiệp 2 000 GD HCM - Cty Tam Hiệp TNHH Thương M 1845 Trần Tích Tiến 2 000 GD HCM - Cty Inoue Việt Nam TNHH Cao 227

HUỲNH ĐỨC THẮNG

688 Quan Ngọc Trung 784

THẠCH VŨ THÙY LINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH VI TÍNH

2 000 GD HCM - DNTN Ngân Long Thương Mại 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP THIẾT BỊ

285 Ông Nguyễn Trí Kiên

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thiết Bị Đ

NGÔ HOÀNG MAI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH HẢI ÂN

980

284 Ông Lê Hoàng Thành 553

HOÀNG PHỒN QUÂN

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Nông Dược Đ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CƠ ĐIỆN

283 Ông Cao Sơn Hải 282 Ông Nguyễn Văn Khuê

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thủy Sản Số 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Địa Ốc Q11

442

TRẦN THANH HÙNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN SX TM TRẦN

378

NGUYỄN THANH HẢI

281 Ông Phạm Duy Hưng 280 Ông Nguyễn Văn Thanh 419 744

ĐẶNG VĂN SƠN NGUYỄN BẮC VŨ

722 Nguyễn Hữu Văn 372

Lý Xuân Phụng

278 Ông Lê Văn Đức 61

HUỲNH KIM QUANG

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP DU LỊCH ĐẤT 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thiết Bị Y Tế 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Điện Tử C 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY QUẢNG CÁO 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KIẾN TR

2 000 GD HCM - Cty Đan Phượng TNHH May Tú 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Điện Cơ Tân

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Dịch Vụ Th 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MỘT THÀ

707 Trần Văn Phong 1942 Nguyễn Thị Hạnh Dung 632

MẠCH VI

520 Võ Anh Tuấn 772 Nguyễn Trí Kiên 1436 Nguyễn Văn Thắng 497

PHAN THỊ THANH NHÂN

1472 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1187 Bùi Thị Mai Dung 171 Nguyễn Xuân Phong 1211 Phạm Xuân Thanh 464

NGỌC THỊ YẾN

603 Ông Trương Thiệu Đường 277 Ông Nguyễn Minh Xuân 276 Ông Nguyễn Lê Thịnh 1457 Hồ Ngọc Trung 688

CHÂU PHƯỚC MINH

506 Lương Ngọc Thanh 664

LÊ MẠNH HÙNG

591 Huỳnh Hiển Minh 251

NGUYỄN XUÂN HUY

358 Lương Anh Tuấn 821

LONG QUỐC TRUNG

2 000 GD HCM - Cty Thủy Việt TNHH 2 000 GD HCM - Cty Tân Nam Á TNHH Thương 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH GẠCH M

2 000 GD HCM - DNTN Đa Năng Dịch Vụ 2 000 GD HCM - Cty Minh Tiến TNHH May Túi 2 000 GD HCM - Cty Trung Thắng TNHH Một Th 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP QUẢNG C

2 000 GD HCM - Cty Bico TNHH Thiết Kế Tạo 2 000 GD HCM - Cty Kim Luân TNHH 2 000 GD HCM - Cty Sài Gòn TNHH Dịch Vụ Vă 2 000 GD HCM - Cty Thanh Xuân TNHH Sản Xu 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH Ý NGỌC

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Roha Dye 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Cơ Khí Xâ 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương M 2 000 GD HCM - Cty Minh Hưng TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MÔI TRƯ

2 000 GD HCM - DNTN Nhật Hồng 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CUNG CẤP DỊCH

2 000 GD HCM - DNTN Nghi Minh Thương Mại 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XD TM

2 000 GD HCM - Cty Cổ Phần XNK NSản & Thự 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐIỆN T

602 Ông Trịnh Hữu Hạnh

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất T

DƯƠNG ĐỨC HUY Trần Thành C

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP MÁY TÍNH 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Dệt May Lụa T

274 Bà Ninh Thị Bích Thùy 1470 Quách Văn Thiện 331 Lê Thành Danh 272 Ông Cao Trần Dũng 618 Bùi Bằng Hưng Giang

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mạ 2 000 GD HCM - Cty Việt Long TNHH Thương M 2 000 GD HCM - Cơ Sở Hài Thêu Sài Gòn 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất và 2 000 GD HCM - Tiến Trung - Cty TNHH Thương

262 376

905 817 639

TRẦN NGỌC LONG TRỊNH THU TRANG TRẦN PHƯƠNG BÌNH

584 Tạ Thành Phát 52 Đỗ Thị Thanh Huyền 684 48

ĐÀO THANH LƯU HUỲNH DƯ AN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX – TM 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY C.P XD VIỆT TRẦN 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - NGÂN HÀNG TM C

2 000 GD HCM - Cty Kim Nam Phát TNHH Thươn 2 000 GD HCM - Cửa Hàng 15A8-Tokyo Thực 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM – G 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP Ô TÔ ÂU C

73 Trần Anh Dũng 2 000 GD HCM - Cty TNHH Truyền ThMạng Việ 83 Vũ Hoàng Trọng 2 000 GD HCM - Cty Trân Châu TNHH Thương M 271 Ông Hà Trọng Thanh Hoàn2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất Dâ 401 110

LƯU LẬP CHÁNH LÊ QUANG HIẾU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DOANH NGHIỆP H 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & K

1295 Nguyễn Vũ Huy 977 54

ĐÀO THỊ HƯƠNG Chiang Hsien Tai

888 Phạm Thanh Long 859 1014 382 581 45 486

PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO VƯƠNG BỬU LINH Nguyễn Hữu Thuận NGÔ VI ĐỒNG NGUYỄN QUỐC BẢO THÁI NGỌC HÙNG

2 000 GD HCM - Cty C.S.S TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX TM T 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Kỹ Thuật Thiết

2 000 GD HCM - Cty Sài Gòn Sách Cổ Phần 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XÂY D 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP KHAI SÁNG 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH L.S Pack 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DV CÔNG N 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NHẬN T 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KIẾN TRÚ

268 Ông Nguyễn Hoàng Nam 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại 534

LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH AON VI

593

NGUYỄN TRẦN KHANH

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CN CTY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

621

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM QU

181 Huỳnh Phúc Hải 216

MAI XUÂN BÌNH

1647 Phạm CKhanh 843

BÙI NGUYÊN KHÁNH

1928 Tô Thanh Tùng 1963 Nguyễn Hữu Quảng 384 479 453

Hsu Che Chia BÙI THỊ MỸ HÀ NGUYỄN THANH PHONG

1100 CAM Huang 244 Đinh Hùng Anh 832

691

2 000 GD HCM - Xn Kinh Doanh Cao Ốc Văn Ph 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẦU TƯ B

2 000 GD HCM - Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP THỦY SẢN

2 000 GD HCM - Cty Thanh Tùng TNHH Tư Vấn 2 000 GD HCM - Cty Minh Phúc TNHH Tư Vấn T 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại D 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & DV 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DUY HOÀNG

2 000 GD HCM - Cty Cẩm Nguyên TNHH TM & 2 000 GD HCM - Cty Gia Bảo A.B TNHH Thương

TRẦN ĐĂNG VŨ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH PIVOTA

266 Ông Trần Bá Tuấn 877 Phan Trí Dũng

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất 2 000 GD HCM - Cty P.E Cổ Phần Khoa Học CN

TRƯƠNG KÍNH MINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM GIA

466 Phạm Đặng Hương Giang 2 000 GD HCM - Cty Viễn Thành TNHH 1575 Đào Thị Bích Ngọc 2 000 GD HCM - Cty Việt Hân TNHH Sản Xuất 487

NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DÂN CA

1171 Lê Thị Kim Châu 37

NGUYỄN THANH QUANG

1105 Bùi Văn Đi 386

Lạc Hùng

958 Đoàn Minh Thành 864

BÙI QUANG VIỆT

629 Phạm Văn Thiệt 969 29

NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG HUỲNH ĐẠI THẮNG

2 000 GD HCM - Cty Duy Thành TNHH Thép 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH PHÚC L

2 000 GD HCM - Cty Năm Châu TNHH Xây Dựn 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Chế Tạo Máy -

2 000 GD HCM - Cty Minh Thành TNHH Tư Vấn 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM-DV-

2 000 GD HCM - Cty ThThái TNHH Thương Mại 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH S.T.D & D 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP THIẾT BỊ SỐ

740 Nguyễn Xuân Tùng 447

VŨ THỊ BÍCH LOAN

953

TRẦN THỊ NHƯ LAI

361 Trần Như Khiêm 55

Phương Ngọc Phượng

1926 Nguyễn Quốc Hữu 1469 Lê Thị Thùy Châu 560 770 920 95 807

HOÀNG HỮU THÀNH NGUYỄN THIỆN HÒA TRƯƠNG PHI PHỤNG ĐỖ THỊ Ý LIÊN ĐẶNG PHƯỚC THÀNH

252 Vương Hải 263 Ông Vũ Đình Huy 390

2 000 GD HCM - DNTN Đồng Tâm 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐẦU TƯ-XD-KD NHÀ THẢO LOAN 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM CHI L

2 000 GD HCM - Cty ĐSa TNHH Xây Dựng & Th 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại Dị

2 000 GD HCM - Flotech Controls - Cty-Vpđd 2 000 GD HCM - Cty Vũ Bảo Minh TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY VICTORY INSPE 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN TM THIÊN KI 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XÂY D 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX TM 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ÁNH DƯƠN

2 000 GD HCM - Cty Bảo Khang TNHH Thương 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thương Mại S

Đoàn Quốc Khánh

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Đông Nam D

599 Ông Mai Minh Tuấn

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất -

513

PHAN CÔNG TUYÊN

262 Dương Nữ Thiên An 57 285 616

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM LIÊN

2 000 GD HCM - Cty An Phát TNHH Kỹ Thuật Ti

Nguyễn Đình Phúc 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất và T TRẦN QUỐC BẢO 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XD & G HUỲNH VĂN THIỆN THANH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XD-TV

261 Ông Hứa Phú Doãn 757

NGUYỄN PHI DŨNG

243 Dương Văn Chính

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Vật Tư Y Tế H 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐÀO T

2 000 GD HCM - Cty Chân Chính TNHH Tin Họ

58 59 247

Tô Cường Nguyễn Thanh Hùng NGUYỄN CHÁNH TRUNG

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Pots Direct V 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH MTV Livico 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KHÁM

383

NGUYỄN ĐÌNH BA

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY NAM THANH

647

NGUYỄN HỮU ĐỊNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH VP PHẨ

690 Trần Tuấn Kiệt 60

Hồ Nhuận Đăng Quang

732 Hoàng Văn Được 61 62

Hirinobu Iriya

394

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Cơ Khí Đóng G

2 000 GD HCM - Cty Sao Vàng Cổ Phần Xây Dự 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Boa Kê

260 Ông Nguyễn Văn Trãi

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Kỹ Thuật Xây

Phan Thị Kim Ngân

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH MTV Lập Tườ

1082 Shin Doo Duk 1359 Phạm Văn Thinh 603

2 000 GD HCM - Cty Linh Kiệt TNHH Thương Mạ

PHẠM THỊ TUYẾT LOAN

2 000 GD HCM - Cty Shilla Bags Việt Nam TNH 2 000 GD HCM - Cty Nec Việt TNHH Thương Mạ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH HYUND

259 Ông Nguyễn Đình Bách

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thương Mại X

Phạm Thị Kim Ngân

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH In Ấn và Bao B

557 PHẠM THỊ NỤ 63 970 667 692

Hoàng Đình Thanh TRỊNH TIẾN DŨNG ĐỖ THÀNH HƯNG NGUYỄN THỊ GIÁNG MY

257 Ông Nguyễn Văn Minh 395

NGUYỄN VĂN NAM

609 Phạm Mạnh Kỳ 499 402 65 964

ĐẶNG THỊ MINH PHƯƠNG TRẦN THỊ DANH Nguyễn Đình Tùng ĐÀO VÂN ANH

788 Nguyễn Thị Ngọc Hân 617 47

NGUYỄN CHÍ THANH NGUYỄN THANH BÌNH

934

VŨ VĂN TRỰC 53 Lưu Quang Đức

1 100 GD HDQT - CTY TNHH TM DV TÂN HIỆP 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH TM và SX Th 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH CƠ KHÍ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TK VÀ ĐÓNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DỊCH VỤ

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Khánh Đông 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM 2 000 GD HCM - Cty Anh Kỳ TNHH Sản Xuất Thư 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM – D 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TIE 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH MTV Nguyên 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TM VIỆT NỮ

2 000 GD HCM - DNTN Mai Hân 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MỰC IN 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NGUYỄ

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY LD TNHH GIAO NHẬN HÀNG HÓA JUPITER PACIFIC 2 000 GD HCM - Cty Khải Thanh TNHH Thương

167

LÊ THANH ĐIỀM

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MAICOM

274

TRẦN THỊ NGUYÊN HẰNG

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG (TRANSIMEX-SAIGON)

1798 Ngô Đình Anh Vũ 396 898

Lê Thị Đào NGUYỄN TẤN KIỆT

1874 Đặng Thanh Hải 1312 Phạm Anh Thu 12

DƯƠNG VĂN SINH

255 Ông Ngô Hữu Hoàn 848 826 470

NGUYỄN VĂN LƯƠNG ĐINH THANH VÂN TRẦN THỊ KIM CƯƠNG

254 Ông Hồ Tấn Đính 559 Vũ Quang Bình 1995 Đào Thị Luận 293

VĂN CÔNG QUANG

399

Hoàng Thị Kim Anh

2 000 GD HCM - Cty Vi Nam TNHH 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Phương Nam 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DL &

2 000 GD HCM - Cty Hải Duy TNHH Sản Xuất T 2 000 GD HCM - DNTN Hàng Xanh 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THIẾT BỊ

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Quốc Tế C và 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TÂN Á C 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN LONG HOÀN 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH C&C

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Khoa Học Cô 2 000 GD HCM - Cty Sao Biển Xanh TNHH Thươ 2 000 GD HCM - Lê Trọng Phát - DNTN Thương 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP SÔNG THU 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Công Viên Nước

589 Ông Nguyễn Quốc Hưng 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH MTV Gỗ H 11

VŨ ĐỨC TUẤN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THẾ VIN

637 709 526

NGUYỄN NGỌC ANH TRẦN HỒNG TÂM CAO XUÂN HẢI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẦU TƯ – 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - TỔNG CTY BẾN TH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XD TM H

03

NGUYỄN PHƯƠNG VŨ

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH HẢI PHI

461

NGUYỄN ĐĂNG TIẾN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐỊNH GIA NÉ

1088 Nguyễn Thị Huyền 2 000 GD HCM - DNTN Thuận Quang Sản Xuất 251 Ông Phạm Thanh Cương 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Dịch Vụ Kỹ 824 Lâm Vĩ Đường 2 000 GD HCM - Cty Tân Việt TNHH Võ Phục & 402 68

69 416

Nguyễn Hoàng Giáp Đậu Phi Minh Vương

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Đình Quốc 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Đầu Tư Bất Động

425 Nguyễn Ngọc Dũng 602 Hồ Ngọc Sen

2 000 GD HCM - Biển Việt - Cty Cổ Phần Vận Tả 2 000 GD HCM - Cty Hương Sang TNHH Vận Tải

Nguyễn Minh Thành

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Thương Mại Toàn

935 Nguyễn Thị Hồng Yến

2 000 GD HCM - Cty Vùng Đất Máy Tính TNHH

ĐOÀN VĂN SANG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TK QUẢN

384 Ngô Thị Kim Trang 1197 Trần Văn Thảnh 70

Hồ Trực

249 Bà Nguyễn Thị Lương 800

VŨ LÊ VINH

672 Lâm Tô Tử 215 92

TRẦN QUỐC HẢI ĐỖ THỊ THU THẢO

1054 Bùi Kim Sơn 928

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Địa Ốc Sài Gòn G

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Hưng Gia

ĐẶNG THỊ MINH PHƯỢNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM – D

261 Nguyễn Thị Kim Oanh 830

2 000 GD HCM - Khôi Anh - Cty TNHH Thương 2 000 GD HCM - HTX Bình Phát Vận Tải Du Lịch

TẠ XUÂN THỌ

2 000 GD HCM - Cty Đạt Tân TNHH Sản Xuất T 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH VINH YẾ

2 000 GD HCM - DNTN Ninh An Thương Mại 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN VIỆT HỒNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV V

2 000 GD HCM - Cty Kim Trung TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP BÔNG BẠCH

248 Bà Nguyễn Thị Hồng Loan 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Giải Pháp 71

Nguyễn Hữu Hào

1500 Lê Đình Nghinh 70 405 400 406

MAI THANH HIẾU Lê Giỏi NGÔ THỊ BÁU Huỳnh Thị Kiểu

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Việt Hóa

2 000 GD HCM - Cty Hoa Trang TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KIỂM TO 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Dược Liệu Trung 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX-TM N 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Cáp và Vật Liệu V

762 Lai Văn Hoàng 2 000 GD HCM - Cơ Sở Hoàn Cầu 583 Ông Nguyễn Trần Hưng Th2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH LV Việt N 676

PANG MỸ LINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH LINH PA

245 Ông Hagihara Yoshinobu 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Minh Đức 239

VŨ MINH KHÁNH

1881 Hà Kim Thắng 137 Nguyễn Văn Liêu 1756 Phạm Hoàng Hiệp

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MỸ TH

2 000 GD HCM - Cty Việt Na TNHH Inox 2 000 GD HCM - Nguyễn Liêu - Cty TNHH Thươ 2 000 GD HCM - Cty Hải Hiệp Phong TNHH Thư

1205 Nguyễn Thị Hồng Thắm 780 561

2 000 GD HCM - Cty Việt Hồng Hà TNHH Thươn 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY LÊ THỊ PHƯƠNG LAN TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG KHANH TRỊNH VĂN THÀNH

243 Ông Lâm Văn Chúc 805 23

NGUYỄN VIỆT THÁI NGUYỄN THANH BÌNH

279 Lý Thuận 856 Nguyễn Thành Lê 381

HOÀNG MINH CHÂU

1320 Đỗ Thị Thu Thảo 713 Nguyễn Ngọc Trưởng 241 Ông Nguyễn Nam Tiến 422

TRẦN VĂN TÀI

964 Đỗ Xuân Nam 1113 Nguyễn Thanh Nghĩa 654 Lê Duy Tân 240 Ông Lương Trọng Tuấn 1471 Hồ Tú 239 Ông Huỳnh Ngọc Hoàng 186

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP QUẢNG CÁO

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thiết Bị C 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐẦU TƯ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MỘT TH

2 000 GD HCM - Cty KS TNHH 2 000 GD HCM - Cty Hợp Tác Kinh Tế-Cn 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP PT ĐT CÔNG NGHỆ FPT 2 000 GD HCM - Cty Cửu Thiên TNHH Thương M 2 000 GD HCM - DNTN Nguyên Hưng Phú 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH An Giáp 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX & TM T

2 000 GD HCM - Cty Đức Lộc TNHH Sản Xuất T 2 000 GD HCM - Cty Thiên Lộc TNHH SX-TM Th 2 000 GD HCM - DNTN Ngọc Long 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Comnect ( 2 000 GD HCM - Cty Tú Hòa Cổ Phần Đầu Tư Và 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất T

KHA ĐỨC

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX TM D

1922 Lưu Văn Thành

2 000 GD HCM - Cty Hoàng Kim TNHH Sản Xuấ

847

PHẠM LINH

238 Ông Nguyễn Văn Hà 366 Song Thiam Chiok 61 Đoàn Quốc Khánh 1889 Huỳnh Hoa Phượng 507 145 785

DƯƠNG THANH THUỶ NGUYỄN NGỌC ĐỨC LƯU QUANG LỘC

136 Huỳnh Quốc Giang 877 429

LÊ TUẤN CƯỜNG NGUYỄN MINH TUẤN

236 Bà Đặng Thị Hồng Kim 248

HÀ TRƯƠNG BÍCH TÚY

1535 Lê Hoàng Mai 668 417 203 418

NGUYỄN THIÊN HƯƠNG Clive McLeod Fairfield TRẦN TRIỆU NĂNG LỰC Bùi Thị Thúy Nga

1476 Nguyễn Văn Dũng

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CHỨNG KHOÁ

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Công Nghi 2 000 GD HCM - Cty Green Cosmos Marketing 2 000 GD HCM - Cty P. Dussmann Việt Nam T 2 000 GD HCM - Quang Đăng - Cty TNHH-Cn 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TRUNG T 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX TM-X 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM – DV

2 000 GD HCM - Cty T.C TNHH Thương Mại 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN THIẾT KẾ T 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH CƠ KHÍ

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DƯỢC OPV

2 000 GD HCM - Cty Tân Vĩnh Tiến TNHH Thiết 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THƯƠNG 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Cơ Khí Điện Tử 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM HÓ 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Bao Bì Đại Lục

2 000 GD HCM - Cty Vương Đan TNHH

787

NGUYỄN MINH

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CƠ KHÍ NHỰA BÌNH ĐÔNG HƯNG

384

ĐỖ HOA SƯƠNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MỸ PH

489 VŨ THÀNH NGUYÊN

1 100 GD HDQT - CTY CP AN BÌNH

500

NGUYỄN TIẾN QUÁT

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THƯƠNG

335

NGUYỄN THANH LIÊM

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY DV CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI (FOSCO)

1757 Lê Hữu Hưng 581 Ông Hà Văn Khanh NGUYỂN THÚY 339 QUỲNH 56 Phạm Thị Tuyết Mai

2 000 GD HCM - Cty Thiên Ưng Cổ Phần Vải Sợi 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH May Xuất 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP TM VIỆT HƯƠNG 2 000 GD HCM - Cửa Hàng Thực Phẩm Sành Ăn

488

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẦU TƯ KI

HUỲNH PHÚ KIỆT

755 Lê Thanh Phúc 728

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

1543 Phạm Mỹ Diễm Linh 580 Ông Nhan Minh Tiến 662 Đinh Văn Hưng 231 Ông Võ Ân Phước 442

LÊ XUÂN HƯNG

725 734

CAO VĂN TRIỀU TRẦN NGỌC TUYẾT

1642 Sopee Tong Ngern 224 Lê Hữu Chí 1790 Nguyễn Ngọc Bảo 752 955 944

ÂU DƯƠNG BỈNH NGUYỄN TÂM MẠNH ĐOÀN TẤN VINH

2 000 GD HCM - Cty Đỉnh Cao TNHH Cơ Khí Thiế 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - TỔNG CTY MAY VIỆT

2 000 GD HCM - Cty Vạn Tâm TNHH Thương M 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thịnh Gia 2 000 GD HCM - Cơ Sở An Khang 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Kỹ Thuật 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & GNVT TOÀN CẦU 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH RUBY 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX TM X

2 000 GD HCM - Cty Samchai Cổ Phần CNghiệp 2 000 GD HCM - Cty TNHH Container Sài Gòn 2 000 GD HCM - Cty Biển ĐTNHH Thương Mại & 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SẢN XU 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP THUỐC SÁT

230 Bà Huỳnh Tuyết Hương 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất 229 Ông Phan Thanh Phương 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH May Tấn T 424 661 425 207 426 491 77 522 662

Nguyễn Đình Trung NGUYỄN LÊ MY HOÀN Huỳnh Văn Thanh Bảo NGUYỄN MINH HÒA Phạm Trọng Huy TRẦN DƯ CẨM LY Nguyễn Hồng Phương LÊ QUANG DOÃN NGUYỄN VỸ HOÀNG

1356 Nguyễn Quốc Y

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Dầu khí An Pha S 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH VĂN HÓ 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Dầu khí An Pha S 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CT TNHH SX TM XD 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Xuất Nhập Khẩu 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THƯƠNG 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Nông Hải Súc Sản 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX – TM 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DƯỢC PH

2 000 GD HCM - Cty Tinh ThCổ Phần

101 765 438 428 78 429

LÊ CHÍ HIẾU NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG LÊ VIẾT HẢI Trần Bích Quốc Trần Thanh Tùng Phạm Quốc Hùng

222 Ông Phạm Tấn Thanh 778 Mạch Thành 1165 Trần Hữu Đức

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP PHÁT TRIỂ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TMDV Q 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP XD & KD ĐỊ 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Tân Đức Trân 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Dược Phẩm Duy 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH - SX - TM Tíc

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất N 2 000 GD HCM - Cty Kiên Lực TNHH Thương Mạ 2 000 GD HCM - DNTN Tín Đức Sản Xuất Thươ

869

NGUYỄN VĂN BÊN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP KỸ NGHỆ

351

VÕ HỒNG HẠNH

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ(IDC)

642

HỒ MINH CHÍNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY HUẤN LUYỆN TV

628 Nguyễn Thị Kim Ánh

220 Ông Nguyễn Văn Hùng TRẦN THỊ THÙY 754 DUNG 71 Phan Văn Ngân 317 Hoàng Văn Ngọc 1362 Hà Thân Phúc Luân 219 Ông Võ Thành Công

2 000 GD HCM - Cty Kim Ánh TNHH Thương Mạ 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY SADACO 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương M 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV – DL LỄ HỘI 2 000 GD HCM - Cty Bến Thành TNHH Thương M 2 000 GD HCM - Cty Châu Âu TNHH Vật Liệu X 2 000 GD HCM - Cty Hà Gia Phát TNHH Thương 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thiết Kế Xây

875

NGUYỄN VĂN CÓ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX TM K

1015

NGUYỄN ĐỨC LONG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH HẢI SƠN

543

TRẦN QUỐC MẠNH

1314 Cao Thúc Uy 758

TRẦN TRÍ DŨNG

1382 Phạm Thế Phương 79

Trần Châu Bửu

721 Đỗ Thị Mai Hoa

2 000 GD HCM - Cty Quốc Tế Hương Danh TN 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐỊA ỐC CH

2 000 GD HCM - Cty Bình Lợi TNHH 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Chi Lai

2 000 GD HCM - Cty Quang Phú TNHH Thương

1530 Trương Văn Tương

2 000 GD HCM - Cty Trọng Tâm TNHH Xây Dựn

19 NGUYỄN TÂN KỶ

1 100 GD HDQT - CTY CP CÔNG NGHIỆP MASA

575 Ông Nguyễn Văn Long 485

NGUYỄN THỊ HUÊ

218 Ông Hà Phận 435 675

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Vỏ Ruột Xe 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX TM &

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại

Lưu Quốc Trung

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Kỹ Thuật Lạn

216 Ông Huỳnh Văn Ân

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Hóa Dược

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MINH C

543 Nguyễn Thị Thạnh

2 000 GD HCM - Cty Thạnh Vinh TNHH Thương

609

VĂN ĐỨC PHÁT

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN TIẾN PHÁT

968

CHUNG VĂN ĐẠT

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TMDV &

TRƯƠNG TRỌNG 278 BẢO 574 Ông Trần Trọng Hiếu

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TK XD TM TÂM TÂM PHƯƠNG 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH MTV Thươn

1863 Nguyễn Đăng Hưng

2 000 GD HCM - Cty Việt Thái Bình TNHH Thươ

599 Trần Thị Thùy Trang

2 000 GD HCM - Cty Trang Anh TNHH Thương M

30 Chế Hòa 1739 Trần Thị Lan Hương 214 Ông Quang Đắc Hiền

2 000 GD HCM - Cty Chế Nhâm TNHH 2 000 GD HCM - Trường Mầm Non Tư Thục Quố 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Cơ Khí Cân

2000 Trần Quang Bá

2 000 GD HCM - Cty Quang Đức TNHH Xây Dự

1002 Tăng Quang Tường

2 000 GD HCM - Cty TNHH TM-DV-SX Quang T

439

Dương Văn Đảng

443 Ông Trần Văn Minh

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Phát Triển C

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Giày Phú Lâm

921

NHAN HÚC QUÂN

198

HUỲNH NGỌC THANH BÌNH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP GIA HUỲNH

23 Ben Yuan 212 Ông Vũ Đình Tiến

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH BAO BÌ

2 000 GD HCM - Hiệp Hội Xuất Khẩu Sữa Hoa K 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH NTN 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP KIẾNG ĐÌNH QUỐC

397

ĐOÀN ĐÌNH QUỐC

937

TRẦN CAO TRƯỢNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP BÔNG BẠCH

443

Nguyễn Hữu Toàn

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Cơ Khí và Xây

84

Phạm Thị Mỹ Luận

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Tiếp Vận Hàng Hó

502

NGUYỄN THANH TÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NGUYỄN

1003

VŨ NGUYỄN VIỆT QUỐC

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TOYOTA LÝ TH

1633 Trần Thọ Huy

619

339 Hồ Thị Yến Thu

2 000 GD HCM - Cty Đằng Giao TNHH

571 Bà Võ Thị Phương Hồng

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Ngọc và Li

VÕ TẤN THÀNH

1207 Huỳnh CTuấn 999

2 000 GD HCM - Cty Thiên Nam Cổ Phần Than

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THƯƠNG

2 000 GD HCM - Cty Việt Tuấn TNHH Cơ Khí Xây

201 Đặng Thị Thu Cúc

2 000 GD HCM - Cty Việt Đức TNHH Thương Mạ

LÊ HỒNG SƠN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CHỨNG KHOÁN

1299 Tony Tạ Tuấn 563 Võ Hòa Thuận

2 000 GD HCM - Cty HF Technology Sdn Bhd-V 2 000 GD HCM - Cty Sơn Hiển TNHH Thương M

745

PHẠM VĂN VƯƠNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XNK T

85

Nguyễn Thị Hoài Thanh

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Xuất Nhập Khẩu

1957 Nguyễn Thị Hồng Oanh

2 000 GD HCM - DNTN Bình Long Xăng Dầu Nh

445

Lê Thiện Phước

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại

162

ĐỖ NGỌC TUẤN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN KHÁCH SẠN

492

HUỲNH VĂN MẠNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XÂY DỰN

337 Phan Trần Thy 86

Lê Ngọc Tùng

22 Ralf Matthaes

2 000 GD HCM - Cty Việt TNHH Quảng Cáo & Ti 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Thương Mại và Đ

2 000 GD HCM - Cty Taylor Nelson Sofres

419 Hồ Văn Toàn

2 000 GD HCM - Ttâm Hoàn Toàn Sửa Chữa Thiế

703 VƯƠNG VĂN CƯỜNG

1 100 GD HDQT - DNTN TM VƯƠNG HỒNG II

568 Ông Nguyễn Hữu Phúc

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Sản Xuất Thư

1049 Võ Văn Quang

2 000 GD HCM - Cty Ánh Dương TNHH Điện Tử-

557

HÀ CÔNG THÁI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM CHẾ

243

PHẠM THÁI HƯNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & D

1091 Võ Hoàng Nghĩa 592 Lê Thị Bích Kiều

2 000 GD HCM - Cty Tân Trọng Nghĩa TNHH Th 2 000 GD HCM - Cty Gấu Trúc TNHH Thương Mạ

866

TRƯƠNG QUANG VINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH IN VÀ BAO BÌ KHANG THÁI

218

PHẠM THANH HƯNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH 1 TV HẢI

207 Ông Lê Văn Bằng

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Kỹ Nghệ G

89

Nguyễn Văn Hải

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Hiệp Phúc

781

LÊ VĂN KHƯƠNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - HTX VẬN TẢI VIỆT

846

ĐINH HÀ DUY LINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DV CÔNG N

1386 Đỗ Văn Nam

2 000 GD HCM - Cty TNHH Lắp Đặt Thiết Bị Đi

138

TRẦN THỊ TUYẾT LAN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MỘT THÀ

130

NGUYỄN LÊ THÀNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH PHỐ CẢ

306 Nguyễn An Ninh

2 000 GD HCM - Cty Việt Sơn TNHH Thương M

498

NGUYỄN NGỌC THANH PHO 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH HỮU P

90

La Gia Hính

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Sản Xuất Vật Liệu

1012 Chiang Wey Yuan

2 000 GD HCM - Cty Sun Chung TNHH Tinh Bột

91

Lê Trọng Thi

269 Phan Quang 1269 Nguyễn Trần Hữu Khoa

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Động Lực Duy P

2 000 GD HCM - Cty CP Phát Triển Kỹ Thuật & 2 000 GD HCM - Cty Đức Lộc TNHH Thương Mạ

504

ĐÀO HIỂN THẮNG

1596 Steven Phua 5 720

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY THƯƠNG MẠI &

2 000 GD HCM - Cty Pan Asian Water Solution

LÊ ĐÌNH HÙNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN KINH DOAN

TRẦN ĐÌNH THU THỦY

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐÔNG NAM

809 Trần Văn Bình

2 000 GD HCM - Cty Tín Thành Tiến TNHH Cơ K

LƯU VĂN SƠN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẦU TƯ VIỆ

988

807 Nguyễn Thị Nga 1380 Lê Sỹ Tuấn 420

2 000 GD HCM - Cty Phú Ngọc TNHH Sản Xuất 2 000 GD HCM - Cty Bách Việt Cổ Phần Đầu Tư

HỒ THẾ SƠN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX-TM N

1031 Nguyễn Văn Linh

2 000 GD HCM - Cty Bảo Quang Khánh TNHH T

447

Nguyễn Văn Thân

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại D

92

Nguyễn Đức Tuyên

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Thực Phẩm Dinh

690

LÊ VĂN MINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TV & VT TH

577

HUỲNH CẨM

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & S

1196 Huỳnh Ngọc Đức

2 000 GD HCM - HTX Vận Tải Khách Hàng Hóa S

1453 Võ Quốc Nam

2 000 GD HCM - Cty Đại Nam TNHH Thương Mại 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY ĐỊA ỐC ANH TRUNG 2 000 GD HCM - Cty EufinTrade Xuất Khẩu-Vpđ

355

BÙI ANH TRUNG

985 Huỳnh Kim Luyến 265

BÙI THỊ BÍCH THỦY

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV TM H

466

NGUYỄN CÔNG ÁN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DU LỊCH L

612

TRẦN KÔNG PHƯƠNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP S.A.E

204 Ông Trần Phước Đông Vũ 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Xây Dựng 203 Ông Nguyễn Hưng Quốc 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mạ 451

Ngô Ngọc Minh Nhật

193 Tô Hồng Hà 501

LÊ VĂN QUÝ

564 Ông Tạ Duy Đăng 1434 Lê Thị Ánh Phúc

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại -

2 000 GD HCM - Cty Thăng Long T.B TNHH Sản 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP KỸ NGHỆ L

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Phú Việt 2 000 GD HCM - Cty Vi Na San Ta TNHH Thươn

381 Nguyễn Thị Thúy

2 000 GD HCM - Cty Thúy Hương TNHH

201 Ông Đỗ Phước Tống

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH May Túi Xá

453

Quách Thiên Ân

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại D

102

TRẦN XUÂN HỘ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TV – GS

199 Ông Nguyễn Anh Văn

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mạ

440 Nguyễn Thị Thu Hương 26

NGUYỄN BỬU HUỆ

1826 Phạm Xuân Gương

2 000 GD HCM - Cty Hoàn Châu TNHH Thương 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV-DL

2 000 GD HCM - Cty Xuân Quang Cổ Phần Dịch

94

Phạm Thị Bích Thủy

600 CTYGD LONHDQT NHAT HCM CPHCM Xây Dựng Thươ 1 000 CTY- CTY LON - CÔNG

393

HỒ ĐẮC HƯNG

236

PHÙNG DŨNG

TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

985

NGUYỄN VIỆT QUANG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV KT V

939

TRƯƠNG THỊ TUYẾT

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TATICO

541

PHAN THỊ TUYẾT MAI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THỦY SẢ

562 Ông Vũ Trọng Nguyên 1322 Võ Vương Văn 72

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DUY

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Xây Lắp 6 2 000 GD HCM - Cty Song Anh TNHH Thương Mạ

TRẦN QUỐC HOÀN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TH & TM

512 Phạm Thanh Tùng

2 000 GD HCM - Cty PNT TNHH Cơ Khí Thương

95

Nguyễn Huy Phong

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Xây Dựng Vận Tả

808

PHAN VĂN THIỆN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & XN

186 Brett Ashton

2 000 GD HCM - Cty Savills Việt Nam TNHH

560 Ông Trần Văn Cảnh

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Tư Vấn và Đầu

32

NGUYỄN VĂN HÀ

1868 Bùi Xuân Khải 187

HUỲNH THANH HẢI

857 Trần Thị Tú Lan 385

NGUYỄN PHÁT VĨNH LỢI

554 Quách Hơn Thái

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM TH

2 000 GD HCM - Cty Song Long Xuất Hải TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DỊCH VỤ &

2 000 GD HCM - Minh Hưng - Cty TNHH Thươn 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP MẠNG IO

2 000 GD HCM - Cty Quốc Thái TNHH Thương M

739

TRẦN HÙNG VINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH M.E.A

38

PHÍ ANH TUẤN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TẬP ĐOÀN

332

NGUYỄN ĐẶNG HIẾN

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TÂN QUANG MINH

452

ĐỖ HỮU NGHIỆP

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP HỮU HOÀN

933

BÙI VĂN TÍN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XD – TT

853

NGUYỄN THU PHONG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP KIẾN TRÚC

1836 Nguyễn Cao Thiên 198 Ông Lê Văn Lực 89

342

CAO VĂN PHÁT

NGUYỄN PHƯƠNG LAN

2 000 GD HCM - Cty Thiên Việt Cổ Phần CNghệ 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thiết Bị Cầ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP NHIÊN LIỆU

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐIỆN TỬ- TIN HỌC VIỆT HÙNG

1923 Nguyễn Huy Cường 803 Hu Liang Chuan 870

VẮN NHẬT BÍU

1970 Phạm Văn Kiên 669

TRẦN THỊ MAI HƯƠNG

695 Lưu Tiên Liên

2 000 GD HCM - Cty Đại Dương Địa Cầu TNHH 2 000 GD HCM - Cty Ngôi Sao Hạnh Phúc TNH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DU LỊCH L

2 000 GD HCM - DNTN Tôn Sài Gòn Sản Xuất T 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THƯƠNG

2 000 GD HCM - Cty Phùng Nghiệp TNHH Xuất

572

NGÔ QUỐC VINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TƯ VẤN

97

Lý Ngọc Chi

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Tân Đức Mạnh

849 Nguyễn Tri Vinh

2 000 GD HCM - Cty Nam Thiên TNHH Thương

457

Hoàng Văn Vinh

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Nội Thất Đức

836

NGUYỄN HẢI CHINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH HỆ THỐ

1792 Nguyễn Đình Tiến

2 000 GD HCM - Cty Tân Đình Tiến TNHH Thươn

33 Nguyễn Thị Nhu

2 000 GD HCM - DNTN Hoàn Mỹ Thiết Kế Tạo

196 Ông Chen Ta Yu

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Sản Xuất Nh

1368 Trần Minh Kiệt

2 000 GD HCM - Cty Tân Nhật Minh TNHH Thư

542

VŨ MINH MẪN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ABM

425

LÊ ĐỨC TOÀN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XD TM D

1951 Trương Nhật Thắng

2 000 GD HCM - Cty Việt Phát TNHH Vỏ Ruột X

1813 Nguyễn Hoàng Hưng

2 000 GD HCM - Cty ADN TNHH Thương Mại Dị

1074 Nguyễn Xuân Ninh

2 000 GD HCM - Cty M.T.M TNHH

663

NGUYỄN TRỌNG THIÊN HUÂ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XÂY DỰN

1574 Trần Thanh Bình

2 000 GD HCM - Cty Ayoma-Vpđd

1820 Ngô Ngọc Hoa

2 000 GD HCM - Cty Trung Thành Tín TNHH

1546 Lê Huy Hùng

2 000 GD HCM - Cty Liên Kết TNHH

459

Trang Mủi

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Vật Liệu Xây

460

Nguyễn Thanh Truyền

312

HUỲNH THỊ THU HÀ

600 CTYGD LONHDQT NHAT HCM TNHH Thương 1 000 CTY- CTY LON HCM - CTYMại Sả

514

TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH

98

Ian Trevor Porter

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Vạn Hưng Phú

943 Vương Quang Vinh

2 000 GD HCM - Cty Vạn Niên TNHH CNghệ Tr

TNHH HOÀNG HUỲNH LONG- BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DỊC

876

HOÀNG MẠNH CƯỜNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẨU TƯ P

131

NGÔ HÙNG PHƯƠNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY FIRST CONSUL

99

Trần Văn Tư

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Vận Tải và Cung

133

TIÊU YẾN TRINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP KẾT NỐI NH

540

LÊ THÀNH HUỲNH MAI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH PHÚ KI

741 Chung Cẩm Mỹ

2 000 GD HCM - Cty Thành Trung TNHH Thương

193 Ông Phạm Kim Lân

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Cơ Khí Văn

1189 Dương Mạnh

2 000 GD HCM - DNTN Trường Vinh Phát

698

NGUYỄN HỒNG NHUNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐÀO TẠO NY

1174

ĐỖ THỊ ĐỊNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY LD ANOVA

192 Ông Liu Wen Rung 1358 Phạm Thanh Long

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại 2 000 GD HCM - Cty Song Long TNHH Viễn Thô

191 Ông Trần Thanh Bạch

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thực Phẩm

698 Nguyễn Xuân Tùng

2 000 GD HCM - DNTN Đồng Tâm

1913 Ngô Thị Trúc Linh

2 000 GD HCM - Cty Phước Linh TNHH Một Thà

820

ĐINH HÀ DUY TRINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DV CÔNG N

510

HOÀNG TAM TRANG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TT – QC

456

LÝ THỊ PHƯƠNG TÂM

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV P

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY KIM TÍN 190 Ông Nguyễn Khắc Thành 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Chế Tạo M

301

NGUYỄN TIẾN HẢI

1136 Đặng Thị Kim Thu

2 000 GD HCM - Cty Thiên Long TNHH Chế Biế

1087 Hoàng Đăng Sủng

2 000 GD HCM - Cty Khải Hữu TNHH Văn Phòn

624

189 Bà Võ Thị Cẩm Đẹp

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Nét Ty

556 Ông Tăng Hạnh Phúc

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thương Mại

HÀ DUY TĨNH

687 Nguyễn Quốc Duy

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV BẢO

2 000 GD HCM - Cửa Hàng Soft World Dịch Vụ

1533 Trần Thị Kim Dung

2 000 GD HCM - Cty H.P.E TNHH Thang Máy

1799 Phan Tại Đức

2 000 GD HCM - Cty Đại Thạnh Phát TNHH Xây

38 Vũ Văn Cường 76

NGUYỄN HOÀNG BA

2 000 GD HCM - Cty Tứ Cường TNHH Sản Xuất 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH BA ĐÔN

188 Ông Đinh Minh Trí

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mạ

555 Ông Đào Quế Ngọc

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP DMV

104

TRẦN ANH TUẤN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NGƯỜI

467

Nguyễn Thành Luy

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sungdo Mach

225

TRẦN DUY TÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SẢN XUẤ

102

Huỳnh Thanh Linh

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Hải Sản Bình Đô

1937 Trương Phú 103

Tạ Duy Hải

106 Nguyễn Văn Đạo 1565 Tạ Duy Hinh

2 000 GD HCM - Cty Tân Quốc Phong TNHH Th 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Sản Xuất Nhựa

2 000 GD HCM - Cty Gò Đàng TNHH Thương M 2 000 GD HCM - Cty Quốc Hưng TNHH Sản Xuấ

428

TIÊU LAM TRƯỜNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - NHÀ HÀNG TIỆC C

631

PHẠM ĐÌNH VĂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KIẾN TR

256

MAI ĐÌNH KIÊM

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN THẢM LEN S

552 Ông Hồ Xuân Nhâm

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP NDC

598 Trần Văn Hiền

2 000 GD HCM - Cty Tân Phú Vinh TNHH Thươn

882

LÊ QUANG DIỆU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX – TM

469

Gerry Giang

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Kim Nghĩa

1704 Nguyễn Thị Lan Anh 983 Hạng Hữu Tín 275 30

TRẦN MINH TOÀN NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG

2 000 GD HCM - Cty Hà Yến TNHH Sản Xuất Th 2 000 GD HCM - Cty Hồng Á Hương Liệu & Phụ 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM PHÁT

06 Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Vĩnh Đại 235

VĂN KHẮC TUẤN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY DU HỌC VIỆT

291

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN GIA TƯỜNG

296

PHẠM HỒNG THÁI

806 Nguyễn Minh Toàn 1067 Nguyễn Xuân Mai

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TRG INTERNATIONAL 2 000 GD HCM - Cty Bảo Toàn Co TNHH Thươn 2 000 GD HCM - Cty Hoàng Mai TNHH Sản Xuấ

591

HÀN NGUYỆT THU HƯƠNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DV CÔNG N

957

TRẦN HỒNG PHÚC

544 Hoàng Thu Hường 981

NGUYỄN TU MI

1625 Võ Thị Ngọc Hương 702 Võ Thị Thanh Uyên 1780 Phạm Vũ Hoàng

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV

2 000 GD HCM - Cty Hương Thủy Cổ Phần Thươ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MI HỒN

2 000 GD HCM - Cty Phượng Vân TNHH Thương 2 000 GD HCM - Cty Đại Thế Giới TNHH 2 000 GD HCM - Cty Tân Hoàng Tiến TNHH Thư

254 Trần Viết Ý

2 000 GD HCM - Cty Kỷ Nguyên TNHH Ứng Dụng

574 Hồ Quang Đặng

2 000 GD HCM - Cty Dân Trí TNHH Trang Thiết

128 Đinh Gia Diên

2 000 GD HCM - Cty Gia Gia Cổ Phần Thương M

1786 Nguyễn Xuân Sơn Hải 790 Phạm Tấn Hưng

2 000 GD HCM - Cty Đà Sơn TNHH Cơ Điện Tin 2 000 GD HCM - Cty Hưng Triều Tiên TNHH

948 Trần Thành Công

2 000 GD HCM - Cty Vinamco Cổ Phần Thương

551 Ông Vương Đình Khanh

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thái Bình Dư

110 Lê Thiện Hành

2 000 GD HCM - Cty PT Pacific Mineralindo U

1122 Nguyễn Văn Vinh

2 000 GD HCM - Cty Huynh Đệ TNHH Quảng C

471

Trần Đình Hợp

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại K

80

VŨ THỊ TỐ UYÊN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - ZUBLIN INTERNATI

444 Lê Bá Quang 828

HUỲNH THỊ KHÁNH VI

2 000 GD HCM - Cty Khả Thi Cổ Phần Tin Học 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV S

183 Ông Ngô Minh Sơn

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Cơ Khí Hà

749

NGUYỄN QUỐC BẢO

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐIỆN THOẠ

767

NGUYỄN THỊ HẠNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH VIỆT T

316 Bùi Quốc Hưng

2 000 GD HCM - Cty U.I.P TNHH Thương Mại &

40

NGUYỄN BẢO LONG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH LONG D

919

NGUYỄN ĐÌNH PHÚC

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY SCS (VIET NAM

90

HUỲNH THỊ NGỌC ÁNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NHÀ H

238

NGUYỄN PHƯƠNG TIẾN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THIẾT BỊ GIA DỤNG PHƯƠNG GIA

659

LÊ THỊ PHƯƠNG HOA

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN TM THỜI TR

230

PHẠM QUỐC DŨNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP HIỆP HÒA P

319

CHU NGUYÊN VINH

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THÔNG MINH VIỆT

916

NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP VT-TM KHÔ

354

NGUYỄN XUÂN DUY

1541 Ngô Quang Hiển 05 Ông Bùi Tiến Thắng

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH QC TM BDS CHẤN PHI 2 000 GD HCM - Cty M.I.R TNHH Tư Vấn Thị Tr

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Khử Trùng Gi

625

LÊ XUÂN TRIỀU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TV THIẾT

363

TRỊNH THỊ LỆ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CHỨNG K

1276 Nguyễn Tuyết Mai

2 000 GD HCM - Cty Nguyễn Tuyết Mai TNHH

388

LE KHANH HOA

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TMDVKT

263

NGUYỄN XUÂN CHÂU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP KINH DOA

536

TRẦN QUỐC KHÁNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TIẾP THỊ & QU

1033 Trần Kiến Huân

2 000 GD HCM - Cty Trần Kiến TNHH Sản Xuất

417

ĐỖ TÀI SĨ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH PHÚ TÀI

474

Phạm Thị Thanh Mai

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thang Máy Th

316

MATTHEW QUANG TRẦN

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NAM ANH TÚC

107

Nguyễn Thị Thu Thủy

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất (PT

548 Ông Võ Nhật Quang

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Xây Dựng và

181 Ông Nguyễn Tiến Dũng

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Công Ngh

1900 Trần Văn Long 04 Ông Nguyễn Miên Tuấn

2 000 GD HCM - Cty Trọng Trí TNHH Thương Mạ 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thương Mại v

129 Trương Tuấn Kiệt

2 000 GD HCM - Phòng Tranh Phố Hoa

521 Nguyễn Đức Quang

2 000 GD HCM - Cty Sao Bắc Đẩu Cổ Phần CNg

915

NGUYỄN MINH NHẬT

1968 Hồ Minh Phong

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM – D

2 000 GD HCM - Cty Mười Phong TNHH Sản Xu

477

Nguyễn Quốc Đại

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thiết Bị Công

801

NGUYỄN QUÍ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM-DV

109

Trần Thị Thanh Sang

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thư

396

ĐỖ ANH HÀO

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CỔ PHẦN MÉT VUÔNG

110

Lâm Hải Tuấn

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Chứng Khoán Na

754

NGUYỄN THỊ ĐIỀN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MAY TH

426

TRẦN VĂN TOÀN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KIẾN TR

1978 Trần Mỹ Linh

2 000 GD HCM - Cty Năng Động TNHH Dịch Vụ

1785 Nguyễn Quốc Đạt

2 000 GD HCM - Cty Đạt Hân TNHH Thương Mạ

1497 Tô CBằng

2 000 GD HCM - Cty Phôn Việt TNHH Thương M

626

NGO HUU TRISTAN

882 Nguyễn Thị Thu Ba

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - NHÀ HÀNG ĐỊA T

2 000 GD HCM - DNTN Thu Hạnh Sản Xuất Thư

685

PHẠM THỊ THANH MAI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP Y TẾ VIỄN

479

Phan Minh Triết

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thang Máy Đ

177 Ông Thái Quốc Duy

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Xây Dựng Vận

865 Dư Quang Lộc

2 000 GD HCM - Cty Kim Tây Nam TNHH Thươn

803

LÝ THỊ MINH TÂM

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV TÀU B

1670 Trương Văn Kiện NGUYỄN THỊ NHƯ 300 PHƯƠNG

2 000 GD HCM - Cty Mỹ Linh TNHH May In & D 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP AN LỘC

347

NGUYỄN THÁI HÒA

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - HÃNG FILM GIẢI P

717

TƯỜNG TUẤN THÔNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NGHIÊ

481

Nguyễn Ngọc Khanh

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Công Nghiệp Thé

PHÙNG THỊ THU 810 THỦY 1285 Nguyễn Hoàng Mai

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP PHÚ TRƯỜNG QUỐC TẾ 2 000 GD HCM - Cty Hoàng Mai Anh TNHH

484

LÊ SĨ HOÀNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THƯƠNG

976

NGUYỄN VĂN HẬU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH AN TI

552

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP SX DV TM X

111

Trần Hữu Hiền

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thư

TRƯƠNG THÀNH THÔNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP NĂNG LƯỢ

1

829 Trần Ngọc Quỳnh Như

2 000 GD HCM - Cửa Hàng Trí Minh

1702 Phạm Thị Thiên Hương

2 000 GD HCM - Cty Hào Min TNHH

226

ĐẶNG DOÃN KIÊN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CHỨNG KH

985 TRẦN MINH TUẤN

1 100 GD HDQT - CTY ACTIVATE

175 Bà Quách Châu Giang

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Do Ha

840 Đặng Mai Diệu

2 000 GD HCM - Cty Sáng Tạo Trẻ TNHH

112

Lê Quang Toản

910 Lý Tùng Huy

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Xây

2 000 GD HCM - Cty Tân Phượng Hoàng TNHH

986

LÊ MINH QUỐC

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - NGÂN HÀNG PHƯ

20

TIÊU NHƯ KIỆT

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH-TM-DV-S

98 Nguyễn Thị Thanh Nga

2 000 GD HCM - Cty Nam Nhân TNHH

180

TRẦN MINH QUÂN

720

TRẦN THANH TRÀ

253

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV S

907

TRẦN THỊ THANH MAI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MỸ TH

69

NGUYỄN QUỐC PHONG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH VIỆT ĐẠI

158

PHẠM QUỐC BẢO

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY EMBASSY FREI

1751 Phạm Hoàng Hiệp

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH QUÂN

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KIẾN TRÚC NHÀ VIỆT

2 000 GD HCM - Cty Hải Hiệp Phong TNHH Thư

954

NGUYỄN HOÀNG MẠNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THIẾT KẾ

113

Trần Hữu Phúc

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Upga

266 Nguyễn Phi Dũng

2 000 GD HCM - Cty Sơn Hùng Dũng TNHH Thư

155

HOÀNG THỊ LÂM DUNG

1030 NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ 114

Đoàn Lê Ngọc Phi Lân

174 Ông Huỳnh Minh Hải 1177 Trương Thị Thành 1010

ĐỖ DUY HƯNG

1992 Nguyễn Thanh Hà

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TÀI TÂM

1 100 GD HDQT - CTY TNHH SỨC ÉP 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thươ

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Vạn Hưng Ph 2 000 GD HCM - Cty Gia Hưng TNHH Thương M 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH CÔNG N

2 000 GD HCM - Cty Thanh Hà TNHH Thương Mạ

1994 Lê Anh Bắc

2 000 GD HCM - Cty Maicom TNHH 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY 987 LÊ NGUYỄN HUY TÂM CP CHỨNG KHOÁN GIA QUYỀN 760 Nguyễn Ngọc Liên Hoa 2 000 GD HCM - Cty Việt Tre TNHH 822

QUÁCH ANH TUẤN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH PHÚC Đ

140 Đặng Bá Nhân

2 000 GD HCM - Cty F.A.E TNHH Kỹ Thuật

435 Phan Văn Đên

2 000 GD HCM - Cty Hoàng Tấn TNHH Thương

115

Đặng Đình Khanh

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Cơ Điện Lạnh Côn

154 Nguyễn Thị Bảo Quỳnh

2 000 GD HCM - Cty NMC TNHH Sản Xuất Cơ Kh

295 Bùi Đức Thắng

2 000 GD HCM - Cty Kiến Trúc Trẻ Cổ Phần

143

NGUYỄN PHẠM MINH NHỰT1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MTV TA

1038 Lâm Ngọc Hải

2 000 GD HCM - DNTN Lâm Mai

931 Võ Trí

2 000 GD HCM - Cty V.T TNHH Thương Mại Dịch

497 Nguyễn Văn Liêu

2 000 GD HCM - Cty Nguyễn Liêu TNHH Thương

99 Trần Thị Uyên Yên 1566 Lương Quốc Huy 902

NGUYỄN THỊ LOAN

1587 Thái Huy Cường 15

NGUYỄN QUANG HIỂN

172 Bà Phùng Khánh Đông

2 000 GD HCM - Cty Viễn ĐTNHH Thương Mại D 2 000 GD HCM - Cty ĐTây Quốc Tế TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CƠ KHÍ VÀ

2 000 GD HCM - Cty Đạt Kỳ TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DV PHÚ QU

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Đóng Sửa Tàu

670

VƯƠNG ĐÌNH KHOÁT

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH GỖ & ĐÁ

742

ĐỖ THẾ NGUYÊN VŨ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP VINEXT

829

CẤN ĐẮC VỊ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM-DV

486

Nguyễn Văn Phước

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Kỹ Thuật Cơ Đ

487

Từ Triển Sáng

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Da Ny

542 Bà Nguyễn Thị Nhuận 1445 Ngô Minh Tường

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Giám Định Na 2 000 GD HCM - Cty Ngô Vũ TNHH

476 Phan Văn Đên

2 000 GD HCM - Cty Hoàng Tấn TNHH Thương

1291 Lưu Trọng Tuấn

2 000 GD HCM - Trường Tiểu Học Dân Lập Ngô

117

Trần Châu Tường

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thư

967

TRỊNH CHÍ CƯỜNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẠI ĐỒNG T

1645 Đoàn Danh Hồng

2 000 GD HCM - Cty Đại Toàn Thắng TNHH Th

590

HÀ THỊ LAN HƯƠNG

1 CTY LON HCM - CTY TNHH QUẢNG 1 000 000CTHDQT GD HDQT CTY LON HCM - CTY

766

VŨ QUANG HIỂN

CP TV- QL BẤT ĐỘNG SẢN KHAI THÀNH CITIPLUS

169 Bà Dương Thị Minh Hiền 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Điện Quốc 489

Cao Hoàng Hải

1534 Đoàn Vĩnh Phước 153 Lê Thị Hồng Loan 1438 Võ Thị Kim Tuyến JIMMY NGHIÊM 382 PHẠM 935

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Đ.P

2 000 GD HCM - Cty TNHH Tôn ĐÁ-Vpđd 2 000 GD HCM - Cty Hàn Mỹ Việt TNHH Kỹ Thu 2 000 GD HCM - Cty Minh Trang Cổ Phần Kỹ Th 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH CHÁNH PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY LD PROWTECH

915 Ung Thị Lệ Vân PHẠM THỊ THĂNG 260 LONG

2 000 GD HCM - Cty Hai Bửng TNHH Thương M 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TV & ĐÀO TẠO THẾ HỆ MỚI

1001

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CK Á ÂU

THÁI THỊ THANH THỦY

208 Phạm Ngọc Phước 1952 Nguyễn Thị Châu Trinh

2 000 GD HCM - Cty Sao Nam TNHH Giao Nhận 2 000 GD HCM - Cty Ánh Minh TNHH

539 Ông Nguyễn Thành Nghĩa 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thiết Bị Việt 1249 Phạm Tấn Hùng 119

Nguyễn Thị Lý

167 Ông Đoàn Quốc Thịnh 491

Trần Doãn Hải

2 000 GD HCM - HTX Mây Tre Lá Xuất Khẩu Bìn 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thư

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Hệ Thống 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Xuất Nhập Khẩu

967 Huỳnh Thị Thanh Nga

2 000 GD HCM - Cty V.G.I TNHH Kỹ Thuật CNg

132 Dương Long Hải

2 000 GD HCM - Cty Xuân Thành TNHH Kỹ Thuậ

575

NGUYỄN DƯƠNG TUẤN ANH1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY ĐIỆN TỬ TIẾN

121

LÊ THỊ KIM CHÂU

491 Sunn Lynn Naing

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THÉP D

2 000 GD HCM - Cty OV Container Line-Vpđd

163 Ông Đặng Hoàng Phương 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mạ 1209 Nguyễn Văn Út 136

NGUYỄN TƯ DUY

2 000 GD HCM - Cty Long Hội TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MAY Â

1492 Tô CBằng

2 000 GD HCM - Cty Phôn Việt TNHH Thương M

1805 Ninh Quang Thuận

2 000 GD HCM - Cty Đạt Thuận Thành TNHH S

120

Huỳnh Văn Ngày

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thư

1095 Nguyễn Trọng Dương

2 000 GD HCM - HTX Vạn Thịnh Vận Tải Du Lịch

881 Vũ Lan Hương 1280 Lưu Văn Vĩnh 161 Ông Trần Văn Vũ 157

VŨ HOÀNG LINH

2 000 GD HCM - Cty EntreWorld TNHH 2 000 GD HCM - Cty Hải Đăng TNHH Thương Mạ 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thang Máy 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TRUYỀN

288

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

160 Bà Dương Xuân Minh 1422 Nguyễn Quang Hân 144 Lý Thanh Trung 1238 Nguyễn Trung Trực

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV YẾN PHƯƠNG 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Bình Khí Đ 2 000 GD HCM - Cty Hồng Hạc TNHH Sản Xuất 2 000 GD HCM - Cty Lý Phú Vinh TNHH Thương 2 000 GD HCM - Cty T & H TNHH Thương Mại D

622 Tất Đồng

2 000 GD HCM - Cty Thiên Lâm TNHH Viễn ThT

727 Trương Quang Mỹ

2 000 GD HCM - Cty Gia Hân TNHH Thương Mại

565 Nhiêu Lệ Nguyệt

2 000 GD HCM - DNTN Phú Chi

664 Lê Đắc Minh

2 000 GD HCM - Đắc Minh - Cty TNHH Thương

433 PHAN TRỌNG SỰ

1 100 GD HDQT - CTY TNHH THỦY SẢN MƯỜI

1953 Đặng Tùng

2 000 GD HCM - DNTN Ban Mai

1393 Phạm Ngọc Nhã

2 000 GD HCM - Cty Rồng Vàng TNHH Thương

217

LÝ MỸ NGUYỆT

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN SAIGA

1907 Huỳnh Bích Ngọc

2 000 GD HCM - Cty Thành Thành CCổ Phần Sả

1040 Lê Thị Bích Ngọc

2 000 GD HCM - Cty Bá Linh TNHH CTrình

158 Ông Nguyễn Tùng Chi 302

NGUYỄN HỮU TÀI

416 Trịnh Xuân Tiến

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH K.K Việt 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TIN HỌC CÔNG MINH NẾT 2 000 GD HCM - Cty Hợp Trường An TNHH Thươ

974

TRẦN VĂN GIÀU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TV-TK-X

122

Nguyễn Tấn Hải Hà

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thư

900

PHAN THỊ NHẬT LỆ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KỸ THUẬ

106

VÕ HÙNG THÁI THỤY

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TM – DV BẤ

123

Lê Trung Hiếu

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thư

204 Nguyễn Thị Giang

2 000 GD HCM - Cty Mai Giang TNHH Thương

157 Ông Lê Hữu Hưng

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Động Lực Du

501

Nguyễn Thị Hằng

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Công Nghiệp

113

HUỲNH KIM ĐOAN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MỘT TH

625 Huỳnh Xuân Đào

2 000 GD HCM - Cty Gia Phú TNHH Thiết Bị C

20 Dương Hoan Tuyên

2 000 GD HCM - Cơ Sở Ninh Khương Thêu Tay

551

MÃ VĂN PHƯỚC

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH BỘT MÌ

318

TRẦN TRUNG THÔNG

1178 Bùi Thị Mai Dung 449

NGUYỄN PHÚ LỘC

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP TMDV & MÁY TÍNH V.E.N.R 2 000 GD HCM - Cty Kim Luân TNHH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP VĨNH SƠN

318 Phạm Văn Quân

2 000 GD HCM - DNTN CChính Quân

378 Nguyễn Thị Ánh

2 000 GD HCM - Cty STiền Cổ Phần Thủy Sản

708 Ðoàn Ðình Sơn

2 000 GD HCM - Cty Đại Quang Sơn TNHH Phát

116

TRẦN THỊ HOÀNG LAN

323 Trần Đức Hải 85

PANG LỆ THANH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TRANH C

2 000 GD HCM - Cty Minh Đức Trung TNHH Đầ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH LINH PA

197 Nguyễn Tiến Huy

2 000 GD HCM - Cty TKH TNHH Thương Mại &

388 HUỲNH THỊ THU HẰNG

1 100 GD HDQT - CTY TNHH PHONG LAN VIỆT

124

ĐỖ THANH TỊNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN THÁNG GIÊN

835 Trần Thị Kim Tiến

2 000 GD HCM - Cty Kiến An TNHH Thương Mại

302 Võ Mậu Quốc Triển

2 000 GD HCM - Cty Sài Gòn-Rita TNHH

813

NGUYỄN QUANG TIẾN

623 Nguyễn Việt Quân 1324 Nguyễn Như Lâm 36

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NHA KH

2 000 GD HCM - Cty Tân Minh Việt TNHH-Cn 2 000 GD HCM - Cty Phương Việt TNHH Vận Tả

NGUYỄN VĂN KHẢI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TV ĐẦU TƯ

1643 Đặng Xuân Quỳnh

2 000 GD HCM - Cty Vòng Lửa Thái Bình Dươn

1180 Nguyễn Tường Vân

2 000 GD HCM - Cty Bình Thuận An TNHH Thươ

1274 Nguyễn Tuấn Linh

2 000 GD HCM - Cty Hướng Việt TNHH

1690 Quách Văn Hân

2 000 GD HCM - Cty Kim Cương TNHH

365

NGÔ HUY ĐỨC

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY ĐỨC VIỆT

22

THÁI THỊ KIM XUYẾN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐO ĐẠC K

344

NGUYỄN XUÂN CƯƠNG

571

PHẠM THỊ HỒNG VÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM – D

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA GPTM SÀI GÒN

484 Huỳnh Hữu Đức

2 000 GD HCM - Cty Sài Gòn TNHH Trừ Mối &

1223 Huỳnh Quốc Việt

2 000 GD HCM - Cty Handelsgesellschaft Detl

503

TRẦN THANH TÂN

203 Bùi Thị Mỹ Hà 1621 Tếnh Cống Trưởng

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY LD QL ĐT CHỨ

2 000 GD HCM - Cty Tân Đại Hải TNHH Thương 2 000 GD HCM - Thiên Phú - Cty TNHH Thương

884

HUỲNH ANH ĐỨC

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP GIẢI PHÁP

502

Vương Nhật Bình

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Cơ Khí Xây Dự

932

HỒ TRỌNG TIẾN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ

362

ĐÀO THỊ HỒNG VÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CHỨNG K

436

PHAN THỊ HƯƠNG GIANG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH PHẦN M

1099 Lý Hồng Phước

2 000 GD HCM - Cửa Hàng Hồng Hoa Vật Liệu

1292 Võ Thị Kim Hoàng

2 000 GD HCM - Cty Hoàng Sơn TNHH Dịch Vụ

635

NGUYỄN THỊ XUÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MỘT THÀ

991

LÊ THANH TÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV TIẾP T

63 Lê Thị Thu Hương

2 000 GD HCM - Cơ Sở ĐBa Bún Bò Huế 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY 387 NGUYỄN SƠN THỦY TNHH TÂN NAM AN 154 Ông Trịnh Huệ Khanh 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Dịch Vụ Th 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY 309 PHAN VĨ DÂN CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT VĨNH PHÚ 917

TRẦN THỊ KIM OANH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM&DV

759 Nguyễn Văn Phú NGUYỄN QUỐC 241 CƯỜNG 153 Ông Trần Trọng Tuấn

2 000 GD HCM - Cty Tứ Trụ TNHH 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH CƯỜNG NGUYỄN 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Dây và Cá

124

Trương Hùng

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thư

505

Tăng Tuấn Vũ

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại

534 Ông Bùi Sơn Đông

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP In Vi Na

187 Phùng Bích

2 000 GD HCM - Cty STrà TNHH Thương Mại

150 Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất 35

314

NGUYỄN ÁI HỮU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP THẾ GIỚI

993 Triệu Thiện Hiền

2 000 GD HCM - Cty Liên Thuận TNHH

709 Dương Thị Ngọc Dung

2 000 GD HCM - Tcty May Nhà Bè-Cty Cổ Phần

533 Ông Trần Ấn

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thủy Đặc Sản

NGUYỄN ĐỨC AN SƠN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM MAI

176 Huỳnh Bích Huệ

2 000 GD HCM - Cty Mẫn Đạt TNHH Thương M

149 Ông Trần Hữu Cơ

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất

532 Ông Ngô Ngọc Quang

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Xuất Nhập Kh

566

TRẦN QUANG TIẾN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẦU TƯ CN G

494

NGUYỄN VĂN NGOAN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM -

519

355 Phạm Hồng Phong

2 000 GD HCM - Cty Cổ Phần CNghệ & Thiết Bị

ĐỖ HỮU CHIẾN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM – DV

1239 Hà Duy Trung

2 000 GD HCM - Cty Ngôi Sao Nhỏ TNHH Thiết

331

VÕ PHAN HUYỀN VI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH VĂN HÓA

512

PHẠM PHÚ TRƯỜNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẦU TƯ DL

148 Ông Ho Vinny Ngon

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất T

510

Trần Kim Chung

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Sản Xuất Xuất Nh

879

TRƯƠNG PHÚ CƯỜNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP SÀI GÒN ĐẦ

1869 Phạm Minh Tiến

2 000 GD HCM - Cty Toàn Thế Giới TNHH

1521 Trần Văn Thành

2 000 GD HCM - Cty Tâm Thành TNHH Sản Xuấ

128

Nguyễn Minh Lượng

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sơn Hóa Chất

190

NGÔ TRẦN CÔNG LUẬN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP AN TÂY

129

Trương Thị Bích Ngọc

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thươ

790

NGUYỄN HỒNG MINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THẾ GIỚI

784 Trần Thành Nam 153

NGUYỄN MẠNH TRUNG

281

BÙI ÐỨC CẢNH

2 000 GD HCM - Giang San - Cty TNHH 1 CTY LON HCM - CTY TNHH DỊCH V 1 000 000CTHDQT GD HDQT CTY LON HCM - CTY

CP ÐẦU TƯ KINH DOANH VÀ XD VIETLAND 146 Bà Nguyễn Thị Thúy Loan 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Công Nghiệ 435 Bà Nguyễn Thị Việt Hòa

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH In Ấn và Ba

844 Nguyễn Trung Thu

2 000 GD HCM - Cty Trung Thu Ảnh Số TNHH T

131

Hà Kim Thắng

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thư

214

ĐỖ THỊ MINH CHÂU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY INVEST PRO CN

145 Ông Trần Lệ Nguyên

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất Th

144 Ông Phạm Thanh Truyền 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Quốc Tế Đ 643

BỒ VĂN CƯỜNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM – SX

1022

NGUYỄN NAM THẮNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TRUYỀN T

1564 Trần Văn Duy 861

2 000 GD HCM - Cty Vân Hậu TNHH Thương Mạ

VÕ NGUYỄN HOÀNG TRỌNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TRUYỀN THÔ

870

NGUYỄN THANH CHÁNH

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

212

TÔ HỒNG VÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TRUYỀN

345

NGÔ XUÂN VIỆT

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SWA VIỆT NAM

28

PHAN HỒNG NHUNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV V

211

LÊ BÁ KHUÔN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH Ý TƯỞN

1282 Võ Ngọc Phượng

837

2 000 GD HCM - Phòng Tranh Phi Vân

786 Nguyễn Ngọc Hải

2 000 GD HCM - DNTN Trọng Nhân Tin Học

417 LÝ NGỌC MINH

1 100 GD HDQT - CTY TNHH MINH LONG I

432 LÝ HUY SÁNG

1 100 GD HDQT - CTY TNHH MINH LONG I

736 Nguyễn CQuang

2 000 GD HCM - DNTN Quang Trung Vận Tải Sô

TẤT ĐỒNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH VT TH T

143 Ông Ngô Xuân Mạnh 574

NGUYỄN VĂN VỴ

142 Ông Nguyễn Văn Nghĩa

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH MTV Xuất 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CHUYỂN

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất v

1221 Lê Hồng Phước

2 000 GD HCM - Cty TNHH Thương Mại Hoàn

1195 Dương Thanh Tùng

2 000 GD HCM - DNTN Hải Phong Thương Mại D

1710 Huỳnh Trọng Hiếu

2 000 GD HCM - Cty Việt Huy TNHH Thương Mạ

141 Ông Đoàn Xuân Mai

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Mỹ Phẩm C

974 Đỗ Mạnh Cường

2 000 GD HCM - Cơ Sở Hồng Ngọc

1168 Đặng Đình Phương 164

LÊ VĂN SĨ

1979 Trương Đình Quân 392

TRẦN BÌNH LONG

300 Nguyễn Minh Tùng 862

VŨ HOÀNG TRUNG

1825 Đỗ Quyết Thắng

2 000 GD HCM - Cty Mạnh Hùng TNHH Sản Xuất 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MAY XK

2 000 GD HCM - Cty Anh Minh Quân TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CÔNG TY CP ĐẦU

2 000 GD HCM - Cty Phan Nguyễn TNHH Xây D 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH HỆ THỐ

2 000 GD HCM - Gia Phú - Cty Cổ Phần

518

Phan Đào Việt Long

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP NDC

952

TRƯƠNG DIỄM HẰNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN TM DV XNK

114

NGUYỄN VĂN THỨC

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP MC

103

NGUYỄN NGỌC THÙY

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & D

33

CAO VIỆT TUẤN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NĂM NGÔ

454

NGUYỄN THANH PHƯỢNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP BẢN VIỆT (V

1004

TRẦN VĂN CHÂU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SƠN KE

519

Lê Tuấn Quốc

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Đầu Tư Xây Dựng

961

LÊ TRÍ THÔNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TIE

315 Nguyễn Ngọc Lan 133

Phạm Ngọc Vinh

2 000 GD HCM - Cty Hoàng Lan TNHH Thương 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thư

527 Ông Nguyễn Xuân Thăng 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Cơ Nhiệt Đ 1520 Nguyễn Thanh Bình

2 000 GD HCM - Cty H&B TNHH Xây Dựng Thư

582

ĐOÀN HỮU ĐỨC

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV TIẾP

66

NGUYỄN MINH QUÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM HÓA

655

PHẠM THÁI BẢO HÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV T

247 Nguyễn Văn Minh

2 000 GD HCM - Cty Minh Trúc TNHH Thương M

136 Ông Nguyễn Tiến Hùng

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất T

1484 Vũ Thị Mai Hương

2 000 GD HCM - Cty Thăng Xuyên Việt Nam T

763

ĐẶNG PHƯƠNG HẰNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CUSHMAN & W

471

DƯƠNG CƯỜNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN THIẾT KẾ –

522

Phan Quang

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Xây Dựng Kinh Do

523

Nguyễn Chí Nhơn

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Thương Mại và

479 Hà Thúc Tính 129

DƯƠNG DUY MỸ

2 000 GD HCM - Cty Tân Long TNHH Thương M 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẦU TƯ A

843 Bùi Thị Mai

2 000 GD HCM - Cty Thành Trí TNHH Sản Xuất

837 Vũ Hà Định

2 000 GD HCM - Cty TNHH Thương Mại & Dịch

538

TRẦN KIM LONG

1793 Trương Văn Hồng 943

HUỲNH QUANG VIỆT

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP BÔNG SEN

2 000 GD HCM - Cty Bắc Nam TNHH Giao ThVận 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP PHÂN PHỐ

525 Ông Lê Sỹ Đảm

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mạ

133 Ông Tạ Văn Sơn

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Đức Khải

170 Nguyễn Thế Trọn

2 000 GD HCM - Cty Toàn Thịnh TNHH Thương

1327 Nguyễn Thị Thiên Kiều 132 Ông Nguyễn Mậu Tú 614

2 000 GD HCM - Cty Thiên Long TNHH Thương M 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thương Mại v

TRẦN QUANG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CHỨNG KH

125 Đỗ Thị Minh Tiến

2 000 GD HCM - DNTN Tiến Lụa Thương Mại

903

PHẠM NGUYỄN THU LOAN 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TRUYỀN THÔN

743

LÊ HOÀNG VŨ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX TM D

131 Ông Hoàng Cường 286 372 599

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thương Mại 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY PHAN THANH KHÔI CP TƯ VẤN & ĐẦU TƯ NIỀM TIN VÀNG 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CÔNG PHẠM MẠNH CƯỜNG TY CP VH TRUYỀN THÔNG VIỆT BÙI ĐÌNH KHÔI

1200 Võ Tấn Thịnh

1 000 CTHDQT CTY LON HCM -

2 000 GD HCM - Cty Thịnh Phát Cổ Phần Địa Ố

444

LÊ THUÝ HƯƠNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẦU TƯ XD

137

Vũ Bá Tuấn

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Seco

138

Liên Hệ: Châu

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP In Nhãn Hàng An

610

TRẦN ĐÌNH PHÚ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẦU TƯ VIỆ

653 Lai Hoài Phương 527

Nguyễn Hữu Thành

1985 Nguyễn Bửu An

2 000 GD HCM - Cty ĐHưng Viên TNHH 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Xây Dựng và Kin

2 000 GD HCM - Cty An Tâm Anh TNHH

814

CAO MINH TÍNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP SX TIN HỌC

112

LƯU VĂN KHIÊM

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH HỘI CH

644

CAO MINH DANH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV

839

VƯƠNG HỮU HÙNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP BÚN CÁ MIỀ

1227 Nguyễn Ngọc Anh 260 Nguyễn Thị Ngọc Ảnh

2 000 GD HCM - Cty SMC Cổ Phần Đầu Tư Thư 2 000 GD HCM - Cty Anh Phương TNHH Thương

191

LÊ HỒNG PHÚC

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV TIẾP

567

NGÔ THỊ KIM TRANG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM – DV

352

LÊ THỊ THANH LAN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - VĂN PHÒNG LUẬT S

511

NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY MỸ THUẬT QU

42

VÕ VƯƠNG VĂN

341

VŨ MINH ANH

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY DU LỊCH ĐẤT XANH

HUỲNH KIM PHƯỢNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - BỆNH VIỆN CHỢ RẪ

74

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV

1731 Bùi Thị Hoàng Hải

2 000 GD HCM - Cty May Mắn TNHH Tư Vấn Kiế

1580 Dương Hoàng Việt

2 000 GD HCM - Cty Thanh Bình TNHH Thương

1558 Lê Trung Đức

2 000 GD HCM - Cty Tiệp Phát TNHH

140

Liễu Mai Phương

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Xây

783

ĐỖ THỊ KIM LIÊN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP BẢO HIỂM

737 Lâm Thị Bích Phượng

2 000 GD HCM - DNTN Thuận Thiên Dịch Vụ Vậ

388 Trương Quang Được

2 000 GD HCM - Ttâm AUSP

1950 Mai CChánh

2 000 GD HCM - Cty Ngọc Thuận TNHH Thương

1975 Phan Thanh Phương

2 000 GD HCM - Cty Tiến Nga TNHH Sản Xuất

128 Ông Kongsin Sahakongsin 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Sản Xuất Vật 530

Dương Thị Thu Hằng

1894 Lưu CThành

856

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Công Nghệ Nam V

2 000 GD HCM - Cty Thanh Trí TNHH Tư Vấn &

794 Trần Kim Giêng

2 000 GD HCM - Cty Đức Thịnh TNHH Thương

126 Ông Phạm Anh Sơn

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Dịch Vụ Hà

NGUYỄN HỮU QUY

1277 Đào Tuyết Nga 953 Vũ Tuấn Vũ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP PT ỨNG

2 000 GD HCM - ĐLợi - Cửa Hàng 2 000 GD HCM - Cty Trường An

671

VĂN TỐ KIỀU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH HOA MỸ

205

ĐỖ THỊ TUYẾT NGỌC

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TIN HỌC

250 Hà Phi Long

2 000 GD HCM - Cty Người Sáng Tạo TNHH Dịc

246 Đặng Đình Thụy 779

HÀ QUỐC KHÁNH

1549 Lê Thị Tú Anh 142

Bùi Thị Thu Hằng

2 000 GD HCM - Khang Tin - Cty TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KẾ TOÁN

2 000 GD HCM - Cty Lâm Sơn Cổ Phần Cơ Điện 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Th

932 Tăng Quân Nam

2 000 GD HCM - DNTN Việt Sao Dịch Vụ Thươn

17

ĐỖ HẢI ĐĂNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CÔNG NGHỆ

588

NGUYỄN NGỌC HIẾU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP XUẤT NHẬP

367

TRẦN LỆ HẰNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH QUỐC T

125 Ông Trần Thiên

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH TM - DV T

143

Ngô Thị Dung

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thươ

144

Nguyễn Khắc Đại

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Gỗ Hoàng Ki

1905 Huỳnh Văn Sơn 533

535

Nguyễn Xuân Sang

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Giám Định Nam V

626 Hồng Mỹ Linh

2 000 GD HCM - Cty Hồng Khánh Linh TNHH T

123 Bà Lê Thị Hồng Quế

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thực Phẩm

Nguyễn Hiếu Nhân

1005 Phạm Tấn Tân 117

2 000 GD HCM - Cty Huy Sơn TNHH Thương Mạ

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

121 Ông Dương Quốc Bảo

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP May Bình Minh

2 000 GD HCM - Cty TNHH Sản Xuất-Thương M 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TM DV SX

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Xuất Nhập Kh

537

HUỲNH ĐĂNG KHOA

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP BAN MAI

140

LÊ VĂN HOÀNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH LÊ VÀ

909

TRẦN HẢI MINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH QC HẢI

750 Nguyễn Sỹ Quỳnh 1092 Dương Chí Hiếu

2 000 GD HCM - Cty Đại Lộc TNHH Xây Dựng 2 000 GD HCM - Cty Thiện Nhân TNHH Vận Tải

517 Ông Chung Trấn Hào

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH SX và TM C

119 Bà Nguyễn Thị Kim Quý

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Đầu Tư - X

533 Chu Hồng Phước

2 000 GD HCM - Cty Anh Phước TNHH Thiết K

691 Lê Khắc Hòa

2 000 GD HCM - Cty Sài Gòn Tương Lai TNHH

1879 Hoàng Lê Trung

2 000 GD HCM - Cty Thái Ngọc TNHH Sản Xuất

1591 Vũ Văn Ly

2 000 GD HCM - Cty Thảo Ly TNHH Tư Vấn

532

LÊ MINH HƯNG

1544 Vũ Hoàng Sơn 118 Ông Trần Minh Triển

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TV – TK – ĐT – XD HƯNG GIA

2 000 GD HCM - DNTN Sáng Tạo Mới Dịch Vụ T 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Kendo Việ

825 Đoàn Quốc Thịnh 798

ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG

1832 Nguyễn Thành Trung

2 000 GD HCM - Cty Quốc Thịnh Sơn TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ÁNH DƯƠN

2 000 GD HCM - Cty Sài Gòn Quốc Tế Cổ Phần

196

NGUYỄN THU ANH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP VỊNH TRE

306

NGUYỄN LÂM UYÊN PHƯƠN 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TMDV

912 Bồi Mạnh Hùng

2 000 GD HCM - DNTN Trang Minh Tân Thương

529 Lý Hào Minh

2 000 GD HCM - DNTN Hạnh Phong SX Lò Xo

540

Trương Nhật Thắng

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Thiết Bị Công Ngh

44

VÕ XUÂN TRUỜNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DL NG

116 Ông Phạm Ngọc Mậu

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH A.M.I.S

100

NGÔ TRUNG KIÊN

1027 Trần Đức Dũng

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP MAY SÀI GÒ

2 000 GD HCM - Cty Quốc Tế TNHH Thương Mại

269

NGUYỄN HỮU BẢO HOÀNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TIN HỌ

150

TRẦN VĂN CƯ

1682 Nguyễn Hữu Vinh

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TV KT VÀ XD QT

2 000 GD HCM - Cty Tân Đại Thắng TNHH Sản

542

Quách Nguyễn Thanh Phong 600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Sản Xuất Thương

371

NGUYỄN XUÂN VIỆT

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NGUYỄN VIỆT TIẾN

176

TRẦN THANH VIỆT

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP PHÚ MỸ H

09 Huỳnh Văn Thanh Bảo 908 Võ Ngọc Anh

2 000 GD HCM - Cty Xuân Anh TNHH Thương M

113 Ông Nguyễn Phan Sơn

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mạ

1892 Lê Thị Duy Liên 481

2 000 GD HCM - Cty Inox Bảo TNHH Thương Mạ

TRẦN THANH HẰNG

1861 Nguyễn Hoàng Nam

2 000 GD HCM - Cty Ngọc & Liên TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY PHARMA LINK

2 000 GD HCM - Cty TNHH Xây Dựng & Kinh Do

112 Ông Nguyễn Quốc Cường 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất 1032 Trịnh Thế Cường

2 000 GD HCM - Quốc Cường - Cty TNHH Dịch V

1787 Đinh Thị Thu

2 000 GD HCM - Trang Duy - Cty TNHH

546 Nguyễn Thị Diệu

2 000 GD HCM - Cửa Hàng Bách Hóa Diệu Hiền

869 Đào Khánh Trường

2 000 GD HCM - Ttâm Bừng Sáng Đào Tạo Tin

1231 Trần Tiến 245 Lưu Linh Dũng 674

2 000 GD HCM - Cty Minh Tiến TNHH 2 000 GD HCM - Cty E.S.I TNHH

HOÀNG THỊ PHƯƠNG LIÊN 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV

111 Ông Liêu Thạch Sơn

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại

1417 Phan Thị Thu Hà

2 000 GD HCM - Cty Phú Đức TNHH Thương Mại

1742 Quách Thiện Tài

2 000 GD HCM - Cty Tự Động Xanh TNHH

570

HÀ THỊ CẨM VÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP THIÊN AN P

80 Võ Quang Uyên

2 000 GD HCM - Cty Nhân Trung Nghĩa TNHH T

267

NGUYỄN ANH TUẤN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH LONG BI

548

Võ Thị Ánh Tuyết

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH May Hoàng T

109 Bà Nguyễn Thị Đắt 1424 Tăng Tuấn Long 948

TRƯƠNG BÌNH

885

NGUYỄN THÀNH DƯƠNG

396 Nguyễn Thị Thúy Diễm 424

TRẦN THÀNH TÍN

1089 Lê Quốc Cường 154

NGUYỄN HOÀI NAM

130 Nguyễn Văn Thành 146

Nguyễn CTrình

117 HÀ DUY THIỆN

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại 2 - DNTN LânHCM Sản Xuất Kinh 1 000 000GD GDHCM HDQT CTYThế LON - CTY TNHH SXTM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG THANH BÌNH TÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY QUẢNG CÁO SA

2 000 GD HCM - Cty Q Industries TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TV-TK-X

2 000 GD HCM - Tân Minh Hiếu - Cty TNHH Thư 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - BROTHER INTERNA

2 000 GD HCM - Phòng Tranh Spring 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Inox Việt Na

1 100 GD HDQT - CTY TNHH DV VH CỘI NGUỒ

515 Ông Nguyễn Quốc Trung 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại 596

BÙI KIM KHÁNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - NHÀ HÀNG HẢI SẢN

1259 Hoàng Minh Thắng

2 000 GD HCM - Cty Sài Gòn Kim Khánh TNHH

506

NGUYỄN NGỌC THUẬN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP KHÁNH BÌN

223

NGUYỄN VĂN ÁNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX –

1186 Trịnh Tấn Hùng

2 000 GD HCM - Cty Trí Hùng TNHH Thương Mạ

1431 Vũ Ngọc Tân

2 000 GD HCM - DNTN Vũ Hoàng Mai

730

673

NGUYỄN BÁ TÚ

631 Huỳnh Gia Huệ

2 000 GD HCM - Cửa Hàng Hoàng Thịnh

108 Ông Tô Ngọc Ngời

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mạ

987 PHAN DUY HUÂN

1 100 GD HDQT - CTY TNHH DỆT MAY ĐẠI NA

TRẦN THỊ LỆ

327 Lê Thạch Điền 41

ĐỖ XUÂN PHƯƠNG

880 Trần Huy Thế 148

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP QUỐC TẾ M

Phạm Thị Kim Ngân

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP THỰC PH

2 000 GD HCM - Cty Vật Tư & Thiết Bị Toàn Bộ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY DV TM PHÁT Đ

2 000 GD HCM - Cty Nhật Thiên TNHH Tư Vấn 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH In và Bao Bì

1109 Bùi Hồng Phước

2 000 GD HCM - Cty Hồng Thịnh Anpha TNHH

1290 Nguyễn Đức Tùng

2 000 GD HCM - Ttâm Dạy Nghề Thẩm Mỹ Sài G

02 Ông Nguyễn Minh Tuấn 530 ĐIỀN QUANG HIỆP 562

NGUYỄN NGỌC THÔNG

513 Ông Trần Vân Tôn 1747 Huh Wan 379 Lê Thị Mỹ Quang 527

TÔ HẢI

1806 Nguyễn Đình Quân

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Trung Nguyê 1 100 GD HDQT - CTY TNHH MINH PHÁT 2 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV – KT

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH SX và TM 2 000 GD HCM - Cty FC Korea TNHH-Vpđd 2 000 GD HCM - Cty Cổ Phần NHải Súc Sản Sài 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CHỨNG KH

2 000 GD HCM - Caty - Cty TNHH

119

NGUYỄN MAI KHÁNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TRUYỀN

84

LÊ THANH THÙY

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV VÀ H

796

DƯƠNG VĂN PHÚC

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐẦU TƯ

553

Đỗ Đức Thắng

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thư

149

Lê Hùng Lâm

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Hùng Trường

150

Phan Hoài Bảo

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH I.E.A Thương M

1946 Nguyễn Hoàng Long

2 000 GD HCM - Cty Tre Việt TNHH Thương Mại

192 Tô Hoàng Giang

2 000 GD HCM - Cty Hoàng Sao TNHH Thương M

106 Ông Nguyễn Duy Tuấn

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất v

98 TRẦN VĂN KHẢI

1 100 GD HDQT - CTY TNHH THUỐC THÚ Y TH

1691 Phan Phú Cường

2 000 GD HCM - Cty Gia Phú Cường Cổ Phần T

1381 Trần Quang Minh

2 000 GD HCM - Cty Thiên Kim TNHH Một Thà

555

Nguyễn Anh Trâm

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại D

556

Huỳnh Thị Hồng Thủy

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thang Máy Đạ

727

PHAN TRUNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM – DV

557

Ngô Tuấn Anh

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Công Nghiệp L

102 Bà Nguyễn Thị Nữ

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH LD Quốc T

509 Nguyễn Như Khoa

2 000 GD HCM - Cty Tân Khoa Nguyên TNHH T

1355 Hồ Đức Sinh 489

VŨ THÀNH LIÊM

1009 Ngô Chân Thành

2 000 GD HCM - Cty Một Giây TNHH Điện Tử V 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NĂM SA

2 000 GD HCM - Cty Khánh Vân TNHH

559

Phan Trí Dũng

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Watson

450

NGUYỄN KHẮC LONG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY NHỰA VIỆT N

517

940 Võ Trí

2 000 GD HCM - Cty V.T TNHH Thương Mại Dịch

510 Bà Vũ Thị Bình Định

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Phát Triể

TRẦN MẠNH CHÂU

1353 Phạm Văn Thinh

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP PHÁT TRIỂ

2 000 GD HCM - Cty Nec Việt TNHH Thương Mạ

671 Nguyễn Văn Ngộ

2 000 GD HCM - Cty Tân Sinh Toa TNHH

100 Ông Mạch Bội Can

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương M

376

NGÔ ĐỨC THAO

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM-DV G

738

ĐỖ VĂN VINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP KINH DOAN

220 Nguyễn Thái Hòa

2 000 GD HCM - Cty Sơn Trà TNHH Thương Mại

835

HOÀNG NGỌC VY

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX TM X

141 Huỳnh Quốc Giang

2 000 GD HCM - Cty T.C TNHH Thương Mại

954 Nguyễn Nam Thái

2 000 GD HCM - Cty Phương Nam TNHH Tư Vấn

40 Trần Viễn Hoàng

2 000 GD HCM - Cty Mỹ Việt TNHH Thương Mại

298

PHẠM XUÂN HÙNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - TRUNG TÂM THẨ

125

LÂM BÌNH TIẾN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THẾ GIỚ

724

TRỊNH QUỐC TRỊ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XUÂN T

637 Vũ Quang Bình

2 000 GD HCM - Cty Sao Biển Xanh TNHH Thươ

628

PHAN XUÂN TRƯỜNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CREATIONS BOUTI

53

VÕ THỊ THÚY

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MỘT TH

545

BÙI THỊ THU MỸ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX – TM

996

HUỲNH TẤN TƯ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CAO SU THỐN

1551 Phạm Du Liêm

2 000 GD HCM - Cty An Di TNHH Phần Mềm

871

TRẦN DUY CẢNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY LUẬT HỢP DANH

469

TRẦN HỮU CHINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP NGOẠI THƯ

1175 Trần Gia Kiến NGUYỄN THỊ HỒNG 276 HẠNH

2 000 GD HCM - Cty Hướng Dương-VN TNHH 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH Ô TÔ & XE MÁY SAPA

232

ĐỖ VĂN TƠ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XS -TM

152

Nguyễn Văn Hưng

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Phú Việt

430

TRẦN VĂN TUẤN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP XÂY DỰNG –

421

TRƯƠNG THÁI SƠN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TƯ VẤN

224

LÊ THỊ NGỌC HẢI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP LÊ BẢO MIN

508 Ông Trần Thọ Chính

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Bùi Gia N

410 NGUYỄN LIÊM

1 100 GD HDQT - CTY TNHH LÂM VIỆT

1736 Lê Hoàng Hiền

2 000 GD HCM - Cty Thiết Bị Giáo Dục 1-Vpđd

640

TRẦN THỊ HÒA BÌNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CHẾ BIẾN

827

TRẦN THỊ THẢO VÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM – G

509

NGUYỄN QUANG TIÊN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - NGÂN HÀNG THƯ

160 Phạm Tấn Thanh 714

HUỲNH THỊ MỸ THANH

1439 Nguyễn Quốc Huy 250

2 000 GD HCM - Cty Toàn Tâm TNHH May & T 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY LIÊN DOANH B

2 000 GD HCM - Cty Tuấn Huy TNHH Thun Bo

NGUYỄN DUY HÙNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẦU TƯ & V

99 Ông Đoàn Tiến Hưng

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Song Phát

811 Nguyễn Phúc Lộc

2 000 GD HCM - Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ

515

NGUYỄN ĐÌNH BÁ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XD TM

160

NGUYỄN CẦU TIẾN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV

651

PHÙNG ĐÌNH DŨNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP THỰC PHẨ

1016

LÊ THỊ MINH PHƯƠNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX – TM

992

ĐOÀN NGỌC THÀNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CƠ SỞ THỦ ĐÔ KỲ

554

NGUYỄN TRỌNG QUÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM ĐỨC

1371 Nguyễn Duy Liêm

2 000 GD HCM - Cty Kiến Liêm TNHH

889

TRẦN SONG HẢI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TƯ VẤN

711

NGUYỄN HỒNG THÁI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH GIẤY TH

1123 Ngô Thị Trang 726

VŨ HOÀNG TRỌNG

1331 Bùi Quang Minh

2 000 GD HCM - Cơ Sở Quốc Huy 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV

2 000 GD HCM - Cty Triệu Phát TNHH Thương

926

NGUYỄN THỊ THẢO

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐẠI TRU

147

TRẦN THỊ MỸ PHƯỢNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THÁI HI

520

TRẦN HỮU CƠ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP THIẾT BỊ H

98 Ông Alphonse Frament 990

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương M

NGUYỄN THỊ TÂM

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY ỨNG DỤNG KH

97 Ông Phan Thành Lây

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Cơ Điện L

96 Ông Nguyễn Tiến Lễ

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Cơ Khí Cầu

67

LƯƠNG TRÍ THÌN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV XD Đ

799

LA LINH PHƯƠNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XUÂN T

1885 Nguyễn Văn Thịnh

2 000 GD HCM - Cty Ban Mai TNHH Sản Xuất T

1516 Huỳnh Kim Thuận

2 000 GD HCM - DNTN Hiệp Du Sản Xuất Thươ

95 Ông Nguyễn Quang Linh 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại 281 KHÚC HUY HOÀNG 566

Trịnh Văn Trang

424 Nguyễn Tô Tuấn

1 100 GD HDQT - CTY TNHH HOÀNG HẢI 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Vỏ Ruột Xe Vi

2 000 GD HCM - Cty Cửu Long Cổ Phần Thương

93 Ông Trần Ngô Khánh Thạn 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Phương Nam 1592 Nguyễn Duy Trung

2 000 GD HCM - Cty Anh Mỹ TNHH Thương Mại

252 PHẠM THỊ THANH XUÂN 1 100 GD HDQT - CTY TNHH THANH TRÚC 92 Ông Đỗ Văn Trắc

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Địa Ốc Sài Gò

1498 Lưu Bích Thư

2 000 GD HCM - Cty Huỳnh Lưu TNHH Thương

1432 Vũ Đại Thắng

2 000 GD HCM - Cty Hương Việt TNHH

1030 Lê Ánh Dương

2 000 GD HCM - Cty Song Dương TNHH

518 Lê Tuấn Mỹ Liên

2 000 GD HCM - Cty S.L TNHH Thương Mại - Gi

710

NGUYỄN THANH TÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY BRAINMARK V

701

TRẦN THỊ THU PHONG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DƯỢC PHẨ

1827 Nguyễn Hữu Cư 911

TRẦM TRỌNG NGÂN

270 PHẠM XUÂN GIANG

2 000 GD HCM - Cty Viteco Cổ Phần CNghệ Vi 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CHẾ BIẾN T

1 100 GD HDQT - CTY TNHH TM TOÀN QUỐC

90 Bà Nguyễn Ngọc Minh Thy2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Việt Hóa 766 Phan Thị Toán 156

Đặng Bá Nhân

89 Ông Nguyễn Nghĩa Đệ 1718 Nguyễn Văn Sơn 735 Đào Hải Đức

2 000 GD HCM - Cty Phú Thạnh TNHH Thương 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Xây Dựng Sản

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Giám Định Th 2 000 GD HCM - Cty Trường Phúc Cổ Phần Sản 2 000 GD HCM - DNTN Nguyên Đức Vận Tải Th

550

NGUYỄN HÁO THANH PHI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DU LỊCH

157

Nguyễn Đức Hòa

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH MTV TM và Kỹ

650 Lâm Văn Anh 1391 Nguyễn Lương Dũng 88 Ông Nguyễn Hữu Hiếu

2 000 GD HCM - Cty Vĩnh Lộc TNHH Dịch Vụ Q 2 000 GD HCM - Cty R.D.T.Q TNHH Thiết Kế & 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Lu Na

356

PHẠM HỒNG SƠN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM VÀ D

555

HUỲNH LƯƠNG QUANG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH VIỆT Ô T

982

ĐÀO THỊ MINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV

210

VŨ VĂN THÀNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TRANG T

399

NGUYỄN TUẤN ANH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH BIỂN ĐÔ

1311 Đỗ Đào Nguyên 158

Hoàng Ngọc Ân

2 000 GD HCM - Cty Hào Cát TNHH Thương Mại 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Bảo Hiểm Nh

103 Chang, Chang Hyeok

2 000 GD HCM - Cty Juyoung C & D Việt Nam-

11 HUỲNH VĂN HẠNH

1 100 GD HDQT - CTY TNHH ĐỒ GỖ XUẤT KH

98

NGUYỄN THỊ LÀI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH – XD –

159

Nguyễn Xuân Việt Cường

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Quản Lý Thịn

1661 Đào Minh Hùng

2 000 GD HCM - Cty Trung Nam TNHH Cơ Khí -

1918 Trương Quang Miên

2 000 GD HCM - Cty Nhật Minh Quang TNHH Tư

201

TÔN THỊ KIM PHƯỢNG

263 Đoàn Thị Duyên 433

LÝ MINH CHIÊU

NGUYỄN PHI 266 THƯỜNG 1199 Nguyễn Đào Quốc Việt 1344 Phùng Đăng Tuệ 87 Bà Nguyễn Bạch Tuyết

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MTV T

2 000 GD HCM - Cty 1000 C.O.M TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM-DV

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NHÀ THÉP TRÍ VIỆT 2 000 GD HCM - Cty An Lập Thành TNHH Đầu 2 000 GD HCM - Cty Đồng Danh TNHH CNghệ 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Nông Sản Mi

851

NGUYỄN PHƯƠNG NAM

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ROBOT

912

NGUYỄN VĂN NGUYÊN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TV KIẾN TRÚC

54

NGUYỄN VĂN KHỞI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẦU TƯ KI

160

Bùi Văn Dũng

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Kỹ Thuật F.A.

574

Lê Huyền Hiếu Thảo

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Điện Thoại V

1791 Lê Ngọc Ánh Minh

2 000 GD HCM - Cty Tứ Hải TNHH

85 Ông Nguyễn Thành Thanh 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Kỹ Thuật Ứng 576

Trần Văn Sự

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH DV - TM Giang

559

LÊ TẤN THỊ VIỆT THANH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM – D

681 Huỳnh Thị Kim Mai 1035 Trần Thanh Bạch

2 000 GD HCM - Cty Mai Kim TNHH Vận Chuyển 2 000 GD HCM - Cty Cổ Phần Kinh Doanh Nhà

446 Diệp Quang Thanh NGUYỄN THỊ TÚY 366 PHƯỢNG

2 000 GD HCM - Cty Quốc Tín TNHH Thương Mạ 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV-TM-SX VIỆT Á CHÂU

766

LÊ HÀNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - BỆNH VIỆN CHỢ RẪ

1106 Cao Văn Phú

2 000 GD HCM - Cty Cao Phú Thịnh TNHH Xây

1000

ĐỖ VŨ TRUNG

83 Ông Vương Trường Tài 402 Nguyễn Ngọc Kỳ Trân

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CN CTY CP DIANA

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Dược Phẩm D 2 000 GD HCM - Cty Nguyên Huynh TNHH Thư

731

TRƯƠNG ANH TÚ

774 Nguyễn Hữu Tùng 82 Ông Phan Xuân Kính 814 Tạ Mạnh Nhựt

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH HẢI VƯ

2 000 GD HCM - Cty Lâm Tùng TNHH Thương M 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Đức An 2 000 GD HCM - Cty Nhựt Huy TNHH Thương M

1857 Trần Thành Phương

2 000 GD HCM - Cty Đất Bạc TNHH Xây Dựng-Tr

1219 Phạm Thanh Phương

2 000 GD HCM - Cty Tầm Nhìn Tiên Phong Cổ

815

NGUYỄN THANH TỊNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH BÌNH MI

81 Ông Trần Tuấn Anh

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Phát Triển Sả

127

TRẦN HỮU CAO

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CÔNG NGHỆ

59

NHAN THỦY NGUYỆT

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM VIN

1965 Huỳnh Văn Sơn 1017

2 000 GD HCM - Cty Huy Sơn TNHH Thương Mạ

HỒ MINH QUÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX TM D

115 Nguyễn Trung Thẳng

2 000 GD HCM - Cty Masso TNHH Dịch Vụ & Tư

623

NGUYỄN THỊ XUÂN THU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SẢN XU

1370 Lê Tăng Đức

2 000 GD HCM - Cty Đ.P TNHH 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY 791 TRẦN TUẤN NGHIỆP CP HỮU LIÊN – Á CHÂU 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - DNTN 434 PHẠM ĐÌNH DUY DUY MỸ (DUPAINT AMERICAN) 667 Nguyễn Xuân Sĩ 2 000 GD HCM - Cơ Sở Kim Thịnh May Túi Xách 1414 Nguyễn Văn Huy

2 000 GD HCM - Cty Hiệp Lực TNHH Cơ Khí Xâ

585

VÕ HỒNG DŨNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CÔNG DỤN

681

PHAN KHẮC LONG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẦU TƯ PH

440

PHẠM NGỌC HÙNG

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY DL HOA PHƯỢNG ĐỎ

840

HỒ CÔNG HƯỞNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CHỨNG KH

1449 Nguyễn Ánh Ngọc

2 000 GD HCM - Cty Đại Nghiệp TNHH Thương

252

NGUYỄN CHÂU LINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV T

1011

TRƯƠNG MINH HUY

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DU LỊCH

532 Huỳnh Văn

2 000 GD HCM - Cty Văn Hiệp Hưng TNHH Thiết

848 Nguyễn Kỳ Hưng

2 000 GD HCM - Cty Đá Việt TNHH Thương Mạ

166

Trần Thị An Giang

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Kỹ Thuật Hội

167

Nguyễn Xuân Chi

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại

849

LÊ THỊ HOÀNG MAI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & D

589

PHẠM TRƯỜNG HỔ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH CƠ KHÍ

373 Nguyễn Thị Thúy Diễm

2 000 GD HCM - Cty Q Industries TNHH

795 Huỳnh Nhất Chi 580

Nguyễn Văn Liên

79 Ông Trần Đình Cửu

2 000 GD HCM - Cty Đất Quảng TNHH Xây Dựn 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Kendo Việt

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Công Nghiệp K

1085 Hồ Văn Thuý

2 000 GD HCM - Cty Lạc Phước TNHH Ván Ép

1140 Võ Tuấn Kiệt

2 000 GD HCM - Cty Minh An TNHH Thương Mạ

826 NGUYỄN THỊ NGA 78 Ông Lê Quốc Hùng

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Kiên Gian

968 Trương Ngọc Diễm

2 000 GD HCM - Cty Thủy Điền TNHH Thương

77 Ông Phạm Hồng Phát 693

HÀ TRƯƠNG MỸ

76 Ông Nguyễn Thiện Lập 585

1 100 GD HDQT - DNTN VIỆT ẤN

Võ Phan Diệu Ánh

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - KHÁCH SẠN REX

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH H.2.O 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Dây và Cáp Đ

971 Trương Ngọc Diễm

2 000 GD HCM - Cty Thủy Điền TNHH Thương

188

NGUYỄN VĂN NGHĨA

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH VẬN TẢ

474

NGUYỄN KHẮC THÀNH ĐẠT 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY BẢO HIỂM NH

1595 Võ Mỹ Hương

2 000 GD HCM - Cty Hoàng Việt Cổ Phần Sản

896 Lê Văn Đức

2 000 GD HCM - Cty Đức Thành Phát TNHH Nội

699 TRẦN NGỌC

1 100 GD HDQT - CTY CP DU LỊCH KHÁCH SẠN

1562 Lê Thị Nguyệt

2 000 GD HCM - Cty Vạn Kim TNHH Thương Mạ

128

LƯƠNG NGỌC HƯƠNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP VIỄN THÔNG

586

Nguyễn Văn Đại

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Hóa Mỹ Phẩ

43

BÙI CÔNG DANH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY BÁCH HÓA ĐIỆ

1004 Ngô Vũ Lợi

2 000 GD HCM - Cty Xuất Nhập Khẩu Hợp Giá R

587

Trần Thị Lan

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Kiên Tâm

695

BÙI HỮU NGHĨA

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP XK MAY DA

686

PHÙNG XUÂN MAI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP SÀI GÒN –

1967 Nguyễn Minh Tuấn

2 000 GD HCM - Cty Vĩ Phát TNHH Xây Dựng

1878 Hà Kim Thắng

2 000 GD HCM - Cty Việt Na TNHH Inox

588

Lý Xuân Lan

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Điện Quốc Cư

71 Ông Nguyễn Hùng Cường 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Vật Liệu X 883

TRỊNH QUANG ĐỒNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP VT-TM KHÔ

748

TRƯƠNG LAN ANH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP THỰC PHẨ

1307 Trần Thanh Tuấn

2 000 GD HCM - Cty Nam Nhật Tiên TNHH

19

NGUYỄN TRỌNG QUỲNH

716 Trần Thành Phát

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TƯ VẤN

2 000 GD HCM - Cty Thành Phát TNHH Trang Th

437

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TM – DV B

891

ĐINH QUANG HIỀN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP VẬN CHUY

273

BÙI ANH THỦY

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - TRƯỜNG TRUNG C

455

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP VĨNH KIỆN

1002

NGUYỄN NGỌC LINH

297

TRẦN ĐẮC KHẢ

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐẮC LỘC

170

Lê Quang Huy

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sài Gòn - RDC

171

Ngô Quang Định

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Cơ K

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV

819 Lê Xuân Dũng

2 000 GD HCM - Cty Nam Phát TNHH Xây Dựng

1486 Phan Văn Toán

2 000 GD HCM - Cty Việt Tứ Hải TNHH Thương

535

HỒ QUANG KHÁNH

549 Trần Thái Khanh

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - Cty VNSPOKE.COM

2 000 GD HCM - Cty Gia Thái TNHH

590

Phan Trường Sơn

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Hóa Dược Ho

172

Nguyễn Anh Tuấn

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Xây Dựng Hồ

1012

LƯU ĐỨC KHÁNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - NGÂN HÀNG TMCP

728 Đặng Vũ

2 000 GD HCM - Cty Việt Mỹ TNHH Vận Tải & D

993 VÕ TRƯỜNG THÀNH

1 100 GD HDQT - CTY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ

634

LÂM DẠ VŨ

572 Nguyễn Trọng Phát 49 1023

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY L.D.V

2 000 GD HCM - Cty Tâm Châu TNHH Trà & Cà

NGUYỄN THANH NGUYÊN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV

TRƯƠNG MINH THÀNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MẮT KÍ

1256 Nguyễn Tuyết Mai

2 000 GD HCM - Cty Nguyễn Tuyết Mai TNHH

591

Thái Phạm Văn Huệ

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Dân

592

Hoàng Lê Trung

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất - Th

173

Nguyễn Ngọc Duy

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại và

573

NGUYỄN TRUNG VINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP PHÁT TRIỂN

55 Nguyễn Thị Huệ 1076 Nguyễn Ngọc Quang

2 000 GD HCM - Cty Kim Bằng TNHH Trồng Trọ 2 000 GD HCM - DNTN Minh Nhật Sản Xuất Th

638

LÝ NGỌC BẠCH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH CƯỜNG

774

TRẦN PHƯỚC HÙNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX – TM

436 NGUYỄN TẤN TÂM

1 100 GD HDQT - CTY TNHH DUY TÂN

707 VƯƠNG TIỂU MAI

1 100 GD HDQT - CTY GỐM SỨ PHƯỚC NGUYÊN

825

ĐOÀN BẠCH TUYẾT

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DƯỢC

811

TRẦN NGỌC THÙNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DƯỢC

67 Ông Huỳnh Phước Hùng 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thương Mại T 973 Châu Giang

2 000 GD HCM - Cty Hùng Kiệt TNHH Chế Tạo

1784 Phạm Hoàng Hiệp

2 000 GD HCM - Cty Hải Hiệp Phong TNHH Thư

1847 Lê Tấn Hòa

2 000 GD HCM - Cty Đăng Thành TNHH

740

TRƯƠNG KÝ VĨNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP NHỊP SỐNG

777

LÊ THỊ THÚY KHANG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐỊA ỐC

66 Ông Loo Boon Tong

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Kỹ Thuật D

107

MAI KHẮC TỈNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TM DV TV T

146

VÕ THÚC ĐỒNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP KIẾN TRÚC X

963 INOSE RUAN

1 100 GD HDQT - CTY TNHH JV – IT

174

Trần Thái Sơn

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH P. Dussmann

776

NGUYỄN THẾ KHẢI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY DU LỊCH HOÀN

LÊ CAO QUỲNH THƯ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH HOÀNG

2

1399 Quang Vĩnh Cường

2 000 GD HCM - Cty Thiên Quang Lai TNHH Vận

132

CRISPIN BUI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY FIRST CONSUL

228

TRẦN THÚY NHUNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH BÁO SƯ

283

HỒ THỊ YẾN THU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐẰNG GIAO

486 Lâm Đình Dụ 1172 Phan Văn Nguyên

652

2 000 GD HCM - Cty Nguyên Tân TNHH

473 Đỗ Hoài Phương

2 000 GD HCM - Cty Thiên Ý TNHH Xây Dựng

815 Đặng Thanh Phong

2 000 GD HCM - DNTN Đặng Thanh Long Dịch V

NGUYỄN THỊ THU HÀ

1083 Nguyễn Thị Ái Thanh 488 Ông Eric SK Goh

176

2 000 GD HCM - Cty Vạn Thiên Kim TNHH

194 Ngô Chí Trung

850 Trịnh Đình Binh

880

2 000 GD HCM - Cty Sài Gòn Xanh Cổ Phần Th

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX & TM

2 000 GD HCM - Cty Thái Hòa TNHH Sản Xuất 2 000 GD HCM - Cty Kiến Hòa TNHH 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại

65 Ông Võ Đông Đức

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Đầu Tư Xâ

LẠC MINH ĐĂNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX TM K

64 Ông Lo Min Chuan

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Dịch Vụ B

Hồng Văn Khánh

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH May và Thươ

979

63 Ông Jeung Chhay Teck

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Chứng Khoán

NGUYỄN TRUNG KIÊN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP XUẤT NHẬP

812 Nguyễn Thanh Phong

2 000 GD HCM - Cty Kỷ Nguyên Xanh TNHH Th

434 Đỗ Anh Dũng

2 000 GD HCM - ĐĐô - Cty TNHH Thương Mại

115

HUỲNH NGỌC HẠNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP MC

600

LÃ THỊ LAN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX – TM

172

HOÀNG NGHĨA ĐÀN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DÂY CÁP ĐIỆ

174 Võ Thanh Sơn

2 000 GD HCM - DNTN Nam Dung

18

LÂM VĂN CHÚC

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC ĐỨC

598

Phạm Trọng Luật

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH MEC

599

Hoàng Trung Hà

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thư

1257 Tăng Đồng Minh 359

68

2 000 GD HCM - DNTN Đồng Minh Thương Mại

NGUYỄN THIỀU LINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DU LỊCH

60 Ông Trần Quang Trình

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Hansa Việ

59 Ông Nguyễn Tiến Hải

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH DV - TM Gi

969 Châu Như Quyền

2 000 GD HCM - Cty Như Quyền TNHH Sản Xuấ

486 Ông Trương Công Dũng

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại

58 Ông Nguyễn Long Biên

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Kinh Doanh

NGUYỄN THIỆN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TRUYỀN

1997 Bùi Đức Ngọc

2 000 GD HCM - Cty Nam Cường TNHH Sản Xuấ

1887 Trần Quốc Nhân

2 000 GD HCM - Cty Tuyết Nhân TNHH Thương

603

Nguyễn Ngọc Sơn

942

PHẠM NGUYỄN TUYẾT VÂN 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TRUYỀN THÔN

918

HỒ SỸ TUẤN PHÁT

1871 Nguyễn Thị Kim Hạnh

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Tân Mỹ Lệ 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY PEPSICO VIỆT

2 000 GD HCM - Cty Thiên Kim TNHH Thương M

713

ĐẶNG NGỌC THĂNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN NGHỆ VINH

997

ĐẶNG NGỌC VIỄN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DU HỌC KH

604

Phạm Văn Thinh

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại S

485 Ông Nguyễn Thanh Tuấn Ki2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH TM - DV 886

TRẦN TRỌNG DƯỠNG

338 TÔ VĂN THUẬN 1408 Ngô Xuân Lung 605

Tôn Ngọc Bá

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV S

1 100 GD HDQT - CTY CP HƯNG THUẬN PHÁT 2 000 GD HCM - Cty Than Sài Gòn TNHH Thươ 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH MTV Tâm Mi

910

LÊ THỊ NGỌC MỸ

1536 Lê Hoàng Mai

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP VÀNG BẠC Đ

2 000 GD HCM - Cty Tân Vĩnh Tiến TNHH Thiết

65

VÕ TÁ VINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TIẾP VẬ

465

ĐẶNG VĨNH AN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP SX – XNK

903 Nguyễn Tiến Phương

2 000 GD HCM - Cty Quốc Tế Phương Nam TN

179 Lê Thị Thúy Vân

2 000 GD HCM - Cửa Hàng Thành Đạt Văn Phò

14

LÊ DANH HOÀNG

379

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV

53 Ông Phạm Vũ Hoàng

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Việt Thươ

NGUYỄN NGỌC PHI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CÔNG TY CP TRUY

1604 Quý Trung

2 000 GD HCM - DNTN Nhật Duy

1481 Lương Hồng Kim

2 000 GD HCM - Cty Lương Trần TNHH Xây Dự

315

NGUYỄN NGỌC THÙY LINH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TRUYỀN THÔNG THẾ HỆ VIỆT

209

LÂM MẠNH TÙNG

697 Ngô Thanh Tùng

2 000 GD HCM - Cty Gia Hưng TNHH Thương Mạ

484 Ông Trần Hoài Nam

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Tân Hưng 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐT XD PHÚ MỸ HẠNH

295

LÂM AN DẬU

181

Lê Anh Kiệt

330 Nguyễn Xuân Tín 1397 Đinh Tấn Phước 655 Lê Văn Hùng 564

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY QC PHƯỢNG

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Kỹ Thuật Điện

2 000 GD HCM - Cty Tín Thành TNHH Nhà Thép 2 000 GD HCM - Cơ Sở Bình Minh 1 2 000 GD HCM - Cty Lê Quân TNHH Kỹ Thuật

PHAN QUANG THUẬN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TAM TH

412 Nguyễn Hồng Nhung

2 000 GD HCM - Cty Sen Việt Xanh TNHH Sản

697

NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM – D

608

Đặng Đình Phương

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại D

958

NGUYỄN VĂN QUANG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - VPĐD CEC NETWOR

593

NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH – TM Q

746

PHÙNG KIM VY

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DL THIÊ

806

TRẦN THỊ VIỆT THANH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY XD – TM HỒNG

543

TRẦN TRÍ MÃNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH GIA THỊ

482 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhun2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Nội Thất M 1330 Nguyễn Quý Lê Đỉnh 51 Ông Phạm Ngọc Lâm 350 Hứa Văn Thành

2 000 GD HCM - Nguyễn Quý - Cty TNHH Xây 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH MTV TM và 2 000 GD HCM - Cty Hứa Phạm TNHH Thực Ph

189

PHẠM XUÂN MẠNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP KINH TẾ VIỆ

183

Nguyễn Văn Hải

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Dịch Vụ Kỹ Th

184

Trần Phú Bảo

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Hưng Giang

741

VÕ TƯỜNG VĨNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TMDV TI

1648 Trần Ánh Hùng 305 Nguyễn Văn Thiều 1523 Phan Thị Thanh Trâm 356 Nguyễn Văn Trung 1117 Huỳnh Trí Dũng(Hùng)

2 000 GD HCM - Cty Trần CDanh TNHH Thương 2 000 GD HCM - DNTN Phú Thịnh 2 000 GD HCM - Cty Vĩnh Cường Khang TNHH 2 000 GD HCM - Cty Kim Hưng 2 TNHH Thương 2 000 GD HCM - DNTN Thiên Phước Sản Xuất

610

Lê Văn Khôi

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất (Tafa

52

NGUYỄN DANH MẠNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP Ô TÔ TAM L

1017 Nguyễn Phúc Vĩnh Tường 2 000 GD HCM - Cty Hoàng Nghiệp TNHH Đào 01 Ông Nguyễn Hoàng Minh 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Địa Ốc Sài Gò 442 Lê Ngọc Sơn

2 000 GD HCM - Cty Genpacific Cổ Phần CNghệ

185

Trần Nhất Phương

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Giải Pháp Điệ

949

TRẦN THỊ BÉ BA

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TIE

847 Võ Hồng Tấn 1570 Trần Văn Duy

2 000 GD HCM - Cty TNHH Doma Vina 2 000 GD HCM - Cty Vân Hậu TNHH Thương Mạ

702

PHAN VĂN PHÚ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐÀO TẠO P

77

HUỲNH HOÀNG VŨ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP PHÚ ĐÔN

49 Ông Đặng Lê Nguyên Vũ 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Kỹ Thuật F 1020 Nguyễn Vũ Trang 715

KHƯU KIM MINH THIỆN

51 Nguyễn Cao Minh 230 Nguyễn Thế Trọn

2 000 GD HCM - Cty TNHH Kỹ Thuật Tự Động B 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN TM THIỆN P

2 000 GD HCM - Cty Quỳnh Mai TNHH Thương 2 000 GD HCM - Cty Toàn Thịnh TNHH Thương

737

NGUYỄN MINH VIỆT

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP MẶT TRỜI

187

Nguyễn Thuận Minh Thư

600 CTY LON NHAT HCM - CTY CP Nhà Đất An Gia

978

TRẦN ĐỨC KHIÊM

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP KD BĐS VẠN

1770 Phạm Thị Ánh Tuyết

2 000 GD HCM - Cty Hồng Đạt TNHH

592

NGUYỄN LÂM HƯƠNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN HOÀNG THI

611

PHẠM MINH PHƯƠNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CHỨNG KH

1727 Phan Thị Hường 188

Luc Lejeune

2 000 GD HCM - Cty Văn Minh AB TNHH Thươn 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Điện Tử Công

1260 Nguyễn Quốc Hưng

2 000 GD HCM - Cty Quốc Hưng TNHH Thương

173 Hoàng Thanh Thái

2 000 GD HCM - DNTN Linh Sa

975 Nguyễn Thượng Đắt

2 000 GD HCM - Cty Đất Quảng TNHH

221 Phạm Ngọc Phước

2 000 GD HCM - Cty Sao Nam TNHH Giao Nhận

1730 Khâu Minh Sơn 855 Nguyễn Kỳ Hưng

2 000 GD HCM - Cty Kim Phú Lộc TNHH Thươn 2 000 GD HCM - Cty Đá Việt TNHH Thương Mạ

1263 Lý A Pẩu

2 000 GD HCM - Cty Vinh Hoa TNHH Sản Xuất

1767 Phan Minh Triết

2 000 GD HCM - Cty Việt Phát TNHH TM - DV -

1361 Nguyễn Văn Dũng

2 000 GD HCM - Cty TNHH CNghệ Điện Tử Viễn

1023 Lâm Chí Kiên

2 000 GD HCM - Cơ Sở Cường Ký

189

Nguyễn Tôn

828 Thạch Ngọc Thúy 780

NGUYỄN TRẦN KHOA

330

NGUYỄN TRỊNH KHÁNH LINH

134

NGUYỄN TRẦN MAI VY

1749 Nguyễn Văn Thắng 614

Hoàng Phương Duy

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Hương Liệu v

2 000 GD HCM - Cửa Hàng Ngọc Thúy 1 CTY LON HCM - CTY CP TM – DU L 1 000 000CTHDQT GD HDQT CTY LON HCM - CTY

CP TRƯỜNG DOANH NHÂN ĐẮC NHÂN TÂM

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐẦU TƯ

2 000 GD HCM - Cty TNHH Tư Vấn Thương Mại 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sunshine Foo

1507 Bùi Thành Viên

2 000 GD HCM - Cty Thành Viên TNHH Thương

46 Ông Trần Tô Hà

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Noor Việt

377

TRẦN QUANG THOẠI

1387 Nguyễn Ngọc Chi

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - TRUNG TÂM THẺ –

2 000 GD HCM - Cty Trường Sơn ĐTNHH

854

ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP XÂY DỰNG

190

Trần Anh Khanh

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Dịch Vụ Thươn

191

Nguyễn Hữu Tuấn

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Hào Nhật Sơ

1964 Trần Đình Hùng

279

564 Huỳnh Hiển Minh

2 000 GD HCM - DNTN Nghi Minh Thương Mại

437 Dương Thị Tuyến

2 000 GD HCM - Cty Thiện Hưng Phát TNHH Th

NGUYỄN THÀNH VŨ

1560 Võ Văn Quới 616

Trang Thành

1326 Lê Văn Lộc 549

2 000 GD HCM - Cty Hùng Phát TNHH Xây Dựn

NGUYỄN THỊ NHUNG

352 Bùi Thu Huyền

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV S

2 000 GD HCM - Cty Long Hoa Cổ Phần Thực N 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất và

2 000 GD HCM - HTX Vận Tải Số 11 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV HÀNG

2 000 GD HCM - Cty TNHH Quảng Cáo & Tiếp Thị

192

Phạm Lệ Minh

43 Ông Phan Phước Thông 1245 Hồ Minh Việt

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất và

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thiết Bị Cơ 2 000 GD HCM - Cty Vịnh Trà TNHH SX TM

183

ĐINH THỊ BÍCH THẢO

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP QUỐC TẾ C

959

NGUYỄN HOÀNG QUYÊN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH AON VI

676 Phương Lệ Nga

2 000 GD HCM - Cty Minh Chánh TNHH Văn P

474 Ông Hạng Hữu Tín

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thang Máy

620

Thạch Hồng

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Toyo Việt Na

797

NGUYỄN NGỌC PHỤNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & DV

338

BÙI NỮ THỤC VY

1911 Trương Quỳnh Như

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TÂM NHẬT MINH 2 000 GD HCM - Cty Ngư Long TNHH Thương Mạ

930

PHAN VĂN THUẬN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP BÔNG BẠCH

142

PHAN THỊ NGỌC ÁNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP THỦY SẢN

971

NGUYỄN TRỌNG DUY

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐỊA ỐC ĐẤT

350

PHẠM THỊ MINH HIỀN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TƯ VẤN&

197

LÊ PHỤNG HÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH PHÚ KI

NGUYỄN THIỊ KIM 391 PHƯỢNG 473 Ông Trần Mạnh Cường 1588 Lê Tuấn Khanh 39 Ông Võ Quang Thành

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CÔNG TY NGỌC LỄ 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Quốc Hùn

2 000 GD HCM - Cty TNHH Giải Pháp Tự Động & 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Tân Thuận

204

NGUYỄN XUÂN HUY

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM-DV

386

VÕ HỒNG KỲ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DV CÔNG N

1723 Nguyễn Duy Khanh 1018

HUỲNH MINH QUANG

998 Dương Thị Mỹ Trang

2 000 GD HCM - Cty Thuận Duyệt TNHH Sản X 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THƯƠN

2 000 GD HCM - Cty Dương Thị TNHH

195

Đặng Quốc Thanh Bình

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Vật Liệu Xây

196

Ken Lim

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Bất Động Sản

729

VI NHẤT TRƯỜNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM XD

233

289 Vu Van Hien

1018 GD HCM - Cty sản xuất cơ khí và sơn tĩnh

879 Doan Minh Tri

1018 GD HCM - DNTN Miki

539 Phan Quoc Minh

1018 GD HCM - Cty TNHH Minh Việt

LÊ ĐÌNH NHI

427 Ông Mai Nam

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DV BV MIỀN

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH SX TM DV

353

LƯU KẾT NHI

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH QC TM BDS CHẤN PHI

198

Lê Tấn Lý

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất Thư

261

LÝ TUYẾT NGÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THIẾT BỊ

317

NGUYỄN THANH PHONG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV K

532 Huynh Cong Tuan

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất và thương

803 Nguyen Minh Hien

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

795 Vo Thai Trieu

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ T

984 Tran Duc Liem

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Vân Tha

280 Nguyen Thanh Hai

1018 GD HCM - Cty CP thương mại sản xuất t

257 Vu Huy Hoang

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng thương mạ

288 Do Cao Kim Quynh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại kỹ thuật

86 Vu Duc Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và xây d

391 Nguyen Dinh Vy

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại sản xuất

659 Pham Hien Nhan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Phú Qu

168 Hoang Tran Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mạ

369 Vo Thi anh Tuyet

1018 GD HCM - Cty TNHH in ấn và bao bì giấy

197 Nguyen Ngoc Bau

1018 GD HCM - Cty CP thương mại và xây dựng

492 Tran Anh Lam

1018 GD HCM - Cty TNHH đầu tư phát triển L

59 Pham Ngoc Tri

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ tr

209 Nguyen Thi Loc

1018 GD HCM - Cty TNHH E.P

254 Pham Tan Hoang Son

1018 GD HCM - Cty TNHH Thắng Toàn Cầu

145 Le Vinh San San

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

693 Nguyen Quoc Nam

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

643 Pham Anh Son

1018 GD HCM - Cty cao su Hoa Sen

902 Ho Dao Tri Huu

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại xây dựng t

648 Tran Trong Khuong

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng và kinh do

570 Tran Sang Long

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

346 Nguyen An Nhan

1018 GD HCM - Cty TNHH An Vĩnh Phát

691 Nguyen Chau Tuyen

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

211 Luong Thi Ngoc Mai

1018 GD HCM - Cty THNN kỹ nghệ én Thông

584 Nguyen Thanh Tam

1018 GD HCM - DNTN Rạng Đông

748 Nguyen Tuan Anh

1018 GD HCM - Cty TNHH vận tải Châu Thổ

848 Trinh Quang Sy

1018 GD HCM - Cty CP Thủy Tiên

267 Ha Hong Vu

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng thương mại

658 Do Van Hien

1018 GD HCM - Cty TNHH Tân Thiên Phúc

838 Nguyen Xuan Thinh

1018 GD HCM - Cty TNHH Thịnh Việt

235 Do Niem Hoai

1018 GD HCM - Cty CP giám định hàng hóa Bảo

502 Phan Thanh Luong

1018 GD HCM - Cty TNHH Loki

959 Nguyen Van Chien

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch v

45 Nguyen Van Hoa

1018 GD HCM - Cty TNHH A.P.A

340 Nguyen Ngoc My

1018 GD HCM - Cty TNHH Air Power Resource

737 Nguyen Quang Huy

1018 GD HCM - Cty TNHH hàng hải và nông ng

282 Nguyen Quoc Phuong

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại H.C.E

958 Nguyen Van Truong

1018 GD HCM - Cty TNHH Việt Trung Hải

587 Nguyen Duc

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại sản xuất

308 Tran Dinh Tao

1018 GD HCM - HTX sửa chữa ô tô cơ khí Bình

933 Do Thi Minh Ngan

1018 GD HCM - Cty Việt Châu Âu

307 Nguyen Thanh Lam

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch

146 Dao Duc Nghia

1018 GD HCM - Cty CP xi măng COTEC

895 Hoang Van Lam

1018 GD HCM - Cty tư vấn xây dựng công trình

955 Phan The Hanh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ k

921 Vo Thi Ha

1018 GD HCM - Cty TNHH kinh doanh rau quả

936 Nguyen Van Rot

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng thương mại

899 Luu Minh Qui

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ thương mại t

574 Ho Minh Quan

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

558 Tran My Hoa

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Mỹ An

892 Huynh Anh Tuan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

101 Nguyen Thanh Vinh

1018 GD HCM - Cty TNHH thiết bị công nghiệp

720 Tran Xuan Ngoc Luu

1018 GD HCM - Cty TNHH du lịch Sa Lam

674 Tran Thanh Son

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ kỹ

301 Tuan

1018 GD HCM - Cty TNHH Hoàng Yến

08 Tran Thanh Thuan

1018 GD HCM - Cty TNHH tư vấn Accom

60 Pham Van Tuyen

1018 GD HCM - Cty CP điện tử xây dựng Ata

972 Duong Van Van

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và kỹ th

578 Pham Huy Linh Vu

1018 GD HCM - Cty TNHH thiết bị công nghiệp

148 Le Duc Van Trinh

1018 GD HCM - Cty TNHH tư vấn thiết kế xây

704 Le Ngoc Tam

1018 GD HCM - Cty TNHH điện lạnh Nam Xuân

815 Phan Thanh Son

1018 GD HCM - Cty TNHH Tân Gia Phan

640 Ngo Duc Thang

1018 GD HCM - Cty Việt Thái T.T

884 Tran Tien Thinh

1018 GD HCM - Cty CP nhựa Trường Thịnh

80 Phan Dinh Khuong

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại in và sản

56 Vo Huu Phuoc

1018 GD HCM - Cty TNHH thang máy á Châu

38 Le Thi Minh Thu

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

831 Tran Huu Hai

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại xây dựng

650 Quach Nguyen Thanh Pho 1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng & trang trí n 684 Ho Nhuan Dang Quang

1018 GD HCM - Cty TNHH Đông Nam Dương

722 Tran Ky Luc

1018 GD HCM - Công Ty TNHH TMDV & Kỹ Thuậ

84 Pham The Phuong

1018 GD HCM - Cty TNHH Bình Lợi

586 Nguyen Thi Kim Chau

1018 GD HCM - Cty TNHH Đại Hưng

639 Tran Cong Tao

1018 GD HCM - Cty CP dịch vụ du lịch dầu khí

37 Ông Phạm Duy Cường

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất C

861 Bui Van Minh

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mạ

802 Le Sinh Thieu

1018 GD HCM - Cty TNHH tư vấn doanh nghiệp

150 Tran Thu Cuc

1018 GD HCM - Cty CP Thanh Hoàng

178 Bui Tu Han

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

623 Tran Kim Ha

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch v

543 Phung Thi Hong Phuong 1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại 909 Trinh Van Khanh

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng thương mạ

859 Nguyen Ton Tan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và sản x

122 Tran Thanh Ha

1018 GD HCM - DNTN cơ khí xây dựng thương

501 Yuan Chi Fan

1018 GD HCM - Cty TNHH Eternal Prowess Việ

992 Huang Yung Lung

1018 GD HCM - Cty LD Nhựt Thịnh

36 Ông Lê Văn Chuyên 592 Nguyen Viet Truong

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Xây Dựng 1018 GD HCM - Cty TNHH Nguyễn Trương

255

LÊ THANH TÚ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH XI AM

229

TRẦN HỮU CHẤN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH CHẤN T

1506 Trần Sơn Ty 347 Huynh Quang Minh 13 Ho Quang Trung

2 000 GD HCM - Cty SThoa TNHH Tư Vấn Đầu T 1018 GD HCM - Cty TNHH phát triển công ngh 1018 GD HCM - Cty TNHH quản trị tài nguyên T

806 Vu Luong 89 Seong Moo Yyu

1018 GD HCM - Cty CP công nghệ cao Tinh Ho 1018 GD HCM - Cty TNHH Byucksan Inforcom

461 Gi Soo Kim

1018 GD HCM - Cty TNHH Komega Sports VN

907 Huynh Thi My Thanh

1018 GD HCM - Cty LD bao bì United

356 Nguyen Hoang

1018 GD HCM - Cty TNHH Digi - Text

653 Vuong Dinh Ty

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ bao bì Phú

490 Pham Thi Tuyet

1018 GD HCM - Cty TNHH Lực Hồng

131 Truong Hien Danh

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất cao su Thà

35 Nguyen Thi Quynh Trang 1018 GD HCM - Cty bao bì An Phú 869 Nguyen Van Ha

1018 GD HCM - Cty CP thực phẩm Thiên Hươn

506 Tran Thi Hong Nhien

1018 GD HCM - Cty TNHH Long Nhiên

791 Van The Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

625 Lin Chien Pan

1018 GD HCM - Cty Orsan Việt Nam

335 Bui Quang Hai

1018 GD HCM - Cty CP cơ khí và xây lắp công n

381 Ngo Da Loc

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mạ

805 Kim Eoung Ki

1018 GD HCM - Cty TNHH Tasco Sài Gòn

696 Noh Houng Gun

1018 GD HCM - Cty TNHH Re-Plus Vina Appare

503 Kim Chung Kook

1018 GD HCM - Cty TNHH Nobland Việt Nam

138 Nguyen Dinh Dat

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mạ

21 Do Huu Trieu

1018 GD HCM - DNTN máy và thiết bị á Châu

582 Nguyen Thi Ngoc

1018 GD HCM - Cty CP may in lụa Ngọc Phước

660 Huynh Van Duyen

1018 GD HCM - Cty TNHH giấy bao bì Phú Thịn

829 Nguyen Thi Hong Lien

1018 GD HCM - Cty TNHH thép Cẩm Nguyên

566 Tsan Phu Khen

1018 GD HCM - DNTN Tân Nam Dương

273 Han Grab Soo

1018 GD HCM - Cty TNHH may in thêu M và J

982 Tran Dinh Son

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

214 Quach Kim Hong

1018 GD HCM - Cty TNHH may công nghiệp th

820 Thai Tuan Chi

1018 GD HCM - Cty TNHH dệt may Thái Tuấn

536 Ho Van Thuy

1018 GD HCM - Cty TNHH ván ép và thương mạ

261 Bui Manh Hai

1018 GD HCM - Cty TNHH SX cơ khí và thương

753 Hse Che Chiat

1018 GD HCM - Cty TNHH Sài Gòn Ve Wong

687 Van Cong Do

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ vận chuyển

553 Nguyen Xuan Ninh

1018 GD HCM - Cty TNHH MTM

46 Mohamad Amine 652 Doan Duc Son

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

291 Phan Van Kha

1018 GD HCM - Cty TNHH hóa keo Bình An

446 Dang Dang Khoa

1018 GD HCM - Cty TNHH in ấn thương mại Kh

730 Nguyen Phan Thuy ai

1018 GD HCM - Cty TNHH cơ khí Sói Đất

133 Tran Van ung

1018 GD HCM - Cty TNHH xi mạ cơ khí điện đi

189 Nguyen Van Dinh

1018 GD HCM - Cty TNHH may cà vạt Sài Gòn

51 Cheng Li Chen

1018 GD HCM - Cty TNHH Artery Power Việt

801 Kieu Cong Thanh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại & cơ khí

843 Tran Van Tai

1018 GD HCM - Cty TNHH Trung Hưng Thịnh

108 Le Cong Tru

1018 GD HCM - Cty TNHH công nghệ tin học Ch

1007 Nguyen Van Tan

1018 GD HCM - Xí nghiệp heo giống cấp 1

247 Tong Van Ngoan

1018 GD HCM - Cty CP giấy Linh Xuân

637 Sanjay Gupta

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất kẹo Perfett

489 Ly Gia Khang

1018 GD HCM - Cty TNHH tin học Gia Hào

798 Nguyen Van Thu

1018 GD HCM - DNTN hơi kỹ nghệ Tân Tân

594 Le Dinh Dang

1018 GD HCM - Xí nghiệp cấu kiện lắp sẵn

54 Tran Sy Dung

1018 GD HCM - Cty LD ASC Charwie

932 Do Boi Quyet

1018 GD HCM - Cty Viet Bice

158 Luong Quoc Dinh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

993 Nguyen Anh Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mạ

395 Le Quoc Khanh

1018 GD HCM - Cty TNHH dây cáp thoát hiểm

627 Le Duc Hoang

1018 GD HCM - DNTN Phượng Hoàng

171 Dan Dinh Luong

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

128 Tran Trieu Danh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại sản xuấ

389 Nguyen Van Hai

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất cơ khí cầu t

64 Kit Ping Au Yeung

199

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

1018 GD HCM - Cty LD Coats Phong Phú

997 Liu Chung Pen

1018 GD HCM - Cty TNHH Wang - Lih (Việt Na

613 Nhan Huc Quan

1018 GD HCM - Cty TNHH bao bì giấy nhôm Ne

396 Dang Khanh Cuong

1018 GD HCM - Cty TNHH VDH Safes Sài Gòn

156 Huynh Van Ly

1018 GD HCM - Cty TNHH Nhị Hiệp

Trần Kiệt

661 Duong Thuan Long

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại S

1018 GD HCM - Cty TNHH chế biến lâm sản Ph

185 Nguyen Van Lai

1018 GD HCM - Cty địa ốc 9

157 Ngo Dinh Phan

1018 GD HCM - Cty TNHH xi mạ dịch vụ thươn

495 Luu Thi Xuan Huong

1018 GD HCM - Cty TNHH LD công nghiệp Liên

458 Pham Van Dong

1018 GD HCM - Cty TNHH Kim Kim Thành

434 Lee Sang Bong

1018 GD HCM - Cty TNHH Kaiser

162 Pham Van Hung

1018 GD HCM - Cty xây lắp Cửu Long

411 Michael David Stretton

1018 GD HCM - Cty TNHH Tapper & Wilcox

50 Seon Hyo Fhin 783 Jeanytes 1010 Duong Van Cao 85 Nguyen Hieu Liem

1018 GD HCM - Cty LD mực in Arirang 1018 GD HCM - Cty TNHH bê tông hỗn hợp Vi 1018 GD HCM - Cty CP giấy Xuân Đức 1018 GD HCM - Cty LD Bio Pharmachemie

655 Ho Thi Thu Ha

1018 GD HCM - Cty CP Đầu tư Phước Long

669 Vo Quy Hao

1018 GD HCM - Cty LD Posvina

06 Huynh Hoa Hiep

1018 GD HCM - Cty TNHH tôn Hiệp Hưng

438 Vu Thi Xuan Loc

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại h

466 Nguyen Manh Cheo

1018 GD HCM - Cty khai thác và sản xuất vật l

709 Ton That Manh

1018 GD HCM - Cty CP xi măng Sài Gòn

172 Cao Thi Bich Van 756 Nguyen Thi Hoai Thanh

1018 GD HCM - Cty TNHH Hoàng My 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MINH TRẦN 1018 GD HCM - Cty TNHH Thanh Phước

170 Tran Le Minh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch

630 Nguyen Hong Loan

1018 GD HCM - Cty TNHH tư vấn thiết kế P.A.D

303

TRẦN TRUNG HIẾU

92 Vo Huy Hoang Long

1018 GD HCM - Cty TNHH bao bì Vĩnh Tường

882 Loi Thanh

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

897 Ninh Thi Bich Thuy

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và sản x

35 Ông Trần Anh Kiệt

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại

304 Nguyen Huu Hong Thanh 1018 GD HCM - Cty TNHH thiết bị giáo dục Hồ 192 Nguyen Thi Choi 922

NGUYỄN VĂN SINH

1018 GD HCM - DNTN Lâm Bình 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TM & SX ĐẠ

414 Mai Quang Chung

1018 GD HCM - Cty TNHH in Gia Định

590 Nguyen Phuoc Quyen

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

259 Thomas Voigt

1018 GD HCM - Cty TNHH Sài Gòn Animation 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY THIẾT KẾ THỜI TRANG VIỆT LIÊN

348

KIỀU VIỆT LIÊN

75 Nguyen Huu Sau 376 Nguyen Quoc Viet 1012 Le Thi Xuan

1018 GD HCM - Cty xây dựng 225 1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và tư vấn 1018 GD HCM - Cty TNHH thủ công mỹ nghệ Xu

886 Tran Thai Son

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng thương mại

826 Nguyen Van Quynh

1018 GD HCM - Cty TNHH giao nhận hàng hoá

366 Nguyen Hoang Long

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng & thương

1722 Nguyễn Thị Bích Hoa

2 000 GD HCM - Cty Bát Tuấn TNHH Thương M

972 Châu Như Quyền

2 000 GD HCM - Cty Như Quyền TNHH Sản Xuấ

370 Lim Hock Chye Stephen

1018 GD HCM - Cty Kingsmen Việt Nam

372 Trần Thế Cường

2 000 GD HCM - Cơ Sở Vinh Long

39 Pham Van Truong NGUYỄN THỊ THANH 257 HÀ 364 Lam Trong Son

1018 GD HCM - Cty TNHH An Phú Vinh 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & DV HÀ THANH THANH 1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

540 Nguyen Duc Luu

1018 GD HCM - Cty TNHH Minh Đức

807 Nguyen Ngoc Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH bao bì thương mại T

559 Nguyen Thanh Truyen

1018 GD HCM - Cty TNHH trang trí nội thất Mỹ

1031

NGUYỄN THỊ MỘT

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DƯỢC PH

662 Nguyen Duc

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch thuật tư vấn th

789 Pham My Khanh

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

665 Tran Phuoc Hien

1018 GD HCM - Cty TNHH quốc tế Doanh Tín

519 Do Quoc Buu

1018 GD HCM - Cty TNHH thuỷ sản Cửu Long

825 Luu Trung Minh

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng Thạnh Hư

916 Nguyen Thi Ngoc Bich

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch

985 Vu Minh Chau

1018 GD HCM - Cty CP thiết bị thương mại Hà N

16 Nguyen Dinh Hung

1018 GD HCM - Cty CP hội chợ triển lãm A.F.C

996 Pham Van Phu

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

380 Bui Quoc Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH tin học Anh Quân

610 Le Thanh Tien

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại thiết kế

312 Nguyen Ngoc Chien

1018 GD HCM - Cty CP dịch vụ và tư vấn phát

744 Do Duc Chien

1018 GD HCM - Cty truyền hình cáp Sài Gòn To

357 Do Thanh Dung

1018 GD HCM - Cty máy tính Đỗ

203 Nguyen Van Tuan

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ tư vấn xây

94 Moufid Alossi

1018 GD HCM - Cty Butler manufacturing

770 Tran Tu Huy Hoang

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ thương mại

393 Nguyen Thanh Huy

1018 GD HCM - Cty TNHH Thành Huy

409 Nguyen Huu Bao Hoang

1018 GD HCM - Cty TNHH tin học Mai Khanh

33 Pham Long

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại tổng hợ

701 Phan Thi Xuan Thuy

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và giao

423 Nguyen Hoang My

1018 GD HCM - Cty TNHH tư vấn du học đào t

900 Tran Van Hung

1018 GD HCM - Cty CP quảng cáo Nhất

352 Nguyen Thi NGoc Diep

1018 GD HCM - Cty TNHH du lịch phát triển vă

36 Huynh Minh Hai

1018 GD HCM - Cty TNHH thiết bị điện An Phú

28 Tran Thanh Tung

1018 GD HCM - Cty đầu tư xây dựng An Điền

440 Nguyen Chi Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH tư vấn thiết kế Ninh

187 Nguyen Quang Chau

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

309 Le Van Hung

1018 GD HCM - Cty CP Hồ Tây

591 Nguyen Ngoc Thi

1018 GD HCM - Cty TNHH xuất nhập khẩu hàng

474 Ho Xuan Vien Anh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

05 Nguyen Quang Tri

1018 GD HCM - Cty TNHH thiết kế quảng cáo v

184 Chung Van Dong

1018 GD HCM - Cty CP giám định hàng hoá Du

285 Ngo Hung Dung

1018 GD HCM - Cty CP thiết bị Thi Việt

612 Nguyen Thi To Uyen

1018 GD HCM - Cty tư vấn du học N & U

538 Nguyen Tien Son

1018 GD HCM - Cty CP giám định Ngân Hà

314 Tran Viet Hoanh

1018 GD HCM - Cty TNHH kiến trúc HTA + Pizzi

617 Tran Bach Yen

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

244 Pham Ngoc Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH Gia Lac

177 Ly Xuan Thuy

1018 GD HCM - Cty TNHH D.A.P.T

241 Tran Thi Thu Hanh

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng Hồng Bảo

323 Lai Thi Nhu Le

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ k

205 Le Van Tuan

1018 GD HCM - Cty lắp máy và xây dựng số 18

443 Tran Ngo Hong Khanh

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất dịch vụ th

181 Nguyen Xuan Bang

1018 GD HCM - Cty CP xây dựng công nghiệp

773 Hoang Ngoc Tung

1018 GD HCM - Cty TNHH du lịch và thương m

460 Nguyen Thi Kim Lan

1018 GD HCM - Cty TNHH Kỷ Nguyên Mới

787 Thomas Aw

1018 GD HCM - Cty TNHH TAAP Quốc Tế

711 Nguyen Van Hai

1018 GD HCM - Cty TNHH mỹ thuật ứng dụng S

675 Phung Thi Thanh Thuy

1018 GD HCM - Cty TNHH kiểm toán và dịch vụ

300 Nguyen Van Can

1018 GD HCM - Cty TNHH vận tải biển Hoàng T

385 Tran Tu Trung

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch

752 Phung Kim Yen

1018 GD HCM - Cty TNHH Sài Gòn lữ hành

330 Pham Thi Bich

1018 GD HCM - Cty CP tư vấn thiết kế công ng

462 Sur Yun Sik

1018 GD HCM - Cty TNHH vận tải container Kor

917 Ngo The Khai

1018 GD HCM - Cty LD Vietcombank-BonDay

771 Pham Doan Trang

1018 GD HCM - Cty CP thương mại sản xuất So

607 Nguyen Truong Tap

1018 GD HCM - Cty CP Giám Định Quốc Gia

239 Ung Hoai Viet

1018 GD HCM - Cty TNHH Sáng Tạo Interactive

531 Ta Thi My Linh

1018 GD HCM - Cty TNHH giao nhận vận tải th

204 Vo Thi Ngoc Hoa

1018 GD HCM - Cty hội chợ triển lãm Sài Gòn

72 Wittaya Supatanakul

1018 GD HCM - Ngân hàng Bangkok - CN TP.H

513 Chen Zonc Ju

1018 GD HCM - Cty liên doanh đại lý vận tải Co

878 Truong Dieu Dang

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Tam Liê

987 Vu Van Cuong

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất xây dựng

242 Tran Anh Tuan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

417 Hironao Shiosaki

1018 GD HCM - Cty LD TNHH Inter Art Sài Gòn

272 Le Thi Hong Loan

1018 GD HCM - Cty TNHH kỹ thuật tự động Hà

1002 Nguyen Khac De

1018 GD HCM - Cty TNHH Dương Quang

210 Nguyen Huu Loc

1018 GD HCM - TCty hải sản Biển Đông

504 Do Minh Hai

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và kỹ th

762 Nguyen Huy Khoi

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ kỹ

606 Trinh Khuong

1018 GD HCM - Cty CP Nam Quốc Minh

141 Nguyen Quoc Hung

1018 GD HCM - Cty CP đầu tư và thương mại

428 Tran The Phuong

1018 GD HCM - Cty CP xuất nhập khẩu Han Lie

439 Luu Quang Duc

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Khải Th

240 Nguyen Quang Thuan

1018 GD HCM - Cty TNHH Cát Địa

646 Ta Quan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ k

891 Pham Anh Tuan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch

855 Nguyen Thi Kim Loan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại thủy khí

274 Ha Van Hai

1018 GD HCM - Cty CP Hà Quang

165 Nguyen Ngoc Mai

1018 GD HCM - Cty TNHH giao nhận vận chuyể

115 Satoshi Yoshizaki

1018 GD HCM - Cty công nghệ thông tin Aureo

140 Jessica Ya- Chih Lu (Cather 1018 GD HCM - Cty TNHH tư vấn quản lý và phá 322 Lee Kelvin Chjon Jhen

1018 GD HCM - Cty TNHH Vinacapital Corporat

394 Dao Trong Khoa

1018 GD HCM - Cty TNHH giao nhận Biển Đôn

682 Nguyen Van Thanh

1018 GD HCM - Cty TNHH tư vấn xây dựng Qu

271 Nguyen Nam Tien

1018 GD HCM - Cty công nghiệp Hansa - VPĐD

632 Tatsuo Sato

1018 GD HCM - Cty LD TNHH Bông Sen Yamach

924 Tan Wee Heng

1018 GD HCM - Cty TNHH hệ thống thẻ VS

764 Nguyen Dang Thinh

1018 GD HCM - Cty S.M

778 Takeshi Marumo

1018 GD HCM - Cty TNHH Sài Gòn Sky Garden

857 Nguyen Thi Truc Mai

1018 GD HCM - Cty TNHH tạo mẫu và tiếp thị T

616 Lai Bich Hang

1018 GD HCM - Ngân hàng thương mại cổ ph

88 Anh Duong

1018 GD HCM - Cty TNHH khai thác thuỷ sản v

248 Tran Lap Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

1017 Duong Thi Yen

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Kim Yến

525 Vi Vienne Tan

1018 GD HCM - Cty TNHH trung tâm Mê Linh

221 Tseng Chih Lung

1018 GD HCM - Ngân hàng thương mại CP Đệ

505 Nguyen Xuan Bach

1018 GD HCM - Cty TNHH Long Môn

810 Tran Nghi

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Thanh

615 Tran Dinh Viet

1018 GD HCM - Nhà xuất bản TP.HCM

422 Doan Thanh Thoai

1018 GD HCM - Trung tâm thương mại quốc tế

78 Nguyen Quang Tien

1018 GD HCM - TCty Bến Thành

702 Vuong Duc Thanh

1018 GD HCM - Cty LD khách sạn Thăng Long-

144 Nguyen Van Hoang

1018 GD HCM - Cty CP xây dựng Sài Gòn

777 Ta Thai Man

1018 GD HCM - Cty CP dịch vụ dầu khí Sài Gòn

71 Hoang Minh Trung

1018 GD HCM - Cty TNHH kỹ thuật thương mại

31 Luu Thanh Hong

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ tư vấn Anh

484 Dang Tran Hieu

1018 GD HCM - Cty TNHH thời trang Lê Hữu

111 Tran Chau Buu

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

989 Vo Thu

1018 GD HCM - Cty TNHH thể thao Thu

01 Le Tuan Khai

1018 GD HCM - Cty TNHH Văn Nam

672 Pham The Anh

1018 GD HCM - Cty XNK vật tư thiết bị ngành i

911 Nguyen Van Dong

1018 GD HCM - Cty in Trần Phú

575 Pham Quang Thai

1018 GD HCM - Cty thuốc thú y TW 2

715 Do Viet Trieu

1018 GD HCM - Cty vận tải biển Sài Gòn

517 Nguyen Trong Quyen

1018 GD HCM - Cty CP thiết bị phụ tùng TP. H

328 Wang Chii Bang

1018 GD HCM - Ngân hàng quốc tế thương mại

962 Dang Phuoc Thanh

1018 GD HCM - Cty thương mại dịch vụ lữ hàn

557 Chau Dung Dat

1018 GD HCM - Cty TNHH tư vấn xây dựng Mei

1003 Le Duc Nguyen

1018 GD HCM - Xí nghiệp xây lắp ngoại thươn

568 Bui Duc Sang

1018 GD HCM - Cty CP đầu tư xây dựng Nam

19 Mai Khanh Phong

1018 GD HCM - Cty TNHH quản lý tiếp vận Liê

436 Nguyen Vu Phuong Tram 1018 GD HCM - Cty TNHH giao nhận vận chuyể 61 Tran Thi Tiet

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng thương mại

974 Pham Kim Thang

1018 GD HCM - Cty International Nutrition -

303 Hoang Tuan Phong

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

407 Richard Burrage

1018 GD HCM - Cty TNHH MTV CIMI

1018 Shigeo Kawakami 796 Nguyen Thi Truc 03 Duong Ngoc Minh

1018 GD HCM - Cty lốp Yokohama Việt Nam 1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Tân Phư 1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại & dịch vụ

941 Tran Lang

1018 GD HCM - Cty TNHH dược phẩm và thươn

915 Tran Quoc Trung

1018 GD HCM - Cty CP xuất nhập khẩu vật tư nô

153 Bui Kien Trung

1018 GD HCM - Cty TNHH thiết bị cơ điện C.T.

710 Nguyen Khoa Dieu Hong 1018 GD HCM - Cty TNHH Keppel Land Watco 425 Jan Yei Fong

1018 GD HCM - Ngân hàng Indovina

628 Nguyen Thi Ngoc Mai

1018 GD HCM - Cty xuất nhập khẩu sản xuất gi

928 Nguyen Cong Tu

1018 GD HCM - Ngân hàng thương mại CP Việt

313 Rose Leng

1018 GD HCM - Ngân hàng Hồng Kông và Thượ

65 Vu Anh Quan

1018 GD HCM - Cty TNHH khách sạn Bạch Đằn

207 Ta Kim Hung

1018 GD HCM - Cty CP Ê Đen

126 Dinh Van Khuyen

1018 GD HCM - Cty CP máy tính Việt Nam

134 Huynh Huu Phuoc

1018 GD HCM - Cty CP đầu tư xây dựng số 8

90 Takuo Nakagawa

1018 GD HCM - Ngân hàng Tokyo - Mitsubishi

511 Vuong Van Binh

1018 GD HCM - Xí nghiệp hợp doanh LISATA

475 Le Anh Tu

1018 GD HCM - Cty CP thương mại La Giang

154 Nguyen Tan

1018 GD HCM - Cty CP xây dựng thanh niên

960 Choi Jae Ho

1018 GD HCM - Cty cho thuê tài chính quốc tế

429 Jimmy Hin Chung Wong

1018 GD HCM - Cty TNHH Jentech Việt Nam

943 Nguyen Thanh Tung

1018 GD HCM - Cty nghiên cứu tư vấn và tiếp t

694 Tran Quyet Thang

1018 GD HCM - Cty CP tài trợ địa ốc R.C

619 Nguyen Quoc Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH luật Thái Bình

698 Tran Dinh Chinh

1018 GD HCM - Cty TNHH Nguồn Việt Nam

990 Vu Thi Tinh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại - dịch vụ d

127 Nguyen My Dung

1018 GD HCM - Cty CP công nông nghiêp MM

17 Luong Van Linh

1018 GD HCM - Cty Ahlers Vina Logistics

377 Hoang Quoc Viet

1018 GD HCM - Cty CP đầu tư và phát triển cô

926 Vo Dong Duc

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại quốc tế

528 Raymond Shu Kwok Cheng1018 GD HCM - Tập đoàn Hongkong Chiap Hua 1009 Nguyen Hoang Long

194

1018 GD HCM - Cty TNHH quảng cáo XPR

431 Hoang Thi Hien

1018 GD HCM - Cty TNHH Nhật Bản Doanh Th

697 Chan Kam Ling

1018 GD HCM - Cty LD khách sạn Sài Gòn River

904 Thinh Tien Tat

1018 GD HCM - Ngân hàng United Overseas -

102 Nguyen Quang Minh

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ Cát Tiên Sa

780 Luk Yan

1018 GD HCM - Cty Lucks - Land Việt Nam

359 Jean Paul Tschumi

1018 GD HCM - Cty TNHH công nghệ thông tin

213 Sam Phan

1018 GD HCM - Cty Entwicklungs Und Verwer

733 Rick Yvanovich

1018 GD HCM - Cty TNHH tài nguyên công ngh

945 Sham Stevenson

1018 GD HCM - Cty TNHH HBP Project

453 Duong Trinh Thuy Nhu

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

NGUYỄN THỊ TUYẾT TRANG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP PHÁT TRIỂ

808 Vu Thi Thanh Thao

1018 GD HCM - Cty TNHH T.C Thảo

354 Dinh Thi Viet Nga

1018 GD HCM - Cty TNHH Sáng Tạo TV

361 Nguyen Thanh Cong

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ Tân Sao Sán

804 Vu Viet Phuong

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

723 Nakano Bokil

1018 GD HCM - Cty Tesa Tape Asia Pacific

975 Nguyen Khac Long

1018 GD HCM - Cty nhựa Việt Nam

883 Duong Thanh Thuy

1018 GD HCM - Cty TNHH Trung Thủy

190 David Lockwood

1018 GD HCM - Cty TNHH Davis Langdon & Se

614 Nguyen Van Vinh

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ quảng cáo N

567 Le Kien Thanh 40 Nguyen Trong Nguyen

1018 GD HCM - Cty CP đầu tư và dịch vụ văn h 1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

700 Rene Leporc

1018 GD HCM - Roy's Maritime - VPĐD

105 Nguyen Kiet Hung

1018 GD HCM - Cty CP tư vấn đầu tư và thiết

12 Polnynnei Pasbo

1018 GD HCM - Cty TNHH quảng cáo Sao Hôm

337 Robert Mitchell

1018 GD HCM - Cty TNHH Transpo Việt nam

717 Nguyen Thi Kim Ngoc

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ vận chuyển

488 David Phan Thanh

1018 GD HCM - Cty TNHH Lê Quang

419 Huynh Hai Minh

1018 GD HCM - Cty TNHH một thành viên thươn

284 Nguyen Dinh Huan

1018 GD HCM - Cty TNHH Hunter Douglas Việ

233 Huynh Van Thien

1018 GD HCM - Cty CP dầu nhớt và hóa chất V

967 Doan Tan Vinh

1018 GD HCM - Cty CP thuốc sát trùng Việt N

876 Nguyen Ken

1018 GD HCM - Cty TNHH Khánh Phong

781 Le Duy Phuong

1018 GD HCM - Cty CP kinh doanh và phát triể

349 Phan Thi Bich Ha

1018 GD HCM - Cty CP giải pháp doanh nghiệp

258 Trinh Dinh Vinh

1018 GD HCM - Cty SX - XNK Hacota

703 Hoang Thi Mai Huong

1018 GD HCM - Cty Saatchi và Saatchi

689 Nguyen Van Thanh

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ sản xuất Qu

608 Ha Thi Minh Thu

1018 GD HCM - Cty CP Thương mại dịch vụ N.S

321 Dang Ngoc Son

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

860 Nguyen Van Cong

1018 GD HCM - Cty TNHH thiết kế tạo mẫu, in

755 Le Tan Muoi Anh

1018 GD HCM - Cty CP cung ứng tàu biển Sài

68 Dang Xuan Dung

1018 GD HCM - Báo Công an TP. Hồ Chí Minh

635 Nguyen Huu Chi

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

482 Sesto E.Vecchi

1018 GD HCM - Cty Russin và Vecchi - VPĐD

766 Le Van Hung

1018 GD HCM - Cty hoá chất cơ bản Miền Na

413 Mike Doyle

1018 GD HCM - Cty LD xi măng Holcim Việt N

788 Do Phu Anh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch v

372 Le Duy Hiep

1018 GD HCM - Cty CP dịch vụ hàng hải

649 Le Tuan Linh

1018 GD HCM - Cty Phượng Hoàng

93 Pham Tien Nam

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng Bình Minh

07 Nicholas J.m Pelly

1018 GD HCM - Cty LD cao ốc Sài Gòn Metropo

410 Volker Miss

1018 GD HCM - Cty TNHH bảo hiểm Allianz Vi

217 Nguyen Khac Thanh

1018 GD HCM - Cty TNHH Ernst & Young

255 Graham Taylor

1018 GD HCM - Cty Granham Taylor Designs

42 Le Thi Hong Thuy

966

1018 GD HCM - Cty TNHH du lịch dịch vụ An T

842 Pham Thi Hai Minh

1018 GD HCM - Cty TNHH T.V.V

166 Pham Tien Khoa

1018 GD HCM - Cty TNHH Đại Gia Phát

565 Truong Minh Khai

1018 GD HCM - Ngân hàng thương mại CP Nam

459 Bui Thi Phuong Lan

1018 GD HCM - Cty CP giao nhận và thương mạ

329 Le Thi Cat Minh

1018 GD HCM - Cty TNHH vật liệu xây dựng qu

277 Nguyen Thi Ha

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

564 Nguyen Huy Thang

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ kế toán Nguy

514 Nguyen Van Hien

1018 GD HCM - Ngân hàng liên doanh Lào Việt

HUỲNH VĂN CƯỜNG

375 Nguyen Xuan Quang 18 Chu Hai Son

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NHÀ THÉ

1018 GD HCM - Cty cổ phần Nam Long 1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch

944 Chew Dau Cher

1018 GD HCM - Cty Age D'or - VPĐD

497 Nguyen Thai Linh

1018 GD HCM - Cty TNHH Sao Hóa Chất

374 Nguyen Trung Minh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

657 Nguyen Duy Dong

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ Phương Đôn

464 Tran Cong Doan

1018 GD HCM - Cty CP tư vấn thiết kế xây dựn

281 Tran Lac Hong

1018 GD HCM - Cty TNHH tư vấn hỗ trợ công n

827 Phan Nguyen Thao

1018 GD HCM - Cty TNHH Minh Hoàng

266 Shunichi Sato

1018 GD HCM - Cty LD Hakuhodo

53 Ho Van Han

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

751 Bui Duy Chinh

1018 GD HCM - Cty CP thực phẩm sản xuất thư

890 Tran Ngoc Tuan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Trang

685 Ngo Quang Huan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Quang

371 Hoang Ngoc Khanh

1018 GD HCM - Cty TNHH công nghệ điều khiển

868 Nguyen Ngoc Phong

1018 GD HCM - Cty TNHH TPT

355 Ho Thi Kim Thoa

1018 GD HCM - Cty CP bóng đèn Điện Quang

603 Nguyen Phuc Tuan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại NoVa

728 Nguyen Son Ha

1018 GD HCM - Cty TNHH in M.A.P

232 Doan Van Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại sản xuất

683 Duong Tan Hoan

1018 GD HCM - Cty TNHH nhà hàng thương mạ

601 Nguyen Thanh Hoang

1018 GD HCM - Cty TNHH Norfolk Developmen

524 David William Matthews 1018 GD HCM - Cty TNHH Manulife Việt Nam 486 Jacqueline Le Trinh

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ văn hoá thư

819 Nguyen Thai Linh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Thái Tài

714 Nguyen Xuan Phong

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ văn phòng S

621 Nguyen Huu Chung

1018 GD HCM - Cty LD Orana Việt Nam

114 Nguyen Chi Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH công nghệ Việt Qua

327 Phu Quang Chi

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ du lịch quốc

231 Tran Ngoc Thien

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ Hà Thiên

402 Klaus Ehret

1018 GD HCM - Cty TUV Rheinland Việt Nam

58 Duong Thieu Phong

1018 GD HCM - Cty TNHH đại lý hàng hải á Việ

529 Nguyen Thi Nguyet

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

41 Tran Cuong

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại An Trần

48 Vu Anh Tuan

1018 GD HCM - Cty TNHH kỹ thuật thương mại

04 Vo Hung Tien

1018 GD HCM - Cty kiểm toán và tư vấn A & C

400 Nguyen Thanh Xuan

1018 GD HCM - Cty TNHH ứng dụng công nghệ

776 Vo Thanh Bai

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch thuật Sao Phư

390 Pham Hong Linh

1018 GD HCM - Cty LD TFS freight international

63 Nguyen Tan Quang

1018 GD HCM - Cty CP TVH

32 Ca Van Thuan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch

871 Tran The Doanh 20 Dang Thi Thuy Ngan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ V 1018 GD HCM - Cty CP vật tư và giống gia súc

510 Truong Vinh Linh

1018 GD HCM - Cty CP L.P.T

901 Dinh Ngoc Diep

1018 GD HCM - Unico Handels Gmbh - VPĐD

418 Nguyen Duy Minh

1018 GD HCM - Cty CP giao nhận vận chuyển và

472 Hendra Wahjut

1018 GD HCM - Cty TNHH Signature Space (Vi

408 Phan Xuan Bach

1018 GD HCM - Cty TNHH giám định ITS Việt

664 Phan Thi Thuy Tien

1018 GD HCM - Cty TNHH Tiên Phong

333 Trinh Thi Mai Nhung

1018 GD HCM - Cty TNHH Mỹ Quan

163 Pham Thi Thu Thuy

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Boramt

631 Pascal Ho Ba Dan

1018 GD HCM - DNTN tiếp thị thị trường

351 Huynh Le Thoai Ngoc

1018 GD HCM - Cty TNHH Trùng Dương CDS V

676 Ly Anh Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Quang

837 Nguyen Thi Bach Yen

1018 GD HCM - Cty CP Thiên Y

463 Duong Thanh Nhan

1018 GD HCM - Cty TNHH giao nhận vận tải Ki

847 Nguyen Thien Lap

1018 GD HCM - Cty TNHH H.2.O

551 Ho Huy

1018 GD HCM - Cty CP Mai Linh

599 Hitoshi Yamoto

1018 GD HCM - Cty Nippon Kaiji Kantei Việt N

973 Lam Minh My Phuong

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

747 Pham Van Son

1018 GD HCM - TCty thuỷ sản Việt Nam

87 Vo Thi Thuy

1018 GD HCM - Cty CP công nghiệp thương mạ

978 Do Ngoc Khai

1018 GD HCM - Cty dầu thực vật hương liệu

229 Tran Van Thinh

1018 GD HCM - Cty xây dựng điện thương mạ

215 Tran Le Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH MTV sành sứ thuỷ ti

716 Nguyen Huu Tho

1018 GD HCM - TCty du lịch Sài Gòn

718 Tran Hai Au

1018 GD HCM - Cty CP sản xuất dịch vụ thương

922 Dinh Van Huong

1018 GD HCM - Cty CP XNK rau quả 3

491 Le Thanh Chon

1018 GD HCM - Cty CP khách sạn Sài Gòn

454 Nguyen Kim

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

1001 Le Xuan Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và giao n

1008 Truong Thanh Phong

1018 GD HCM - Tổng Công Ty lương thực Miề

52 Le Van Canh

1018 GD HCM - Cty CP XNK hàng tiểu thủ công

813 Nguyen Van Loc

1018 GD HCM - Cty CP tư vấn thiết kế giao thô

679 Le Bao Lam

1018 GD HCM - Cty TNHH Q.M.S Việt Nam

237 Bui Vu Quy

1018 GD HCM - Cty CP XNK tổng hợp II

123 Rod Carkeet

1018 GD HCM - Cty bảo hiểm nhân thọ Bảo M

600 Nguyen Xuan Khue

1018 GD HCM - Cty LD Khách sạn Norfolk

306 Pham Hong Minh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Hồng Hả

673 Chu Tien Dung

1018 GD HCM - Cty phát triển công viên phầ

520 Tran Van Truong

1018 GD HCM - Cty dịch vụ xuất nhập khẩu tiể

222 Nguyen Van Phuoc

1018 GD HCM - Cty TNHH văn hoá sáng tạo Trí

494 Tran Vinh Hong

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

561 Nguyen Thanh Hiep

1018 GD HCM - Cty mỹ thuật TP. HCM

119 Nguyen Van Chien

1018 GD HCM - Cty CP tư vấn đầu tư thiết kế

864 Tran Thi Lam

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

508 Do Hai Binh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại - dịch vụ

948 Duong Cong Duc

1018 GD HCM - Cty TNHH điện thoại Việt Nam

160 Hoang Thi Bach Tuyet

1018 GD HCM - Cty CP xây lắp & vật tư xây dự

905 Truong Vui

1018 GD HCM - Cty CP sản xuất XNK lâm sản và

320 Nguyen Hai Dang

1018 GD HCM - Cty TNHH mỹ nghệ Hưng Long

362 Olivier Colomes

1018 GD HCM - Cty LD du lịch Exotissimo - Ces

159 Phan Xuan Hiep

1018 GD HCM - Cty tổ chức biểu diễn nghệ thu

521 Mai Thanh Ha

1018 GD HCM - Cty CP Mai Thành

998 Lam Hoang Loc

1018 GD HCM - Cty CP may thêu giày dép Wec

219 Nguyen Thi Ngoc Nga

1018 GD HCM - Cty CP XNK Quận 1

1014 Nguyen Quy Cap

1018 GD HCM - Cty quảng cáo Trẻ

384 Le Van Trung

1018 GD HCM - Cty CP thương mại - quảng cá

518 Ha Thi Tuoc

1018 GD HCM - Cty CP xuất nhập khẩu máy T

642 Pham Dinh Thi

1018 GD HCM - Cty xe khách Sài Gòn

263 Nguyen Thi Bich Hanh

1018 GD HCM - Cty TNHH thuỷ sản Hải Kim

57 Tran Quang Thang

1018 GD HCM - Cty LD Vina Viet Sing

202 Nguyen Kim Dung

1018 GD HCM - Xí nghiệp dược phẩm TW 25

741 Le Van Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH công nghiệp và xây

223 Hoang Thanh Hai

1018 GD HCM - Cty CP tư vấn đầu tư FISC

927 Nguyen Chanh Hien

1018 GD HCM - Cty TNHH dược phẩm Việt

626 Nguyen Thi Thu Thuy

1018 GD HCM - Cty quản lý kinh doanh nhà

149 Do Huu Phuc

1018 GD HCM - Cty TNHH chỉ phẫu thuật và dụ

310 Quan Duc Hoang

1018 GD HCM - Ngân hàng TMCP phát triển n

754 Seol Young Oh

1018 GD HCM - Ngân hàng Shinhan - CN TP.H

97 Hoang Nghia Dan 326 Hideo Matsumoto

1018 GD HCM - Cty CP dây cáp điện Việt Nam 1018 GD HCM - Cty LD xây dựng Việt Nhật

55 Pham Quang Hang

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại á Long

287 Luu Thi Thu Nguyet

1018 GD HCM - DNTN thương mại hương hoá

403 Doan Thanh Hai

1018 GD HCM - Cty CP viễn thông VTC

663 Hoang The Tan

1018 GD HCM - Cty CP dược liệu TW 2

342 An Thi Ngoc Tran

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ lữ

968 Nguyen Thanh Minh

1018 GD HCM - Cty TNHH Vita

818 Ngo Vien Nhi

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Thái An

399 Nguyen Tien Hung

1018 GD HCM - Cty CP y dược phẩm Vimedim

236 Nguyen Phu Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH tư vấn đào tạo và t

824 Bui Thanh Binh

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng và thương

554 Nguyen Hoang Phuc

1018 GD HCM - Cty CP trang thiết bị kỹ thuật y

867 Nguyen Thi Vien Phuong 1018 GD HCM - Cty TNHH Toàn á 34 Vu Dinh Anh

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

270 Le Thi Hong

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mạ

572 Mai Hieu Nghia

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

556 Hoang Thi Kim Lien

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Nhạc Vi

449 Nguyen Vu Phuoc

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ mỹ thuật ứn

302 Le Van Quy

1018 GD HCM - Cty CP kỹ nghệ lạnh Hoa Sáng

290 Ly Chanh Dao

1018 GD HCM - Cty TNHH Song Nghi

862 Pham Thi Hong Thuy

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

853 Nguyen Vu Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

645 Ho Ngoc Nga

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại sản xuấ

846 Bui Thi Ngoc My

1018 GD HCM - Cty TNHH mỹ thuật Thanh Sơn

961 Pham Quang Huan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Minh H

169 Khau Niem Hoa

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Đại Tùn

118 Nguyen Van Dang

1018 GD HCM - Cty CP nước giải khát Chương

953 Tran Vu Minh Thu

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ c

670 Do Sinh Huy

1018 GD HCM - Cty sơn chất dẻo

544 Nguyen Minh Phung

1018 GD HCM - Cty TNHH trang trí và quảng c

448 Han Tan Quang

1018 GD HCM - Báo kiến thức ngày nay

620 Nguyen Ngoc Cuong

1018 GD HCM - Cty TNHH Thủy Tiên

994 Phan Than

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại du lịch

275 Tran Trong Hoa

1018 GD HCM - Cty CP mỹ nghệ tổng hợp xuất

295 Pham The Vinh

1018 GD HCM - Cty TNHH tư vấn luật và kiểm

468 Shin Hung Sun

1018 GD HCM - Xí nghiệp LD Kumba

143 Nguyen Huu Thang

1018 GD HCM - Cty CP đầu tư xây dựng kinh

852 Van Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

124 Huynh Van Tu

1018 GD HCM - Cửa hàng số 2 - Cty CP vật liệu

480 Tran Van Trac

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Lộc Đán

745 Tran Thi Hue Trang

1018 GD HCM - Cty TNHH phát triển phần mềm

113 Nguyen Chi Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH Nguyễn Chí

937 Huynh Thi My Hanh

1018 GD HCM - Cty TNHH Việt Hen

935 Ly Cong Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH giao nhận và thương

828 Truong Chi Tam

1018 GD HCM - Cty TNHH tin học Thế Kỷ Mới

832 Vo Minh Tru

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Thiên Bí

415 Vu Tuan

1018 GD HCM - Xí nghiệp in Người lao động

348 Nguyen Thi My Anh

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ dịch thuật B

875 Tran Van Toan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

104 Tran Chi Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ thương mại

712 La My Oanh

1018 GD HCM - DNTN du lịch Sài Gòn tốc hành

604 Nguyen Bich Ha

1018 GD HCM - Cty TNHH Hà Nam Phương

727 Tran Dinh Phuc

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Huy Trầ

971 Nguyen Son Ha

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ k

70 Pham Hung Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH trừ mối côn trùng T

74 Huynh Thi Hong Loan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại BB

910 Vu Chinh Tam

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ t

874 Nguyen Chau Linh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch v

938 Nguyen Phuong Lan

1018 GD HCM - Cty TNHH điện tử tin học Việt

174 Nguyen Thanh Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH xuất nhập khẩu thươ

535 Truong Thanh Thuan

1018 GD HCM - Cty in ấn xuất bản Thiên Thạch

1006 Nguyen Manh Ha 26 Hong Khanh Nghi

1018 GD HCM - Cty xây lắp 1 1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất - thương mạ

260 Nguyen Ngoc Hang

1018 GD HCM - Cty TNHH Hải Dương

238 Pham Tuan Hai

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại kỹ thuật

841 Dang Van Tac

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

343 Nguyen Sang

1018 GD HCM - Cty CP tơ tằm á Châu

383 Hoang Lien Bang

1018 GD HCM - Cty TNHH Sao Sáng

25 Nguyen Ngoc 638 Ninh Huu Hiep 27 Lam Hoai Phuong

1018 GD HCM - Cty CP An Bảo 1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ 1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại An Di

918 Doan Thi Duyen

1018 GD HCM - Cty TNHH 1000.com

624 Nguyen Van Vinh

1018 GD HCM - Cty TNHH dược phẩm Đông P

152 Pham My Hanh

1018 GD HCM - Cty điện toán Nhân Thiện

858 Ta Ngoc Tung

1018 GD HCM - Cty TNHH Thương mại & công n

392 Hua Thanh Binh

1018 GD HCM - Cty gạch trang trí Thanh Danh

705 Pham Thi Thu Hong

1018 GD HCM - Xí nghiệp lương thực thực ph

283 Pham Manh Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Hùng Đ

487 Tang Kim Tay

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch v

47 Van Duc

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

872 Ngo Ngoc Ton

1018 GD HCM - Cty CP dịch vụ vận tải Sài Gòn

920 Le Quang Binh

1018 GD HCM - Cty CP dịch vụ điện tử Việt

854 Nguyen Si Kiet

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng Cửu Long

931 Dao Duy Hoa

1018 GD HCM - Cty CP tư vấn đầu tư và xây dự

765 Nguyen Thanh Son

1018 GD HCM - Cty CP điện cơ Sài Gòn

816 Nguyen Ngoc Phuong

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

527 Huynh Van Nhan

1018 GD HCM - Cty CP nhựa Tân Tiến

919 Huynh Ngoc Thuan

1018 GD HCM - Xí nghiệp cung ứng rau quả xu

206 Ung Than

1018 GD HCM - Cty TNHH tư vấn xây dựng điệ

775 Fumiatsu Hirai

1018 GD HCM - Cty Sony Việt Nam

412 Nguyen Quang Linh

1018 GD HCM - Cty TNHH Đèn Xanh

964 Tran Dinh Ba

1018 GD HCM - Cty CP bảo hiểm Nhà Rồng

476 Tran Thi Bich Van

1018 GD HCM - Cty TNHH Lalam

81 Doan Xuan Mai

1018 GD HCM - Cty CP may Bình Minh

200 Ng Tuan Quoc

1018 GD HCM - Cty CP sản xuất xây dựng thươ

893 Nguyen Duy Hieu

1018 GD HCM - Cty tư doanh gạch nung Tư Th

82 Nguyen Van Thanh 262 Duong Thi Hai Ha 43 Nguyen Thi Thanh Thuy 724 Doan Vo Khang Duy 02 Pham Doan Ba

1018 GD HCM - Cty cổ phần điện tử Bình Hoà 1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại & dịch v 1018 GD HCM - Cty TNHH kiểm toán và tư vấn 1018 GD HCM - Cty Cổ Phần công nghiệp AME 1018 GD HCM - Cty tư vấn xây dựng công trình

183 Dang Quang Hien

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất kinh doanh

315 Nguyen Thi Tuy Phuong

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

865 Dang Tha

1018 GD HCM - Cty TNHH Trường Phát

109 Bui Thi thanh Thuy

1018 GD HCM - Cty TNHH du lịch Chân Trời Việ

738 Tran Huy Khanh

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

435 Vuu Hoc An

1018 GD HCM - Cty CP tư vấn kỹ thuật xây dựn

465 Ha Phuoc Ngan

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mạ

690 Nguyen Dinh Kien

1018 GD HCM - Cty Quinone Dyes And Chemic

378 Nguyen Thanh Tu

1018 GD HCM - Cty CP công nghệ thông tin và

95 Luong Bach Van

1018 GD HCM - Cty TNHH công nghệ cao Thái

344 Thai Ngoc Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH kiến trúc ATA

939 Nguyen Van Hy

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

218 Dang Ba Nhan

1018 GD HCM - Cty TNHH kỹ thuật F.A.E

485 Le Huu Tai

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

957 Chung Dieu Kiet

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Việt Tin

142 Nguyen Cong ai Huyen

1018 GD HCM - Cty TNHH tổ chức các sự kiện t

406 Nguyen Thi Phuong Thao 1018 GD HCM - Cty CP thương mại vận tải Chấ

627 202

618 Nguyen Huong Lien

1018 GD HCM - Cty CP thương mại đầu tư N.V.

467 Nguyen Thi Sang

1018 GD HCM - Cty CP tư vấn kiến trúc và xây

629 Hoang Thi Phuc

1018 GD HCM - Cty TNHH kiểm toán Bắc Đẩu

946 Nguyen Truong Thanh

1018 GD HCM - Cty TNHH TM - DV & SX Việt á

925 Tran Quang Thanh

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng và dịch vụ

976 Lisa Nguyet

1018 GD HCM - Cty CP dịch vụ hàng hải Việt

Phạm Thị Huân

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH May Thêu Qu

581 Nguyen Van Trung

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại sản xuất

Trần Thị Lan Hương

336 Huynh Thi Thanh Nga

1018 GD HCM - Cty TNHH kỹ thuật công nghiệ

77 Nguyen Thanh Liem

1018 GD HCM - Cty TNHH văn phòng phẩm và

388 Tran Ly Truong Dan

1018 GD HCM - Cty TNHH điện tử tin học Sao

397 Le Xuan Mai

1018 GD HCM - Cty CP công nghệ và phát triển

680 Nguyen Anh Tuan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

66 Ma Vinh Ba

27

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại và

1018 GD HCM - Cty TNHH dược phẩm Bách Ni

176 Nguyen Ngoc Dan

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật th

970 Nguyen Kien Quoc

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

880 Do Van Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Trọng T

373 Le Hai Binh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch

PHI THỊ NGỌC ANH

1528 Trịnh Hoàng Dũng

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TẦM NHÌN

2 000 GD HCM - Cty Linh Việt TNHH Viễn Thôn

512 Le Van Thiem

1018 GD HCM - DNTN Long Thành

549 Tuong Duy Nha

1018 GD HCM - Cty CP xe khách và dịch vụ Miề

98 Le Van Hung 1762 Trần Thị Khánh Vương 34 Ông Shih Chao Yuan

1018 GD HCM - Cty TNHH cơ khí thương mại L 2 000 GD HCM - Cty Nam Phúc TNHH 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH P. Dussma

450 Pham Van Thai

1018 GD HCM - Cty TNHH Kim Vina

757 Itthapat Sawatyanon

1018 GD HCM - Cty TNHH Siam Brothers Việt

437 Tay Yu June

1018 GD HCM - Cty chế biến thực phẩm xuất

194 Phan Thi Hoai Thu

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất kính xe hơi

515 Ly The Vinh

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất và thương

442 Phung Khanh Dong

1018 GD HCM - Cty CP Khánh Đông

836 Le Van Chau

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Thiên T

995 Nguyen Thi Hoa

1018 GD HCM - DNTN Vỹ Thy

739 Le Nhu ai

1018 GD HCM - DNTN nước uống tinh khiết Sà

579 Pham Nam Huong

1018 GD HCM - Cty TNHH Ngàn Phương

246 Nguyen Trung Luan

1018 GD HCM - Cty dệt may Gia Định

641 Hoang Thu Ha

1018 GD HCM - Cty CP may Phương Đông

707 Bui Van Duc

1018 GD HCM - Cty CP da giầy Sagoda

695 Phan Dinh Doan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

979 Guan Wen Chin

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Vạn Phú

845 Nguyen Van Tho

1018 GD HCM - TCty công nghiệp Sài Gòn

877 Tay Yeow Lim

1018 GD HCM - Cty TNHH Tristar (Việt Nam)

201 Ngo Van Ngoc

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Đức Th

830 Nguyen Van Hien

1018 GD HCM - Cty TNHH thép Đông á

83 Pham Tan Hung

1018 GD HCM - HTX mây tre lá xuất khẩu Bình

863 Nguyen Van Hai

1018 GD HCM - Cty TNHH T & E

849 Cao Van Dung

1018 GD HCM - DNTN Tiến Khải

729 Nguy Hoang Nam

1018 GD HCM - Cty TNHH Phong Vân

799 Pham Trung Duong

1018 GD HCM - Cty TNHH Tân Thành

965 Nguyen Thi Bich Ngoc

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và sản x

91 Jean Jacques Bui

1018 GD HCM - Trung tâm quản lý chất lượng

580 Nguyen Hoang an

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

334 Vuong Lap Binh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại - dịch vụ

195 To Cong Bang

1018 GD HCM - Cty TNHH điện viễn thông Pho

441 Truong Quang Vinh

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

103 Dinh Tuan Thanh

1018 GD HCM - Cty TNHH mỹ nghệ Cát Đằng

325 Nguyen Pham Long

1018 GD HCM - Cty TNHH kỹ thuật - thương m

991 Ngo Gia Bao

1018 GD HCM - Cty LD máy xây dựng Việt Nam

212 To Gia Duong

1018 GD HCM - Cty TNHH giầy da Huê Phong

706 Dang Tho Linh

1018 GD HCM - Cty CP XNK lâm nông sản Sài

426 Honda Minoru

1018 GD HCM - Cty ô tô Isuzu Việt Nam

230 Tran Minh Chinh

1018 GD HCM - Cty CP may Phương Nam

73 Phan Thi Ngoc Thanh

1018 GD HCM - DNTN bao bì giấy Thanh Long

498 Lam Hong

1018 GD HCM - Cty TNHH nông sản Liên Phát

182 Duong Van Nghia

1018 GD HCM - DNTN dệt nhãn hiệu Thủ Đức

986 Vu Chi Than

1018 GD HCM - Cty TNHH Vũ Hoàng

844 Le Chi Hieu

1018 GD HCM - Cty CP phát triển nhà Thủ Đức

120 Nguyen Thang Long

1018 GD HCM - Cty CP xây dựng công trình gia

870 Dao Viet Hung

1018 GD HCM - Cty CP cơ khí xây dựng giao th

688 Tran Quang Ba

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng Quang Đứ

164 Kwak Dae Hoon

1018 GD HCM - Cty TNHH Dae Yun Việt Nam

129 Vo Van Bien

1018 GD HCM - Cty cơ điện Thủ Đức

573 Young Soo Park

1018 GD HCM - Cty dệt lưới đánh cá Nam Yang

850 Ma Duc Tu

1018 GD HCM - Cty CP thương mại XNK Thủ Đ

234 Pham Kim Dao

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mạ

969 Jacques Vivares

1018 GD HCM - Cty TNHH Prezioso Việt Nam

656 Nguyen Minh Hoa

1018 GD HCM - Cty TNHH Phước Tiến

311 Huynh Quang Thanh

1018 GD HCM - Cty TNHH Hiệp Long

786 Lim Eng Hee

1018 GD HCM - Cty LD văn hoá thể thao dưới

117 Tran Thanh Loan

1018 GD HCM - Cty TNHH SX & TM xây dựng Ti

654 Nguyen Thi Kim Lien

1018 GD HCM - Cty TNHH Phước Hưng

379 Tran Quang Nghi

1018 GD HCM - Tổng Cty Phong Phú

316 Nguyen Tuan Anh

1018 GD HCM - Cty CP vận tải Hà Tiên

833 Tran Thanh Trung

1018 GD HCM - Cty TNHH thiết kế in bao bì Th

481 Wang Wen Hu

1018 GD HCM - Cty sản xuất đồ da Latek Việt

768 Jiang Li Chia

1018 GD HCM - Cty LD Shing Việt

499 Lam Van Kiet

1018 GD HCM - Cty CP bột giặt Lix

278 Ngo Van Lang

1018 GD HCM - Cty CP xi măng Hà Tiên 1

956 Nguyen Duc Khiem

1018 GD HCM - Cty dệt Việt Thắng

779 Tran Minh Thanh

1018 GD HCM - Cty hợp danh sinh học nông ng

256 Chu Thuan Hao

1018 GD HCM - Công ty TNHH sản xuất nhựa

734 Maxami Momu

1018 GD HCM - Cty LD nhôm Việt Nhật Vijalco

811 Chen Ta Yu

1018 GD HCM - Cty sơn hóa chất Te-1 Việt Na

1013 Le To Ha

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất và thương

130 Vo Vuong Dang Hoang Bac1018 GD HCM - Cty TNHH Tư vấn - Đầu Tư - XD 286 David France

1018 GD HCM - Cty TNHH nước giải khát Coca

427 Chen Ming Chi

1018 GD HCM - Cty TNHH điện khí Trung Nhất

562 Michael Basi Lrosario

1018 GD HCM - Cty TNHH sản phẩm giấy nhôm

1015 Dannyng

1018 GD HCM - Cty TNHH Year 2000

963 Le Khuong Vang

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất kinh doanh

548 George Peng

1018 GD HCM - Cty TNHH Minigold Việt Nam

999 Wang Hung Chen

1018 GD HCM - Cty TNHH Charmming (VN)

432 Wu Po Chuan

1018 GD HCM - Cty công nghiệp Jye Shing

76 Chris Cho 175 Choo Moo Rim 96 Lin Yi Yang

1018 GD HCM - Cty TNHH Freetrend Industrial 1018 GD HCM - Cty TNHH Danu Vina 1018 GD HCM - Cty TNHH C & C

563 Kiyokazu Kamon

1018 GD HCM - Cty TNHH Fuji Impulse (Việt N

268 Hoang Bach Thao

1018 GD HCM - Cty CP Hạ Long

782 Shuen Ho Yuan

1018 GD HCM - Cty TNHH công nghiệp Super G

634 Nguyen Minh

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ thương mại

457 Nguyen Manh Cuong

1018 GD HCM - DNTN Điện lạnh KK

294 Tra Van Han

1018 GD HCM - Cty TNHH Hoàng Anh Sài Gòn

199 Nguyen Huu Duc

1018 GD HCM - Cty TNHH Hào Thành

507 Le Van Tan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch

10 Nguyen Khac Anh

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mạ

478 Nguyen Thi Lan Chi

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Lan Chi

954 Vu The Hien

1018 GD HCM - Cty TNHH Việt ánh Dương

79 Nguyen Nam Son

1018 GD HCM - Bến xe miền Đông

767 Vu Duy Hoan

1018 GD HCM - Cty LD cơ khí Soecon Meverfa

809 Le Quang The

1018 GD HCM - TCty xây dựng số 4

516 Vo Ngoc Thao

1018 GD HCM - Cty TNHH M.B.T

647 Hoang Trong Hien 533 Nguyen Van Huong

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng Phi Ba 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP CK FPT-CN TP.HCM 1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất điện trở M

644 Pham Thi Hong

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

265 RayMond Yang

1018 GD HCM - Cty LD Hải Thành Kotobuki

353 Nguyen Tri Nhon

1018 GD HCM - Cty TNHH CNC

821 Nguyen Van Hoang

1018 GD HCM - Cty Thăng Long

496 Nguyen Thai Linh

1018 GD HCM - Cty TNHH giấy vi tính Liên Sơn

814 Nguyen Manh Hai

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch v

191 Ho Thi Van

1018 GD HCM - Cty TNHH điện tử tin học Đào

323

LÊ ĐỖ TUÂN

09 Huynh Thanh Phong

1018 GD HCM - Cty TNHH bảo hiểm nhân thọ P

251 Dang Thi Thanh Huong

1018 GD HCM - Cty TNHH quảng cáo Mặt Trời

983 Tran Van Duc

1018 GD HCM - Cty CP thương mại dịch vụ Tân

350 Mark Ketelaars

1018 GD HCM - Cty TNHH Cadena Việt Nam

721 Vu Dinh Thuyen

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch

898 Huynh Thanh Toan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch vụ

421 Ngo Dinh Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH giải pháp quản trị tổ

433 Yeh Cheng Hung

1018 GD HCM - Cty LD Evergreen VN

750 Jotani Kazuya

1018 GD HCM - Cty Setsuyo Astec Việt Nam

137 Pham Thi My Le

1018 GD HCM - Cty TNHH Le & Associates

881 Vo Khac Hoc

1018 GD HCM - Cty TNHH tư vấn xây dựng Tr

743 Bui Dinh Hien

1018 GD HCM - Cty CP dịch vụ bảo vệ Thắng Lợ

812 Lam Thi Tuyet Hong

1018 GD HCM - Cty CP thương mại kỹ thuật dị

15 Nguyen Van Luong

1018 GD HCM - Cty TNHH bao bì và in á Đông

887 Song Doo Sun

1018 GD HCM - Cty LD Lenex

569 Nguyen Nhu Hoang

1018 GD HCM - Cty CP kiến trúc đô thị Nam Sà

49 Ngo Ngoc Que

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

923 Nguyen Anh Tuan

1018 GD HCM - Cty TNHH V.H.K

792 Hoang Van Tien

1018 GD HCM - Cty TNHH Tân Liên Thông

188 Nguyen Trong Tam

1018 GD HCM - Cty TNHH lặn trục vớt Hồng H

793 Nguyen Hung Bao

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất và thương m

725 Nguyen Ngoc Hai

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

500 Nguyen Phuoc Du

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng thương mại

200

908 Le Duy Hoang

1018 GD HCM - Cty TNHH China Shipping Việt

966 Dakajuse

1018 GD HCM - Cty TNHH Ichi Corporation Việ

834 Truong Thi Viet Ha

1018 GD HCM - Cty Thiên Nam An

368 Le Thu Hien

1018 GD HCM - Cty CP Liên Kết Con Người

139 Pham Duc Nhat

1018 GD HCM - Cty TNHH công nghệ tin học vi

951 Thiep

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ &

HỒ ĐẮC THẮNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH PHÂN

823 Nguyen Ngoc Trung

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Thanh

950 Huynh Van Viet Trieu

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

797 Truong Van Minh

1018 GD HCM - Cty TNHH in bao bì đóng gói T

360 Duong Tan Trien

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ giao nhận t

269 Nguyen Xuan Huy

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

331 Dan Daniel

1018 GD HCM - Cty TNHH IDEA

666 Nguyen Quoc Bao

1018 GD HCM - Cty TNHH Page Kirkland Việt

906 Le Thuy Trang

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

121 Tran Phu Nu

1018 GD HCM - Cty đầu tư và xây dựng TNXP

455 Tang Chieu Binh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại quốc tế

24 Lam Hoang Nam

1018 GD HCM - Cty TNHH A.N.A

220 Phan Thanh My

1018 GD HCM - Cty TNHH Nhất Vang

746 Phung Quoc Man

1018 GD HCM - Cty XNK thuỷ sản - TP HCM

593 Dinh Van Nhan

1018 GD HCM - Cty TNHH thiết kế tạo mẫu Th

537 Dao Minh Hoang

1018 GD HCM - DNTN Hoàng Thành

742 Nguyen Thanh Sang

1018 GD HCM - Cty TNHH Dịch vụ quảng cáo S.B.

856 Nguyen Tien Huy

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch

947 Nguyen Anh Ngoc

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại kỹ thuật

708 Tran Thi Viet anh

1018 GD HCM - Ngân hàng thương mại CP Sài

401 Jean Ehlinger

1018 GD HCM - Cty TNHH Netika Business Solu

732 Nguyen Thanh Tin

1018 GD HCM - Cty TNHH Tín Đức

358 Nguyen Phuong Thuc

1018 GD HCM - Cty TNHH phát triển du hoc O.

541 Bui Quoc Loi

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch v

605 Nguyen Duc

1018 GD HCM - Cty TNHH BPN Asia

595 Nguyen Huong Duong

1018 GD HCM - Văn phòng luật sư Nguyễn Hư

228 Nguyen Thi Kim Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH truy cập thông minh

252 Lam Chau Tuyen

1018 GD HCM - Cty TNHH G.O

367 Nguyen Thanh Lam

1018 GD HCM - Cty TNHH tư vấn thương mại d

763 Nguyen Thanh Long

1018 GD HCM - Cty vàng bạc đá quý Sài Gòn -

29 Nham Thi Yen

1018 GD HCM - Cty TNHH Anh Duy

62 Nguyen Thi Tan Phuc

1018 GD HCM - HTX đan thêu móc xuất khẩu

386 Nguyen Tri Hieu

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

324 Nguyen Chi Binh

1018 GD HCM - Cty TNHH Huỳnh Phước

609 Ha Thi Bich Van

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ k

112 Ly Bich Nhi

1018 GD HCM - Cty TNHH Đông Hưng Khải

774 Nguyen Hung Son

1018 GD HCM - Cty TNHH in lụa Sơn Kha

338 Thai Doan Thieu

1018 GD HCM - Cty TNHH phần mềm tin học 3

667 Mai Thi Be

1018 GD HCM - Cty CP dược phẩm dược liệu

731 Huynh Quoc Giang

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại T.C

451 Dang Quoc Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH thủ công mỹ nghệ Ki

107 Ngo Than Khiem

1018 GD HCM - Cty CP xây dựng và trang trí nội

477 Ngo Thi Hanh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Lâm Lo

225 Luong Vinh Sanh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Phước

341 Quach Thai Son

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ thương mại

602 Vu Tien Duc

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch v

736 Nguyen Tien Dung

1018 GD HCM - TCty cơ khí giao thông vận tải

224 Lui Lik Chee

1018 GD HCM - Cty LD nhà hàng ăn uống Sài G

885 Tran Van Truong

1018 GD HCM - Cty TNHH trang thiết bị y tế T

447 Do Quoc Lam

1018 GD HCM - Cty CP Siêu Thanh

298 To Hoang Giang

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ v

790 Chung Thanh Ha

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ d

636 Ha Quoc Cuong

1018 GD HCM - Cty TNHH du lịch và thương m

912 Phan Ngoc Chuong

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại sản xuất

980 Phan Quang Dinh

1018 GD HCM - Cty lưới thép hàn VRC (Việt N

873 Nguyen Thi Anh Trang

1018 GD HCM - Cty TNHH D & T

292 Quach Chau Giang

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ thương mại

940 Nguyen Ngoc Toan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ b

276 Tran Thi My Le

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại trang bị

398 Le Thi Huynh Ba

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ d

22 Nguyen Luu Quynh Nhu

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ vận chuyển

479 Nguyen Van Minh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ L

405 Shiro Fukukawa

1018 GD HCM - Cty TNHH Zen Plaza

671 Hoang Anh Quang

1018 GD HCM - Cty TNHH quà tặng cuộc sống

678 Vo Thi Hong Hanh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch v

332 Nguyen Thanh Binh

1018 GD HCM - Cty TNHH Quốc Anh I.E.C

839 Le Van Tin

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

785 Pham Ngoc Lam

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Hoà Việ

69 Nguyen Thanh Liem

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

699 Hoang Manh Cuong

1018 GD HCM - Cty CP đầu tư phát triển công

365 Hoang Quoc Anh Vu

1018 GD HCM - Cty CP máy tính & truyền thô

840 Pham Xuan Thuy

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Thoại A

526 Nguyen Phuong Dong

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và kỹ th

345 Vo Tuong Vinh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ t

576 Le Trong Bao

1018 GD HCM - Cty TNHH giao nhận kho vận N

317 Nguyen Anh Phuong

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ d

193 Thieu Thi My Chau

1018 GD HCM - Cty TNHH trang thiết bị Nha K

550 Nguyen Huu Tat

1018 GD HCM - Cty CP khoáng sản Minh Tiến

523 Huynh Bich Hue

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Mẫn Đạ

470 Tran Viet y

1018 GD HCM - Cty TNHH ứng dụng và phát tri

740 Tran Thi Thu Hien

1018 GD HCM - Cty CP tiếp vận MaSan

585 Nguyen Thi Tuyet Hong

1018 GD HCM - Cty TNHH tư vấn du học A.E&T

180 Tran Thi Thu Thuy

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng và kỹ thuật

835 Ngo Thi Ngoc Hanh

1018 GD HCM - Cty TNHH Thiên Phúc Com

11 Nguyen Xuan Minh

1018 GD HCM - Cty TNHH giao nhận toàn cầu

534 Nguyen Quang Khai

1018 GD HCM - Cty TNHH giao nhận vận chuyể

735 Do Thanh Binh

1018 GD HCM - Cty CP Duy Tân V.N

981 Ngo Quang Vu

1018 GD HCM - Cty TNHH Vũ Quang

589 Le Quang Hau

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ thương mại

817 Ta Chi Quang Thong

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch vụ

125 Lee Yeng Weng

1018 GD HCM - Cty TNHH Chemipac Marketing

471 Nguyen Huu Chau

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ k

542 Le Hong Minh

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng thương mại

851 Nguyen Hue Tam

1018 GD HCM - Cty TNHH đầu tư và phát triển

387 Nguyen Thi Lan Chau

1018 GD HCM - Cty TNHH công nghệ Song Phá

226 Tran Van Chuong

1018 GD HCM - Cty TNHH XNK Cát Tường

622 Do Thuy The Uyen

1018 GD HCM - Cty TNHH mỹ nghệ xuất khẩu

772 Vu The Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH Song Toàn

651 Phan Phuc Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH công nghệ thông tin

37 Lam Truc Nho

1018 GD HCM - Cty CP đầu tư xây dựng kinh d

305 Ta Ngoc Huy

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

296 Huynh Thi Nuong

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Hoàng L

473 Duong Hao Ton

1018 GD HCM - Cty TNHH Kỳ Tường

1011 Pham Thi Kim Phuong 452 Phan Quoc Thai

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ v 1018 GD HCM - Kim Design

545 Nguyen Thi Phuong Hieu 1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại xây dựng 23 Duong Nu Thien An

1018 GD HCM - Cty TNHH Kỹ Thuật - Tin Học v

430 Dang Thi Thanh Tam

1018 GD HCM - Cty TNHH Losco Việt Nam

264 Lê Thị Minh Trang

2 000 GD HCM - Cty Quốc An TNHH Thương Mại

147 Nguyen Ba Duong

1018 GD HCM - Cty CP xây dựng Coteccons

216 Dinh The Khoa

1018 GD HCM - Cty kinh doanh chế biến lương

493 Nguyen Duc Kien

1018 GD HCM - Cty TNHH Lê Hồng

100 Helen Wu

1018 GD HCM - Cty TNHH điều hoà không khí C

681 Truong Ngoc Thanh

1018 GD HCM - Cty CP kỹ thuật ứng dụng Quế

509 Nguyen Thi Thu Thuy

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

167 Truong Thi No

1018 GD HCM - Cty CP xây dựng Đông á

758 Vo Van An

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ thương mại t

552 Vu Anh Phong

1018 GD HCM - Cty CP cao su Việt Phú Thịnh

250 Tran Ngoc Quan

1018 GD HCM - Cty quảng cáo Cam Vàng

784 Dang Vu Thanh

1018 GD HCM - Xí nghiệp đại lý giao nhận vận tả

445 Nguyen Trong Khiem

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ du lịch Tuổi T

44 Nguyen Tien Hiep

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

668 Nguyen Ngoc Nam

1018 GD HCM - Cty TNHH vận chuyển và giao

382 Tran Anh Tuan

1018 GD HCM - Cty CP công nghệ Sao Bắc Đẩu

588 Nguyen Cat Trieu

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

110 Tat Yen Mi

1018 GD HCM - Cty TNHH may Chấn Xương

913 Nguyen Thi Nam 203

Lê Hoàng Dũng

424 Tran Tien Si

1018 GD HCM - Cty TNHH nệm Mouse Vạn Th 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại Dị

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại kỹ thuật

988 Nguyen Thi Thanh Huong 1018 GD HCM - Cty TNHH Vũ Hoàng Minh 243 Tang Dieu Huy

1018 GD HCM - Cty TNHH Giai Phát

546 Pham Quoc Tuan

1018 GD HCM - Cty TNHH kỹ thuật điện và xâ

560 Pham Thi My Ha

1018 GD HCM - DNTN thương mại dịch vụ sản xu

249 Nguyen An

1018 GD HCM - Cty CP sản xuất thương mại Sà

319 Huynh Trung Kien

1018 GD HCM - Cty TNHH đầu tư và công nghệ

677 Phung Trong Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch

934 Nguyen Van Viet

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại sản xuất

67 Nguyen Anh Tuan

1018 GD HCM - Cty TNHH Tân Ba Đình

318 Le Van Bon

1018 GD HCM - Cty TNHH may thêu Mỹ Sơn

186 Le Van Khoat

1018 GD HCM - Cty TNHH Kim Hồng

1004 Phan Van Hieu

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng kinh doanh

942 Thai Binh Long

1018 GD HCM - Cty TNHH thiết bị kỹ thuật y k

1016 Vong Say Vinh

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại Đài Dịc

977 Tran Thanh Hung

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

173 Nguyen Thi Du

1018 GD HCM - Cty TNHH Đăng Dương Ngọc

208 Nguyen Huy Khiem

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ v

692 Pham Thi Ngoc Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH Quốc Duy

571 Nguyen Ngoc Hai

1018 GD HCM - Cty TNHH SX & TM Nam Thiên

483 Le Duy Tien

1018 GD HCM - Cty TNHH Lê Duy

135 Nguyen Van Anh Loc

1018 GD HCM - Cty TNHH giao nhận hàng hóa

132 Phung Quoc Minh

1018 GD HCM - Cty TNHH tư vấn và xây dựng V

583 Nguyen Ngoc Thau

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

794 Nguyen Huu Phuoc

1018 GD HCM - Cty TNHH Tân Nguyên Khôi

279 Vo Van Tra

1018 GD HCM - Cty CP tư vấn đầu tư Việt Nhật

264 Le Trong Nhon

1018 GD HCM - Cty TNHH Hải Triều

914 Mac Nhu Thanh

1018 GD HCM - DNTN Vạn Tuyến

800 Nguyen Van Ly

1018 GD HCM - Cty TNHH giấy bao bì Tân Thà

596 Nguyen Huu Quy

1018 GD HCM - DNTN chế biến gỗ Nhơn Hà

253 Luu Duong

1018 GD HCM - Cty CP thực phẩm Gò Vấp

547 Pham Minh Van

1018 GD HCM - Cty CP kỹ thuật nuôi trồng thủ

420 Trinh Manh Dung

1018 GD HCM - Cty TNHH Nông Sinh

598 Nguyen Danh Luu

1018 GD HCM - Cty TNHH Ninh Mai

930 Nguyen Luc

1018 GD HCM - Cty TNHH phát triển thương mại

522 Mai Xuan Truc

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại sản xuất

245 Tuong Minh Hoa

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất kinh doanh

903 Pham Van That

1018 GD HCM - Cty TNHH Lâm Quang

761 Young Min Han

1018 GD HCM - Cty TNHH Shin Woo (Việt Nam

116 Vu Thi Huong Lan

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

297 Vo Duy Huong

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

444 Nguyen Thien Huong

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

30 Vuong Van Huyen NGUYỄN THẾ XUÂN 325 Ý 289 PHAN MINH THÔNG 1000 Doan Thanh Hai

1018 GD HCM - Cty TNHH cơ khí thương mại Y 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP QUẢNG CÁO TM DV M.A.I 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH PHÚC SINH 1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại trang trí

106 Le Hong Chau

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

416 Nguyen Si Tuan

1018 GD HCM - Tổng công ty cổ phần kỹ thuật

151 Cung Hong Tuyen

1018 GD HCM - Cty CP giám định pha lê

339 Gian Tu Trung

1018 GD HCM - Cty TNHH kiểm toán ABB Việt

555 Le Thi Mong Trinh

1018 GD HCM - Cty TNHH thiết kế quảng cáo M

633 Phung Anh Vinh

1018 GD HCM - Cty TNHH kỹ thuật Hội An

597 Dang Hue

1018 GD HCM - Cty TNHH du lịch giáo dục Tâ

404 Le Vu Thuy Loan

1018 GD HCM - Cty CP dịch vụ Trang Vàng

99 Nguyen Thi Thang

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch v

889 Tran Van Binh

1018 GD HCM - Cty TNHH cơ khí - cân điện tử

749 Pham Thi Khanh Linh

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ vận tải biển

456 Nguyen Thi ai Thanh

1018 GD HCM - Cty TNHH Kiến Hoà

949 Tran Van Kha

1018 GD HCM - Cty CP đầu tư Việt Phú Mỹ

14 Nguyen Duy Thien

1018 GD HCM - Cty TNHH ADMS Việt Nam

136 Vo Thi Thanh Hong

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại và dịch v

726 Oh Duk

1018 GD HCM - Cty TNHH triển vọng Quốc Tế

155 Vu Thanh Liem

1018 GD HCM - Cty TNHH Năm Sao

713 Tran Thu Nga

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ i

179

205

760 Luu Thoai Nguyen

1018 GD HCM - Cty TNHH giao nhận quốc tế á

227 Le Xuan Huu

1018 GD HCM - Cty TNHH giao nhận và vận tải

929 Le Van Thanh

1018 GD HCM - Cty TNHH xây dựng thương mại

PHẠM PHƯỚC LONG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV DU

726 Mai Minh Phùng

2 000 GD HCM - Cty Trường Phú Thịnh TNHH

465 Ông Huỳnh Thanh Tâm

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Sản Xuất

Bùi Xuân Bắc

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Kỹ Thuật Việt

32 Ông Hồ Lưu Vận

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH May và Th

31 Ông Trần Hữu Lâm

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại

896

VŨ QUỐC KHANG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM-XNK

206

Đặng Lê Vinh

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Sản Xuất và T

516

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TRUYỀN

1203 Trần Hữu Đức 899 Nguyễn Duy Bình 29 Ông Lê Ngọc Rạng 258 Trần Văn Thanh

2 000 GD HCM - DNTN Tín Đức Sản Xuất Thươ 2 000 GD HCM - Cty Sao Nam TNHH Thiết Bị V 2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH C.N.C 2 000 GD HCM - Cty Á Châu TNHH Ứng Dụng K

1603 Lưu Hữu Phú

2 000 GD HCM - Cty Thái Dương TNHH Thiết B

1225 Phạm Anh Thu

2 000 GD HCM - DNTN Hàng Xanh

841

TRƯƠNG THẾ HUY

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - TRUNG TÂM VIỄN TH

258

HUỲNH NGỌC CẨM

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DV BƯU CHÍ

118

NGUYỄN THỊ KIM HẠNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KIM & K

1677 Lê Quang 607

2 000 GD HCM - Cty Tân Sơn Nhất TNHH Thiết B

LÊ NẾT

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - VĂN PHÒNG LUẬT S

1837 Vũ Thế Minh

2 000 GD HCM - Cty Thái Sơn TNHH Thương Mạ

1539 Nguyễn Duy Trung

2 000 GD HCM - Cty Anh Mỹ TNHH Thương Mại

363 Ha Ngoc Linh

1018 GD HCM - Cty CP Focus

299 Hoang Thanh Trai

1018 GD HCM - Cty TNHH Hoàng Trúc Việt

196 Vo Hong Trang

1018 GD HCM - Cty TNHH sản xuất thương mại

198 Quach Truong Giang

1018 GD HCM - Cty TNHH phát triển công ngh

759 Nguyen Anh Tuan

1018 GD HCM - Cty Liên Doanh BV Pharma -

686 Nguyen Thi Hoang Mai

1018 GD HCM - Cty TNHH thương mại dịch vụ

822 Nguyen Dang Khoa

1018 GD HCM - Cty TNHH thiết bị tự động và đ

577 Pham Van Thinh

1018 GD HCM - Cty TNHH công nghệ Nec Việt

293 Hoang Xuan Hai

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ Hải Linh

179 Duong Duc Thinh

1018 GD HCM - Cty TNHH Đại Thành

611 Ly Anh Tuan

1018 GD HCM - DNTN nhựa Nhựt Thành

952 Luu Quoc Linh

1018 GD HCM - Cty TNHH dịch vụ du lịch Cảnh

242

NGUYỄN THÀNH DUY

28 Ông Bùi Văn Mạnh

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY ĐIỆN LỰC 2

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Thương Mại

244

TRẦN QUỐC KHÁNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DÒNG SÔN

122

PHẠM NGỌC HÓA

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THÉP D

425 Ông Nguyễn Công An

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH An Dung

1772 Nguyễn Thị Ngọc

2 000 GD HCM - Cty Thiên Phú TNHH Sản Xuất 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY 375 NGUYỄN CHÍ THÀNH TNHH HỢP NHẤT SAO MỚI 312 Steen Boesvang 2 000 GD HCM - Cty Art Vision TNHH 761 Trương Minh Sến

2 000 GD HCM - Cty Liên Thuận Phát TNHH Th

979 HOÀNG THỊ HỒNG NHẠN 1 100 GD HDQT - CTY TNHH SX XD & TM KHẢI 430 Nguyễn Văn Minh

2 000 GD HCM - Cty Saica Cổ Phần Tin Học & D

461 Ông Nguyễn Tấn Trung

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Ðầu Tư Xây D

1181

842

TRẦN HỮU DŨNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP THAVON

587 Hà Huệ Liên

2 000 GD HCM - Cty Hiệp Tân Tiến TNHH Thươ

921 Nguyễn Xuân Hiền

2 000 GD HCM - Cty Xuân Phi TNHH Thương Mạ

CHIÊM HUYÊN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX-TM T

26 Nguyễn Thị Giang

2 000 GD HCM - Cty Mai Giang TNHH Thương

956

NGUYỄN THÁI PHI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP XD KIẾN TR

181

NGUYỄN THỊ NHỊ HÀ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH HOÀNG

460 Ông Trương Quốc Lộc NGUYỄN PHÚ ĐÔNG 287 HÀ 1070 Hsu Che Chia

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thương Mại T 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP RICH 2 000 GD HCM - Saigon Ve Wong Co., Ltd

55

TRƯƠNG THANH VIỆN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH KHANG

660

NGUYỄN THỊ THU HOÀI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐT TM

107 Lâm Chí Lợi

2 000 GD HCM - Cty Phúc Thịnh TNHH Dịch Vụ

597

LÊ CÔNG KHIÊM

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY DV BẢO VỆ TH

210

Nguyễn Trung Minh

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH LD Quốc Tế H

184

ĐỖ THANH HÙNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY BAO BÌ GIẤY V

794

NGUYỄN THANH NHÃ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CÔNG TY CP PHÁT

638 Đinh Thế Phong

2 000 GD HCM - Cty Phong Lan TNHH Tư Vấn Đ

821 Chu Hồng Thường

2 000 GD HCM - Cty Đại Dương TNHH Xây Dựng

27 Ông Nguyễn Hữu Mạnh Xu2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Kỹ Thuật Đi 850

NGUYỄN QUỐC MINH

999 Lương Thị Phương Thảo NGUYỄN THI THANH 656 HIỀN 1692 Phạm Hoài Trung 1897 Lý Chí Thành

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP QUỐC TẾ

2 000 GD HCM - Cty Việt Hóa Cổ Phần 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM- DV PHƯƠNG HỒNG ANH 2 000 GD HCM - Cty Hồng Kỳ TNHH Thương Mạ 2 000 GD HCM - Cty Thư Ý TNHH

71

VÕ NGỌC DU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH AN CƯ L

31

TRỊNH ĐỨC CHÂU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TRÀNG AN V.E.M

213

Lâm Thị Hiệp

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Song Phát

1412 Nguyễn Văn Việt 457 Ông Nguyễn Văn Thuận

2 000 GD HCM - Cty Việt Đức Anh TNHH Thươ 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Cơ Khí Điện

925

NGUYỄN NHẬT THẮNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH BA NGÔI

630

NGUYỄN VĂN TUYẾN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM-DV-

1348 Huỳnh Hữu Nghĩa

2 000 GD HCM - Cửa Hàng Laptop Procom

1631 Nguyễn Thị Oanh

2 000 GD HCM - DNTN Bắc Nam Kinh Doanh T

26 Ông Nguyễn Xuân Dũng 719 Vũ Văn Tiến

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Dược Liệu Tr 2 000 GD HCM - Cty Việt Vũ TNHH

678

NGUYỄN KIM LOAN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN AN KIM

60

VÕ TẤN THÀNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP XD-TTNT-T

823

VÕ HOÀNG QUỐC TUẤN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SÀI GÒN

945

NGUYỄN XUÂN VŨ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH PHẦN M

1884 Nguyễn Văn Bính 546

ĐỖ LÂM NAM

25 Bà Trịnh Minh Quảng 1734 Đỗ Văn Phúc 469 VÕ DUY VŨ 135

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP NHÀ ÂU

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Cơ Khí Xây 2 000 GD HCM - Cty R.A.I TNHH Thiết Bị CNghệ 1 100 GD HDQT - CTY TNHH TM DV NGUYÊN

NGUYỄN XUÂN BẢO TOÀN 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP BẤT ĐỘNG

24

874

2 000 GD HCM - Cty Ánh Bình Minh TNHH

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Shell Việt

498 NGUYỄN HỮU TÍN

1 100 GD HDQT - CTY TNHH XD-TM THÁI BÌNH DƯƠNG

407 LÊ NGỌC LÂM

1 100 GD HDQT - CTY TNHH TÔ SA TRUNG TÍN

MAI QUỐC CHƯƠNG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM-XD

1008

PHẠM QUANG DŨNG

243 ĐỖ ANH TUẤN 23 Ông Hồ Văn Sĩ 641

Nguyễn Hồng Hải

1063 Phan Thế Nam

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX TM

1 100 GD HDQT - CTY TNHH TM TỔNG HỢP PH 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Dược Phẩm 600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại và

2 000 GD HCM - Cty Thiên Quang Cổ Phần Th

113 Sevvre Golten

2 000 GD HCM - Cty A & S Thái Works-Vpđd

685 Triệu Thọ Khánh

2 000 GD HCM - Cty Khánh Phát TNHH Thương

HÀ QUỐC NHI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH ĐIỆN LẠ

254

1693 Lê Văn Thủy

2 000 GD HCM - Cty Hưng Lộ TNHH

221

NGUYỄN THANH PHƯƠNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & ĐT

79

BÙI ĐÌNH HÒA

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM HÓA

101 Quách Thanh Trúc

2 000 GD HCM - Cty N.K.B TNHH Thương Mại D

8

TRƯƠNG THỊ THU DUNG

1490 Vũ Trung Thành 750

TRẦN NGỌC BÌNH

20 Ông Phạm Thanh Tùng

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX BIỂU

2 000 GD HCM - Cty Điện Tử Tin Học Hóa Chất 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - DNTN THƯƠNG MẠ

2 600 GD CTY LON HCM - CTY TNHH Điện Lạnh

215

Mai Quốc Dũng

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Cơ Điện Lạnh

216

Trần Thị Thanh Trang

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Cơ Khí Cầu Trụ

583 Phan Võ Thu Thủy

2 000 GD HCM - Cty Nhất Việt TNHH Sản Xuất

755

VŨ ANH ĐOÀN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH AN THIÊ

307

HUỲNH LÊ TẤN THƯ

1660 Lê Sỹ Đảm

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TNHH SX TM DV XNK SONG TẤN 2 000 GD HCM - Cty Trung Sơn TNHH Cơ Khí &

126

TRỊNH SỸ MINH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP CÔNG NGHỆ

208

VŨ THỊ HIỀN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐẦU TƯ PH

1653 Võ Thị Mai 644

Lê Thị Duy Liên

791 Ngô Hậu Thành 568 6

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Xây Dựng Tinh

2 000 GD HCM - Cơ Sở Cộng Hòa

NGUYỄN PHƯỚC TRANG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP VIỆT THÁI

ĐẶNG ĐĂNG QUANG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP KT TM DV K

535 NGUYỄN TRỌNG HUY 987

2 000 GD HCM - Cty Hữu Nguyên TNHH Sản Xu

HỒ HẢI SƠN

1 100 GD HDQT - CTY TNHH TV THỦY SẢN HU 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP NHẬT HỒ

18 Ông Sopee Tong Ngern

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Thanh Yến

17 Ông Trần Hữu Khôi

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Phát Triển Na

636 Hồ Ngọc Sen

2 000 GD HCM - Cty Hương Sang TNHH Vận Tải

1215 Vũ Đình Kiệm

2 000 GD HCM - Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ

649

PHẠM ANH DŨNG

1552 Lê Anh Tuấn

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - NGÂN HÀNG TM CP

2 000 GD HCM - Cty Sao Vàng TNHH Sản Xuất

161

HÀ DUY BÌNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTYTNHH TM-DV-DU

217

Phan Văn Ánh

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Thương Mại và

563

PHẠM HOÀI THU

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV BẢO VỆ AN NINH

364 Lương Mậu Mân 337

2 000 GD HCM - Cty Việt Thái TNHH Sản Xuất

LƯƠNG KHƯƠNG NGỌC NHẪ1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM XNK

1711 Đoàn Danh Hồng 16 Ông Nguyễn Thụy Hoan

2 000 GD HCM - Cty Đại Toàn Thắng TNHH Th 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Trang Thiết Bị

1509 Hoàng Trọng Thức

2 000 GD HCM - Cty Long Minh TNHH Thiết Kế

1890 Phan Văn Ninh

2 000 GD HCM - Cty Lư & Ninh TNHH Kinh Doa

613

PHÍ MINH QUÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM & DV

852

LA QUỐC PHONG

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH DV TƯ

NGUYỄN VĨNH THỌ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP DỊCH VỤ T

221

Đỗ Thành Tuân

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Công Nghiệp Li

648

Đỗ Thái Bình

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH May Thêu Liê

963

HOÀNG SƠN KHẢI

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH HÀM TÂN

736

PHẠM NGỌC VÂN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP TƯ VẤN ĐẦU

894

VÕ HUY HÒA

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP MÊKÔNG X

394

NGUYỄN THU HỒNG

1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN NHÂN LỰC

222

Choi Su Joeng

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH Quốc Tế Đại

9

1671 Nguyễn Đình Hạnh

2 000 GD HCM - Cty Thanh Châu TNHH Sản Xuấ

787 Nguyễn Viết Túy 911 934

2 000 GD HCM - Cty Đất Việt Cổ Phần Thương 1 000 GD HDQT CTY LON HCM - CTY TRẦN THÁI NGUYÊN TNHH TK KIẾN TRÚC KHÔNG GIAN TRẦN VĂN TĨNH

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH QUẢNG

14 Ông Nguyễn Hùng Dũng 2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Tập Đoàn Mai 13 Ông Lê Duy Vương 931

LÊ THỊ THANH THÚY

908 NGUYỄN HOÀI NAM 1206 Thái Mỹ Hương 332 Nguyễn CTâm

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Việt Kim 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP NHÀ HÀNG

1 100 GD HDQT - CTY TNHH HOÀNG THỊ 2 000 GD HCM - Cơ Sở Lâm Hồ Nguyên Sản Xuấ 2 000 GD HCM - HTX Cẩm Tú Thêu

12 Ông Trần Xuân Dung 141

BÙI XUÂN KIỀU

1496 Phù Chung 299

NGUYỄN CẢNH LINH

1114 Thái Kim Thánh

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Xuất Nhập Kh 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV P

2 000 GD HCM - Cty Minh Ý TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM LA

2 000 GD HCM - Cty Kim Ích TNHH

224

Nguyễn Mạnh Tiết

600 CTY LON NHAT HCM - CTY TNHH MTV Xuất Nhậ

718

TRẦN CHÂU MINH THƯỢNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH NHÓM T

540 PHẠM HỒNG KỲ

1 100 GD HDQT - QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

DIỆP ĐẠI ĐỨC

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MUTO

83

447 Ông Vũ Văn Chương

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Xuất Nhập Khẩ

11 Ông Lâm Quang Tôn Hoàng2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP An Phú Hưng 1754 Nguyễn Thị Hoa

2 000 GD HCM - Cty An Khang Thương Mại Dịc

804 Trịnh Viết Toàn

2 000 GD HCM - Cty TNHH Quốc Tế Phúc Sơn V

505

PHAN NGUYÊN THẢO

852 Lâm Thị Vân 75

ĐINH THẾ HƯNG

10 Ông Cao Thanh Tùng

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH MINH

2 000 GD HCM - Cty Tấn Bình TNHH 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH TM DV

2 600 GD CTY LON HCM - CTY CP Giống Gia C

478

ĐÀO NGỌC HOÀNG GIANG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH THIẾT B

682

TRƯƠNG KHÁNH LONG

370

HỒ KIẾN LÂN

220

NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM

1 000 000CTHDQT GD HDQT CTY LON HCM - CN 1 CTY LON HCM - CTY TNHH TM SX CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM DV HỒNG PHONG -KHÁCH SẠN KIẾN VÀNG 1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY TNHH GIẢI TRÍ

733

TRẦN KHẮC TUẤN

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CTY CP NHỊP CẦU

759

NGUYỄN THANH HÀ

1 000 CTHDQT CTY LON HCM - CN 2 CTY TNHH

438

1 000 GD HDQT CTY LON HCM -

DIA CHI

DIĐỘNG

156/12 (Lầu 1,2) CỘNG HÒA P.12 Q.TÂN BÌNH 144-146-148 ĐƯỜNG 3/2 P.12 Q.10

0902014015 0902200900 550 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình T0902286382 Phòng 208, Tầng2, 51 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1, 0902373605 23 (BLUE STAR BUILDING , TẦNG 7) TÔN ĐỨC THẮNG P.BẾ 0902415889 Phòng 1002, Tầng 10, 275B Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão 0902640793 LÔ R KHU QUY HOẠCH HÀ GIANG P.1 TX.BẢO LỘC L 0902759998 225 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG Q.1 0902774291 633 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình 0902844722 43R-8 HỒ VĂN HUÊ Q.PHÚ NHUẬN 0902877427 A21 NGUYỄN OANH P.17 Q.GÒ VẤP 0902903678 22A NGUYỄN THỊ DIỆU P.6 Q.3 0902920579 23 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Lãnh, Q. 1, 0902999444

54/D4 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.25 Q.BÌNH THẠNH

0903 80922

199 Võ Thị Sáu, P. 7, Q. 3, 207 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

0903000322 0903000761 0903000789 0903001026 0903001977 0903002026

72 NGUYỄN CÔNG TRỨ Q.1 6B TÔN ĐỨC THẮNG P.BẾN NGHÉ Q.1

137 (LẦU 7) LÊ QUANG ĐỊNH P.14 Q.BÌNH THẠNH 74 CỬU LONG P.2 Q.TÂN BÌNH

QUAN ÌNH 10

HCM 1 1 1

ỒNG 1

Bình UẬN VẤP 3

1 BÌNH THẠNH 3 1 1 1

ẠNH ÌNH

1 118/2 TRẦN KHẮC CHÂN P.TÂN ĐỊNH Q.1

0903003286

21 LÝ VĂN PHỨC P.ĐAKAO Q.1 0903003325 LÔ II – 3 ĐƯỜNG SỐ 11, KCN TÂN BÌNH P.TÂY THẠNH Q.TÂN PHÚ 0903003525 137 (LẦU 7) LÊ QUANG ĐỊNH P.14 Q.BÌNH THẠNH 0903003606 29 ter NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.ĐA KAO Q.1 0903004323 15/60 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Q. Tân Bình 0903005501 399 Lý Thường Kiệt, P. 8, Q. Tân Bình 0903006790 6/25 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. Tân Bình, 0903006904 31 ĐƯỜNG 48 P.PHƯỚC LONG B Q.9 0903007505 172 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, 0903009821 192 Phùng Hưng, P. 14, Q. 5, 0903010465 P 901 LÔ 1 , CHUNG CƯ MỸ PHƯỚC BÙI HỮU NGHĨA P. 2 0903013949 11 Đường 281,Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, 0903016174 150/32 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q. 1, 0903022682

75 PHAN ĐĂNG LƯU P.7 PHÚ NHUẬN

0903024020

271 Tân Trang, P. 9, Q. Tân Bình 16-18 Đường C27,P. 12, Q. Tân Bình,

0903025525 0903028929

1 PHÚ

ẠNH 1

Bình Bình Tân Bình 9

Tân Bình 5 ẠNH

11 1 UẬN Bình Tân Bình

99/9 Phan Anh, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, 24/1 BÙI ĐÌNH TÚY P.26 Q.BÌNH THẠNH

0903030184 0903030524 134 – 134A LÊ HỒNG PHONG P.3 Q.5 0903030614 68/66/20A Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q. 1, 0903030687 723A Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân0903031965 12-14 Phạm Phú Thứ, P. 11, Q. Tân Bình 0903033322 ĐƯỜNG SỐ 5 KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN BÌNH DƯƠNG 0903034222 1534 Quốc Lộ 1A, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, 0903035253 3/5 NGUYỄN VĂN THỦ P.ĐAKAO Q.1 0903035365 289 LÝ THƯỜNG KIỆT P.15 Q.11 0903037030 27 ĐẠI LỘ ĐỘC LẬP KCN VIỆT NAM – SINGRAPO BÌNH0903037753 DƯƠNG 54/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q. 1, 0903037876 370 Cách Mạng Tháng Tám, P. 10, Q. 3, 0903039093 43, SIÊU THỊ ANH PHÚ, LẦU 1 THẢO ĐIỀN Q.2 0903042860 122/14 Phạm Văn Hai, P. 2, Q. Tân Bình, 0903045027 9 NGUYỄN CÔNG TRỨ P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1 0903057779 B-36 S20 NAM THÔNG 1 PHÚ MỸ HƯNG Q.7 0903062555 243/1/22E TÔ HIẾN THÀNH P.13 Q.10 0903083418 228 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình 0903106437 27 THẢO ĐIỀN P.THẢO ĐIỀN Q.2 0903106901 125/28 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Q. Tân Bình 0903110654 27 KỲ ĐỒNG P.9 Q.3 0903113355 427 CỘNG HÒA P.15 Q.TÂN BÌNH 0903115298 17 Lê Duy Nhuận, P. 12, Q. Tân Bình, 0903116626 6468 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q. 1, 0903117277 236A NGUYỄN VĂN LUÔNG P.11 Q.6 0903117788 421 Trường Chinh, P. 14, Q. Tân Bình 0903120099 123 An Dương Vương, P. 8, Q. 5, 0903120998 151 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q. 1, 0903121212 99 Nguyễn Văn Luông, P. 10, Q. 6, 0903121431 109 Nguyễn Thái Sơn, P. 4, Q. Gò Vấp, 0903154814 163A, 165 Bàu Cát 1, P.12, Q, Tân Bình 0903164885 1/16 Nguyễn Trung Trực, P. 5, Q. Bình Thạnh, 0903173514 336/57 Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6, 0903190911 P.1107, LẦU 11, TÒA NHÀ SUNWAH, 115 NGUYỄN HUỆ P. 0903191907 10/15 Lê Đức Thọ, P. 15, Q. Gò Vấp, 0903199009 302D Lý Thường Kiệt, P. 6, Q. Tân Bình, 0903207803 28A TRẦN CAO VÂN P.12 Q.PHÚ NHUẬN 0903227232 44 ĐINH TIÊN HOÀNG P.1 Q.BÌNH THẠNH 0903264850 3 Duy Tân, P. 8, Q. Tân Bình 0903303578 43/1 TĂNG BẠT HỔ P.11 Q.BÌNH THẠNH 0903303898 119/4 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, 0903306396 306 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.22 Q.BÌNH THẠNH 0903306669

Bình Tân ẠNH 5

1 Bình Tân Bình ƠNG 12 1 11

ƠNG 1

3 2

Tân Bình 1 7 10

Bình 2

Bình 3 ÌNH

Tân Bình 1 6

Bình 5 1 6

Gò Vấp Bình Bình Thạnh 6 1

Vấp Tân Bình UẬN ẠNH

Bình ẠNH

12 ẠNH

24/6D Ấp Mới, X. Tân Xuân, H. Hóc Môn,

0903310820 79 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.ĐAKAO Q.1 0903311252 594 Phạm Văn Chí, P. 8, Q. 6, 0903311511 517/25 NGUYỄN TRÃI NGUYỄN TRÃI P.7 Q.5 0903312532 460 QUANG TRUNG P.10 Q.GÒ VẤP 0903313535 359 Võ Văn Tần, P. 5, Q. 3, 0903314765 1A3, BOM BUILDING NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.ĐAKAO Q.1 0903315555 112 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, 0903319783 18C Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, 0903320140 63/42 TÂN HOÀ ĐÔNG HÒA H.DĨ AN BÌNH DƯƠNG 0903321130 10/20 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình 0903322365 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, 0903323222 31 TÔ HIẾN THÀNH P.13 Q.10 0903324242 169 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Q. Tân Bình, 0903325588 183 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, 0903326414 27 NHIÊU TÂM P.5 Q.5 0903327003 35 TRƯƠNG ĐỊNH P.6 Q.3 0903327118 234/8 Phan Văn Hân, P. 17, Q. Bình Thạnh, 0903330054 115/7P Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Gò Vấp, 0903330306 124 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, 0903331021 67 ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH P.4 Q.3 0903331187 85B BÀ HOM P.13 Q.6 0903331616 11C NGUYỄN HỮU CẢNH P.19 Q.BÌNH THẠNH 0903331930 341 BẾN PHÚ LÂM P.9 Q.6 0903332150 1076 Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, 0903332159 P5.6 A2 TÒA NHÀ ETOWN II, 364 CỘNG HÒA P.13 Q.TÂN B0903332461 181 Nguyễn Duy Dương, P. 3, Q. 10, 0903332621 85 – 87 PASTEUR Q.1 0903333170 44 HOÀNG VIỆT P.4 Q.TÂN BÌNH 0903333355 351B BẾN CHƯƠNG DƯƠNG P.CẦU KHO Q.1 0903333369 04 Khu Phố 3,Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, 0903333470 151 Ngô Tất Tố, P. 22, Q. Bình Thạnh, 0903333656 220/150/16 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3, 0903333696 131 Khu 285,Cách Mạng Tháng Tám, P. 12, Q. 10, 0903333777 446 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, 0903333829 119 Cô Bắc, Q. 1, 0903333977 61/5C Phạm Văn Chiêu, P. 12, Q. Gò Vấp, 0903335658 1/148 NGUYỄN VĂN QUÁ P.ĐÔNG HƯNG THUẬN Q.12 0903335888 448-450 Nguyễn Tất Thành, P. 18, Q. 4, 0903336868 20 Đường 44, P. Thảo Điền, Q. 2, 0903338077 343/99H NGUYỄN TRỌNG TUYỂN P.1 Q.TÂN BÌNH 0903343336 P. 1108, FLOOR 11, 115, TÒA NHÀ SUNWA NGUYỄN HUỆ P.1 Q.1 0903343482 150 Nguyễn Hồng Đào, P. 14, Q. Tân Bình, 0903345076

Hóc Môn 1 6 5 VẤP

3 1 1

Tân Bình ƠNG Bình Tân Phú 10

ấp 1 5 3

Bình Thạnh ấp Bình Thạnh 3 6 ẠNH 6

Thủ Đức ÌNH

10 1 tan binh 1

7 Bình Thạnh 3 10 Bình Thạnh 1 ấp 12

4 2 ÌNH 1

Tân Bình

0903346538 0903347211 30M NGÔ TẤT TỐ P.22 Q.BÌNH THẠNH 0903350757 36 XUÂN DIỆU P.4 Q.TÂN BÌNH 0903353255 13 Trần Quý Khoách, P. Tân Định, Q. 1, 0903353583 14/50 NGÔ TẤT TỐ P.19 Q.BÌNH THẠNH 0903353933 396 Trần Hưng Đạo, P. 11, Q. 5, 0903355354 135A NGUYỄN VĂN TRỔI P.12 Q.PHÚ NHUẬN 0903356888 Khu Chế Xuất Tân Thuận, Đường 10, P. Tân Thuận Đông, Q.0903357618

ấp 5

PHÒNG 606, TÒA NHÀ INDOCHINA, SỐ 4 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.ĐA KAO Q.1

1

3/23B Phạm Văn Chiêu, P. 16, Q. Gò Vấp, 396 Trần Hưng Đạo, P. 11, Q. 5,

53 PHẠM NGŨ LÃO P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1

0903359799

1235A Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q. 7, LẦU 4. 309 HOOÀNG DIỆU Q.4 103 Pasteur, P. Bến Nghé, Q. 1, 189B/A9B Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,

0903360680 0903364260 0903365020 0903370999 0903371155 0903371628 0903372031 0903373375 0903376787 0903377217 0903377327 0903377700 0903380808

126 NGUYỄN THỊ MINH KHAI P.6 Q.3

0903381515

159/6 (Lầu 1),Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, 150/45 Bến Vân Đồn, P. 6, Q. 4, 13 Trần Quý Khoách, P. Tân Định, Q. 1, 177 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.15 Q.BÌNH THẠNH

1724 Phạm Thế Hiển, P. 6, Q. 8, 27A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, 30 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q. 1,

37/257B Quang Trung, P. 12, Q. Gò Vấp,

577 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.1 Q.3

0903382932 322/2/8 Lạc Long Quân, P. 8, Q. Tân Bình, 0903383030 198/8A Lạc Long Quân, P. 8, Q. Tân Bình, 0903388146 820/50 Lê Lợi, P. 3, Q. Gò Vấp, 0903388158 152/11B Điện Biên Phủ, P 25, Q. Bình Thạnh 0903388699 311/33 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, 0903389000 29-29A Huỳnh Văn Bánh, P. 17, Q. Phú Nhuận, 0903389900 84A/44 TRẦN HỮU TRANG P.10 Q.PHÚ NHUẬN 0903390070 110/4E Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q. 1, 0903390596 346/47A Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh, 0903393488 348 TRẦN PHÚ P.7 Q.5 0903399998 32 Nguyễn Trường Tộ, P. 12, Q. 4, 0903402126 LÔ SỐ 33 KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC X.TAM PH 0903413636 LẦU 6, 45 ĐINH TIÊN HOÀNG P.BẾN NGHÉ Q.1 0903429300 103 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q. 1, 0903439911

SỐ 7 NAM QUÔC CANG Q.1

0903443775

ẠNH ÌNH

1 ẠNH 5 UẬN 7

1

Phú Nhuận 4 1 ẠNH

8 1 1

ấp 7 4 1 1

3 3

Tân Bình Tân Bình Gò Vấp ạnh ạnh Phú Nhuận UẬN

1 Bình Thạnh 5

4 NAI 1

1 1

2 Nguyễn Thiện Thuật, P. 24, Q. Bình Thạnh,

0903444169 29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1, 0903500509 174D Nguyễn Thái Sơn, P. 4, Q. Gò Vấp, 0903502148 8 ĐƯỜNG SỐ 6 KCN VIỆT NAM SINGAPORE, QL 13 H 0903502204 B2-319 LÝ THƯỜNG KIỆT P.15 Q.11 0903521458 1 ĐỒNG KHỞI P.BẾN NGHÉ Q.1 0903525354 80/1 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q. 1, 0903602103 233 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận, 0903604587 34 D2 P.25 Q.BÌNH THẠNH 0903604838

76 TRẦN ĐÌNH XU P.CÔ GIANG Q.1

0903605988

185 LÝ CHÍNH THẮNG P.7 Q.3 20 BÙI THỊ XUÂN P.BẾN THÀNH Q1 198 TÔ KÝ – ẤP TAM ĐÔNG XÃ THỚI TAM THÔN H.HÓC

0903606026 0903606079 0903606585 5A/2Bis Trần Phú, P. 4, Q. 5, 0903606594 Tầng 5, 8 Mạc Đĩnh Chi, P. Bến Nghé, Q. 1, 0903607279 16/17 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, 0903608695 116 LÝ THƯỜNG KIỆT P.7 Q.10 0903609699 15C20 Phan Xích Long, P. 2, Q. Phú Nhuận, 0903609915 3 Phan Văn Đạt, P. Bến Nghé, Q. 1, 0903610014 740/4 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Q. 10, 0903611525 A3.3 LẦU 3, CHUNG CƯ 254 LŨY BÁN BÍCH P.PHÚ THỌ HÒ0903611595 301 VÕ VĂN TẦN P.5 Q.3 0903616269 46/9B Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, 0903616289 106B Lý Thái Tổ, P. 1, Q. 10, 0903616727 142 Đường 39, P. Tân Quy, Q. 7, 0903617733 415 Võ Văn Tần, P. 5, Q. 3, 0903618203 49 LÊ THÁNH TÔN P.BẾN NGHÉ Q.1 0903618247 172 HOA LAN Q.PHÚ NHUẬN 0903618532 8 Lê Duẩn, Quận 1. 0903618942 27 BIS MAI THỊ LỰU P.ĐAKAO Q.1 0903619522 184 Triệu Quang Phục, P. 12, Q. 5, 0903620783 62/7/17 Trần Bình Trọng, P. 5, Q. Bình Thạnh, 0903620831 356/8 Bạch Đằng, P. 14, Q. Bình Thạnh, 0903622460 414/3 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, 0903622717

2 HUỲNH THÚC KHÁNG P.BẾN NGHÉ Q.1

0903622972

1 Khu Phố 5,Đường 5B, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, 139/7 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh,

0903625024 0903626364 0903626434 0903626939 0903626968

SB2-1 CẢNH VIÊN 1 PHÚ MỸ HƯNG Q.7 17B NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.ĐA KAO Q.1 90A/B73-77 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10,

Bình Thạnh 1

Gò Vấp ƠNG 11 1 1

Phú Nhuận ẠNH

1 3 1 MÔN

5 1

12 10

Phú Nhuận 1

10 PHÚ 3

ạnh 10 7 3 1 UẬN 1 1

5 ạnh ạnh ạnh 1 Bình Tân ạnh 7 1 10

610 KINH DƯƠNG VƯƠNG P.AN LẠC Q.BÌNH TÂN 0903627299 C12 KHU THƯƠNG MẠI THUẬN VIỆT, 319 LÝ THƯỜNG KIỆT0903627777 P.15 Q.11 781/D5 Lê Hồng Phong Nối Dài, P. 12, Q. 10, 0903627910 N24 Đường D2-Khu Văn Thánh Bắc, P. 25, Q. Bình Thạ0903630668

216 HAI BÀ TRƯNG P.TÂN ĐỊNH Q.1

0903631218

489A/10 HUỲNH VĂN BÁNH P.13 Q.PHÚ NHUẬN

206 Lô 4,Cư Xá Thanh Đa, P. 27, Q. Bình Thạnh, 102C Hưng Phú, P. 8, Q. 8,

0903632106 0903632685 0903633544

58/31 NGUYỄN BỈNH KHIÊM P.ĐAKAO Q.1

0903636522

119/96 Nguyễn Thị Tần, P. 2, Q. 8, 41 Bùi Minh Trực, P. 5, Q. 8, 2 BIS ĐINH TIÊN HOÀNG Q.1

101/5 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận,

0903636793 0903639768 0903641298 0903642962 0903643187 0903643551 0903644184 0903644467 0903646141

48/7 HỒ BIỂU CHÁNH P.11 Q.PHÚ NHUẬN

0903647297

141/17 Bàn Cờ, P. 3, Q. 3, 139B Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh, 189A Đường 3 Tháng 2, P. 11, Q. 10, 24 TRƯƠNG QUYỀN P.6 Q.3 51/6 Thành Thái, P. 14, Q. 10,

67/3 Ngô Gia Tự, P. 2, Q. 10, 61A CAO THẮNG P.3 Q.3

0903647764 0903648748 1/234 Ấp Nhị Tân,Dương CKhi, X. Tân Thới Nhì, H. Hó 0903653346 66/3 PHẠM NGỌC THẠCH P.6 Q.3 0903653548 106 NGUYỄN HUỆ P.BẾN NGHÉ Q.1 0903654162 252 Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10, 0903654500 63B-65B CX LỮ GIA ĐƯỜNG SỐ 2 P.15 Q.11 0903654912 185 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, 0903655660 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, 0903656868 128 Trần Huy Liệu, P. 15, Q. Phú Nhuận, 0903658564 295 Phạm Văn Chí, P. 3, Q. 6, 0903659176

4 NGUYỄN THỊ MINH KHAI P.ĐAKAO Q.1 101/5 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận,

0903659182

0903659496 718/5 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.10 Q.10 0903661893 16 Đinh CTráng, P. Tân Định, Q. 1, 0903662046 11 Hoa Cúc, P. 7, Q. Phú Nhuận, 0903662390 550 ÂU CƠ P.10 Q.TÂN BÌNH 0903662682 721 Đỗ Xuân Hợp, P. Phú Hữu, Q. 9, 0903663130 135/37/50 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, 0903664469 116 Bạch Đằng, P. 24, Q. Bình Thạnh, 0903666093

TÂN 11

10 ạnh 1 UẬN

ạnh 8 1 8 8 1

3 Bình Thạnh 10 3 10

Phú Nhuận PHÚ NHUẬN 10 3

Hóc Môn 3 1 10 11

Tân Phú Tân Phú uận 6 1 uận 10

1 uận ÌNH 9

ạnh ạnh

385/1B NGUYỄN TRỌNG TUYỂN P.2 Q.TÂN BÌNH

125 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, 694 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Q. Bình Thạnh, 103 Pasteur, P. Bến Nghé, Q. 1,

0903666577 0903667152 0903667439 0903668763 0903668790 0903669099 0903670737 0903671053 0903672937 0903673931 0903674791 0903675216

463A HỒNG BÀNG P.14 Q.5

0903675440

118/125/29N Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình, 209/42B Tôn Thất Thuyết, P. 3, Q. 4, 147 Khu Dân Cư Bình Phú,Đường 22, P. 11, Q. 6, 1260 Lê Đức Thọ, P. 13, Q. Gò Vấp, 10 (LẦU 3, P.306) PHỔ QUANG P.2 Q.TÂN BÌNH

21AB Đào Tấn, P. 5, Q. 5, 205 Trần Bình Trọng, P. 3, Q. 5, 77 BẠCH ĐẰNG P.2 Q.TÂN BÌNH

18/C22 Phạm Văn Chiêu, P. 12, Q. Gò Vấp, 307(16/18) Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, 100 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, Q. 1,

0903676316 0903676716 0903676866 288-290 Cao Thắng Nối Dài, P. 12, Q. 10, 0903677442 LÔ I-4 ĐƯỜNG 11, CN1-KCN TÂN BÌNH P.SƠN KỲ Q.TÂN PH0903678232 216 MAI XUÂN THƯỞNG P.2 Q.6 0903678981 14 Lô 8,Cư Xá Thanh Đa, P. 27, Q. Bình Thạnh, 0903680550 144A Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân 0903682588 D251 BIS KP. BÌNH ĐỨC TT.LÁI THIÊU H.THUẬN AN BÌNH 0903682837 602/51A ĐIỆN BIÊN PHỦ P.22 Q.BÌNH THẠNH 0903684458 239 Hải Thượng Lãn Ông, P. 13, Q. 5, 0903684692

308-310 CAO THẮNG NỐI DÀI P.12 Q.10

0903685099

199 Võ Thị Sáu, P. 7, Q. 3,

0903688247 0903690325 0903691885 0903692008 0903692025

26/4 Ấp 3 XUÂN THỚI THƯỢNG H.HÓC MÔN

176 Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh, 166 Nguyễn Văn Đậu, P. 7, Q. Bình Thạnh, 181 PHAN ĐĂNG LƯU P.1 Q.PHÚ NHUẬN

P.1006-1007, LẦU 10 255 TRẦN HƯNG ĐẠO Q.1 142 Đồng Nai, P. 15, Q. 10,

0903692045

0903694238 13/5A Ấp Mới 2,Tô Ký, X. Trung Chánh, H. Hóc Môn, 0903695409 13 Khu Biệt Thự Nam Long, Đường 623D,P. Phước Long 0903695700 365B TRẦN HƯNG ĐẠO P.CẦU KHO Q.1 0903695850 148 PHAN XÍCH LONG Q.PHÚ NHUẬN 0903696068 26 Phan Huy Chú, P. 10, Q. 5, 0903697918 250 Đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, 0903698009 195/15/8 ÐIỆN BIÊN PHỦ P.15 Q.BÌNH THẠNH 0903699187

ÌNH

Tân Bình 4 6 Gò Vấp ÌNH

5 5 ÌNH

Tân Phú ạnh 1 5 Gò Vấp 12 1 10 PHÚ 6

Bình Thạnh Tân ƯƠNG ẠNH

5 10 3 MÔN

ạnh ạnh UẬN

1 10

Hóc Môn 9 1 UẬN

5 ạnh ẠNH

181/4A Đường 3 Tháng 2, P. 11, Q. 10, 58 NGYỄN PHI KHANH P.TÂN ĐỊNH Q.1

0903699509 0903699894 127B/8 Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, 0903700148 246 Cống Quỳnh Q.1 tạm dời về 602/45D Điện Biên Phủ - 0903700283

10 1

Bình Thạnh hạnh

PHÚ NHUẬN 350 PHAN ĐÌNH PHÙNG P.1 Q.PHÚ NHUẬN

0903700531

20/D36 Đường 3 Tháng 2, P. 12, Q. 10,

0903700611 137/23 Nguyễn Chí Thanh, P. 16, Q. 11, 0903700782 Lầu 14 Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Q.1 0903700787 105 Xuân Hồng, P. 12, Q. Tân Bình, 0903700914 5H-32 An Hạ, X. Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, 0903701227 61 Bửu Đình,P. 5, Q. 6, 0903701247 185 PHẠM NGŨ LÃO P.4 Q.GÒ VẤP 0903701431 10 ÂU CƠ P.TÂN THÀNH Q.TÂN PHÚ 0903701570 ẤP HÒA LÂN X.THUẬN GIAO H.THUẬN AN BÌNH DƯƠNG 0903701710

454 NGUYỄN THỊ MINH KHAI P.5 Q.3

0903701779

KCN Lê Minh Xuân, Lô B2-B3, Đường A6,X. Lê Minh Xu0903701832 LẦU 1, 16/8F KHU PHỐ 3 P.BỬU LONG TP.BIÊN HÒA ĐỒNG0903702054 1068/1 ÂU CƠ P.14 Q.TÂN BÌNH 0903702113 23 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận 0903702154 279 Nguyễn Văn Linh, X. Bình Hưng, H. Bình Chánh, 0903702458 319 XA LỘ HÀ NỘI P.AN PHÚ Q.2 0903702559 3 PHỔ QUANG P.2 Q.TÂN BÌNH 0903702571 33A TRƯỜNG SƠN P.4 Q.TÂN BÌNH 0903702573 5/6 Ấp 3,Quốc Lộ 1A, X. Tân Quý Tây, H. Bình Chánh, 0903702671

172-174 NGUYỄN HỒNG ĐÀO P.14 Q.TÂN BÌNH 212 Bà Hom, P. 13, Q. 6, 436 Bà Hạt, P. 8, Q. 10,

73 Tân Hải, P. 13, Q. Tân Bình, 1A Sơn Cang, P. 12, Q. Tân Bình, 299 Bùi Minh Trực, P. 6, Q. 8, 67 NGUYỄN HỮU CẢNH P.22 Q.BÌNH THẠNH

10

11 1

Tân Bình ánh 6 VẤP PHÚ

ƠNG 3 ánh NAI ÌNH huận

Bình Chánh 2 ÌNH ÌNH

ánh ÌNH

0903702682 0903702689 0903703122 0903703124 0903703431 0903703463 0903703529

6 10

Tân Bình Tân Bình 8 ẠNH

1 92-96 NGUYỄN HUỆ Q.1

0903703544

A5/17B Công Nghệ Mới,Ấp 1, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình C0903703786 243/9/10F Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, 193-203 TRẦN HƯNG ĐẠO P.CÔ GIANG Q.1

102/8 Thích Quảng Đức, P. 5, Q. Phú Nhuận,

0903703962 0903704408 0903705200

ánh 10 1

Phú Nhuận

402 Nguyễn Chí Thanh, P. 6, Q. 10,

0903705255 179 ĐƯỜNG D1 P.25 Q.BÌNH THẠNH 0903705590 177/7A LŨY BÁN BÍCH P.HIỆP TÂN Q.TÂN PHÚ 0903705889 340C/27 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình, 0903705945 111 NGUYỄN HUỆ P.BẾN NGHÉ Q1 0903706047 1146 Đường 3 Tháng 2, P. 12, Q. 11, 0903706068 142/14A XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH P.25 Q.BÌNH THẠNH 0903706177 181/4 TRẦN KẾ XƯƠNG P.7 Q.PHÚ NHUẬN 0903706425 290/13E NAM KỲ KHỞI NGHĨA P.8 Q.3 0903706662 243/9/12E3 Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, 0903706873 120/9 Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, 0903707050 873 Khu Phố 1,Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình 0903707060 16 PHÙNG KHẮC KHOAN P.ĐA KAO Q.1 0903707225 37 Lô M, Cư Xá Bình Thới,Đường 5, P. 8, Q. 11, 0903707474 1 TRƯỜNG CHINH P.11 Q.TÂN BÌNH 0903707507 043 Lô B, Chung Cư Nguyễn Thiện Thuật,P. 1, Q. 3, 0903707790 37 Nguyễn Tất Thành, P. 13, Q. 4, 0903707839 135-137 NGUYỄN THỊ MINH KHAI P.BẾN THÀNH Q.1 0903707893

10

ẠNH PHÚ

Tân Bình 1

11 ẠNH UẬN 3 10

1 Bình Tân 1

11 ÌNH

3 4 1

3 2B HỒ XUÂN HƯƠNG P.5 Q.3

0903707962

790 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Q. 10, 0903708041 34 NGUYỄN THỊ NGHĨA P.BẾN THÀNH Q.1 0903708128 135B TRẦN BÌNH TRỌNG P.2 Q.5 0903708153 4 Lô B, Trường Sơn, P. 15, Q. 10, 0903708210 274/12BIS NGUYỄN VĂN ĐẬU P.11 Q.BÌNH THẠNH 0903708338 23 ĐƯỜNG 49, KHU NHÀ Ở NAM LONG ĐƯỜNG SỐ 8 P.PH0903708359 277AB Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, 0903708453 28 – 34 PASTEUR P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1 0903708750 262 TRẦN HƯNG ĐẠO P.NGUYỄN CƯ TRINH Q.1 0903708783 45 TRƯƠNG ĐỊNH Q.3 0903708836 286/15 Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10, 0903709199 127B Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, 0903709257 LÔ D6 ĐƯỜNG SỐ 2 KCN LÊ MINH XUÂN H.BÌNH CHÁNH 0903709290 128 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, 0903709364 36 Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, 0903709578 198/3 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận, 0903710017

7 TRÀ KHÚC P.2 Q.TÂN BÌNH

0903710301

204 Quốc Lộ 1A, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, 418/47 Trần Phú, P. 7, Q. 5,

0903710522 0903710535 0903710704

5/2 ĐƯỜNG SỐ 31 P.BÌNH AN Q.2

10 1 5 10 ẠNH 9

11 1 1 3 10

Bình Thạnh ÁNH

Tân Bình Bình Tân Phú Nhuận ÌNH Thủ Đức 5 2

151 Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh,

0903710755 18 HOÀNG VIỆT P.4 Q.TÂN BÌNH 0903712246 429 VÕ VĂN TẦN P.5 Q.3 0903712500 45 TRƯƠNG ĐỊNH Q.3 0903712836 130 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 0903713046 146 Thành Thái, P. 12, Q. 10, 0903713100 20/12K Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, 0903713142 179 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Q. Tân Bình, 0903713416 Phòng 4, Tầng303, 5 Nguyễn Siêu, P. Bến Nghé, Q. 1, 0903713714 11 NGUYỄN THỊ DIỆU Q.3 0903713836 660 Nguyễn Chí Thanh, P. 4, Q. 11, 0903714516 283 Vĩnh Viễn, P. 5, Q. 10, 0903715246 105 Tuệ Tĩnh, P. 13, Q. 11, 0903715395 781/A47 LÊ HỒNG PHONG P.12 Q.10 0903715753 40-41 ĐƯỜNG SỐ 4 P.AN LẠC A Q.BÌNH TÂN 0903715777 102 Đường 100, Bình Thới, P. 14, Q. 11, 0903715799 205 Lạc Long Quân, P. 3, Q. 11, 0903716374 008B (CHUNG CƯ TÔN THẤT THUYẾT) KHÁNH HỘI P.4 Q.4 0903716538 69 Trần Kế Xương, P. 7, Q. Phú Nhuận, 0903716794 6 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, 0903717208

SA5-1+SB6-1 LÔ H29-3 MỸ PHÚC P.MỸ HƯNG Q.7 105D Ngô Quyền, P. 11, Q. 5,

0903718088

0903718696 178D HAI BÀ TRƯNG P.ĐA KAO Q.1 0903719351 133C Bình Thới, P. 11, Q. 11, 0903720018 12 NGUYỄN VĂN QUỲ P.PHÚ THUẬN Q.7 0903720194 144/1 Quốc Lộ 1A, P. Thạnh Xuân, Q. 12, 0903720278 966 AN DƯƠNG VƯƠNG P.13 Q.6 0903720332 49N Đường HT 05, Khu Phố 3, P. Hiệp Thành, Q. 12, 0903720373 7B/29A Khu Phố 3, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, 0903720663 41 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận, 0903720718 524 PHAN VĂN TRỊ P.7 Q.GÒ VẤP 0903720876 31 XUÂN HỒNG P.4 Q.TÂN BÌNH 0903721581 346 Bến Vân Đồn, P. 1, Q. 4, 0903721587 144 Đường 19, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, 0903721973 B2/16 KHU NAM THIÊN 2 HÀ HUY TẬP PHÚ MỸ HƯNG Q.70903722040 25D Bắc Hải, P. 15, Q. 10, 0903722207 184/1-2 Lương Nhữ Học, P. 11, Q. 5, 0903722291 243/2/8 Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh, 0903723137 70 – 72 NAM KỲ KHỞI NGHĨA P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1 0903723177 155/10 Đường TA 28, Khu Phố 2, P. Thới An, Q. 12, 0903723413 223 Nguyễn Tri Phương, P. 9, Q. 5, 0903723448 22 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, 0903723518

Bình Thạnh ÌNH 3 3

ận 1 10

3 Tân Bình 1 3

11 10 11 10 TÂN 11 11 4

ận ận 7 5 1

11 7

12 6 12 12

ận VẤP ÌNH

4 Tân 7

10 5 Bình Thạnh 1 12

5 1

Tầng 3, 104 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận, 028 Chung Cư Bàu Cát 2,P. 14, Q. Tân Bình, 152 Đường 10, P. 4, Q. 8,

0903723668 0903724347 0903724397 72C, LẦU 3 (P.11) ĐINH TIÊN HOÀNG P.ĐAKAO Q.1 0903724898 169 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, 0903725487 98 ĐƯỜNG SỐ 24, KDC BÌNH PHÚ P.11 Q.6 0903725683 23 Lô K, Chung Cư Nguyễn Kim,Lý Thường Kiệt, P. 7, Q. 10,0903726181 129 - 131 Khu Phố 2, Vành Đai Trong, P. Bình Trị Đông0903727027 129 ÂU CƠ P.14 Q.TÂN BÌNH 0903727202 108 Huỳnh Văn Bánh, P. 12, Q. Phú Nhuận, 0903727564 25C1 Đường C1,P. 13, Q. Tân Bình, 0903727870 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3 0903727920 34C Đường 2,Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q. 11, 0903728509 808 LẠC LONG QUÂN P.9 Q.TÂN BÌNH 0903728522 191 Khu Dân Cư Vĩnh Lộc,Đường 2A, P. Bình Hưng Hòa 0903728871 181/4A ĐƯỜNG 3/2 P.11 Q.10 0903728994 56 - 58 - 60 Đường 54, Khu 4, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, 0903729111 648 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.11 Q.10 0903729203 20/33B Đồng Xoài, P. 13, Q. Tân Bình, 0903730107 131/89 Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, 0903731089 12Bis Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q. 1, 0903732319 402/5A LÊ VĂN SỸ P.14 Q.3 0903732350 249 Ấp 2, Phạm Hữu Lầu, Phước Kiển, Nhà Bè 0903732960 100-102 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1, 0903733178 184 MAN THIỆN P.TĂNG NHƠN PHÚ A Q.9 0903733351 339 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, 0903734457 21/5B Thống Nhất, P. 16, Q. Gò Vấp, 0903734545 152/9 THÀNH THÁI P.12 Q.10 0903734589 124/9F Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, 0903735118 114 HẬU GIANG P.6 Q.6 0903736254 125/7 Đường 13, P. 4, Q. 8, 0903736754 285/6 CMT8 P.12 Q.10 0903737396 120 SƯƠNG NGUYỆT ÁNH P.BẾN THÀNH Q.1 0903737428 10/10 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q. 1, 0903737500 30 ĐẶNG TẤT P.TÂN ĐỊNH Q.1 0903737775 10 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q. 1, 0903737840 76/6 NGUYỄN XÍ P.26 Q.BÌNH THẠNH 0903738515 24 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, 0903738680 1707 Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Q. 12, 0903738874 20A PHAN VĂN HÂN P.19 Q.BÌNH THẠNH 0903738982 144A Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, T 0903739174 289 Thái Phiên, P. 9, Q. 11, 0903739343 180/35 Lý Thánh Tông, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, 0903739783

ân Tân Bình 8 1

1 6 10

ân ÌNH

Phú Nhuận Tân Bình ận3

11 ÌNH

Tân 10

ân 10

Tân Bình 10 1 3

à Bè 1 9

Bình Thạnh Gò Vấp 10

Bình Thạnh 6

8 10 1

1 1

1 ẠNH

1 12 ẠNH

.HCM 11 Tân Phú

U8 Bạch Mã, P. 15, Q. 10, 0903740750 B40 KHU QUY HOẠCH K34 TRẦN THIỆN CHÁNH P.12 Q.10 0903740895 6 Đường 3/2, P.15, Q.11 0903741244 423/15A2 Lê Đức Thọ, P. 16, Q. Gò Vấp 0903741267 151 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q. 1, 0903741434 175-179 Đào Duy Từ, P. 6, Q. 10, 0903741816 16, đường 9, Quang Trung, phường 11, Quận Gò Vấp 0903741827 17B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, 0903741944 178A Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, 0903742127 52 TRẦN HUY LIỆU P.12 Q.PHÚ NHUẬN 0903743055 14 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.ĐAKAO Q.1 0903743364 20/16I Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, 0903744174 100 (KHU A LẦU 4, P.1) NGUYỄN LƯƠNG BẰNG P.TÂN PHÚ 0903744458 704 Điện Biên Phủ, P. 10, Q. 10, 0903744797 405 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.4 Q.3 0903745454 4 Đặng Tiến Đông, P. An Phú, Q. 2, 0903745820 155 Nguyễn Tất Thành, P. 18, Q. 4, 0903746077 109/2 Lê Quốc Hưng, P. 12, Q. 4, 0903746270 274 Tô Ký, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, 0903746485

18 LÊ QUÝ ĐÔN P.6 Q.3 462 Hồng Bàng, P. 16, Q. 11,

10 10

.11 Vấp 1 10

Vấp 1 Phú Nhuận UẬN 1

3 7

10 3

2 4 4 12 3

0903746666

0903746840 1A Nhiêu Tứ, P. 7, Q. Phú Nhuận, 0903747936 375 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, 0903748841 0 ĐƯỜNG SỐ 7 KCN BIÊN HOÀ 1 TP.BIÊN HÒA ĐỒNG 0903749243 20/12K Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, 0903749344 441/21 NGUYỄN ĐÌNH CHIÊU P.5 Q.3 0903749985 513/9E Nguyễn Oanh, P. 17, Q. Gò Vấp, 0903750240 405/18 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH P.24 Q.BÌNH THẠNH 0903750276 362 Cao Thắng Nối Dài, P. 12, Q. 10, 0903751213 1153-1155 Đường 3 Tháng 2, P. 6, Q. 11, 0903752122 412A/H2/A9 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, 0903752277 1A ĐẶNG THAI MAI P.7 Q.PHÚ NHUẬN 0903752333 368 Đường 3 Tháng 2, P. 12, Q. 10, 0903752358 69 Trần Kế Xương, P. 7, Q. Phú Nhuận, 0903752736 134 HOÀ BÌNH P.HOÀ THẠNH Q.TÂN PHÚ 0903752785 668 Sư Vạn Hạnh Nối Dài, P. 12, Q. 10, 0903753215 270 CÁCH MẠNG THÁNG 8 P.10 Q.3 0903753739 31 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân 0903754320 14/20 Ấp 3,Quốc Lộ 1A, X. Tân Quý Tây, H. Bình Chánh0903754811 156A Lý Thái Tổ, P. 1, Q. 3, 0903754925 302 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận, 0903755420

11 ận

Tân Bình NAI 3 3

Gò Vấp ẠNH 10

11 Bình Thạnh UẬN 10 ận PHÚ 10 3

Tân Bình Chánh 3 ận

101 Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, 351A Lê Đại Hành, P. 13, Q. 11, 355 Đất Mới, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân 297 Lý Thái Tổ, P. 9, Q. 10, 43-45 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, 326 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, 1220 Lạc Long Quân, P. 8, Q. Tân Bình,

0903755506 0903755537 0903757866 0903757988 0903758018 0903758084 0903758761 0903758768

84 PHẠM NGỌC THẠCH P.6 Q.3

0903759255

28/41-45 NGUYỄN MINH HOÀNG P.12 Q.TÂN BÌNH

84 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH P.15 Q.PHÚ NHUẬN 41 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận,

0903759266 0903759618 21A – 21A1 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú 0903760489 54 VÕ VĂN TẦN Q.3 0903761510 159B Bình Thới, P. 11, Q. 11, 0903762224 1008A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú 0903762329 51 NGUYỄN CƯ TRINH P.BẾN NGHÉ Q.1 0903763084 28 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, 0903764343 1260 Lê Đức Thọ, P. 13, Q. Gò Vấp, 0903766143 285 LÔ 63 CMT8 P.12 Q.10 0903766402 51/4 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú 0903766898 429-431 Kinh Dương Vương, P. 12, Q. 6, 0903767313 443/8 Lê Văn Sỹ, P. 12, Q. 3, 0903768234 1147/25B Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q. 7, 0903769691 4 Bà Huyện Thanh Quan, P. 6, Q. 3, 0903770323 279 Nguyễn Văn Linh, X. Bình Hưng, H. Bình Chánh, 0903771060 152/9E ĐIỆN BIÊN PHỦ P.25 Q.BÌNH THẠNH 0903772322 1001 Âu Cơ, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, 0903772790 386 HUỲNH VĂN BÁNH P.14 Q.PHÚ NHUẬN 0903774939 3 NGÔ THỜI NHIỆM P.6 Q.3 0903774959 114 Hùng Vương, P. 9, Q. 5, 0903777280 135A Nguyễn Văn Trỗi, P. 12, Q. Phú Nhuận, 0903777391 2/2 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, 0903777404 124 (LẦU 2) SƯƠNG NGUYỆT ÁNH Q.1 0903779055 111 Nguyễn Thị Nhỏ, P. 9, Q. Tân Bình, 0903779616 Khu Thương Mại Thuận Việt, 319A12 Lý Thường Kiệt, P. 15,0903779955 159 ÂU CƠ P.14 Q.11 0903781099

1 11 Tân 10 Tân Phú ÌNH

10 Tân Bình 3 UẬN ận

Phú 3

11 Phú 1

Bình Thạnh Gò Vấp 10

Phú 6 3 7 3 Bình Chánh ẠNH

Tân Phú UẬN 3

5 Phú Nhuận 11 1

Tân Bình 11 11

3 540/9 CMT8 P.11 Q.3

0903781409

20/30I Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú

0903782146 0903783131

655/2 LÊ HỒNG PHONG P.10 Q.10

Phú 10

144/3M ẤP TÂN THỚI 2 X.TÂN HIỆP H.HÓC MÔN

0903784875 129-131 Khu Phố 2,Vành Đai Trong, P. Bình Trị ĐB, Q. 0903785207 27A Hoàng Việt, P. 4, Q. Tân Bình, 0903786456 143 Đường D2, P. 25, Q. Bình Thạnh, 0903786772 91/4A Ấp 1, X. Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn 0903788222 63 TRẦN KHÁNH DƯ P.TÂN ĐỊNH Q.1 0903788238 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, 0903788605 KCN Vĩnh Lộc, Lô C42B/1,Đường 7, H. Bình Chánh, 0903790998 QQ3 BA VÌ P.15 Q.10 0903800114 1/1 Ấp Tam Đông,Tô Ký, X. Thới Tam Thôn, H. Hóc Mô 0903800233 55/18B BÌNH LONG P.TÂN QUÝ Q.TÂN PHÚ 0903800263 416 NGUYỄN THỊ MINH KHAI P.5 Q.3 0903800274 205-207-209 LÝ THƯỜNG KIỆT P.6 Q.TÂN BÌNH 0903800358 D16/8D NGUYỄN CỬU PHÚ ẤP 4, X.TÂN KIÊN H.BÌNH CHÁ 0903800478 187/4 Kinh Dương Vương - P12 - Quận 6 - Thành ph 0903800592 26 TRẦN QUÝ KHOÁCH Q.1 0903800680 60 TÂN CANH P.1 Q.TÂN BÌNH 0903800881 2 LÃNH BINH THĂNG P.13 Q.11 0903801050 B16/3 Ấp 2,Quốc Lộ 1A, X. Bình Chánh, H. Bình Chánh, 0903801068 P.1508, 29 LÊ DUẨN P.BẾN NGHÉ Q.1 0903801101 D9/58 Ấp 4,Quốc Lộ 1A, X. Bình Chánh, H. Bình Chánh, 0903801256 67A TRẦN BÌNH TRỌNG P.1 Q.GÒ VẤP 0903801330 220 Bạch Đằng, P. 24, Q. Bình Thạnh, 0903801375 298/5 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.17 Q.BÌNH THẠNH 0903801471 115 Đường D3, Văn Thánh Bắc, P. 25, Q. Bình Thạnh, 0903801493 498 (SỐ CŨ 106A) ĐƯỜNG 3/2 P.14 Q.10 0903801796 432-434 AN DƯƠNG VƯƠNG P.4 Q.5 0903802081 A5/17B Công Nghệ Mới,Ấp 1, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh0903802314 123 – P.205 TRƯƠNG ĐỊNH P.7 Q.3 0903802379 17G Đường Số 429,Ấp 1, X. Phước Vĩnh An, H. Củ Chi 0903802569 507 XA LỘ HÀ NỘI P.AN PHÚ Q.2 0903802609 2 Hùng Vương, P. 1, Q. 10, 0903802702 KCN Hiệp Phước, Lô A4C,H. Nhà Bè, 0903802734 6B TÔN ĐỨC THẮNG P.BẾN NGHÉ Q.1 0903802888 3 ĐƯỜNG 3/2 P.11 Q.10 0903802934 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11 0903802996

31 CAO THẮNG P.2 Q.3

0903803058

32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 19, Q. Bình Thạnh,

0903803139 0903803356 0903803437 0903803507 0903803579

149C NGUYỄN DUY DƯƠNG P.3 Q.10 51 ĐỒNG KHỞI P.BẾN NGHÉ Q.1

143/7T Khu Phố 3, Tô Ký, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, LÔ C7/II ĐƯỜNG 2E KCN VĨNH LỘC H.BÌNH CHÁNH

MÔN

Bình Tân Tân Bình Bình Thạnh Môn 1

Tân Phú ánh 10

Môn PHÚ 3 ÌNH ÁNH

HCM 1 ÌNH 11 ánh 1 ánh VẤP

Bình Thạnh ẠNH

Bình Thạnh 10 5 ánh 3

Chi 2

10 Bè 1 10

11 3 Bình Thạnh 10 1

12 ÁNH

4 HỒ HUẤN NGHIỆP Q.1

71 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q. 1, 148/4 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12,

0903803659 0903803831 0903803898

17/15/11A GÒ DẦU P.TÂN QUÝ Q.TÂN PHÚ

0903803908

46 ĐẶNG DUNG P.TÂN ĐỊNH Q.1 393/21 BÌNH QUỚI P.28 Q.BÌNH THẠNH

0903803909 0903804116 49N Đường HT 05, Khu Phố 3, P. Hiệp Thành, Q. 12, 0903804265 295B Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, 0903804433 99 TRẦN HƯNG ĐẠO Q.1 0903804494 LÔ 24 – 30 ĐƯỜNG SỐ 1 KCN TÂN TẠO Q.BÌNH TÂN 0903804566 370 BẠCH ĐẰNG P.14 Q.BÌNH THẠNH 0903804660 2/39-41 NÚI THÀNH P.13 Q.TÂN BÌNH 0903804717 51 Bùi Minh Trực, P. 6, Q. 8, 0903804818 343/99H NGUYỄN TRỌNG TUYỂN P.1 Q.TÂN BÌNH 0903804882 34-36 PHAN VĂN TRỊ P.2 Q.5 0903805106 2B3 Quang Trung, P. 10, Q. Gò Vấp, 0903805335

144 NGUYỄN THÁI BÌNH P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1 01 Khu Phố 2, Lê Đức Thọ, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, 217 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q. 1, 29 CỘNG HÒA P.4 Q.TÂN BÌNH 201 VÕ THỊ SÁU P.6 Q.3

11A Khu Phố 7, P. ĐHưng Thuận, Q. 12, 289 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11,

20 Văn Chung, P. 13, Q. Tân Bình, 155/10 Đường TA 28, Khu Phố 2, P. Thới An, Q. 12, 222-224-226 HOÀNG HOA THÁM P.12 Q.TÂN BÌNH

90 Tân Thới Nhất 21, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, 113/5 Nguyễn Thái Sơn, P. 4, Q. Gò Vấp, 643/22B XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH P.26 Q.BÌNH THẠNH

13 Đường 12B,P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, 2 NGÔ ĐỨC KẾ P.BẾN NGHÉ Q.1 50-52 NAM KỲ KHỞI NGHĨA P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1 125/3 NGUYỄN CỬU VÂN P.17 Q.BÌNH THẠNH 63 BÙI THỊ XUÂN P.PHẠM NGŨ LÃO Q.1

158A An Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, 171/1 Quốc Lộ 1A, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12 27 ĐẶNG TẤT P.TÂN ĐINH Q.1 (LẦU 16) 29 LÊ DUẨN P.BẾN NGHÉ Q.1

115 Trương Vĩnh Ký, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, 1464B BA TƠ P.7 Q.8

0903805400 0903805443 0903805453 0903805462 0903805507 0903805514 0903805940 0903805956 0903805975 0903805991 0903806002 0903806063 0903806232 0903806356 0903806414 0903806605 0903806613 0903806618 0903806644 0903806728 0903806750 0903806798 0903806831 0903807048

1

1 12 PHÚ 1 ẠNH

12 11 1 TÂN ẠNH ÌNH

8 ÌNH 5

Gò Vấp 1 12 1 ÌNH 3

12 11

Tân Bình 12 ÌNH

12 Gò Vấp ẠNH

12 1 1 ẠNH 1

Tân 12 1 1

Tân Phú 8

135/17/80 Thạnh Mỹ Lợi,Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình0903807084 107 HOÀNG HOA THÁM P.6 Q.BÌNH THẠNH 0903807191 10 Đường 5, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, 0903807243 158 NGUYỄN THIỆN THUẬT P.3 Q.3 0903807261 343 HÙNG VƯƠNG Q.6 0903807297 25 Trần Văn Kỷ, P. 14, Q. Bình Thạnh, 0903807421 42 VÕ VĂN TẦN P.6 Q.3 0903807444 196 NGUYỄN THỊ MINH KHAI Q.3 0903807554 321 Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Q. 12 0903807569 266-268 Lê Hồng Phong, P. 4, Q. 5, 0903807587 319-B8 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, 0903807635 113/16 Lê Sao, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, 0903807640 262 CỘNG HÒA P.13 Q.TÂN BÌNH 0903807775 264 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, 0903807912 2/2 Khu Phố 5,Quốc Lộ 1A, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12 0903808090 15 NGUYỄN DUY HIỆU P.THẢO ĐIỀN Q.2 0903808127 13-15 PHẠM NGŨ LÃO P.BẾN NGHÉ Q.1 0903808251 1092A Đường 3 Tháng 2, P. 12, Q. 11, 0903808282 694 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Q. Bình Thạnh, 0903808288 144A HỒ HỌC LÃM P.AN LẠC Q.BÌNH TÂN 0903808418 319 Võ Văn Tần, P. 5, Q. 3, 0903808484 29 Đường TA17,Khu Phố 1, P. Thới An, Q. 12, 0903808541 347B Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, 0903808662 14-16 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Lãnh, Q. 1, 0903808665 1/93B1 P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, 0903809151 76B Nguyễn Cư Trinh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, 0903809171 54/D4 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.25 Q.BÌNH THẠNH 0903809225 211 – 213 VÕ VĂN TẦN P.5 Q.3 0903809288 1068 TẠ QUANG BỬU P.6 Q.8 0903809524 24B Chung Cư Bình Thái,P. 8, Q. 11, 0903809537 2D-4D Khu Phố 2,Đường 14, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, 0903809719 12-4 BLOCK 5 CC MỸ PHƯỚC BÙI HỮU NGHĨA P.2 Q.BÌNH 0903810019 166 Nguyễn Văn Đậu, P. 7, Q. Bình Thạnh, 0903810047 420 NƠ TRANG LONG P.13 Q.BÌNH THẠNH 0903810286 8 NGUYỄN HUỆ Q.1 0903810345 123 Tạ Uyên, P. 15, Q. 5, 0903810526 364 CỘNG HÒA P.13 Q.TÂN BÌNH 0903810886 16/17 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, 0903811009 251A Khu Phố 3,Lê Thị Riêng, P. Thới An, Q. 12, 0903811011 2959 Khu Phố 5,Quốc Lộ 1A, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, 0903811395 66 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ P.12 Q.4 0903811585 507 An Dương Vương, P. 14, Q. 5, 0903811870 396 TRẦN HƯNG ĐẠO P.2 Q.5 0903812565

ạnh ẠNH

Tân 3 6

Bình Thạnh 3 3

12 5 11

Tân Phú ÌNH

10 12 2 1 11 ạnh TÂN

3 12 Bình Tân 1 12 1 ẠNH 3 8

11 Bình Tân ẠNH ạnh

ẠNH 1

5 ÌNH

12 12 12 4

5 5

12C1 Khu Phố 3,Khu Dân Cư Nam Long, P. Thạnh Lộc, 0903812673 13 Khu Biệt Thự Nam Long, Đường 623D,P. Phước Long 0903812867 179 DƯƠNG QUẢNG HÀM P.5 Q.GÒ VẤP

207/20/5 NGUYỄN VĂN ĐẬU P.11 Q.BÌNH THẠNH

0903812871 0903812967 0903812979 0903813115 0903813219 0903813250 0903813265 0903813417 0903813431 0903813439 0903813703 0903813753 0903813786 0903813806 0903813854 0903813908 0903813920 0903813999 0903814077 0903814168 0903814760 0903814835 0903814902 0903815048 0903815209 0903815417 0903815516 0903815692 0903816159 0903816166 0903816264

45 NGUYỄN HUỆ Q.1

0903816428

165 Lý Nam Đế, P. 7, Q. 11, 262 Đội Cung, P. 9, Q. 11

0903816669 0903816714 0903816762 0903816776 0903816818 0903817113 0903817337 0903817405

765 Lê Hồng Phong, P. 12, Q. 10, 15/15 KP 5,Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, 161 Khánh Hội, P. 3, Q. 4, 33A1/5 Trường Chinh, P. 13, Q. Tân Bình, 421/7 SƯ VẠN HẠNH ND P.12 Q.10

175 Võ Văn Tần, P. 5, Q. 3, 186-186A Cách Mạng Tháng Tám, P. 10, Q. 3, 30C Tân Hóa, P. 1, Q. 11, 105 HỒ TÙNG MẬU Q.1 61/5C Phạm Văn Chiêu, P. 12, Q. Gò Vấp, 71 NGUYỄN KHẮC NHU P.CÔ GIANG Q.1 36 LÝ TỰ TRỌNG P.BẾN NGHÉ Q.1 44/14 NGUYỄN VĂN ĐẬU P.6 Q.BÌNH THẠNH 30 HÀM NGHI P.BẾN NGHÉ Q.1 3A-3B TÔN ĐỨC THẮNG P.BẾN NGHÉ Q.1

131 Khu 285,Cách Mạng Tháng Tám, P. 12, Q. 10, 41 KDC An Lộc, Đường 32, P. 17, Q. Gò Vấp,

1707 Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Q. 12, 162 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, 16 Thiên Phước, P. 9, Q. Tân Bình, 780/17C SƯ VẠN HẠNH ND P.12 Q.10

25A Hậu Giang, P. 2, Q. 6, 157 – 159 XUÂN HỒNG P.12 Q.TÂN BÌNH

012 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, 33B TRẦN KHẮC CHÂN P.15 Q.PHÚ NHUẬN

105 Tuệ Tĩnh, P. 13, Q. 11, B1-59 MỸ GIANG 2, PHÚ MỸ HƯNG P.TÂN PHONG Q.7

102 Đường 100, Bình Thới, P. 14, Q. 11, 205 Lạc Long Quân, P. 3, Q. 11,

388G BÙI ĐÌNH TÚY P.24 Q.BÌNH THẠNH LẦU 9, 119 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.ĐA KAO Q.1

973 (364/11) Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7, 633 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình

202A Chung Cư Lạc Long Quân, P. 5, Q. 11 9-11 PHAN CHU TRINH P.BẾN THÀNH Q.1

12 9 VẤP

10 12 4 Tân Bình 10

3 3 11 1 ấp 1 1 ẠNH 1 1

10 ấp

12 1 Tân Bình 10

6 ÌNH

12 UẬN

11 7

11 11 ẠNH

1 11 11 ẠNH 1

7 Bình

11 1

168 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Mỹ, Q. 7, 384 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú,

0903817625 0903817674 264 LÝ THƯỜNG KIỆT Q.11 0903817969 101 Hoàng Diệu, P. 12, Q. 4, 0903817995 155 Dạ Nam, P. 3, Q. 8, 0903818175 467/8/10B Lê Đức Thọ, P. 16, Q. Gò Vấp, 0903818179 90D VÕ THỊ SÁU P.TÂN ĐỊNH Q.1 0903818383 44/1A Phạm Văn Chiêu, P. 12, Q. Gò Vấp, 0903818472 15H Cư Xá Phú Lâm C, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, 0903818813 29/6 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Q. 1, 0903818836 14-16-18 Khu Phố 5,Đường 7, P. An Lạc A, Q. Bình Tân0903818881 135 NAM KỲ KHỞI NGHĨA Q.1 0903819256 235 Khu Phố 2,Gò Xoài, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, 0903819781 E4/31 Khu Phố 2,Nguyễn Hữu Trí, TT. Tân Túc, H. Bình0903820486 295B Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, 0903820679 120A Huỳnh Khương An, P. 5, Q. Gò Vấp, 0903820823 LÔ K-1D ĐƯỜNG SỐ 5A KCN LÊ MINH XUÂN H.BÌNH CHÁN0903820851 242/16 Tôn Đản, P. 8, Q. 4, 0903821120 11 NGUYỄN HỮU CẢNH P.19 Q.BÌNH THẠNH 0903821182 12/2 Trần Hòa, P. 10, Q. 5, 0903821202 5 HÀM NGHI Q.1 0903821303 135 Pasteur, P. 6, Q. 3, 0903821383 6A PHAN XÍCH LONG P.3 Q.PHÚ NHUẬN 0903821664 127 Đường 7, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, 0903821743 149A NGUYỄN THỊ MINH KHAI P.PHẠM NGŨ LÃO Q.1 0903822067 12-14 Phạm Phú Thứ, P. 11, Q. Tân Bình 0903822152 26-28-30 Đường Số 3, Cư Xá Bình Thới, P. 8, Q. 11, 0903822365 24A Lê Lai, P. 3, Q. Gò Vấp, 0903822754 285/6 Võ Văn Tần, P. 5, Q. 3, 0903822776 319-B8 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, 0903822896 133B Trần Bình Trọng, P. 2, Q. 5, 0903822982 12 NGUYỄN VĂN QUỲ P.PHÚ THUẬN Q.7 0903823410 U19 PHAN XÍCH LONG P.3 Q.BÌNH THẠNH 0903823934 130 PHAN ĐĂNG LƯU P.3 Q.PHÚ NHUẬN 0903824284 17-19 Tân Hàng, P. 10, Q. 5, 0903824314 15A8 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. 1, 0903824385 60 LÊ QUỐC HƯNG P.12 Q.4 0903824667 165 PASTEUR P.6 Q.3 0903824923 61-63 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1, 0903825176 345/84 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q. 1, 0903825200 1092A Đường 3 Tháng 2, P. 12, Q. 11, 0903825211 256 BẠCH ĐẰNG P.24 Q.BÌNH THẠNH 0903825226 166 NGUYỄN VĂN ĐẬU P.7 Q.BÌNH THẠNH 0903825255

7 Tân Phú 11

4 8 Gò Vấp 1

Gò Vấp Bình Tân 1 Bình Tân 1

Tân 11 11 Gò Vấp ÁNH

4 ẠNH

5 1

3 UẬN

Tân 1 Bình

11 Gò Vấp 3 11 5 7 ẠNH UẬN

5 1 4 3

1 1 11 ẠNH ẠNH

79/5B Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh,

0903825550 53 NGÔ GIA TỰ P.2 Q.10 0903825684 96 Trường Chinh, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, 0903825866 465 Nhật Tảo, P. 6, Q. 10, 0903825953 13A, CƯ XÁ PHAN ĐĂNG LƯU PHAN ĐĂNG LƯU P.3 Q.BÌN 0903825986 26A TÚ XƯƠNG P.7 Q.3 0903826346 KCN Tây Bắc - Củ Chi, Lô A2-2,Ấp Bàu Tre, X. Tân An Hội, H.0903826772 60 NGUYỄN VĂN TRỖI P.8 Q.PHÚ NHUẬN 0903826805 85 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.ĐA KAO Q.1 0903826824 50 TRẦN QUÍ KHOÁCH Q.1 0903826858 289 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, 0903826866 2 (P.809, LẦU 8, MÊ LINH POINT TOWER) NGÔ ĐỨC KẾ Q.10903826889

Bình Thạnh 10 12

10 ẠNH 3 Chi UẬN 1 1

11 1

3 15-17 NGUYỄN THỊ DIỆU P.6 Q.3 65 LẦU 2 LÊ LỢI P.BẾN NGHÉ Q.1

0903826979

0903827041 2-6 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q. 1, 0903827155 23/16 TRẦN NÃO P.BÌNH AN Q.2 0903827258 469 (188) Lý Thường Kiệt, P. 8, Q. Tân Bình, 0903827353 8 CAO THẮNG P.8 TP.CÀ MAU CÀ MAU 0903827414 431A Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, 0903827704 104 Ỷ Lan, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, 0903827796 2/47 Xa Lộ Hà Nội, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, 0903827823 236-238 TRẦN HƯNG ĐẠO Q.1 0903827888 323B ĐÀO DUY ANH P.9 Q.PHÚ NHUẬN 0903828216 90/8 Khu Phố 5,Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q. 120903828327 108 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q. 1, 0903828360 31 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.ĐAKAO Q.1 0903828507 168/47 Võ Thành Trang, P. 11, Q. Tân Bình, 0903828515 146 Thành Thái, P. 12, Q. 10, 0903828772 114 HẬU GIANG P.6 Q.6 0903829036 113/19/18 Trần Văn Đang, P. 11, Q. 3, 0903829064 304/79 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận, 0903829146 31A-31B LÊ THÁNH TÔN P.BẾN NGHÉ Q.1 0903829178 482 Đường 7, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, 0903829329 21 PHAN KẾ BÍNH P.ĐAKAO Q.1 0903829379 34/3B Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, 0903829469 44 Đường 10, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, 0903829562 399 Lê Đại Hành, P. 11, Q. 11, 0903829877 897 PHAN VĂN TRỊ P.7 Q.GÒ VẤP 0903829887 238Bis Lê Hồng Phong, P. 4, Q. 5, 0903830422 39/5 SƯƠNG NGUYỆT ÁNH P.BẾN THÀNH Q.1 0903830712 2-2A TRẦN HƯNG ĐẠO P.PHẠM NGŨ LÃO Q.1 0903830770

1

1 2

Tân Bình MAU

Tân Phú Tân Phú Đức 1 UẬN

12 1 1

10 10 6

3 Phú Nhuận 1

Bình Tân 1

12 Đức

11 VẤP

5 1 1

116 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Q. 7,

0903830854

250 NGUYỄN THỊ MINH KHAI P.6 Q.3

0903830935

53 PHẠM NGỌC THẠCH P.6 Q.3

0903831022 85 (10A) Cư Xá Đô Thành,Đường 1, P. 4, Q. 3, 0903831161 11/25 Khu Phố 3,Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, 0903831188 16/39 Lê Trọng Tấn, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, 0903831312 181/12A Quang Trung, P. 10, Q. Gò Vấp, 0903831546 25/17/25 CỬU LONG P.2 Q.TÂN BÌNH 0903831631 17 HOÀNG MINH GIÁM P.9 Q.PHÚ NHUẬN 0903831711 95 ĐƯỜNG SỐ 1 P.PHƯỚC BÌNH Q.9 0903831745 Lô III 3B, NHÓM CN 3 ĐƯỜNG 12 KCN TÂN BÌNH 0903832103 306 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.22 Q.BÌNH THẠNH 0903832383 141-143 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q. 1, 0903832626 18 Nguyễn Ngọc Lộc, P. 14, Q. 10, 0903832753 292/33/41 Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh 0903832799 1145 Quốc Lộ 1A, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, 0903833486 57 THÀNH THÁI P.24 Q.10 0903833607 150/56 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q. 1, 0903834121 15/15 KP 5,Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, 0903834139 35 ĐƯỜNG SỐ 32 P.10 Q.6 0903834166 27 C9 HOA LAN P.2 Q.PHÚ NHUẬN 0903834325 243/9/10F Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, 0903834509 51 PHẠM VIẾT CHÁNH P.NGUYỄN CƯ TRINH Q.1 0903834520 150/10 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q. 1, 0903834650 KCN Tân Thới Hiệp, Lô 9. Khu B1,P. Hiệp Thành, Q. 12, 0903834685 251A Khu Phố 3,Lê Thị Riêng, P. Thới An, Q. 12, 0903834771 121 TRẦN BÌNH TRỌNG P.1 Q.5 0903835210

35 ĐƯỜNG 3/2 P.11 Q.10 477/45 NƠ TRANG LONG P.13 Q.BÌNH THẠNH

0903835287

0903835656 247/41B Bình Tiên, P. 8, Q. 6, 0903835675 2959 Khu Phố 5,Quốc Lộ 1A, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, 0903835924 28/3A Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, 0903836161 12C1 Khu Phố 3,Khu Dân Cư Nam Long, P. Thạnh Lộc, Q. 10903836274 402 Nguyễn Chí Thanh, P. 6, Q. 10, 0903836322 205 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12, 0903836336 162/2 Quốc Lộ 1A, P. Thạnh Xuân, Q. 12, 0903837429 128 Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh, 0903837461 131 QUỐC LỘ 1A H.BẾN LỨC LONG AN 0903837499 324C Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, 0903837923 109 Quốc Lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh 0903838040

7 3 3

3 12

Tân Phú Gò Vấp ÌNH UẬN 9 NH ẠNH

1 10 hạnh

Tân 10

1 12 6 UẬN

10 1

1 12 12 5

10 ẠNH

6 12

7 12

10 12

12 Bình Thạnh G AN

10 hạnh

219 QL 13 H.THUẬN AN BÌNH DƯƠNG

0903838588 90/8 Khu Phố 5,Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, 0903838649 B23/474C TRẦN ĐẠI NGHĨA X.TÂN NHẬT H.BÌNH CHÁNH 0903838650 56/1 NGUYỄN THÔNG Q.3 0903838897 2 TRƯƠNG QUYỀN P.6 Q.3 0903838989 4 Lô B, Trường Sơn, P. 15, Q. 10, 0903839385

2A-4A TÔN ĐỨC THẮNG Q.1

0903839881

360 Hàm Tử, P. 5, Q. 5,

0903839911 0903840205 0903840377 0903840430 0903840512 0903840598 0903840700 0903841206

33A TRƯỜNG SƠN P.4 Q.TÂN BÌNH 376 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.11 Q.10 1/93B1 P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, 150 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG P.TÂN PHÚ Q.7

186 Liên Tỉnh 5, P. 6, Q. 8, 19 TRƯƠNG ĐỊNH Q.3 41 ĐƯỜNG 8, KP4 P.HIỆP BÌNH CHÁNH Q.THỦ ĐỨC

ƠNG 12 ÁNH 3 3

10 1 5 ÌNH 10 12 7

8 3 ĐỨC

ÌNH 112 HỒNG HÀ P.2 Q.TÂN BÌNH

0903841344

153 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

0903841959 AE7 HƯNG VƯỢNG 3 PHÚ MỸ HƯNG P.TÂN PHONG Q.7 0903842170

1 7

8 429 VÕ VĂN TẦN P.5 Q.8

0903842476

2/17 Hồng Hà, P. 2, Q. Tân Bình,

0903842655 5 Nguyễn Gia Thiều, P6, Q.3 0903842699 399/25 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.5 Q.3 0903843450 118 (1137D1) KhuVIệt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, 0903843520 173 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, 0903843557 31/15 PHẠM PHÚ THỨ P.11 Q.TÂN BÌNH 0903843558 144 Đường 3 Tháng 2, P. 12, Q. 10, 0903843870 14A PHAN VĂN TRỊ P.7 Q.GÒ VẤP 0903844700 9/8 LÝ VĂN PHỨC P.TÂN ĐỊNH Q.1 0903845118 378 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.17 Q.BÌNH THẠNH 0903845205 146 Thành Thái, P. 12, Q. 10, 0903845497 09 Nghĩa Thục, P. 5, Q. 5, 0903845823 24/8A Khu Phố 2,Nguyễn Bá Luật, P. Bình Thọ, Q. Thủ 0903845997

S33 BÀU CÁT P.14 Q.TÂN BÌNH

0903846008

03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11

0903846098 0903846707 0903846871

1/29-31 Cầu Xéo, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, 1110 LẠC LONG QUÂN P.7 Q.TÂN BÌNH

Tân Bình 3 3

Tân Phú Bình Thạnh ÌNH

10 VẤP 1 ẠNH

10 5 Thủ Đức ÌNH 11

Phú ÌNH

124 UNG VĂN KHIÊM P.25 Q.BÌNH THẠNH 71-79 ĐỒNG KHỞI Q.1 138BIS TÔ HIẾN THÀNH P.15 Q.10

0903847002 0903847442 0903847475

477 HAI BÀ TRƯNG P.8 Q.3

0903847513

5 TÔN ĐỨC THẮNG P.BẾN NGHÉ Q.1

0903847516 148/4 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12, 0903847850 208 Hòa Hưng, P. 13, Q. 10 0903847906 189A Đường 3 Tháng 2, P. 11, Q. 10, 0903848020 451 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình HCM 0903848841 23/16 Trần Não, P. Bình An, Q. 2, 0903849670 171 Võ Thị Sáu, P. 7, Q. 3, 0903849917 170/72B Hàm Tử, P. 1, Q. 5, 0903849936 2/28 Võ Trường Toản, P. An Phú, Q. 2, 0903852019 796/12 Sư Vạn Hạnh Nối Dài, P. 12, Q. 10, 0903852220 178 CỐNG QUỲNH P.PHẠM NGŨ LÃO Q.1 0903852827 593 Điện Biên Phủ, P. 1, Q. 3, 0903853439 12 Lô O, Cư Xá Phú Lâm,Vương Văn Hướng, P. An Lạc A 0903853539 23 Trương Định, P. 6, Q. 3, 0903853656 367 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Q. 10 0903855255 33A TRƯỜNG SƠN P.4 Q.TÂN BÌNH 0903856781 320 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, 0903859103 24/4B PHAN HUY ÍCH P.12 Q.GÒ VẤP 0903859205 24 An Dương Vương, P. 10, Q. 6, 0903860126 369B(P.13-14.KS LOTUS) NGUYỄN TRÃI P.NGUYỄN CƯ TRIN0903860450 4 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.ĐA KAO Q.1 0903860696 203/21 Lạc Long Quân, P. 3, Q. 11, 0903860707 550 ÂU CƠ P.10 Q.TÂN BÌNH 0903861400 173 Tân Phước, P. 6, Q. 10 0903862042 01 Đường Số 7, Cư Xá Đô Thành, P. 4, Q. 3, 0903862588 1179E An Hội,P. 13, Q. Gò Vấp, 0903865496 TÒA NHÀ 35 BIS PHÙNG KHẮC KHOAN P.ĐAKAO Q.1 0903866367 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Q1 0903866448 449/17 TRƯỜNG CHINH P.14 Q.TÂN BÌNH 0903870088 152/11B Điện Biên Phủ, P 25, Q. Bình Thạnh 0903870577 231/7 Dương Bá Trạc, P. 1, Q. 8, 0903872579 102 Chu Văn An, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, 0903872799 31-32 TRẦN VĂN CHIỂU P.10 Q.5 0903877151 320 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10 0903880037 44 HOA SỨ P.2 Q.PHÚ NHUẬN 0903880044 424 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, 0903880703 110/4E Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q. 1, 0903881380 05 Bình Giã, P. 13, Q. Tân Bình, 0903882104

ẠNH 1 10

3 1

12 10 10 HCM 2

3 5 2

10 1

3 Bình Tân 3

10 ÌNH

1 VẤP

6 1 1

11 ÌNH

10 3

Gò Vấp 1 1 ÌNH ạnh

8 Phú 5

10 UẬN

Tân Phú 1 Tân Bình

4531-4533-4535 Khu Phố 4,Nguyễn Cửu Phú, P. Tân Tạ0903883119 117/28 BÀN CỜ P.3 Q.3

0903883448

20 HOA SỨ P.2 Q.PHÚ NHUẬN

166B Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, 82 Bà Hạt, P. 9, Q. 10,

0903884477 0903884864 0903884885 0903887799 0903888144 0903888285

41 SƯƠNG NGUYỆT ÁNH Q.1

0903888777

10/15A Quốc Lộ 1A, X. Tân Quý Tây, H. Bình Chánh, 405/18 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH P.24 Q.BÌNH THẠNH 254A NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.6 Q.3

122/66 Bùi Đình Túy, P. 12, Q. Bình Thạnh, 400 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Q. 7, 200A Ngô Tất Tố, P. 22, Q. Bình Thạnh,

0903889675 0903889783 0903900159 109 – 111 CAO XUÂN DỤC P.12 Q.8 0903900203 433 Lạc Long Quân, P. 5, Q. 11, 0903900457 14/20 Ấp 3,Quốc Lộ 1A, X. Tân Quý Tây, H. Bình Chánh0903900487 63 Đường 30, P. 10, Q. 6, 0903900540 500 Điện Biên Phủ, P. 11, Q. 10, 0903900592 228 Nguyễn Thái Sơn, P. 4, Q. Gò Vấp, 0903900641 189A Đường 3 Tháng 2, P. 11, Q. 10, 0903900807 1044A TỈNH LỘ 10 P.TÂN TẠO Q.BÌNH TÂN 0903900904 115 KhuVIệt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, 0903900906 63A NAM KỲ KHỞI NGHĨA P.BẾN THÀNH Q.1 0903900984 51/6 Thành Thái, P. 14, Q. 10, 0903901091 218Bis/1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 6, Q. 3, 0903901345 106 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1, 0903901367 238 Lê Cao Lãng, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, 0903901476 10B1 LÊ THÁNH TÔN P.BẾN NGHÉ Q.1 0903901571 23 TRẦN NÃO P.AN BÌNH Q.2 0903901687 152 CHU VĂN AN P.26 Q.BÌNH THẠNH 0903901714 509 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q. 1, 0903901901 75A ĐƯỜNG 3/2 P.11 Q.10 0903902010 10/20 LẠC LONG QUÂN P.9 Q.TÂN BÌNH 0903902187 252 Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10, 0903902229 29 LÊ DUẨN Q.1 0903902274 211/29 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận, 0903902297 LÔ 5 ĐƯỜNG NƯỚC LÊN KCN TÂN TẠO Q.BÌNH TÂN 0903902309 1026B Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, 0903902365 20B PHAN CHU TRINH P.TÂN THÀNH Q.TÂN PHÚ 0903902399 49/23 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, 0903902785 2/5A Thống Nhất, P. 16, Q. Gò Vấp, 0903902927

Bình Tân 3 UẬN

10 ẠNH 3

1 10 1 Bình Thạnh 7 10 8

11 Bình Chánh 6 10 Gò Vấp 10 TÂN

Tân Phú 1

10 3 1 Tân Phú 1 2 ẠNH

1 10 ÌNH

10 1

Phú Nhuận TÂN hú PHÚ hú

Gò Vấp

4 93 NGUYỄN TẤT THÀNH P.13 Q.4

0903902952

134 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG P.CẦU ÔNG LÃNH Q.1

0903902978 1 ĐẠI LỘ ĐỘC LẬP, KCN SÓNG THẦN X.AN BÌNH H.DĨ AN BÌNH DƯƠNG 0903903201 S19-20 ĐƯỜNG SỐ 12 X.BÌNH HƯNG H.BÌNH CHÁNH 0903903230

1

ƠNG ÁNH

3 124 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.6 Q.3

0903903232

42 Ba Vân, P. 14, Q. Tân Bình, 1108A Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú,

0903903233 0903903237

187A HOÀNG HOA THÁM P.13 Q.TÂN BÌNH

0903903245

18Bis/13 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1,

135 Nguyễn Văn Trỗi, P. 12, Q. Phú Nhuận, 40A Lê Quốc Trinh, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, 407 Bến Phú Lâm, P. 9, Q. 6, 142 Đồng Nai, P. 15, Q. 10,

0903903382 0903903597 0903903618 0903903725 0903903730 0903903748 0903903797 0903903825

31 NGUYỄN VĂN THỦ P.ĐAKAO Q.1

0903903829

262A NAM KỲ KHỞI NGHĨA P.8 Q.3

41 Bùi Minh Trực, P. 5, Q. 8, 7 LÊ MINH XUÂN P.7 Q.TÂN BÌNH

35 HÀ HUY GIÁP P.THẠNH LỘC Q.12 136/39 TRẦN QUANG DIỆU P.14 Q.3

0903904350 0903904368 156/1/12/4 Cộng Hòa, P. 12, Q. Tân Bình, 0903904442 177 Nguyễn CTrứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, 0903904622 25/12 Cửu Long, P. 2, Q. Tân Bình, 0903904648 58 ĐƯỜNG 3A, CƯ XÁ BÌNH THỚI P.8 Q.11 0903904688 272A NGUYỄN TRÃI P.8 Q.5 0903904745 102 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.ĐAKAO Q.1 0903904783 181/4A Đường 3 Tháng 2, P. 11, Q. 10, 0903904818 20/D36 Đường 3 Tháng 2, P. 12, Q. 10, 0903905235 Phòng 8.8 tầng 8, tòa nhà E.town số 364, Cộng Hòa, Quận0903905563 64 NGUYỂN ĐÌNH CHIỂU Q.1 0903905565 Phòng 8.8 tầng 8, tòa nhà E.town số 364, Cộng Hòa, Quận0903905653 71 BÌNH GIÃ P.13 Q.TÂN BÌNH 0903905684 111 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3 0903905689 74/13/3 TRƯƠNG QUỐC DUNG P.10 Q.PHÚ NHUẬN 0903905714 89A Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, 0903905775 11/12 NGUYỄN VĂN QUÝ P.PHÚ THUẬN Q.7 0903906103 KHU 3, 20B ĐƯỜNG SỐ 1 KCN TÂN BÌNH Q.TÂN PHÚ 0903906123 151 Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh, 0903906129

Tân Bình Phú ÌNH 1 3

8 ÌNH

Phú Nhuận Phú 6 10 1 12 3

Tân Bình 1 Tân Bình 11 5 1

10 10 inh 1 inh ÌNH inh UẬN 3 7 PHÚ

Bình Thạnh

384 VÕ VĂN NGÂN P.BÌNH THỌ Q.THỦ ĐỨC LẦU 5, 63-65 HÀM NGHI Q.1 176 Võ Thị sáu Quận 3 169 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Q. Tân Bình, 72/17 Trần Quốc Toản, P. 8, Q. 3, A5 Xuân Diệu, P. 4, Q. Tân Bình,

175-179 Đào Duy Từ, P. 6, Q. 10, 162 An Dương Vương, P. 16, Q. 8, 1156 Quốc Lộ 1A, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, 913 TRƯỜNG CHINH P.TÂY THẠNH Q.TÂN PHÚ

0903906346 0903906364 0903906370 0903906430 0903906632 0903906722 0903906795 0903906809 0903906820 0903906894

ĐỨC 1 235 ình 3 ình

10 8 Bình Tân PHÚ

3 402/25 LÊ VĂN SỸ P.14 Q.3

0903906964

64 ĐÀO DUY ANH P.9 Q.PHÚ NHUẬN

11A Hùng Vương, P. 4, Q. 5,

0903907090 0903907158

200BIS LÝ CHÍNH THẮNG P.6 Q.3

0903907566

368 Đường 3 Tháng 2, P. 12, Q. 10,

0903907894

357 VÕ VĂN TẦN P.5 Q.3

0903908072

12/4 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1, 27 Lê Văn Miến, P. Thảo Điền, Q. 2, 143 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, 668 Sư Vạn Hạnh Nối Dài, P. 12, Q. 10, 226 HÙNG VƯƠNG P.15 Q.5

0903908098 0903908366 0903908495 0903908736 0903909123

86 TRƯƠNG ĐỊNH P.BẾN THÀNH Q.1

0903909247

385 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 24, Q. Bình Thạnh,

0903909491

28/41-45 NGUYỄN MINH HOÀNG P.12 Q.TÂN BÌNH

0903909814

321 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh,

0903910114

53 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q. 3,

0903911411

A102 Khu Phố Nam Long 1,P. Tân Phong, Q. 7,

0903911449

70/48/7 Ấp 3, X. Nhị Bình, H. Hóc Môn,

0903911679

LÔ 6 KCN TÂN ĐÔNG HIỆP A H.DĨ AN BÌNH DƯƠNG 0903911924 125/56A Lương Thế Vinh, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú0903912193 224/24 LÝ THƯỜNG KIỆT P.14 Q.10

0903912354

U8 Bạch Mã, P. 15, Q. 10,

0903912419

814 Lạc Long Quân, P. 9, Q. Tân Bình,

0903912509

100B Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A, Q. 9

0903912913

59 BÌNH GIÃ P.13 Q.TÂN BÌNH

0903913464

UẬN

5 3 10 3 1 2 Bình Thạnh 10 5 1

Bình Thạnh ÌNH

Bình Thạnh 3

7 Hóc Môn ƠNG Phú 10

10 ình

9 ÌNH

1069 Trần Hưng Đạo, P. 5, Q. 5,

0903913729

890 TRẦN HƯNG ĐẠO P.7 Q.5

0903914289

135 HOÀNG HOA THÁM P.13 Q.TÂN BÌNH

0903914408

22 NGUYỄN THỊ DIỆU P.6 Q.3

0903914452

125 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú,

0903914647

45/5 Phan Bá Phiến, P. 12, Q. Tân Bình,

0903915443

173 Huỳnh Mẫn Đạt, P. 8, Q. 5,

0903915614

183 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1,

0903915901

326A Nguyễn Trọng Tuyển, P. 1, Q. Tân Bình,

0903916007

6/8 Tân Lập 1, P. Hiệp Phú, Q. 9,

0903916083

197 Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức,

0903916159

266-268 Trần Quý, P. 6, Q. 11,

0903916405

27/41 Hậu Giang, P. 4, Q. Tân Bình,

0903916415

154 Lý Chiêu Hoàng, Quận 6, Thành phố .HCM

0903916866

ĐƯỜNG SỐ 3 KCN THUỘC KCX LINH TRUNG II Q.THỦ ĐỨC0903916978 A56 NGUYỄN TRÃI P.NGUYỄN CƯ TRINH Q.1

0903917117

15B/50 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. 1,

0903917282

124 Khu Biệt Thự Nam Long,Đường D2, P. Phước Long0903917536 451 LÝ THƯỜNG KIỆT P.8 Q.TÂN BÌNH

0903917610

550 ÂU CƠ P.10 Q.TÂN BÌNH

0903917776

5/3A Đồ Sơn, P. 4, Q. Tân Bình,

0903917812

Tầng 3, 15/48A Đoàn Như Hài, P. 12, Q. 4,

0903917818

290/26 NAM KỲ KHỞI NGHĨA P.6 Q.3

0903917938

151A LÝ THƯỜNG KIỆT P.6 Q.TÂN BÌNH

0903917997

1/8C Hoàng Việt, P. 4, Q. Tân Bình,

0903918499

230 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3,

0903918595

15/9 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú,

0903918653

41B – 43 NGUYỄN THỊ DIỆU P.6 Q.3

0903918668

237 Đường 5, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân,

0903918956

295 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Q. 1,

0903919448

13A TÚ XƯƠNG P.7 Q.3

0903919499

125/1 Nguyễn Thượng Hiền, P. 6, Q. Bình Thạnh,

0903919635

35/17M Phan Văn Trị, P. 2, Q. 5,

0903920193

5 5 ÌNH

3 Phú Tân Bình 5 1 Tân Bình 9 Thủ Đức 11 ình

HCM ĐỨC 1

1 9 ÌNH ÌNH ình 4 3 ÌNH

Tân Bình 3 Phú 3

Bình Tân 1 3

Bình Thạnh 5

6/7A, CƯ XÁ LỮ GIA ĐƯỜNG SỐ 3 P.15 Q.11

0903920261

43/10 Hoàng Diệu, P. 12, Q. 4,

0903920543

622 Bình Long, P. Tân Quý, Q. Tân Phú,

0903920920

536/32/17/7 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình,

0903921016

30/1 PHÓ ĐỨC CHÍNH P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1

0903921033

12/1A ÍCH THẠNH P.LONG TRƯỜNG Q.9

0903921111

462/1 Cách Mạng Tháng Tám, P. 11, Q. 3,

0903921225

23 Nguyễn Kim, P. 12, Q. 5,

0903921258

105-107 Nguyễn CTrứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

0903921278

232 Nguyễn Thượng Hiền, P. 4, Q. 3,

0903921517

512 ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG X.HƯNG ĐỊNH H.THUẬN A 0903922630 01/3 Ấp Đông, Tô Ký, X. Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn, 0903922775 41 Đường Số 2,Cư Xá Bình Thới, P. 8, Q. 11,

0903923442

324 HUỲNH TẤN PHÁT P.TÂN THUẬN TÂY Q.7

0903923704

154/4 LÊ LỢI P.3 Q.GÒ VẤP

0903923816

150/8 Khu 6, P. ĐHưng Thuận, Q. 12,

0903924015

107B/19 Trần Hưng Đạo B, P. 6, Q. 5,

0903924030

109A THỐNG NHẤT P.11 Q.GÒ VẤP

0903924032

1219 PHẠM THẾ HIỂN P.5 Q.8

0903924433

310 Âu Dương Lân, P. 3, Q. 8

0903924799

606 Trần Hưng Đạo, P. 2, Q. 5,

0903924815

124/9F UNG VĂN KHIÊM P.25 Q.BÌNH THẠNH

0903925666

60 NGUYỄN VĂN TRỖI Q.PHÚ NHUẬN

0903926086

115 Ngô Đức Kế, P. 12, Q. Bình Thạnh,

0903926139

84-86 LÊ LỢI P.BẾN THÀNH Q.1

0903926286

7 KHU PHỐ MỸ HƯNG P.TÂN PHONG Q.7

0903926935

1 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Q. 2,

0903928595

457 QUỐC LỘ 13 P.HIỆP BÌNH PHƯỚC Q.THỦ ĐỨC

0903928632

69 Nguyễn Thi, P. 13, Q. 5,

0903928823

319D10 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11,

0903928851

164 Lô 3, Bình Phú, P. 11, Q. 6,

0903928881

103 Pasteur, P. Bến Nghé, Q. 1,

0903929267

174/136C Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh,

0903929331

11 4

Tân Phú ình 1 9

3 5

1 3 ƠNG ôn 11 7 gv

12 5 VẤP 8

8 5 ẠNH UẬN

Bình Thạnh 1 7

2 ĐỨC 5

11 6

1 Bình Thạnh

LÔ 56-57/II ĐƯỜNG 2E KCN VĨNH LỘC H.BÌNH CHÁNH

0903929494

115 Phan Xích Long, P. 7, Q. Phú Nhuận,

0903929719

183 ĐỒNG KHỞI Q.1

0903930129

56A NGUYỄN THÔNG P.9 Q.3

0903930377

6/8 Tân Lập 1, P. Hiệp Phú, Q. 9,

0903930877

P.611B,LẦU 6 – 37 TÔN ĐỨC THẮNG P.BẾN NGHÉ Q.1

0903931779

11 Đường Số 19, P. Phước Bình, Q. 9,

0903932000

135 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh,

0903932093

449/17 TRƯỜNG CHINH P.14 Q.TÂN BÌNH

0903932123

180/14 Lạc Long Quân, P. 10, Q. 11,

0903933166

Phòng 5.6A1, Tòa Nhà E. Town 2, 364 Cộng Hòa, P. 13, Q. T0903933336 364 - 366 Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6,

0903933445

180 NGUYỄN VĂN TRỖI Q.PHÚ NHUẬN

0903933452

644 NGUYỄN CHÍ THANH P.4 Q.11

0903933588

180 Khu Phố 2,Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bìn0903933646 197/6A Nguyễn Văn Lượng, P. 17, Q. Gò Vấp,

0903933867

A 1 NGUYỄN OANH P.17 Q.GÒ VẤP

0903933934

46/6 Lữ Gia, P. 15, Q. 11,

0903934134

17-19 HOÀNG DIỆU P.12 Q.4

0903934488

47 LÊ QUÝ ĐÔN P.7 Q.3

0903935163

108 LÊ ĐÌNH THÁM P.TÂN QUÝ Q.TÂN PHÚ

0903935199

125/7 Đường 13, P. 4, Q. 8,

0903935700

786A Hưng Phú, P. 10, Q. 8,

0903935878

108/6A Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình,

0903936343

21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1,

0903936627

LÔ A12A KCN HIỆP PHƯỚC H.NHÀ BÈ

0903936629

159B Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1,

0903936714

7 Khu Căn Cứ 26,Đường 1, P. 7, Q. Gò Vấp,

0903936847

210 Nguyễn Phúc Nguyên, P. 9, Q. 3,

0903937296

155 Dạ Nam, P. 3, Q. 8,

0903937600

34 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình,

0903937863

8/19 NGUYỄN THIỆN THUẬT P.24 Q.BÌNH THẠNH

0903938101

119/96 Nguyễn Thị Tần, P. 2, Q. 8,

0903938223

ÁNH

Phú Nhuận 1 3

9 1

9 Bình Thạnh ÌNH

11 ình 6 UẬN 11

Bình Tân Gò Vấp VẤP 11 4 3 PHÚ

8 8 ình

1 BÈ

nh Gò Vấp 3 8 ình ẠNH

8

220/150/8 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3,

0903938301

73/2A XL TRƯỜNG SƠN P.TAM BÌNH Q.THỦ ĐỨC

0903938392

10B Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình,

0903938546

73/3 Khu Phố 4, P. Tân Thuận Tây, Q. 7,

0903939077

1409 NGUYỄN VĂN LINH, KP MỸ TOÀN 2 P.TÂN PHONG Q.7

0903939495

376 CAO THẮNG P.12 Q.10

0903939648

290/2 NAM KỲ KHỞI NGHĨA P.8 Q.3

0903939687

250 NGUYỄN THỊ MINH KHAI P.6 Q.3

0903939954

92 NAM KỲ KHỞI NGHĨA Q.1

0903940293

350 Trường Chinh, P. 13, Q. Tân Bình,

0903940477

115 Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh,

0903940919

292/19B CMT8 P.10 Q.3

0903941193

210 Nguyễn Tất Thành, P. 13, Q. 4,

0903941332

28/3A Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Q. 7,

0903942158

128 NGUYỄN THỊ MINH KHAI P.6 Q.3

0903942772

Tầng18, 81-85 Fideco Tower,Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái0903943117 139 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh,

0903943539

74 BÀU CÁT 3 P.11 Q.TÂN BÌNH

0903943751

114 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú,

0903944018

364 CỘNG HÒA P.13 Q.TÂN BÌNH

0903944075

44 Sư Vạn Hạnh Nối Dài, P. 12, Q. 10,

0903944215

LẦU 4, TÒA NHÀ VINACONEX, 47 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.ĐAKAO0903944275

12C Trần Phú, P. 4, Q. 5,

0903944471

110 ĐÀO DUY ANH P.9 Q.PHÚ NHUẬN

0903944497

LẦU 6, 65-65A ĐƯỜNG 3/2 P.11 Q.10

0903944850

LÔ C21/I ĐƯỜNG 2F KCN VĨNH LỘC Q.BÌNH CHÁNH

0903944979

288 LÊ VĂN LƯƠNG P.TÂN HƯNG Q.7

0903945108

215 GÒ DẦU P.TÂN QUÝ Q.TÂN PHÚ

0903945339

63 TRẦN QUỐC THẢO P.7 Q.3

0903945421

444 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình,

0903945600

41 Bùi Minh Trực, P. 5, Q. 8,

0903946657

1A PHẠM NGỌC THẠCH P.BẾN NGHÉ Q.1

0903946739

148 NGUYỄN CƯ TRINH Q.1

0903946862

3 ĐỨC

Tân Bình 7

7 10 3 3 1

nh Bình Thạnh 3

4 7 3

1 nh ÌNH

Tân Phú ÌNH

10 1

5 UẬN 10

ÁNH 7 PHÚ 3

Tân Bình 8 1

1

233 Lê Niệm, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú,

0903946993

20 Khu ASC,Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Q. 9,

0903947069

47 LÊ QUÝ ĐÔN P.7 Q.3

0903947593

204 Quốc Lộ 1A, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức,

0903947784

92 NGUYỄN VĂN NGHI P.5 Q.GÒ VẤP

0903948018

30R Đường Lý Chiêu Hoàng,Cư Xá Phú Lâm D, P. 10, Q.0903948154 215 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN P.8 Q.PHÚ NHUẬN

0903948340

R4 - 38 - 39 Khu Phố Hưng Phước 4, Đại Lộ Nguyễn Văn Linh 0903949091

285/10 Cách Mạng Tháng Tám, P. 12, Q. 10,

0903949290

136A Cống Lở, P. 15, Q. Tân Bình,

0903949393

84/18 NGUYỄN THANH TUYỂN P.2 Q.TÂN BÌNH

0903949442

118/30 Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình,

0903949456

48 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1,

0903949496

KCN Bình Đăng, 1080 Tạ Quang Bửu, P. 6, Q. 8,

0903949908

15E3 Cư Xá 30/4,Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh,0903950220 72 CÙ LAO P.2 Q.PHÚ NHUẬN

0903950953

3(BT4-2A) ĐƯỜNG SỐ 19 KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG H.BÌ 0903951109

125/56A Lương Thế Vinh, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú0903951275 149/18 Đất Thánh, P. 6, Q. Tân Bình,

0903951337

1247 Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Q. 12,

0903951836

56/5 NGUYỄN VĂN SĂNG P.TÂN SƠN NHÌ Q.TÂN PHÚ

0903951929

205/9A Thích Quảng Đức, P. 4, Q. Phú Nhuận,

0903952071

18 Giải Phóng, P. 4, Q. Tân Bình,

0903952317

10P Trần Hữu Trang, P. 11, Q. Phú Nhuận,

0903952525

99E Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình,

0903952585

27/51 Hậu Giang, P. 4, Q. Tân Bình,

0903952657

39508 TRỊNH VĂN CẤN CẦU ÔNG LÃNH Q.1 0903952992 93 NGUYỄN BỈNH KHIÊM P.ĐAKAO Q.1

0903953359

1353 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q. 7,

0903953400

283/52 Cách Mạng Tháng Tám, P. 12, Q. 10,

0903953737

79A SƯƠNG NGHUYỆT ÁNH P.BẾN THÀNH Q.1

0903953970

111D LÝ CHÍNH THẮNG Q.3

0903954016

32 - 33 Lô L, Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7,

0903954341

Tân Phú 9 3

Thủ Đức VẤP

6 UẬN 7

10 ình ÌNH

Tân Bình 1 8 Bình Thạnh UẬN ÁNH

Tân Phú Tân Bình 12 PHÚ

Phú Nhuận Tân Bình Phú Nhuận ình ình

1 1 7

10 1 3 7

33 (LẦU4) MẠC ĐĨNH CHI P.ĐAKAO Q.1

0903954465

21A QUANG TRUNG P.10 Q.GÒ VẤP

0903954675

10 Tổ 18, Khu Phố 2,Đường 1, P. Phú Mỹ, Q. 7,

0903955123

69/6C Phạm Văn Chiêu, P. 9, Q. Gò Vấp,

0903955333

Khu CNghiệp Vĩnh Lộc, Lô A5/2-A6/2,Đường 2B, P. Bìn0903955539 154 LÊ VĂN SỸ P.10 Q.PHÚ NHUẬN

0903955995

36 ĐẠI LỘ ĐỘC LẬP KCN VIỆT NAM – SINGRAPO BÌNH DƯƠNG 0903956503

11/25 Khu Phố 3,Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q. 0903957318 642 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Q. Bình Thạnh,

0903957439

37 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7,

0903957722

116 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Q. 7,

0903958091

158/1/11 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú,

0903958366

60 NGUYỄN VĂN TRỖI Q.PHÚ NHUẬN

0903958518

23 LÝ TỰ TRỌNG P.BẾN NGHÉ Q.1

0903958630

36 ĐẶNG THỊ NHU P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1

0903958733

69 NGUYỄN THI P.13 Q.5

0903958751

57 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q. 7,

0903958862

1057 Quốc Lộ 50, X. Phong Phú, H. Bình Chánh,

0903959256

30/2 Khu Phố 2,Quốc Lộ 1A, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, 0903959496 6 Đường Số 85,P. Tân Quy, Q. 7,

0903960146

104 Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh,

0903962273

C4 NGUYỄN OANH P.17 Q.GÒ VẤP

0903962516

183 Hậu Giang, P. 5, Q. 6,

0903962599

13M Đường HT12,Huỳnh Văn Bánh, P. 13, Q. Phú Nhu0903962617 203/6 Lý Thường Kiệt, P. 6, Q. Tân Bình,

0903962629

183 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

0903964099

RR15 HỒNG LĨNH P.15 Q.10

0903969996

324 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q. 7,

0903971677

11/21 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình,

0903972038

147 NGUYỄN TẤT THÀNH Q.4

0903976728

4/5 Đồ Sơn, P. 4, Q. Tân Bình,

0903977546

84 HÙNG VƯƠNG P.9 Q.5

0903977776

49 Bến Bình Đông, P. 11, Q. 8,

0903979896

1 VẤP

7 7 Bình Tân UẬN ƯƠNG

7 Bình Thạnh 7 7 Tân Phú UẬN 1 1

5 7 Bình Chánh 12 7 nh VẤP

6 Phú Nhuận Tân Bình 1 10

7 nh 4 ình 5 8

25A Khu Thương Mại Phú Thuận,Ấp Phú Thuận, P. Phú0903983411 KCN Bình Đăng, 1080 Tạ Quang Bửu, P. 6, Q. 8,

0903985985

202/13 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q. 1,

0903987735

178A Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận,

0903988239

690/1 LÊ HỒNG PHONG Q.10

0903988910

94 PHẠM VĂN BẠCH P.15 Q.TÂN BÌNH

0903990408

64A NGUYỄN THỊ MINH KHAI P.ĐAKAO Q.1

0903991145

224 - 226 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình,

0903993444

143 Nguyễn Chí Thanh, P. 9, Q. 5,

0903993666

12 NGUYỄN VĂN QUỲ P.PHÚ THUẬN Q.7

0903993669

766A/33 Lạc Long Quân, P. 9, Q. Tân Bình,

0903993716

352 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. Tân Bình,

0903993797

114 Lãnh Binh Thăng, P. 13, Q. 11,

0903994638

27 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.ĐA KAO Q.1

0903995595

35A ĐƯỜNG 3/2 P.11 Q.10

0903997699

189B/A9B Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,

0903998032

140A LÊ VĂN SỸ P.10 Q.PHÚ NHUẬN

0903998844

23E_23B NGUYỄN HỮU CẢNH P.22 Q.BÌNH THẠNH

0903998879

LẦU 5, CENTRAL PLAZA, SỐ 17 LÊ DUẨN P.BẾN NGHÉ Q.1 108 Ngô Quyền, P. Hiệp Phú, Q. 9,

0903999060 0903999061

2/1 Khu Phố 2,Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, 0903999068 60 NGUYỄN VĂN TRỖI P.8 Q.PHÚ NHUẬN

0903999160

357F NGUYỄN TRỌNG TUYỂN P.1 Q.TÂN BÌNH

0903999165

12 Trần Xuân Hòa, P. 7, Q. 5,

0903999240

312 BÙI HỮU NGHĨA P.2 Q.BÌNH THẠNH

0903999270

116 Trần Huy Liệu, P. 15, Q. Phú Nhuận,

0903999346

10 Lô C, Đường Số 1,P. Phú Thuận, Q. 7,

0903999350

343 Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình,

0903999364

153 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q. 1,

0903999637

135 Nguyễn Chí Thanh, P. 9, Q. 5,

0903999683

135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Thành, Q. 1,

0904002282

233 Khu Bàu Cát, P. 12, Q. Tân Bình,

0904242424

19 Lô B,Cư Xá Bùi Minh Trực, P. 5, Q. 8,

0904422423

Tân Phú 8

1 Phú Nhuận 10 ÌNH 1

nh 5 7 ình

Tân Bình 11 1 10

1 UẬN ẠNH

1 9 12 UẬN ÌNH

5 ẠNH

Phú Nhuận 7 Tân Bình 1 5 1 Tân Bình 8

324C Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10,

0904427167

69/4/37 Đường Trục, P. 13, Q. Bình Thạnh,

0904437268

35Bis Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q. 1,

0904444222

54I Chánh Hưng, X. Bình Hưng, H. Bình Chánh,

0904483168

324/25 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình,

0904585845

70(LẦU 5, TÒA NHÀ GREEN STAR) PHẠM NGỌC THẠCH P.60904782979

333/2B Điện Biên Phủ, P. 4, Q. 3,

0905103765

539 HOÀNG VĂN THỤ P.4 Q.TÂN BÌNH

0905132477

1235A Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q. 7,

0905283999

382-B1 NAM KỲ KHỞI NGHĨA P.8 Q.3

0905363636

SỐ 9, LÔ A2 KHU DÂN CƯ CẦU KINH P.25 Q.BÌNH THẠNH 0905800100

135 Trần Não, P. Bình An, Q. 2,

0906022099

LÔ 22 SONG HÀNH, KCN TÂN TẠO Q.BÌNH TÂN

0906202020

115 NGUYỄN HUỆ Q.1

0906209170

8A LÊ THÁNH TÔN P.BẾN NGHÉ Q.1

0906660097

78 CAO THẮNG P.6 Q.3

0906667766

130E TRẦN HUY LIỆU Q.PHÚ NHUẬN

0906699745

63A NAM KỲ KHỞI NGHĨA P.BẾN THÀNH Q.1

0906772477

178/3 NGUYỄN VĂN LINH KHU PHỐ 1, P. TÂN 0906789303 THUẬN TÂY Q.7 826 QUANG TRUNG P.11 Q.GÒ VẤP

0906845679

576/1 LÊ HỒNG PHONG P.10 Q.10

0906845955

14D Đặng Văn Ngữ, P. 10, Q. Phú Nhuận,

0906899014

29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1,

0906929598

146 NGUYỄN CÔNG TRỨ P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1

0907001136

126 NGUYỄN THỊ MINH KHAI P.6 Q.3

0907015000

14/1 Lam Sơn, P. 6, Q. Bình Thạnh,

0907034665

556 KHU PHỐ 1 PHƯỚC LONG A Q.9

0907113390

315 NAM KỲ KHỞI NGHĨA P.7 Q.3

0907151545

26 ĐẶNG THỊ NHU P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1

0907171777

241 Hà Tôn Quyền, P. 6, Q. 11,

0907197986

1 CHÂN LÝ P.BÌNH THỌ Q.THỦ ĐỨC

0907262626

192 Cộng Hòa, P. 12, Q. Tân Bình,

0907293534

1A TER SƯƠNG NGUYỆT ÁNH P.BẾN THÀNH 0907385032 Q.1

10 nh 1 Bình Chánh ình 3

3 ÌNH

7 3 ẠNH

2 TÂN 1 1 3 UẬN 1

7 VẤP

10 Phú Nhuận 1 1 3

Bình Thạnh 9 3 1

11 ĐỨC ình

1

KCN Hiệp Phước, Lô A4C,H. Nhà Bè,

0907411978

351/31 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh,

0907452757

Khu Chế Xuất Tân Thuận, Tân Thuận, P. Tân Thuận Đôn0907555323 15A3/40 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú,

0907569119

80/1 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q. 1,

0907666868

111 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1,

0907672661

208-210 Khánh Hội, P. 6, Q. 4,

0907676555

57 VẠN KIẾP P.3 Q.BÌNH THẠNH

0907711770

704 Khu Phố 4,Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Th 0907741777 54 Bình Giã, P. 13, Q. Tân Bình,

0907776563

561 NGUYỄN KIỆM P.9 Q.PHÚ NHUẬN

0907791087

21A – 21A1 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú

0907809345

137 ĐỀ THÁM Q.1

0907842170

39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1

0907863396

100/11-12-13 AN DƯƠNG VƯƠNG P.9 Q.5

0907915193

28A TRẦN CAO VÂN P.12 Q.PHÚ NHUẬN

0908000615

13 Khu Phố 7,Đường 32, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức,

0908000620

127 Trần Khánh Dư, P. 13, Q. Tân Bình,

0908002088

185 Phạm Ngũ Lão, P. 4, Q. Gò Vấp,

0908002555

9A THÁI VĂN LUNG P.BẾN NGHÉ Q.1

0908002765

134/2E Thành Thái, P. 12, Q. 10,

0908002838

45 VÕ THỊ SÁU P.ĐAKAO Q.1

0908005098

18C Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình,

0908005335

28/3A Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Q. 7,

0908005534

633/10 Lê Hồng Phong, P. 10, Q. 10,

0908006690

LẦU 2, 63 VÕ VĂN TẦN P.6 Q.3

0908006864

554/14 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình,

0908007008

543/72 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.2 Q.3

0908007009

212 LÝ CHÍNH THẮNG P.9 Q.3

0908007332

B-09 KP NAM THÔNG 1 P.TÂN PHÚ Q.7

0908008526

6/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 27, Q. Bình Thạnh,

0908008803

99 NGUYỄN CỬU VÂN P.17 Q.BÌNH THẠNH

0908008987

147/12, Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bìn0908009009

Bè,

nh 7 Tân Phú 1 1 4 ẠNH

Thủ Đức ình UẬN Phú

1 1 5 UẬN

Thủ Đức Tân Bình Gò Vấp 1

10 1 ình

7 10 3

Tân Bình 3 3

7 Bình Thạnh ẠNH ình

36-38 LÝ TỰ TRỌNG P.BẾN NGHÉ Q.1

0908010866

159 NGUYỄN HỮU CẢNH P.22 Q.BÌNH THẠNH

0908014045

217 ĐỒNG ĐEN P.11 Q.TÂN BÌNH

0908014994

91/4A Ấp 1, X. Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn

0908017676

SỐ 14, LÔ A 2-3 ĐƯỜNG D2 NỐI DÀI P.25 Q.BÌNH THẠNH 0908019020

122-124-152 Vĩnh Viễn, P. 9, Q. 10,

0908020420

1/10 Đồ Sơn, P. 4, Q. Tân Bình,

0908023749

126 (LẦU 2) NGUYỄN THỊ MINH KHAI P.6 Q.3

0908024133

14/50 NGÔ TẤT TỐ P.19 Q.BÌNH THẠNH

0908025225

26A/5 Đường 3, P. Tân Kiểng, Q. 7,

0908031427

31 Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10,

0908031429

271 Tân Trang, P. 9, Q. Tân Bình

0908036567

339/4 Tô Hiến Thành, P. 12, Q. 10,

0908039101

45 LÊ DUẨN P.BẾN NGHÉ Q.1

0908059188

308 LÃNH BINH THĂNG P.11 Q.11

0908082982

48 Cao Bá Nhạ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,

0908086454

281/41 LÊ VĂN SỸ P.1 Q.TÂN BÌNH

0908091115

261 NGUYỄN VĂN TRỖI P.10 Q.PHÚ NHUẬN 0908095566 13 PHẠM CỰ LƯỢNG P.2 Q.TÂN BÌNH

0908101357

44 HOA SỨ P.2 Q.PHÚ NHUẬN

0908102125

343/27 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN P.1 Q.TÂN BÌNH

0908105111

23B TÔN ĐỨC THẮNG Q.1

0908105115

05 Bình Giã, P. 13, Q. Tân Bình,

0908107889

205A ĐƯỜNG D2 P.25 Q.BÌNH THẠNH

0908111099

Khu Chế Xuất Linh Trung 1, Lô 64-66-68,P. Linh Trung, Q. 0908111411

51 Phạm Viết Chánh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,

0908111726

35 P106, LẦU 1 LÊ LỢI P.BẾN NGHÉ Q.1

0908112025

662B BÙI ĐÌNH TÚY P.12 Q.BÌNH THẠNH

0908114479

17G Đường Số 429,Ấp 1, X. Phước Vĩnh An, H. Củ Chi

0908116088

1353 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q. 7,

0908116789

13 Đường 12B,P. Bình Trị ĐB, Q. Bình Tân,

0908117338

39 ĐẶNG TẤT P.TÂN ĐỊNH Q.1

0908117700

291 Khu Phố 6,Quốc Lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức0908118281

1 ẠNH ÌNH Môn ẠNH

10 Tân Bình 3

ẠNH 7 10 Bình

10 1 11

1 ÌNH

PHÚ NHUẬN ÌNH UẬN ÌNH 1

Tân Bình ẠNH Đức

1 1

ẠNH Chi

7 Bình Tân 1

Thủ Đức

27L1/4 Khu Phố 9,Đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. 0908118969 0908119909 225 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG Q.1 27 Khu Dân Cư Bình Đăng,Đường 6, P. 6, Q. 8,

0908120840

180 PASTEUR P.BẾN NGHÉ Q.1

0908122109

1 Trần Khánh Dư, Q. 1,

0908124574

225/21 Nguyễn Đình Chiểu, P. 5, Q. 3,

0908126453

283/26 Cách Mạng Tháng Tám, P. 12, Q. 10

0908130060

4Bis Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1,

0908132828

23B Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1,

0908135139

281-283 AN DƯƠNG VƯƠNG P.3 Q.5

0908135613

6/2 Cư Xá Lữ Gia,Đường 3, P. 15, Q. 11,

0908137015

232/14 Cao Thắng, P. 12, Q. 10,

0908139747

57 Đường Số 45, P. 6, Q. 4,

0908139968

115 Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,

0908144989

19/24 Cô Bắc, P. 1, Q. Phú Nhuận,

0908151055

929-931 QUỐC LỘ 1A X.THỚI AN Q.12

0908157510

134/2 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận,

0908159655

194 HOÀNG VĂN THỤ P.9 Q.PHÚ NHUẬN

0908160261

16/8B Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q. 7,

0908160740

176/1 LÝ TỰ TRỌNG Q.1

0908161622

2 HOÀNG KẾ VIÊM P.12 Q.TÂN BÌNH

0908162262

269 TRẦN BÌNH TRỌNG P.4 Q.5

0908162699

72/2B Phạm Văn Chiêu, P. 12, Q. Gò Vấp

0908166690

52 Bà Hạt, P. 9, Q. 10

0908169314

236/13 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh,

0908172205

1213 Phan Văn Trị, P. 10, Q. Gò Vấp,

0908172775

225/21 Nguyễn Đình Chiểu, P. 5, Q. 3,

0908173068

195/15 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh,

0908176640

106 Lương Định Của, P. Bình Khánh, Q. 2

0908181558

216 TÂN THÀNH P.15 Q.5

0908181628

378 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình,

0908182137

42 ĐÀO DUY ANH P.9 Q.PHÚ NHUẬN

0908182908

7 TRẦN QUỐC THẢO P.6 Q.3

0908184822

Thủ Đức 1 8 1

1 3 1

1 1 5

11 10 4 1 Phú Nhuận 12

Phú Nhuận UẬN

7 1 ÌNH 5 Vấp 1

nh Gò Vấp 3 Bình Thạnh 2 5

Tân Bình UẬN

3

113-115-117 Song Hành, P. 10, Q. 6

0908186565

17 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 19, Q. Bình Thạnh

0908187980

18-20 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận,

0908188851

38 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

0908188893

71 Đường 27, P. 17, Q. Gò Vấp,

0908191942

LẦU 1 – 25A NGUYỄN BỈNH KHIÊM Q.1

0908191951

21B LÝ VĂN PHỨC P.ĐAKAO Q.1

0908194141

367 Tô Hiến Thành, P. 12, Q. 10,

0908195588

57G TÚ XƯƠNG P.7 Q.3

0908196033

137 LÊ QUANG ĐỊNH Q.BÌNH THẠNH

0908197473

23B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1,

0908202020

15 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú,

0908203405

11 Lô O, Khu Miếu Nổi, P. 3, Q. Bình Thạnh,

0908203777

294 Nguyễn Văn Đậu, P. 11, Q. Bình Thạnh,

0908207557

54 Nhiêu Tâm, P. 5, Q. 5

0908211082

224 Đường 48, P. 5, Q. 4

0908212809

16, đường 9, Quang Trung, phường 11, Quận Gò Vấp

0908214374

01 Lô C,Chung Cư Lạc Long Quân, P. 5, Q. 11,

0908217145

35 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q. 1,

0908221389

405 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.4 Q.3

0908222232

482 ĐƯỜNG SỐ 7 P.TÂN TẠO Q.BÌNH TÂN

0908225549

1B Hoàng Diệu, P. 13, Q. 4,

0908227232

118 Đường 64, P. 10, Q. 6,

0908229199

21 Đường 8, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân,

0908229463

2/10E PHẠM VĂN CHIÊU P.13 Q.GÒ VẤP

0908232364

185 Phạm Ngũ Lão, P. 4, Q. Gò Vấp,

0908234189

177B Lý Thường Kiệt, P. 8, Q. Tân Bình,

0908241441

1008A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú

0908242367

359 Khu Phố 3,Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Q. 12,

0908247090

343/16 Sư Vạn Hạnh Nối Dài, P. 12, Q. 10,

0908247780

199 Ngô Tất Tố, P. 22, Q. Bình Thạnh,

0908248373

367 An Dương Vương, P. 10, Q. 6,

0908253599

3 NGÔ THỜI NHIỆM P.6 Q.3

0908267673

6 hạnh

Phú Nhuận 1 Gò Vấp 1 1

10 3 ẠNH

1 Tân Phú nh Bình Thạnh 5

6 Vấp

11 1 3 TÂN

4 6 Bình Tân VẤP

Gò Vấp Tân Bình Phú

12 10 Bình Thạnh 6 3

234 CỘNG HÒA P.12 Q.TÂN BÌNH

0908271717

295/71 An Dương Vương, P. 13, Q. 6,

0908272263

31/28 Đường 25, P. 12, Q. Gò Vấp,

0908278587

35 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Q. 1,

0908280691

10/C5 Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh,

0908285115

5A/2 Trần Phú, P. 4, Q. 5,

0908290933

160 Đường 9, P. Tân Phú, Q. 7,

0908295582

17 Nguyễn Chí Thanh, P. 9, Q. 5,

0908300444

144/2 Nguyễn Văn Luông, P. 10, Q. 6,

0908302822

24 NGUYỄN THÁI HỌC TT.CHỢ MỚI H.CHỢ MỚI AN G0908303985 5/19 Tô Hiệu, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú,

0908311832

25B Phan Đăng Lưu, P. 3, Q. Bình Thạnh,

0908312147

165 XA LỘ HÀ NỘI P.THẢO ĐIỀN Q.2

0908323456

32/104 KhuVIệt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú,

0908325135

22/10D Tân Hóa, P. 1, Q. 11,

0908327168

6 Đường Số 26, P. 11, Q. 6,

0908331188

169 NGUYỄN VĂN THỦ ĐA KAO Q.1

0908331333

111 Bàn Cờ, P. 3, Q. 3,

0908331479

43/1 TĂNG BẠT HỔ P.11 Q.BÌNH THẠNH

0908333073

43 Nguyễn Tri Phương, P. 6, Q. 5

0908344751

17/33 KP 7 LINH ĐÔNG P.LINH ĐÔNG Q.THỦ ĐỨC

0908346903

16 ĐƯỜNG 12A P.6 Q.4

0908348384

321 Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Q. 12

0908354239

171D Cô Bắc, P. Cô Giang, Q. 1,

0908361169

164 Lô 3, Bình Phú, P. 11, Q. 6,

0908368778

KCN Lê Minh Xuân, Lô K2B,Đường 2A, H. Bình Chánh

0908381268

4A-4B LÊ LỢI P.BẾN NGHÉ Q.1

0908382109

11Bis Học Lạc, P. 14, Q. 5,

0908383047

220 Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

0908383296

129 LÊ HỒNG PHONG P.3 Q.5

0908383839

346 LÝ THÁI TỔ P.1 Q.3

0908388113

15H Cư Xá Phú Lâm C, P. An Lạc A, Q. Bình Tân,

0908405337

813 TRẦN HƯNG ĐẠO P.1 Q.5

0908407631

ÌNH 6 Gò Vấp 1 Bình Thạnh 5 7 5 6 ANG Tân Phú Bình Thạnh 2

Tân Phú 11 6 1 3 ẠNH 5 ĐỨC 4 12

1 6 hánh 1

5 1 5

3 Bình Tân 5

24B Nguyễn Thị Định, P. An Phú, Q. 2,

0908407780

75 Nguyễn Sơn Hà, P. 5, Q. 3,

0908408586

218 Hà Huy Tập, P. Tân Phong, Q. 7,

0908418070

393/21 BÌNH QUỚI P.28 Q.BÌNH THẠNH

0908418808

1 Khu C9,Trần Não, P. Bình An, Q. 2,

0908420842

110 TRẦN HƯNG ĐẠO B P.7 Q.5

0908439234

126 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

0908439643

ẤP TRUNG X.VĨNH PHÚ H.THUẬN AN BÌNH DƯƠNG 0908441143 10/70 A KỲ ĐỒNG P.9 Q.3

0908450462

223 Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10,

0908454466

327 Xa Lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2,

0908456912

34 PHAN ĐĂNG LƯU P.26 Q.BÌNH THẠNH

0908457745

77 Hùng Vương, P. 4, Q. 5,

0908469840

17 Bùi Đình Túy, P. 26, Q. Bình Thạnh,

0908474848

391/8 SƯ VẠN HẠNH ND P.12 Q.10

0908475767

127/29A Lý Thường Kiệt, P. 9, Q. Tân Bình,

0908499122

1230 Khu Phố 5,Bà Hom, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân,

0908517079

113E Cư Xá Cửu Long,Ngô Tất Tố, P. 22, Q. Bình Thạnh0908559933 18 Thăng Long, P. 4, Q. Tân Bình,

0908560488

11A TIỀN GIANG P.2 Q.TÂN BÌNH

0908562535

94 ĐINH BỘ LĨNH P.26 Q.BÌNH THẠNH

0908564845

97B NGUYỄN DU Q.1

0908565401

780 A NGUYỄN KIỆM P.3 Q.GÒ VẤP

0908565689

016 Chung Cư Đoàn Văn Bơ, P. 12, Q. 4,

0908570708

135/37/1 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh,

0908585047

19-25 (LẦU 8 – BITEXCO) NGUYỄN HUỆ P.BẾN NGHÉ Q.1 0908601601

236-238 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,

0908603264

133 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận,

0908611099

64 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.ĐAKAO Q.1

0908646925

41/68/41 Đường DT5,Ấp 5, X. Đông Thạnh, H. Hóc Môn, 0908669882 Ấp 12 XÃ TÂN THẠNH ĐÔNG H.CỦ CHI

0908670670

126 NGUYỄN THỊ MINH KHAI P.6 Q.3

0908670768

R4 – 11 HƯNG GIA 1-PHÚ MỸ HƯNG P.TÂN PHONG Q.7

0908677378

2 3 7 ẠNH

2 5

1 ƠNG 3

10 2 ẠNH

5 Bình Thạnh 10

Tân Bình Bình Tân Bình Thạnh Tân Bình ÌNH ẠNH

1 VẤP

4 Bình Thạnh 1

1 Phú Nhuận 1 Môn CHI 3 7

1/17 Trường Chinh, P. ĐHưng Thuận, Q. 12,

0908681693

A12 Cư Xá 301,Đường D1, P. 25, Q. Bình Thạnh,

0908690038

67/140 BÙI ĐÌNH TÚY P.12 Q.BÌNH THẠNH

0908700622

L11-12 MIẾU NỔI P.3 Q.BÌNH THẠNH

0908707081

110A Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1,

0908740183

28 VÕ DUY NINH P.22 Q.BÌNH THÀNH

0908751507

38A Vũ Chí Hiếu, P. 13, Q. 5

0908752681

193-203 TRẦN HƯNG ĐẠO CÔ GIANG Q.1

0908759339

351B BẾN CHƯƠNG DƯƠNG P.CẦU KHO Q.1

0908781900

109/D6 Dương Bá Trạc, P. 1, Q. 8,

0908791234

24 HOA HUỆ P.7 Q.PHÚ NHUẬN TP HCM

0908799977

426-428-430 Nguyễn Trãi, P. 8, Q. 5

0908803333

200/38 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Q. Phú Nhuận

0908803888

1/234 Ấp Nhị Tân,Dương Công Khi, X. Tân Thới Nhì, H. Hó 0908806359

25/8 Hoàng Việt, P. 4, Q. Tân Bình,

0908807635

100-102 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1,

0908808080

43 Nguyễn Tri Phương, P. 6, Q. 5

0908811645

533/66 HUỲNH VĂN BÁNH P.14 Q.PHÚ NHUẬN

0908816372

35 Cư Xá Bình Thới,Đường 3A, P. 8, Q. 11,

0908819859

04 Khu Phố 3,Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q. 7,

0908825328

120 đường Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, Quận Tân P0908844127 355 TRẦN XUÂN SOẠN P.TÂN KIỂNG Q.7

0908851234

98F Lê Lai, P. Bến Thành, Q. 1,

0908859970

93 Nguyễn Tri Phương, P. 7, Q. 5

0908874292

111 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3

0908875555

776(TRỆT CỘNG LẦU 1) TRẦN HƯNG ĐẠO P.7 Q.5

0908880666

301C CHUNG CƯ LÊ HỒNG PHONG P.2 Q.5

0908882299

64 Trương Định, P. 7, Q. 3,

0908882788

34 AN ĐIỀM P.10 Q.5

0908884788

208 Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh,

0908885887

55B NGUYỄN THỊ MINH KHAI P.BẾN THÀNH Q.1

0908888033

149B(LẦU 5) TRƯƠNG ĐỊNH P.9 Q.3

0908888098

184 Triệu Quang Phục, P. 12, Q. 5

0908888891

12 Bình Thạnh ẠNH ẠNH

1 ÀNH 5 1 1

8 HCM 5 huận Môn

nh 1 5 UẬN

11 7 Nam. 7

1 5 n3 5 5

3 5

Bình Thạnh 1 3

5

4, 6 Hồ Tùng Mậu, Quận 1

0908896350

26-34 LÊ VĂN LINH P.12 Q.4

0908899998

19/9 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú,

0908900977

35/4B Phan Văn Hớn, X. Bà Điểm, H. Hóc Môn,

0908925778

KCN Bình Chiểu, Lô D2,Đường 3, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức0908930802 216 NAM KỲ KHỞI NGHĨA P.6 Q.3

0908958560

184 Triệu Quang Phục, P. 12, Q. 5

0908961978

59 PHẠM NGỌC THẠCH P.6 Q.3

0908977370

304/70 Phạm Thế Hiển, P. 3, Q. 8,

0908977588

106 DƯƠNG ĐÌNH HỘI P.PHƯỚC LONG B Q.9

0908979899

811 TRẦN HƯNG ÐẠO P.1 Q.5

0908990999

248-250 Cao Đạt, P. 1, Q. 5,

0908991786

109 Quốc Lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh

0908997499

343/14C Tô Hiến Thành, P. 12, Q. 10,

0908998285

500/44 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12

0909000010

176 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.6 Q.3

0909020334

33 An Dương Vương, P. 8, Q. 5,

0909028068

Phòng C2008, Tầng1, Thuận Kiều Plaza, 190 Hồng Bàng, 0909040309 139 ĐỖ NGỌC THẠNH P.4 Q.11

0909044349

128 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.17 Q.BÌNH THẠNH

0909046666

87A Trần Kế Xương, P. 7, Q. Phú Nhuận,

0909087656

285/76 CÁCH MẠNG THÁNG 8 P. 12 Q.10

0909090821

1A PHẠM NGỌC THẠCH P.BẾN NGHÉ Q.1

0909090980

24 TRẦN KHÁNH DƯ P.TÂN ĐỊNH Q.1

0909091386

LẦU 8. 21 NGUYỄN TRUNG NGẠN Q.1

0909097027

5A/2 TRẦN PHÚ P.4 Q.5

0909097928

90/88F NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.ĐAKAO Q.1

0909103100

14/3 Phan Bội Châu, P. 14, Q. Bình Thạnh,

0909108145

30 Đường 2, P. 5, Q. 8,

0909111000

333 X.HƯNG ĐỊNH H.THUẬN AN BÌNH DƯƠNG

0909111775

334 X.HƯNG ĐỊNH H.THUẬN AN BÌNH DƯƠNG

0909111776

27/1 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7,

0909112114

5A/2 TRẦN PHÚ P.4 Q.5

0909151617

1 4

Tân Phú Hóc Môn Đức 3 5 3

8 9

5 5 hạnh 10 12 3

5 5 11 ẠNH

Phú Nhuận 10

1 1

1 5 1

Bình Thạnh 8 ƠNG ƠNG 7 5

241 Lê Hồng Phong, P. 4, Q. 5,

0909178178

25/3A GIẢI PHÓNG P.4 Q.TÂN BÌNH

0909208299

19 Nguyễn Kim, P. 12, Q. 5,

0909211142

14 Vũ Tùng, P. 2, Q. Bình Thạnh,

0909227979

92 Đường 2, P. An Lạc A, Q. Bình Tân,

0909234547

1/18A Âu Cơ, P. 14, Q. Tân Bình,

0909247379

57B Trần Hưng Đạo, P. 6, Q. 5,

0909257626

71-73 Lý Thường Kiệt, P. 7, Q. 11,

0909263022

1145 Quốc Lộ 1A, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân,

0909268224

52 ĐÔNG HƯNG THUẬN 21 P.ĐÔNG HƯNG THUẬN Q.12 0909273951

13/28 Khu Phố 2,Đường 8, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Th 0909278180 1409 NGUYỄN VĂN LINH, KP MỸ TOÀN 2 P.TÂN PHONG Q. 0909287927

25/8 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q. 1,

0909298307

169 VÕ THỊ SÁU Q.3

0909299186

211 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Q. Tân Bình,

0909306669

224 - 226 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình,

0909311698

24 KÊNH HIỆP TÂN P.HIỆP TÂN Q.TÂN PHÚ

0909313388

H10A ĐƯỜNG D2 P.25 Q.BÌNH THẠNH

0909344120

162 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.6 Q.3

0909345454

138 NGUYỄN VĂN CỪ P.NGUYỄN CƯ TRINH Q.1

0909355599

29 (SAIGON TOWER, P.1501-1502) LÊ DUẨN P.BẾN NGHÉ Q0909363636 602/43B ĐIỆN BIÊN PHỦ P.22 Q.BÌNH THẠNH

0909369605

2 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Q. Tân Bình,

0909449878

376 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.11 Q.10

0909474579

12 Đường 42,P. Thảo Điền, Q. 2,

0909475369

224 Phạm Văn Bạch, P. 15, Q. Tân Bình

0909487833

14/4C Ấp Chánh 2,X. Tân Xuân, H. Hóc Môn,

0909503979

21/20 Ấp Trung Chánh 2, X. Trung Chánh, H. Hóc Môn0909505958 2(LẦU 2, F22) PHÙNG KHẮC KHOAN P.ĐAKAO Q.1

0909533699

23/6A ĐƯỜNG D2 P.25 Q.BÌNH THẠNH

0909555705

96 VŨ HUY TẤN P.3 Q.BÌNH THẠNH

0909559939

150/44 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q. 1,

0909591582

886/3 Trần Hưng Đạo, P. 7, Q. 5,

0909601189

5 ÌNH

5 Bình Thạnh Bình Tân Tân Bình 5 11 Bình Tân 12

Thủ Đức 7

1 3

Tân Bình nh PHÚ ẠNH 3 1 1 ẠNH nh 10

2 Bình

Môn Hóc Môn 1 ẠNH ẠNH

1 5

216 Quang Trung, P. 10, Q. Gò Vấp,

0909607579

52(LẦU 3) ĐÔNG DU P.BẾN NGHÉ Q.1

0909608000

49B/6 CẦU XÉO P.TÂN QUÝ Q.TÂN PHÚ

0909626999

63 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh,

0909633918

104 Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh,

0909660088

304B1 Đường 14, P. 3, Q. 4,

0909666026

18 AN DƯƠNG VƯƠNG P.9 Q.5

0909666778

183/7 Đường 3 Tháng 2, P. 11, Q. 10,

0909667714

51/2A Thành Thái, P. 14, Q. 10,

0909668938

117-123 ĐỒNG KHỞI P.BẾN NGHÉ Q.1

0909690079

14 Hẽm B1,Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình,

0909700883

4 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.ĐAKAO Q.1

0909732616

1/234 Ấp Nhị Tân,Dương Công Khi, X. Tân Thới Nhì, H0909748111

Gò Vấp 1 PHÚ nh nh

4 5

10 10 1

Tân Bình 1

Môn 5

271/7B An Dương Vương, P.3, Q.5

0909781782

118 Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Q. 1,

0909787797

30A Nguyễn Huy Lượng, P. 14, Q. Bình Thạnh,

0909791909

23 Nguyễn Kim, P. 12, Q. 5,

0909799660

225 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG Q.1

0909799674

106 Khu Eden Mall,Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1,

0909820309

14/9 ĐÀO DUY ANH P.9 Q.PHÚ NHUẬN

0909848477

662/8A SƯ VẠN HẠNH ND P.12 Q.10

0909858687

556 Trần Hưng Đạo, P. 2, Q. 5,

0909866089

404 HOÀNG DIỆU Q.4

0909885200

4

NHÀ SỐ 4 ĐƯỜNG SỐ 10C P.6 Q.4

0909889596

4

77/43 LÊ LAI P. 12 Q.TÂN BÌNH

0909890377

144A Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q. Bình Tân,

0909898518

312 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN P.5 Q.PHÚ NHUẬN

0909899998

31 Nguyễn An Khương, P. 13, Q. 5

0909916768

187/4 Kinh Dương Vương - P12 - Quận 6 - Thành phố HC 0909920162 TẦNG 9 CAO ỐC ESTAR, 147 VÕ VĂN TẦN P.6 Q.3

0909928688

176-177 Bãi Sậy, P. 4, Q. 6,

0909990237

351/31 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh,

0909997971

228 Khu Phố 1,Linh Trung, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, 0909998080

1 Bình Thạnh 5 1

1 UẬN 10

5

ÌNH

Bình Tân UẬN 5 HCM 3

6 nh

Thủ Đức

27AB TÔN THẤT TÙNG P.PHẠM NGŨ LÃO Q.1

0912179179

77/3 KINH DƯƠNG VƯƠNG P.12 Q.6

0912528494

244 LÝ THƯỜNG KIỆT P.14 Q.10

0913100106

51 LÊ THỊ HỒNG GẤM P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1

0913105505

124 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh,

0913105939

104 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q. 1,

0913109881

2(LẦU 2, F22) PHÙNG KHẮC KHOAN P.ĐAKAO Q.1

0913111224

593 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.1 Q.3

0913113424

L9 TÒA NHÀ FOSCO, SỐ 6 PHÙNG KHĂC KHOAN Q.1

0913116027

105 VƯỜN CHUỐI P.4 Q.3

0913117660

115 CHU VĂN AN P.26 Q.BÌNH THẠNH

0913117995

98 CÙ LAO P.2 Q.PHÚ NHUẬN

0913121253

201B NGUYỄN CHÍ THANH P.12 Q.5

0913121418

259/29A2 Hoàng Văn Thụ, P. 2, Q. Tân Bình,

0913122111

209 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận,

0913123150

134/31 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận,

0913123555

183 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1

0913127009

2BIS TRẦN CAO VÂN P.ĐAKAO Q.1

0913127166

287 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Q. 7,

0913127712

232/15 Võ Thị Sáu, P. 7, Q. 3,

0913131513

118/96 (118/77C) Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân 0913135734 22/4 Đường 32, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức,

0913144049

69 Nguyễn Thi, P. 13, Q. 5,

0913148350

886 Âu Cơ, P. 14, Q. Tân Bình,

0913148783

169B10 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú,

0913151313

1432 Phạm Thế Hiển, P. 5, Q. 8,

0913159595

292 Nguyễn Tất Thành, P. 13, Q. 4

0913177547

19/14B NGUYỄN THÁI SƠN P.4 Q.GÒ VẤP

0913183365

23 Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh,

0913186677

198 Cao Thắng, P. 12, Q. 10,

0913194594

B5/19N TRẦN ĐẠI NGHĨA X.TÂN KIÊN H.BÌNH CHÁNH

0913196888

60 VƯỜN CHUỐI P.4 Q.3

0913199200

162 Cô Giang, P. Cô Giang, Q. 1,

0913199788

1 6 10 1

Bình Thạnh 1 1 3 1 3 ẠNH

PHÚ NHUẬN 5

Tân Bình Phú Nhuận Phú Nhuận 1 1

7 3 Tân Phú Thủ Đức 5 nh

Tân Phú 8 4 VẤP

Bình Thạnh 10 ÁNH 3

1

150/12 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q. 1,

0913199899

59 HOÀNG SA P.ĐAKAO Q.1

0913202767

50-52 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận,

0913209763

B25/17 Ấp 2, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh

0913212343

103 Ngô Quyền, P. 6, Q. 10,

0913230576

64 TRƯƠNG ĐỊNH Q.3

0913275975

49 LÝ THÁI TỔ P.1 Q.10

0913296767

186 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.THANH KHÊ ĐÀ NẴNG

0913414066

77 Đoàn Như Hài, P. 12, Q. 4,

0913438643

KCN Tân Thới Hiệp, Lô 4, Khu D1,P. Hiệp Thành, Q. 12

0913455899

1/1 Ấp Tam Đông,Tô Ký, X. Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn

0913508019

21/O Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú,

0913601296

236/13 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh,

0913601694

1069 Nguyễn Trãi, P. 14, Q. 5,

0913603062

154 - 156 Khánh Hội, P6, Q4

0913607613

440 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh,

0913608527

015 Đội Cung, P. 9, Q. 11,

0913620070

62/18-20 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH P.14 Q.TÂN BÌNH

0913622993

43/10 Hoàng Diệu, P. 12, Q. 4,

0913623811

195/15/6 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.15 Q.BÌNH THẠNH

0913623985

243/80 TÔN ĐẢN P.15 Q.4

0913626066

123 TÂN SƠN NHÌ P.TÂN SƠN NHÌ Q.TÂN PHÚ

0913629599

1 Lô A3,Khu Phố 2, P. Tân Phong, Q. 7,

0913631953

19/6A Khu Phố 4, P. ĐHưng Thuận, Q. 12,

0913635530

1226 Lạc Long Quân, P. 8, Q. Tân Bình,

0913636103

250 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3

0913637377

133/15 Nguyễn Chí Thanh, P. 9, Q. 5,

0913637764

101A Phạm Đình Hổ, P. 6, Q. 6,

0913640134

129/12 Lê Lư,P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú,

0913640182

223 Huỳnh Văn Bánh, P. 12, Q. Phú Nhuận,

0913640726

14/3 PHỔ QUANG P.2 Q.TÂN BÌNH

0913640909

11 Hồ Biểu Chánh, P. 12, Q. Phú Nhuận,

0913643347

211 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Q. 3

0913643886

1 1

Phú Nhuận hánh

10 3 10 ẴNG

4 12 Môn

Tân Phú nh

5 4 nh

11 ÌNH

4 ẠNH 4 PHÚ

7 12 ình 3 5 6 Tân Phú Phú Nhuận ÌNH

Phú Nhuận 3

23 Lô K, Chung Cư Nguyễn Kim,Lý Thường Kiệt, P. 7, Q0913652139 306 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.22 Q.BÌNH THẠNH

0913654553

676 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình,

0913655700

SB2-1 CẢNH VIÊN 1 PHÚ MỸ HƯNG Q.7

0913657699

SỐ 1 ĐỒNG KHỞI Q.1

0913657888

190A4 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10,

0913661306

184/1-2 Lương Nhữ Học, P. 11, Q. 5,

0913662096

29 Đường D2 - Khu Văn Thánh Bắc, P. 25, Q. Bình Thạnh, 0913663138 230 ĐỀ THÁM P.15 Q.1

0913664447

10 Lê Niệm, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú,

0913664905

37 TRẦN TRIỆU LUẬT P.7 Q.TÂN BÌNH

0913666699

165 Đường 3,Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q. 11,

0913668532

14 HUỲNH KHƯƠNG NINH P.ĐAKAO Q.1

0913669920

144 NGUYỄN VĂN ĐẬU P.7 Q.BÌNH THẠNH

0913669926

183 Cống Lở,P. 15, Q. Tân Bình,

0913673307

01/3 Ấp Đông, Tô Ký, X. Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn,

0913676852

212-214 LÊ THỊ BẠCH CÁT P.11 Q.11

0913676869

339 LÊ VĂN LƯƠNG P.TÂN QUY Q.7

0913677622

115 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Q. 1,

0913677845

252 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10,

0913680422

25B Tú Xương, P. 7, Q. 3,

0913681548

15/9 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú,

0913700868

37 (P809 LẦU TÔN ĐỨC THẰNG P.BẾN NGHÉ Q.1

0913701572

207 Cách Mạng Tháng Tám, P. 7, Q. Tân Bình,

0913703686

348 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3,

0913704402

279/39 Trịnh Đình Trọng, P. 5, Q. 11,

0913709880

37 Tái Thiết, P. 11, Q. Tân Bình,

0913710530

08 Bạch Vân, P. 5, Q. 5,

0913711347

282/28 Nguyễn Tri Phương, P. 4, Q. 10,

0913711586

10B Hoàng Hoa Thám, P. 7, Q. Bình Thạnh,

0913711885

4B Lương Hữu Khánh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

0913712986

4/1 TRẦN KẾ XƯƠNG P.3 Q.BÌNH THẠNH

0913713044

043 Lô B, Chung Cư Nguyễn Thiện Thuật,P. 1, Q. 3,

0913713896

10 ẠNH

Tân Bình 7 1

10 5 nh 1

3 ÌNH

11 1 ẠNH

Tân Bình ôn

11 7

1 10 3 Tân Phú 1

Tân Bình 3 11 Tân Bình 5 10 Bình Thạnh 1 ẠNH

3

13/7B Đường Số 20, P. 6, Q. Gò Vấp,

0913716091

156/2 Cộng Hòa, P. 12, Q. Tân Bình,

0913716324

90-92 (LẦU 5) LÊ THỊ RIÊNG P.BẾN THÀNH Q.1

0913717000

31 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q. 1,

0913717044

181/1 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN P.6 Q.BÌNH THẠNH

0913719162

28 Cầu Xéo, P. Tân Quý, Q. Tân Phú,

0913720244

454 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3,

0913724731

109 Nguyễn Thái Sơn, P. 4, Q. Gò Vấp, 355/2 TÂN HÒA ĐÔNG P.BÌNH TRỊ ĐÔNG Q.BÌNH TÂN

0913724751

17C2 PHAN TÂY HỒ P.7 Q.PHÚ NHUẬN

0913724979

196 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 6, Q. 3,

0913725414

203 HẬU GIANG P.5 Q.6

0913725954

6C Khu Phố 1,Quốc Lộ 1A, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12,

0913726225

63 TÚ XƯƠNG P.7 Q.3

0913726642

1A Lê Thị Hồng Gấm, P. Bến Nghé, Q. 1,

0913728537

424 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú

0913728822

0913724914

110B/5 QUỐC LỘ 1 P.QUYẾT THẮNG TP.BIÊN HÒA ĐỒNG NAI 0913728889 378 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình,

0913730476

9B-B1 HOA LAN P.2 Q.PHÚ NHUẬN

0913730858

15 Võ Trường Toản, P. 2, Q. Bình Thạnh,

0913731232

113 ĐƯỜNG 45 P.6 Q.4

0913731700

260/4 ĐỘC LẬP P.TÂN THÀNH Q.TÂN PHÚ

0913731891

38/51/20/21/16 Khu Phố 5,Đường 2, P. Bình Hưng Hòa 0913735671 120/1349 Lê Đức Thọ, P. 13, Q. Gò Vấp,

0913742601

31 TRẦN THIỆN CHÁNH P.12 Q.10

0913744091

241 Lê Hồng Phong, P. 4, Q. 5,

0913748472

55 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q. 3,

0913748723

LÔMN ĐƯỜNG SÔ10, KCN SÓNG THẦN 1 BÌNH DƯƠNG 0913748947 208 NGUYỄN THÁI BÌNH P.12 Q.TÂN BÌNH

0913749764

127 Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3,

0913750049

439A BẠCH ĐẰNG P.2 Q.BÌNH THẠNH

0913750227

303 Ngô Gia Tự, P. 3, Q. 10,

0913750921

31 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân

0913754119

Gò Vấp Tân Bình 1

1 ẠNH Phú

3 Gò Vấp TÂN UẬN

3 6

12 3

1 Phú

NAI ình UẬN

Bình Thạnh 4 PHÚ

Bình Tân Gò Vấp 10

5 3 ƠNG ÌNH

3 ẠNH

10 Tân

14 Đường 5C, Khu Dân Cư Trung Sơn,X. Bình Hưng, H.0913754263 107 Đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh,

0913754672

3 Phan Văn Đạt, P. Bến Nghé, Q. 1,

0913755338

ẤP BÌNH PHƯỚC X.BÌNH CHUẨN H.THUẬN AN BÌNH 0913755349 560 ĐƯỜNG 3/2 P.14 Q.10

0913759024

21 Bàu Cát 4, P. 14, Q. Tân Bình,

0913761671

18/2Bis Quách Văn Tuấn, P. 12, Q. Tân Bình,

0913766626

89A Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3,

0913769654

67 HÀM NGHI Q.1

0913770123

128 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình,

0913772947

19 VÕ VĂN TẦN P.6 Q.3

0913775565

P. 303, SỐ 92 NAM KỲ KHỞI NGHĨA P. BẾN NGHÉ Q.1

0913776652

65C (LẦU 1) CAO THẮNG P.3 Q.3

0913777338

D17 Khu Nhà Ở Vĩnh An,Trịnh Đình Trọng, P. Hòa Thạnh, Q0913777633 355 Đất Mới, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân

0913779743

423/15A2 Lê Đức Thọ, P. 16, Q. Gò Vấp

0913791596

150 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú,

0913792093

18 Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,

0913795372

80/68A Trần Quang Diệu, P. 14, Q. 3,

0913798894

47/4B KP.KHÁNH HỘI TTRẤN TÂN PHƯỚC KHÁNH TÂ 0913799353 40/6 Bàu Cát 1, P. 14, Q. Tân Bình,

0913801045

100/16 Đinh Tiên Hoàng, P. 1, Q. Bình Thạnh,

0913801121

8 Nguyễn Thái Học, P. Tân Thành, Q. Tân Phú,

0913801228

M150 Đường CN11,P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú,

0913801381

130/C20-22 PHẠM VĂN HAI P.2 Q.TÂN BÌNH

0913801415

16/39 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú,

0913801418

229 Điện Biên Phủ, P. 6, Q. 3,

0913801424

35 Hoàng Diệu, P. 12, Q. 4,

0913801486

339 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh,

0913802144

16 TRƯƠNG QUỐC DUNG P.8 Q.PHÚ NHUẬN

0913802510

275/13C Lê Đại Hành, P. 5, Q. 11,

0913802600

4/14 Bùi Cẩm Hổ, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú,

0913802714

92-94 LÝ TỰ TRỌNG P.BẾN THÀNH Q.1

0913802914

Bình Chánh Bình Thạnh 1 ƠNG 10

ình Tân Bình 3 1

Tân Bình 3 1 3 Phú Tân Vấp

Tân Phú 1 3 ƠNG Tân Bình Bình Thạnh Phú Phú ÌNH Phú

3 4 Bình Thạnh UẬN

11 Phú 1

232/14 Cao Thắng, P. 12, Q. 10,

0913802939

27/41 Hậu Giang, P. 4, Q. Tân Bình,

0913803150

C18 KHU BIỆT THỰ SÔNG ÔNG LỚN NGUYỄN VĂN LINH P. 0913803278

128 Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh,

0913803840

28 Khu Dân Cư Bình Phú,Đường 16, P. 11, Q. 6,

0913803959

25B Cư Xá Đô Thành,Nguyễn Hiền, P. 4, Q. 3,

0913804213

275B ĐIỆN BIÊN PHỦ P.15 Q.BÌNH THẠNH

0913804315

LÔ 4-6-8 ĐƯỜNG A1 KCN TÂN TẠO Q.BÌNH TÂN

0913804469

113A Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q. 1,

0913804558

328 – 330 ĐƯỜNG 3/2 P.12 Q.10

0913804567

509 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q. 1,

0913804707

759 Lê Hồng Phong Nối Dài, P. 12, Q. 10,

0913804708

166H/1 Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

0913804736

26 HOÀNG DƯ KHƯƠNG P.12 Q.10

0913804812

195/5 ĐƯỜNG D1, CƯ XÁ 30/4 P. 25 Q.BÌNH THẠNH

0913804865

275/8B-275/8D NGUYỄN VĂN LƯỢNG P.17 Q.GÒ VẤP

0913804979

09 Nghĩa Thục, P. 5, Q. 5,

0913805014

105 ĐỒNG KHỞI P.BẾN NGHÉ Q.1

0913805184

238 ĐƯỜNG 3/2 P.12 Q.10

0913805194

11/12 NGUYỄN VĂN QUỲ P.PHÚ THUẬN Q.7

0913805242

83/3 LŨY BÁN BÍCH P.TÂN THỚI HÒA Q.TÂN PHÚ

0913805278

198/9 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận,

0913805513

P.908-909 SAIGON TOWER, 29 LÊ DUẨN Q.1

0913805673

28 PHÙNG KHẮC KHOAN P.ĐAKAO Q.1

0913805724

372 Chiến Lược, P. Bình Trị ĐA, Q. Bình Tân,

0913805736

65 ĐÀO DUY ANH P.9 Q.PHÚ NHUẬN

0913805839

319 BIS LÝ THƯỜNG KIỆT P.15 Q.11

0913805974

159B Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1,

0913805999

63 UNG VĂN KHIÊM P.25 Q.BÌNH THẠNH

0913806101

33 – 35 HÀM NGHI P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1

0913806107

135A NGUYỄN VĂN TRỔI P.12 Q.PHÚ NHUẬN

0913806666

1089B Hiệp Nhất, P. 4, Q. Tân Bình,

0913806687

ẤP 1B X.KHÁNH BÌNH H.TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

0913807311

10 ình ÁNH

Bình Thạnh 6 3 ẠNH TÂN

1 10

1 10 1 10 ẠNH VẤP

5 1 10 7 PHÚ

Phú Nhuận 1 1

Bình Tân PHÚ NHUẬN 11 1 ẠNH 1 UẬN

ình ƠNG

13 Phan Văn Sửu, P. 13, Q. Tân Bình,

0913807378

125/208 LƯƠNG THẾ VINH P.TÂN THỚI HÒA Q.TÂN PHÚ

0913807657

130/C48 PHẠM VĂN HAI P.2 Q.TÂN BÌNH

0913807716

45 (P.1701 – 1704) LÊ DUẨN P.BẾN NGHÉ Q.1

0913807783

29 Hàn Thuyên, P. Bến Nghé, Q. 1,

0913808001

CỤM KCN, TIỂU THỦ CN X.XUÂN THỚI SƠN H.HÓC MÔN 0913808034

112 Thống Nhất, P. 16, Q. Gò Vấp,

0913808079

P.210-211, TẦNG 2, SỐ 5 LÊ DUẨN Q.1

0913808255

266-268 Nguyễn Thiện Thuật, P. 3, Q. 3,

0913808290

260 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9,

0913808338

20 CỘNG HÒA P.4 Q.TÂN BÌNH

0913808440

51/10/14 CAO THẮNG P.3 Q.3

0913808533

103-105 NGUYỄN THỊ MINH KHAI P.BẾN THÀNH Q.1

0913808578

52/20B CHÁNH HƯNG P.4 Q.8

0913808915

36/5 LŨY BÁN BÍCH P.TÂN THỚI HÒA Q.TÂN PHÚ

0913809341

161 CỘNG HÒA P.12 Q.TÂN BÌNH

0913809702

14 Phan Bội Châu, P. 14, Q. Bình Thạnh,

0913809881

401-3 BÌNH LỢI P.13 Q.BÌNH THẠNH

0913809963

19 ĐƯỜNG SỐ 12 P.13 Q.6

0913810058

C4/9 Khu Phố 3,Bùi Thanh Khiết, TT. Tân Túc, H. Bình 0913810128 345/84 TRẦN HƯNG ĐẠO P.CẦU KHO Q.1

0913810146

223/15E Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh,

0913813361

290(MẶT SAU) CHU VĂN AN P.26 Q.BÌNH THẠNH

0913829140

151/9BIS ĐIỆN BIÊN PHỦ P.25 Q.BÌNH THẠNH

0913832474

30 HÀM NGHI P.BẾN NGHÉ Q.1

0913832553

Tầng1, 51/15 Cao Thắng, P. 3, Q. 3,

0913833106

64-68 TRẦN QUỐC THẢO P.7 Q.3

0913833500

42 Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3,

0913834654

629/10 Nguyễn Đình Chiểu, P. 2, Q. 3,

0913835665

114 NGUYỄN CỬU VÂN P.17 Q.BÌNH THẠNH

0913836367

275/8B-275/8D NGUYỄN VĂN LƯỢNG P.17 Q.GÒ VẤP

0913839473

11/10 Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú,

0913840856

10/1C Ấp Tam Đông,Tô Ký, X. Thới Tam Thôn, H. Hóc 0913842159

Tân Bình PHÚ ÌNH 1

1 MÔN

Gò Vấp 1

3 9 ÌNH 3 1 8 PHÚ ÌNH

Bình Thạnh ẠNH 6

Bình Chánh 1

Bình Thạnh ẠNH ẠNH 1

3 3

3 3 ẠNH VẤP

Tân Phú Hóc Môn

2B Hồ Xuân Hương, P. 6, Q. 3,

0913845059

230/17A TỔ 2, KP1, TÂN HIỆP TP.BIÊN HÒA ĐỒNG NAI 0913850379 125/56A Lương Thế Vinh, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú,

0913853966

112 Lý Chính Thắng, P. 8, Q. 3,

0913865405

5 Nguyễn Gia Thiều, P6, Q.3

0913866773

10/12 Đặng Văn Ngữ, P. 10, Q. Phú Nhuận,

0913869509

57 TẦM VU X.HƯNG LỢI H.NINH KIỀU CẦN THƠ

0913870667

23 Trương Định, P. 6, Q. 3,

0913870789

31 Lê Lai, P. 4, Q. Gò Vấp,

0913875056

12/9 Đường 26 Tháng 3, P. 16, Q. Gò Vấp,

0913875105

249 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11,

0913878348

224 Đường Số 48, P. 5, Q. 4,

0913878687

87 TRẦN THIỆN CHÁNH P.12 Q.10

0913878966

15 ĐỐC BINH KIỀU P.2 TP.MỸ THO TIỀN GIANG

0913879337

45 Phan Bá Phiến, P. 12, Q. Tân Bình,

0913885627

E4/52 KP 5 P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B Q.BÌNH TÂN

0913888888

104 NGUYỄN HUỆ P.2 TX VĨNH LONG VĨNH LONG

0913889309

01 Đường Số 7, Cư Xá Đô Thành, P. 4, Q. 3,

0913890744

168 Nguyễn Duy, P. 9, Q. 8,

0913893149

18/A8/11 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1,

0913894652

590/D1 Cách Mạng Tháng Tám, P. 11, Q. 3,

0913894876

109 Cộng Hòa, P. 12, Q. Tân Bình,

0913895491

28/16A Khu Phố 1, P. Tân Thuận Đông, Q. 7,

0913897909

91 NGUYỄN HỮU CẢNH Q.BÌNH THẠNH

0913900348

402 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1,

0913900428

187A Nguyễn Văn Luông, P. 11, Q. 6,

0913900522

20/5 Phan Đăng Lưu, P. 6, Q. Bình Thạnh,

0913900784

380B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Q. 3,

0913900820

294 ĐƯỜNG 3.2 P.12 Q.10

0913901126

17/2 NGUYỄN HỮU CẢNH P.22 Q.BÌNH THẠNH

0913901238

100 ĐINH TIÊN HOÀNG P.ĐAKAO Q.1

0913901572

377 SƯ VẠN HẠNH P.12 Q.10

0913901633

25-27 ĐƯỜNG D2 P.25 Q.BÌNH THẠNH

0913901922

3 NAI Phú

3 3 Phú Nhuận THƠ 3 Gò Vấp Gò Vấp 11 4 10 IANG

Tân Bình TÂN

ONG 3 8 1

3 Tân Bình 7 ẠNH 1

6 Bình Thạnh 3 10 HẠNH 1 10 ẠNH

174 Hoàng Hoa Thám, P. 5, Q. Bình Thạnh,

0913902045

Tầng21, Cao Ốc Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q0913902506

35-37 Bến Chương Dương, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, 0913902529 ẤP 3B X.KHÁNH BÌNH H.TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

0913902866

129 LÊ HỒNG PHONG P.3 Q.5

0913902999

Phòng 1A, Tầng1, Cao Ốc Fimexco, 231-233 Lê Thánh Tôn, 0913903209 P

260/4F Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình,

0913903233

125 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú,

0913903519

135 NGUYỄN HUỆ-TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THƯƠNG XÁ0913903639

52 Nguyễn Cư Trinh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

0913903711

54 D5 -VĂN THÁNH BẮC P.25 Q.BÌNH THẠNH

0913905045

386/15 LÊ VĂN SỸ P.14 Q.3

0913905152

223 Đường Số 7, P. Bình Trị ĐB, Q. Bình Tân,

0913905253

22 Cư Xá Chu Văn An,Đường 5, P. 26, Q. Bình Thạnh, 0913905351 173 Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3,

0913905544

304 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.4 Q.3

0913905923

402 NGUYỄN KIỆM P.3 Q.PHÚ NHUẬN

0913906827

18 NGUYỄN BỈNH KHIÊM P.ĐA KAO Q.1

0913907077

1 Trần Khánh Dư, P. Tân Định, Q. 1,

0913907195

70 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1

0913907449

12 Tiền Giang, P. 2, Q. Tân Bình,

0913907453

443/8 Lê Văn Sỹ, P. 12, Q. 3,

0913907613

345/23 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q. 1

0913907967

R.5.6A1 TÒA NHÀ ETOWNHÓM 4, 364 CỘNG HÒA P.13 Q.T0913908406

11 Phạm Đình Hổ, P. 2, Q. 6,

0913908520

593 Bình Thới, P. 10, Q. 11,

0913909104

281 Võ Văn Tần, P. 5, Q. 3,

0913909291

80A HUỲNH VĂN BÁNH P.15 Q.PHÚ NHUẬN

0913909295

55 TRẦN THIỆN CHÁNH P.12 Q.10

0913909426

170 Khu Phố 5,Quốc Lộ 1A, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, 0913909667 128C-D PHAN ĐĂNG LƯU P.3 Q.PHÚ NHUẬN

0913909696

72/17 Trần Quốc Toản, P. 8, Q. 3,

0913910022

125E Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3,

0913910101

Bình Thạnh 1

1 ƠNG 5 1

Tân Bình Tân Phú 1

1 ẠNH

3 Bình Tân Bình Thạnh 3 3 UẬN 1 1 1

Tân Bình 3 1 ÌNH

6 11 3 PHÚ NHUẬN 10

12 UẬN

3 3

62A, LẦU 2 PHẠM NGỌC THẠCH P.6 Q.3

0913910163

45/20B/20 Chánh Hưng, P. 4, Q. 8,

0913910434

152 Điện Biên Phủ, P. 6, Q. 3,

0913910991

189 Xa Lộ Hà Nội, P. Phước Long A, Q. 9,

0913911163

113 Võ Thành Trang, P. 11, Q. Tân Bình,

0913911293

131 Đường 30 Tháng 4 (Cũ),Đường D1, P. 25, Q. Bình 0913911593 48A3 TRẦN ĐÌNH XU P.CÔ GIANG Q.1

0913911933

200Bis Lý Chính Thắng, P. 9, Q. 3,

0913912201

121 CỐNG QUỲNH P.NGUYỄN CƯ TRINH Q.1

0913912346

173 NGUYỄN TRÃI P.2 Q.5

0913912355

21/O Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú,

0913912440

283D NGUYỄN VĂN ĐẬU P.11 Q.BÌNH THẠNH

0913912489

30 Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1,

0913912558

63 NGUYỄN VĂN LƯỢNG P.10 Q.GÒ VẤP

0913912607

17 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 19, Q. Bình Thạnh, KE A2/7 TÂN KIÊN BÌNH LỢI (TRẦN ĐẠI NGHĨA) P.TÂN TẠO A Q.BÌNH TÂN 171 TÂN QUÝ P.TÂN QUÝ Q.TÂN PHÚ

0913912835

P27 Cư Xá Phú Lâm A, P. 12, Q. 6,

0913913764

32 Đường 7, P. 17, Q. Gò Vấp,

0913913986

3

8 3 9 Tân Bình Bình Thạnh 1

3 1 5

Tân Phú ẠNH

1 VẤP

Bình Thạnh

0913913389

TÂN

0913913508

PHÚ

190 (P 3006 Tháp C THUẬN KIỀU PLAZA) HỒNG BÀNG P.150913914899 4 (LẦU 16) NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.ĐAKAO Q.1

0913914940

67 VĨNH HỘI P.4 Q.4

0913915464

LẦU 2, 106 NGUYỄN HUỆ P.BẾN NGHÉ Q.1

0913915551

16/2C4 Phạm Văn Chiêu, P. 9, Q. Gò Vấp,

0913915564

66 NGUYỄN CƯ TRINH P.PHẠM NGŨ LÃO Q.1

0913916295

184A NGUYỄN TRỌNG TUYỂN P.8 Q.PHÚ NHUẬN

0913916377

11 Phan Phú Tiên, P. 10, Q. 5,

0913916457

310B Điện Biên Phủ, P. 11, Q. 10,

0913916817

Tầng1, 7 Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

0913917047

Tầng1, Tòa Nhà Colonnade, 27 Nguyễn Trung Trực, P. Bến T0913917052 348 NGUYỄN THỊ MINH KHAI Q.3

0913917089

216B NGUYỄN THÁI BÌNH P.7 Q.TÂN BÌNH

0913917858

196 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 6, Q. 3,

0913918226

6 Gò Vấp 5 1

4 1

Gò Vấp 1 UẬN

5 10 1 1 3 ÌNH

3

312/32/3 Âu Dương Lân, P. 3, Q. 8,

0913918282

211 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Q. 3

0913918751

402/37B Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3,

0913918854

1984 Quốc Lộ 1A, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12,

0913918924

33 Khu Bình Hưng,Đường 19, X. Bình Hưng, H. Bình C0913919969 TỔ 20 KP 2, TRỊ TRẤN MỸ PHƯỚC H.BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG 0913920079 20 Đường 44, P. Thảo Điền, Q. 2

0913920435

181/31/17C Bình Thới, P. 9, Q. 11,

0913921392

106 Lương Định Của, P. Bình Khánh, Q. 2

0913921863

141 NGUYỄN HuỆ P.BẾN NGHÉ Q.1

0913922025

21 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Q. 2

0913922462

426-428-430 Nguyễn Trãi, P. 8, Q. 5

0913922508

181/31/17C Bình Thới, P. 9, Q. 11,

0913922549

274 CAO THẮNG P.12 Q.10

0913922679

TẦNG 23, 37 TÔN ĐỨC THẮNG P.BẾN NGHÉ Q.1

0913922833

217A Hoàng Văn Thụ, P. 15, Q. Phú Nhuận,

0913923213

340 Cao Thắng Nối Dài, P. 12, Q. 10,

0913923338

56-97 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P.HÀM TIẾN TP.PHAN TH 0913923345 511/71 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận,

0913923487

270A LÝ THƯỜNG KIỆT P.14 Q.10

0913923544

6 Phước Hưng, P. 8, Q. 5

0913923661

870-872 TRẦN HƯNG ĐẠO Q.5

0913924077

152/36/24Bis Lạc Long Quân, P. 3, Q. 11,

0913924308

618 Hậu Giang, P. 12, Q. 6

0913924835

241 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN P.8 Q.PHÚ NHUẬN

0913924941

1 TRẦN HƯNG ĐẠO TT.DƯƠNG ĐÔNG H.PHÚ QUỐC KIÊN 0913924955

172 Đô Đốc Lộc, P. Tân Quý, Q. Tân Phú,

0913925178

424 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú,

0913925282

113-115-117 Song Hành, P. 10, Q. 6

0913925361

27 Lê Văn Miến, P. Thảo Điền, Q. 2,

0913925440

826 QUANG TRUNG P.11 Q.GÒ VẤP

0913925588

10 HẬU GIANG P.2 Q.6

0913925653

69 Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Q. Bình Thạnh,

0913925788

8 3

3 12 Bình Chánh ƠNG 2 11 2 1

2 5

11 10 1

Phú Nhuận 10 UẬN Phú Nhuận 10 5 5

11 6 UẬN IANG

Tân Phú Tân Phú 6

2 VẤP 6

Bình Thạnh

12B NGUYỄN THÁI SƠN P.3 Q.GÒ VẤP

0913926067

2B/7 Khu Phố 2,Đường 8, P. Tân Quy, Q. 7,

0913926135

120 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1

0913926325

25 PASTEUR P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1

0913926386

6 PHAN ĐÌNH GIÓT P.2 Q.TÂN BÌNH

0913926425

R4-02, KHU HƯNG PHƯỚC 2 CAO TRIỀU PHÁT PHÚ MỸ HƯ0913926443 LẦU 5, TÒA NHÀ GREEN STAR, 70 PHẠM NGỌC THẠCH P.6 0913926512

37 PHAN ĐÌNH PHÙNG P.TÂN THÀNH Q.TÂN 0913926815 PHÚ Phòng 306-307, Tầng3, Cityview, 12 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Ka0913927075 4Bis Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1,

0913927207

126 Đường 10, P. Phước Bình, Q. 9,

0913927312

78-B11Bis Phạm Ngũ Lão, P. 3, Q. Gò Vấp,

0913927335

107/11 VƯỜN CHUỐI Q.3

0913927445

85 Nguyễn An Khương, P. 13, Q. 5,

0913928270

100B Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A, Q. 9

0913928734

27-29 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

0913928839

78-80 CMT8 P.6 Q.3

0913929003

56A Đường 21, P. Tân Quy, Q. 7,

0913929224

DT743 BÌNH CHUẨN P.THUẬN AN BÌNH DƯƠNG

0913929355

208/1 HỒ VĂN HUÊ P.9 Q.PHÚ NHUẬN

0913929551

907 Trần Hưng Đạo, P. 1, Q. 5,

0913931166

11J LƯƠNG HỮU KHÁNH P.PHẠM NGŨ LÃO Q.1

0913933883

207 LÊ THÁNH TÔN P.BẾN THÀNH Q.1

0913934012

14/1 Lam Sơn, P. 6, Q. Bình Thạnh,

0913936263

512 Đường 3 Tháng 2, Phường 14, Q.10

0913936769

42-44 Đường Số 57,P. Tân Tạo, Q. Bình Tân,

0913939267

79 Trần Khắc Chân, P. Tân Định, Q. 1,

0913939565

321 LÊ ĐẠI HÀNH Q.11

0913939625

15 Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Q. 1,

0913941949

276/4B Tổ 6, Khu Phố 1,Quốc Lộ 1A, P. Tân Chánh Hiệp0913946087 335 ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG X.HƯNG ĐỊNH H.THUẬN AN BÌ 0913950415 94/1035 A5 DƯƠNG QUẢNG HÀM P.17 Q.GÒ VẤP

0913950507

31/06 KP.BÌNH MINH H.DĨ AN BÌNH DƯƠNG

0913950642

VẤP

7 1 1 ÌNH 7 3

PHÚ 1 1

9 Gò Vấp 3

5 9 1 3

7 ƠNG UẬN

5 1 1

Bình Thạnh 10 Tân 1 11

1 12 ƯƠNG VẤP

ƠNG

B161BIS KP BÌNH ĐỨC TT.LÁI THIÊU H.THUẬN AN BÌ 0913951250 171 HÙNG VƯƠNG P.2 TX.TÂN AN LONG AN

0913958357

171 HÙNG VƯƠNG P.2 TX.TÂN AN LONG AN

0913958474

2/28 Võ Trường Toản, P. An Phú, Q. 2,

0913959898

289 Thái Phiên, P. 9, Q. 11,

0913976570

05 Bình Giã, P. 13, Q. Tân Bình,

0913977199

268 Lý Thường Kiệt, P. 6, Q. Tân Bình,

0913978905

308-310-312 HÙNG VƯƠNG P.15 Q.5

0913983355

24 PHỔ QUANG P.2 Q.TÂN BÌNH

0913994455

135 Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1

0914105777

84A BÀ HUYỆN THANH QUAN P.9 Q.3

0914387878

SỐ 6-1B KP MỸ CẢNH PHÚ MỸ HƯNG Q.7

0915544999

TẦNG 4 SỐ 3 LÔ B NGUYỄN TUÂN Q.THẠNH XUÂN HÀ0915601941 NỘI 106 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1,

0915811917

273 B AN DƯƠNG VƯƠNG P.3 Q.5

0916336336

162 ĐƯỜNG 3/2 P.12 Q.10

0917156888

28 Tỉnh Lộ 8,Ấp 2, X. Bình Mỹ, H. Củ Chi,

0917185625

111D LÝ CHÍNH THẮNG Q.3

0917196964

15B/82 LÊ THÁNH TÔN P.BẾN NGHÉ Q.1

0917295245

230 LÊ VĂN SỸ P.1 Q.TÂN BÌNH

0917564490

12 Đường 4, P. 6, Q. 4,

0918000013

291 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân,

0918000152

100/25 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

0918001810

128 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3,

0918007138

11 Lã Xuân Oai, P. Tăng Nhơn Phú A, Q. 9,

0918009333

A11/7B QUỐC LỘ 50, ẤP 2 X.BÌNH HƯNG H.BÌNH CHÁNH 0918011638

343/5C Tô Hiến Thành, P. 12, Q. 10,

0918014600

185/14 Trường Chinh, P. ĐHưng Thuận, Q. 12,

0918019091

27/51 Hậu Giang, P. 4, Q. Tân Bình,

0918028100

72 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, Q. 1

0918028888

226 HÙNG VƯƠNG P.15 Q.5

0918030131

29 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q. 1

0918030335

29 Hàn Thuyên, P. Bến Nghé, Q. 1,

0918030528

ƠNG G AN G AN

2 11 Tân Bình Tân Bình 5 ÌNH

1 3 7

NỘI 1 5 10

Củ Chi 3 1 ÌNH

4 Bình Tân 1 3 9 ÁNH

10 12 ình 1 5

1 1

39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1

0918030998

A34 CHUNG CƯ 360C BẾN VÂN ĐỒN P.1 Q.4

0918031193

1/230E Dương Đình Hội,P. Phước Long B, Q. 9,

0918031414

127 Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3,

0918031461

H10A ĐƯỜNG D2 P.25 Q.BÌNH THẠNH

0918031936

237 NGUYỄN TRÃI P.NGUYỄN CƯ TRINH Q.1

0918032903

70 – 72 NAM KỲ KHỞI NGHĨA P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1

0918033410

22 Đặng Thị Nhu, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

0918033635

B28/4A TRẦN NÃO P.BÌNH AN Q.2

0918033789

191 Khu Dân Cư Vĩnh Lộc,Đường 2A, P. Bình Hưng Hòa B, Q 0918038585 3 Khu Phố 3,Quốc Lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, 0918038959

45/4/13 Huỳnh Tịnh Của, P. 19, Q. Bình Thạnh,

0918042472

159 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.ĐAKAO Q.1

0918042482

36 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q. 1

0918042634

345/23 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q. 1

0918050553

241 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11,

0918050607

135 (217) Hoàng Hoa Thám, P. 13, Q. Tân Bình,

0918052989

18 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1

0918059459

38/1 ĐỒNG ĐEN P.14 Q.TÂN BÌNH

0918060981

33 Khu Phố 4,Đường Số 18, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Th0918061154 161 Lê Đình Thám, P. Tân Quý, Q. Tân Phú,

0918065787

179 An Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân,

0918074544

14/9 ĐÀO DUY ANH P.9 Q.PHÚ NHUẬN

0918092519

88(LẦU 5, KS SHERATON) ĐỒNG KHỞI Q.1

0918094490

172 Vườn Lài, P. Tân Thành, Q. Tân Phú,

0918100211

14/19 ĐƯỜNG SỐ 8 – CHUNG CƯ 26A P.17 Q.GÒ VẤP

0918100989

29 NGÔ QUYỀN P.9 Q.10

0918101909

35/14 Ao Đôi, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân,

0918102556

552-554 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình,

0918103264

90C TRẦN QUỐC TOẢN P.8 Q.3

0918103835

88B/7 KP 5B P.TÂN BIÊN TP.BIÊN HOÀ ĐỒNG NAI

0918105909

120 Lê Văn Thọ, P. 11, Q. Gò Vấp,

0918106054

C1/9Q Quốc Lộ 1A, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân,

0918108191

1 4

9 3 ẠNH 1 1

1 2 Tân Tân

Bình Thạnh 1

1 1 11 ình 1 ÌNH

Thủ Đức Tân Phú Tân UẬN 1

Tân Phú VẤP 10 Tân

ình 3

NAI Gò Vấp Tân

34 AN DƯƠNG VƯƠNG P.9 Q.5

0918112281

211/29 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận,

0918113344

4/2 ĐƯỜNG D2 P.25 Q.BÌNH THẠNH

0918115647

4 ĐỒNG NAI P.2 Q.TÂN BÌNH

0918118111

553 Sư Vạn Hạnh Nối Dài, P. 13, Q. 10,

0918126541

152 Cô Giang, P. Cô Giang, Q. 1,

0918131579

68F NGÔ TẤT TỐ P.22 Q.BÌNH THẠNH

0918172758

Tầng3, 47 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1,

0918173177

16/2 TER ĐINH TIÊN HOÀNG P.ĐA KAO Q.1

0918174262

64/18A Phan Đăng Lưu, P. 5, Q. Phú Nhuận,

0918176783

112/1B Nguyễn Thái Sơn, P. 3, Q. Gò Vấp,

0918179618

772 EFG SƯ VẠN HẠNH ND P.12 Q.10

0918180445

167/24/1 TÂN QUÝ P.TÂN QUÝ Q.TÂN PHÚ

0918189159

25 Đường 81,Khu Phố 1, P. Tân Quy, Q. 7,

0918204703

382 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình,

0918222082

99 CAO XUÂN DỤC P.12 Q.8

0918222222

101-103 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

0918234787

436/69 Cách Mạng Tháng Tám, P. 11, Q. 3,

0918234789

186 Tỉnh Lộ 8, X. Bình Mỹ, H. Củ Chi,

0918260809

295 Chợ Lớn, P. 11, Q. 6,

0918261101

5 ĐƯỜNG SỐ 6, KHU NHÀ HIỆP ÂN P.5 Q.8

0918263323

54 Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3,

0918263383

463B/65 CMT8 P.13 Q.10

0918263494

10 Đường 5, P. An Lạc A, Q. Bình Tân,

0918263751

190 NGUYỄN THỊ MINH KHAI P.6 Q.3

0918264121

5A SÔNG ĐÀ P.2 Q.TÂN BÌNH

0918264471

118 LÊ THỊ HỒNG GẤM Q.1

0918264963

421/1 SƯ VẠN HẠNH P.12 Q.10

0918275555

77 NGUYỄN HỮU CẢNH TX.CHÂU ĐỐC AN GIANG

0918277723

165/4 Nguyễn Sĩ Sách, P. 15, Q. Tân Bình,

0918282877

169/2/13 Bạch Đằng, P. 15, Q. Bình Thạnh,

0918283979

402 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1,

0918288288

118/57Bis Trần Quang Diệu, P. 14, Q. 3,

0918291935

5

Phú Nhuận ẠNH ÌNH

10 1 ẠNH

1 1

Phú Nhuận Gò Vấp 10 PHÚ

7 ình 8 1

3 Củ Chi 6 8

3 10 Tân 3 ÌNH 1 10 IANG

ình Bình Thạnh 1 3

131/32/13 ĐƯỜNG 26/03 P.BÌNH HƯNG HÒA Q.BÌNH TÂN0918293316 208 Hòa Hưng, P. 13, Q. 10

0918294456

367 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Q. 10

0918299188

181/1 ĐƯỜNG 3/2 Q.10

0918299922

48/40A Cách Mạng Tháng Tám, P. 4, Q. Tân Bình,

0918301398

23/2A Trần Não, P. Bình Khánh, Q. 2,

0918302830

34 Đặng Thúc Vịnh, X. ĐThạnh, H. Hóc Môn,

0918304012

660 Nguyễn Đình Chiểu, P. 3, Q. 3,

0918308155

10/18A Quốc Lộ 1A, X. Tân Quý Tây, H. Bình Chánh, 0918311491 KCN Tân Tạo, Lô 36,Đường 2, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân,

0918319912

749 NGUYỄN DUY TRINH P.PHÚ HỮU Q.9

0918334353

116B/62-64 Lạc Long Quân, P. 3, Q. 11,

0918338044

177 - 179 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

0918338881

391A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Q. 3,

0918340266

173 Tân Phước, P. 6, Q. 10

0918343800

376 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.11 Q.10

0918379573

107 Trần Minh Quyền, P. 10, Q. 10,

0918385025

87A Trần Kế Xương, P. 7, Q. Phú Nhuận,

0918396640

453 SƯ VẠN HẠNH ND P.12 Q.10

0918408200

144 NGUYỄN HỒNG ĐÀO P.14 Q.TÂN BÌNH

0918411899

1 Trần Khánh Dư, P. Tân Định, Q. 1,

0918412344

005 C1 Vĩnh Viễn,Chung Cư Lý Thường Kiệt, P. 7, Q. 1 0918425093 596 HỒNG BÀNG P.16 Q.11

0918442222

28 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q. 1,

0918443382

118 Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Q. 1,

0918449422

P.58A-ETOWN, 364 CỘNG HÒA P.13 Q.TÂN BÌNH

0918461682

742 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Q. 10

0918463817

408 NGUYỄN THỊ MINH KHAI P.5 Q.3

0918464648

432 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình,

0918477045

173 TL19 KHU PHỐ 3 P.THẠNH LỘC Q.12

0918494257

6 THÁI VĂN LUNG Q.1

0918497038

10 Trần Văn Dư, P. 13, Q. Tân Bình,

0918498984

262 Đội Cung, P. 9, Q. 11

0918503827

TÂN 1 1 10

Tân Bình 2 Hóc Môn 3 Bình Chánh Tân 9

11 1 3 1 10

10 Phú Nhuận 10 ÌNH

1 11 11

1 1 ÌNH 1 3

Tân Bình 12 1

Tân Bình 11

47/1 Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Q. Bình Thạnh,

0918504797

21-23 Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

0918509523

Khu Thương Mại Thuận Việt, 319C12 Lý Thường Kiệt, 0918515545 P 23B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1,

0918552555

426 Lý Thường Kiệt, P. 7, Q. Tân Bình,

0918557457

310B Điện Biên Phủ, P. 11, Q. 10,

0918563053

2K2 Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh,

0918575207

201/36B Hoàng Việt, P. 4, Q. Tân Bình,

0918582549

21/19 Lê Trực, P. 7, Q. Bình Thạnh,

0918587372

32/52/7 Ích Khiêm, P. 14, Q. 11,

0918620002

198 Lãnh Binh Thăng, P. 13, Q. 11

0918635813

130 Vĩnh Viễn, P. 9, Q. 10,

0918644193

L 18 CƯ XÁ PHÚ LÂM B P.13 Q.6

0918670979

LẦU 6, P.601, CENTRAL PLAZA,17 LÊ DUẨN P.BẾN NGHÉ Q.1

0918699799

15 SƯ VẠN HẠNH ND P.12 Q.10

0918744162

1028 Âu Cơ, P. 14, Q. Tân Bình,

0918747203

KCN Tân Tạo, Lô 10,Đường 4, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân,

0918761669

1F30 Nguyễn Thái Sơn, P. 3, Q. Gò Vấp,

0918763964

Tầng2, 131 Tôn Thất Đạm, P. Bến Nghé, Q. 1,

0918764764

LẦU 1 – 63A NAM KỲ KHỞI NGHĨA Q.1

0918766954

248/6 Hoàng Hoa Thám, P. 5, Q. Bình Thạnh,

0918770741

LÔ 09 ĐƯỜNG C KCN TÂN TẠO Q.BÌNH TÂN

0918770743

202A Chung Cư Lạc Long Quân, P. 5, Q. 11

0918770813

171/1 Quốc Lộ 1A, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12

0918771198

462/2 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú,

0918771236

12/2 Trần Hòa, P. 10, Q. 5,

0918778399

157B Trần Văn Đang, P. 11, Q. 3,

0918787895

P.301 SỐ 70 HÀM NGHI P.BẾN NGHÉ Q.1

0918802222

116 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 15, Q. Phú Nhuận,

0918840401

347-349 Khu Phố 4,Đất Mới, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tâ0918844991

652 Bùi Đình Túy, P. 12, Q. Bình Thạnh,

0918855399

442 NGUYỄN TẤT THÀNH P.18 Q.4

0918906945

292/34 Cách Mạng Tháng Tám, P. 10, Q. 3,

0918906979

Bình Thạnh 1 11 1 Tân Bình 10 Bình Thạnh Tân Bình Bình Thạnh 11 11

10 6

1 10

Tân Bình Tân

Gò Vấp 1 1

Bình Thạnh TÂN 11 12

Tân Phú 5 3 1

Phú Nhuận Tân

Bình Thạnh 4

3

KCN Cát Lái, 930C1 Đường C, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2,

0918914569

187/10 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1,

0918919555

693/A2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 27, Q. Bình Thạnh,

0918923706

284A NAM KỲ KHỞI NGHĨA Q.3

0918976976

2 (P.809, LẦU 8, MÊ LINH POINT TOWER) NGÔ ĐỨC KẾ Q.10918991331

218/33/5 Minh Phụng, P. 6, Q. 6,

0919006263

192 Cộng Hòa, P. 12, Q. Tân Bình,

0919030988

Tầng11, Tòa Nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, 0919039447 19-25 (18th Floor) NGUYỄN HUỆ P.BẾN NGHÉ Q.1

0919086678

102 LÊ THỊ RIÊNG P.BÊN THÀNH Q.1

0919170977

230 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú,

0919172183

550 ÂU CƠ P.10 Q.TÂN BÌNH

0919200768

8 CAO THẮNG P.8 TP.CÀ MAU CÀ MAU

0919321363

312 VÕ VĂN TẦN P.5 Q.3

0919470888

400/8A UNG VĂN KHIÊM P.25 Q.BÌNH THẠNH

0919509802

32 NGUYỄN TRÃI P.BẾN THÀNH Q.1

0919534949

86/56 Phổ Quang, P. 2, Q. Tân Bình,

0919535474

21A QUANG TRUNG P.10 Q.GÒ VẤP

0919602035

36 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận,

0919690857

301 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Q. 1,

0919694715

160/64 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH P.21 Q.BÌNH THẠNH

0919695590

60 NGUYỄN VĂN TRỖI Q. PHÚ NHUẬN

0919695841

111 Thành Mỹ, P. 8, Q. Tân Bình,

0919776779

83 ĐƯỜNG SỐ 6 P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B Q.BÌNH TÂN

0919777987

106H/70 Lạc Long Quân, P. 3, Q. 11,

0919842939

27 Lê Văn Miến, P. Thảo Điền, Q. 2,

0919880367

72 Trần Não, P. Bình An, Q. 2,

0919977816

55-57 ĐƯỜNG 24A KHU DÂN CƯ AN LẠC Q.BÌNH TÂN

0919999907

99/1K Tan Thoi 2 Str., Tan Hiep Ward, Hoc Mon Dist. 0922512896 402-404 Tran Hung Dao Str., Ward 11, Dist. 5

0922550966

24B3 Cong Hoa Str., Tan Binh Dist. (18 Binh Loi Str., W0922581187 1/2/9 ĐƯỜNG SÔ 1, CĂN CỨ 26 PHAN VĂN TRỊ Q.GÒ VẤP0923757578

35/17/12A Khu vực 6,Đường 4, P. Trường Thọ, Q. Thủ0932007687

2

1 Bình Thạnh 3 1

6 ình uận 1

1 Tân Phú ÌNH MAU 3 ẠNH

1 ình VẤP

Phú Nhuận 1 ẠNH UẬN

Tân Bình TÂN

11 2 2 TÂN

Hóc Môn 5 Tân Bình VẤP

Đức

436A/4 ĐƯỜNG 3/2 P.12 Q.10

0932222168

164C Võ Thị Sáu, P. 8, Q. 3,

0932222999

98 CALMETTE P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1

0933107107

179 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG P.CẦU ÔNG LÃNH Q.1

0933786777

8/11L Quang Trung Str., Ward 12, Go Vap Dist.

0934366032

22 Tang Bat Ho Str., Ward 11, Binh Thanh Dist.

0935100021

1 Lot C3 Ung Van Khiem Str., Ward 25, Binh Thanh Dis0935106052 152/11 M2 Dien Bien Phu Str., Ward 25, Binh Thanh Di 0935106137 143/7C Xo Viet Nghe Tinh Str., Ward 25, Binh Thanh Di0935106166 98A Chu Van An Str., Ward 26, Binh Thanh Dist.

0935110017

145/14 Ung Van Khiem (Xo Viet Nghe Tinh) Str., Ward0935110162 246A Dien Bien Phu Str., Ward 17, Binh Thanh Dist. 0935110773 236 Chu Van An Str., Ward 26, Binh Thanh Dist.

0935111552

57A Dinh Bo Linh Str., Ward 26, Binh Thanh Dist. (1500935112178 53/5 Dinh Bo Linh Str., Ward 26, Binh Thanh Dist.

0935112506

105-109-111A National Str. 13, Ward 26, Binh Thanh D0935112883 53C Dinh Bo Linh Str., Ward 26, Binh Thanh Dist.

0935113849

24/12 Bui Dinh Tuy Str., Ward 26, Binh Thanh Dist.

0935114770

529 Xo Viet Nghe Tinh Str., Ward 26, Binh Thanh Dist.0935114800 130/2 (466/15) Xo Viet Nghe Tinh Str., Ward 25, Binh 0935114994 83/42 Dinh Bo Linh Str., Binh Thanh Dist.

0935115206

24 Lot A2,3, Xo Viet Nghe Tinh Str., Ward 25, Binh Tha0935115748 109 Dinh Bo Linh Str., Ward 26, Binh Thanh Dist.

0935115908

818/64 Xo Viet Nghe Tinh Str., Binh Thanh Dist.

0935115945

66 Dinh Bo Linh Str., Ward 26, Binh Thanh Dist.

0935115971

26 Dinh Bo Linh Str., Binh Thanh Dist.

0935116128

77/5Bis Highway 13, Binh Thanh Dist.

0935116329

79/6C Highway 13, Ward 26, Binh Thanh Dist.

0935116503

462 Xo Viet Nghe Tinh Str., Ward 25, Binh Thanh Dist.0935116641 818/15, Xo Viet Nghe Tinh Str., Ward 25, Binh Thanh D0935117079 91/2 National Highway 13, Ward 26, Binh Thanh Dist.0935117411 25 Str. D2, Ward 25, Binh Thanh Dist.

0935120178

4/6 Line D2, Ward 25, Binh Thanh Dist.

0935120217

10 3 1 1

Gò Vấp Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh 12 Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh

M12 - D2 Van Thanh Bac Area, Ward 25, Binh Thanh D0935120506 26-28 Str. D3, Ward 25, Binh Thanh Dist.

0935120537

69/2/39D2 Van Thanh Bac Str., Ward 25, Binh Thanh D0935120895 161 Line D1, Ward 25, Binh Thanh Dist.

0935121395

H10A Tan Cang Living Quarter, Ward 25, Binh Thanh Di 0935122066 220/9 Phan Van Han Str., Ward 17, Binh Thanh Dist. 0935123786 332 Line D5, Ward 25, Binh Thanh Dist.

0935123891

N24 Line D2, Van Thanh Bac Str., Ward 25, Binh Thanh0935124007 69/36, Str. D2, Ward 25, Binh Thanh Dist

0935124395

72/1 Str. 30-4, Ward 25, Binh Thanh Dist.

0935124892

No.024/1, Str.D3, Ward 25, Binh Thanh Dist.

0935125918

C5 Str. D2, Van Thanh Bac Living Quarter, Ward 25, Bi 0935126307 145/12 Xo Viet Nghe Tinh Str., Binh Thanh Dist.

0935126349

125/42 Line D1, 30/4 Living Quarter, Ward 25, Binh T 0935127458 2160 Phan Van Han Str., Ward 17, Binh Thanh Dist.

0935140023

430-434 Line 3-2, Ward 12, Dist.10 (9-19 Ho Tung Mau 0935142533 296 Nguyen Van Dau Str., Ward 11, Binh Thanh Dist. 0935150045 74/676 Nguyen Thuong Hien Str., Ward 1,Go Vap Dist0935151105 60/1 Nguyen Thuong Hien Str., Ward 5, Binh Thanh Di0935151245 273/38 Nguyen Van Dau Str., Ward 11, Binh Thanh Dis0935151426 118 Nguyen Thuong Hien Str., Ward 1, Go Vap Dist. 0935151795 283D Nguyen Van Dau Str., Ward 11, Binh Thanh Dist.0935153255 377/10 Le Quang Dinh, Ward 05, Binh Thanh Dist

0935153561

101/45A Nguyen Van Dau Str., Ward 5, Binh Thanh Dis0935153709 Villa 177-27A, Nguyen Van Dau Str., Ward 11, Binh Th0935153899 237/182D Nguyen Van Dau Str., Ward 11, Binh Thanh 0935154210 D 149 Nguyen Du Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0935158340

337 Chu Van An Str., Ward 12, Binh Thanh Dist.

0935160194

354/17 Phan Van Tri Str., Ward 11, Binh Thanh Dist. 0935160276 62 L/29 Nguyen Hong Str., Ward 11, Binh Thanh Dist. 0935160617 62L/35 Nguyen Hong Living Quarter, Ward 11, Binh Th0935163244 243/20 Chu Van An Str., Ward 12, Binh Thanh Dist.

0935164842

52 C9 Mieu Noi Area, Ward 2, Phu Nhuan Dist

0935173046

Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh 10 Bình Thạnh Gò Vấp Bình Thạnh Bình Thạnh Gò Vấp Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh 1 Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Phú Nhuận

13 Ham Nghi Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1 (57 0935174481 186 Huynh Van Banh Str., Ward 12, Phu Nhuan Dist. 0935180795 49 Bui Huu Nghia Str., Ward 1, Binh Thanh Ward

0935511794

365A No Trang Long Str., Binh Thanh Dist.

0935530086

519/1 No Trang Long Str., Ward 13, Binh Thanh Dist. 0935530276 477/37 No Trang Long Str., Ward 13, Binh Thanh Dist. 0935530881 23/24 No Trang Long Str., Ward 13, Binh Thanh Dist. 0935530950 536/29 No Trang Long, Ward 13, Binh Thanh Dist. (160935531306 161 Nguyen Cuu Van Str., Ward 17, Binh Thanh Dist. 0935531630 292/33/41 Binh Loi Str., Ward 13, Binh Thanh Dist.

0935532130

4A Vu Ngoc Phan Str., Ward 13, Binh Thanh Dist.

0935532316

321 No Trang Long Str., Ward 13, Binh Thanh Dist.

0935533981

39 Line 3, Thanh Da area, Ward 27, Binh Thanh Dist. 0935562346 12A-B Thanh Da Living Quarter, Ward 27, Binh Thanh 0935566027 4Bis Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1,

0935799799

466A Nguyen Oanh Str., Ward 6, Go Vap Dist.

0935880422

174D Nguyen Thai Son Str., Ward 4, Go Vap Dist.

0935880773

14 Binh Tho Str., Thu Duc Ward

0935881182

8A Nguyen Thai Son Str., Ward 3, Go Vap Dist.

0935881404

439-F22 (485/44) Phan Van Tri Str., Ward 5, Go Vap Di0935882182 127/B10 Le Van Tho Str., Ward 11, Go Vap Dist

0935891463

H16, Quang Trung Str., Ward 11, Go Vap Dist.

0935897009

90/5C12 Quang Trung Str., Ward 11, Go Vap Dist.

0935897659

170 Highway 1A, Tan Thoi Nhat Ward, Dist. 12

0935920315

168 Highway 1A, Tan Thoi Nhat Ward, Dist.12

0935920658

307 Phan Van Hon Str., Tan Thoi Nhat Ward, Dist.12 0935920706 27-29 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, 0936106161 13/2A Nguyen Van Ba Str., Truong Tho Ward, Thu Duc0936402237 61-63 TRẦN ĐÌNH XU P.CẦU KHO Q.1

0937000105

76/3 NGUYỄN XÍ P.26 Q.BÌNH THẠNH

0937136050

601 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Gò Vấp,

0937146640

12 Road 22, Quang Trung Software Park, Tan Chanh H0937155016 6 Software Park, Tan Chanh Hiep Ward, Dist. 12

0937155035

1 Phú Nhuận Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh 1 Gò Vấp Gò Vấp Thủ Đức Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp 12 12 12 1 Thủ Đức 1 ẠNH

Gò Vấp 12 12

A1 Quang Trung Software Park, Dist.12

0937155046

Rm. 1, 3 House CVPM Quang Trung, Tan Chanh Hiep Wa 0937155193 257 To Ky Str., Tan Chanh Hiep Ward, Dist.12

0937156916

Xuan Thoi Son IZ., Hoc Mon Dist.

0937157101

House 5, Quang Trung Software Park, Tan Thoi Hiep Wa 0937159402 28/321A Thong Nhat Str., Ward 15, Go Vap Dist.

0937160248

28B5 Station Area, Thanh Loc Ward, Dist. 12

0937162179

40 To Ngoc Van Str., Thanh Xuan Ward, Dist.12

0937169698

110/2 Line 1, Highway 1A, Thanh Xuan Ward, Dist.12 0937169814 1 Le Duc Tho Str., Tan Thoi Hiep Ward, Dist. 12

0937170270

81/4B Le Van Khuong Str., Hiep Thanh Ward, Dist.12 0937170889 Tan Thoi Hiep IZ., Dist.12

0937170976

Village Str.9, Tan Thoi Hiep Ward, Dist.12

0937171430

929-931 Highway 1A, Thoi An Ward, Dist. 12

0937173452

Lot 8 Area D1, Hiep Thanh Ward, Dist. 12 (69-71 Thach 0937175081 Lot 6, B1 Block, Tan Thoi Hiep IZ., Dist. 12

0937175845

38/8C Nguyen anh Thu Str., Hiep Thanh Ward, Dist.120937175907 Lot 1- 8A1, Tan Thoi Hiep IZ., Hiep Thanh Ward, Dist. 0937176301 Lot 1-2, Area F1, Tan The Hiep IZ., Hiep Thanh Ward, D0937176782 55/11B Group 5, Area 4, Tan Chanh Hiep Ward, Dist.10937177026 155/10 Road TA28, Area 2, Thoi An Ward, Dist. 12 (90/0937177866 1/166A Nguyen Van Qua Str., Dong Hung Thuan Ward,0937190409 90/8 Phan Van Hon Str., Area 5, Tan Thoi Nhat Ward, D 0937190555 97/3D Area 5, Phan Van Hon Str., Tan Thoi Nhat Ward,0937191168 27/9 Area 5, Tan Thoi Nhat Ward, Dist. 12

0937191229

29 Tan Thoi Nhat Str., Tan Thoi Nhat Ward, Dist. 12

0937191869

170/1 Highway 1A, Tan Thoi Nhat Ward, Dist. 12

0937192018

1/148 Nguyen Van Qua Str., Dong Hung Thuan Ward, 0D937194609 1691/3N Group 3, An Phu Dong Ward, Dist.12 (1984 H0937195237 2721/3B Highway 1A, An Phu Dong Ward, Dist.12

0937195270

1707 Highway 1A, An Phu Dong Ward, Dist. 12

0937195559

951/3B Group 3, An Phu Dong, Dist. 12

0937195571

1247 Highway 1A, An Phu Dong Ward, Dist.12

0937197906

12 12 12 Hóc Môn 12 Gò Vấp 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 Road 34, Kha Van Can Str., Linh Dong Ward, Thu Du0937200527 98A Ho Van Tu Str., Truong Tho Ward, Thu Duc Dist. 0937202030 45/9 Hoang Dieu Str., Linh Trung Ward, Thu Duc Dist. 0937203972 147 Do Xuan Hop Str., Phuoc Long B Ward, Dist. 9

0937220852

21B Le Van Chi Str., Linh Trung Ward, Thu Duc Dist.

0937221508

199 Le Van Chi Str., Line 1, Thu Duc Dist.

0937221545

Str. 1, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist.

0937221885

171 Han Thuyen Str., Binh Tho Ward, Thu Duc Dist.

0937221913

Area 4, Truong Son Str., Linh Trung Ward, Thu Duc Dist0937222535 200 Vo Van Ngan Str., Binh Tho Ward, Thu Duc Dist. 0937222726 121 Dang Van Bi Str., Truong Tho Ward, Thu Duc Dist. 0937223520 37/11, Linh Xuan Ward, Thu Duc Dist.

0937240460

34 Line 9, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist.

0937240512

70/1 Highway 1, Linh Xuan Ward, Thu Duc Dist.

0937240758

132 Dang Van Bi Str., Binh Tho Ward, Thu Duc Dist.

0937240784

126 Str. 17, Area 5, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist.

0937241769

Nguyen Xiem Str., Long Binh Ward, Dist. 9

0937250011

108 Kha Van Can Str., Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc0937266655 307/26 Nguyen Van Troi Str., Tan Binh Dist. (207/3B 0937267108 160/3 Kha Van Can Str., Hiep Binh Chanh Ward, Thu D0937267224 122/1 Tran Dinh Xu Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist.0937267974 97C2 Kha Van Can Str., Hiep Binh Chanh Ward, Thu Du0937268955 7/136 Highway 13, Hiep Binh Phuocc Ward, Thu Duc D0937269585 613 Highway 13, Thu Duc Dist.

0937270540

78 Str., 30, Ward 10, Dist 6(7/200 Highway 13, Hiep 0937270620 486 Highway 13, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc Dist0937270640 Tang Nhon Phu B Ward, Dist. 9

0937280644

Lot 46A, Linh Trung II EPZ., Binh Chieu Ward, Thu Duc0937290576 Line 3, Linh Trung 2 EPZ., Thu Duc Dist.

0937291767

Lot 5, Line 5, Linh Trung 2 EPZ., Thu Duc Dist.

0937291874

12/1A Country Road 55, ich Thanh Sub-hamlet, Ward 0937300115 9 25B Tú Xương, P. 7, Q. 3,

0937302838

12/14C Man Thien Str., Tang Nhon Phu A Ward, Dist. 0937305034

Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức 9 Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức 9 Thủ Đức Tân Bình Thủ Đức 1 Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức 6 Thủ Đức 9 Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức 9 3

9

Km11+300 Ha Noi Highway, Hiep Phu Ward, Dist. 9 0937305995 42 Dinh Phong Phu Str., Area 2, Tang Nhon Phu B Ward 0937306009 10/84 Ha Noi Highway, Hiep Phu Ward, Dist. 9

0937306287

6 Le Loi Str., Hiep Phu Ward, Dist. 9

0937308499

18 Tang Nhon Phu Str., Phuoc Long B Ward, Dist. 9

0937310529

430KC Do Xuan Hop Str., Phuoc Long A Ward, Dist.9 0937310735 36/212B Truong Tho Ward, Thu Duc Dist.

0937311624

Warehouse16, Thu Duc, Truong Tho Ward, Thu Duc Di0937312999 Km 7 Ha Noi Motorway, Truong Tho Ward, Thu Duc Di0937313028 54B Nam Hoa Group, Phuoc Long A Ward, Dist. 9

0937313238

2/3 Tang Nhon Phu Str., Phuoc Long B Ward, Dist. 9 0937313488 18 Tang Nhon Phu Str., Phuoc Long Ward, Dist. 9

0937313565

Do Xuan Hop Str., Phuoc Long Ward, Dist. 9

0937313619

672A Highway 52, Phuoc Long B Ward, Dist. 9

0937313711

565B Group 6, Do Xuan Hop Str., Phuoc Long B Ward, 0937314490 D Gian Dan Sub-hamlet, Long Binh Ward, Dist. 9

0937325097

143/7D Ung Van Khiem Str., Ward 25, Binh Thanh Dist0937325364 41 Hai Ba Trung Str., Ben Nghe Ward, Dist.1

0937330560

35 LÊ THỊ RIÊNG BẾN THÀNH Q.1

0937362104

65A Road 12, Binh Khanh 3 Hamlet, Binh An Ward, Dis0937404214 1/8 Line 33, Tran Nao Str., Binh An Ward, Dist. 2

0937404663

30 Nguyen Van Thu Str., Thao Dien Ward, Dist. 2

0937444621

1st Flr., 78 Mai Thi Luu Str., Da Kao Ward, Dist.1(C5

0937581879

18A/24 Nguyen Van Sang Str., Ward 14, Tan Binh Dist.0937582261 5/6 Group 3, Highway 1A, Tan Quy Hamlet, Binh Chanh 0937605359 79 Trần Khắc Chân, P. Tân Định, Q. 1,

0937748688

Lot B8, Hiep Phuoc IZ., Nha Be Dist.

0937818326

41 C4, Living Quarter 30/4, Ward 25, Binh Thanh Dist.0937850021 532 TRẦN HƯNG ĐẠO P.2 Q.5

0938006098

9D No Trang Long Str., Ward 7, Binh Thanh Dist.

0938030059

112 Tran Hung Dao Str., Dist. 1 (54E Dien Bien Phu Str0938035171 287D5 Van Thanh Bac Str., Ward 25, Binh Thanh Dist. 0938035890 192 VÕ THỊ SÁU P.6 Q.3

0938036878

9 9 9 9 9 9 Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức 9 9 9 9 9 9 9 Bình Thạnh 1 1 12 2 2 1 Tân Bình Bình Chánh 1 Nhà Bè Bình Thạnh 5

Bình Thạnh 1 Bình Thạnh 3

122 Chu Van An Str., Ward 26, Binh Thanh Dist.

0938040842

245 Dinh Bo Linh Str., Ward 26, Binh Thanh Dist.

0938040886

278/5/4 Nguyen Xi Str., Ward 13, Binh Thanh Dist.

0938055384

1187 No Trang Long Str., Ward 13, Binh Thanh Dist. 0938055785 182B7 Phan Van Tri Str., Binh Thanh Dist.

0938060379

274/12Bis Nguyen Van Dau Str., Binh Thanh Dist.

0938060985

11/12Bis Lạc Long Quân, P. 9, Q. Tân Bình,

0938100383

241 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11,

0938103579

9.12 E Town 364, Cong Hoa Str., Tan Binh Dist.

0938107708

373/4 Điện Biên Phủ, P. 4, Q. 3,

0938108699

59 Hoang Quoc Viet Str., Ward 4, Tan Binh Dist.

0938110625

40 TÂN CANH P.1 Q.TÂN BÌNH

0938118339

2/39-41 Nui Thanh Str., Ward 13, Tan Binh Dist.

0938122157

205 Phan Van Hon Str., Tan Thoi Nhat Ward, Dist.12 (Lo 0938152422 19/5A Tan Binh IZ., Tan Binh Dist.

0938155368

31 Str. 11, Ward 11, Go Vap Dist. (165/4 Nguyen Si Sach 0938159137 QL1 KHU 4 H.CAI LẬY TIỀN GIANG

0938196888

14A Vo Thi Sau Str., Tan Thinh Ward, Dist. 1

0938200259

36 Huynh Khuong Ninh Str., Dakao Ward, Dist. 1 (10 D0938200874 9 Ly Van Phuc Str, Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938201242

53C Huynh Khuong Ninh Str., Dakao Ward, Dist.1

0938202252

47 Nguyen Phi Khanh, Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938202506

90C Vo Thi Sau Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938203176

94 Nguyen Phi Khanh Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938203288

76 Nguyen Phi Khanh Str., Dist.1

0938203524

24A Nguyen Huu Cau Str., Tan Dinh Ward, Dist.1

0938203619

104 Dien Bien Phu Str., Dist. 1

0938204316

3 Huynh Khuong Ninh Str., Dakao Ward, Dist.1

0938204354

1-2 Phan Ton Str., Dakao Ward, Dist. 1

0938205041

31-33 Dinh Cong Trang Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1 ( 0938205576 60 Ba Le Chan Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938205603

75/6 Mai Thi Luu Str., Da Kao Ward, Dist. 1

0938205624

31D Nguyen Van Mai Str., Dist.3

0938205915

Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Tân Bình 11 Tân Bình 3 Tân Bình ÌNH Tân Bình 12 Tân Bình Gò Vấp IANG

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

16C Nguyen Van Giai Str., Dakao Ward, Dist. 1

0938206023

33 Nguyen Phi Khanh Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938206056

14 Huynh Khuong Ninh Str., Da Kao Ward, Dist. 1

0938206074

53 Nguyen Phi Khanh Str., Tan Dinh Ward, Dist.1

0938206254

132-134 Dien Bien Phu Str., Dist. 1

0938206414

72A Vo Thi Sau Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938206552

224 Dinh Tien Hoang Str., Da Kao Ward, Dist. 1

0938206772

116 Vo Thi Sau Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1 (2 Str. 41, 0938206992 23-18 Dien Bien Phu Str., Dakao Ward, Dist. 1

0938207061

72 Huynh Khuong Ninh Str., DaKao Ward, Dist. 1

0938207069

50 Nguyen Phi Khanh Str., Tan Dinh Ward, Dist.1

0938207602

2A Nguyen Thi Minh Khai Str., Dist. 1

0938207922

75 Nguyen Van Giai Str., Dakao Ward, Dist. 1

0938208058

21 Dinh Cong Trang Str., Dist.1

0938208451

89 Nguyen Phi Khanh Str., Dist.1

0938208485

42 Nguyen Phi Khanh Str., Dist.1

0938208594

8A Phan Ngu Str., Dist. 1

0938208825

2-4 Thach Thi Thanh Str., Tan Dinh Ward, Dist.1

0938209319

16/6 Phan Ngu Str., Dakao Ward, Dist. 1

0938209472

62B Vo Thi Sau Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938209531

5th Flr., 123 Le Loi Str., Dist. 1

0938210357

119-121 Calmette Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 0938210469 43 Ho Tung Mau Str., Ben Nghe Ward, Dist.1

0938210530

43 Nam Ky Khoi Nghia Str., Nguyen Thai Binh Ward, Di0938210545 27-29 Nam Ky Khoi Nghia Str., Nguyen Thai Binh Ward, 0938210598 191 Nguyen Thai Binh Str., Nguyen Thai Binh Ward, Di0938210745 7th Flr., 9-19 Ho Tung Mau Str., Dist. 1

0938210853

Rm. 108, 92 Nam Ky Khoi Nghia Str., Dist. 1

0938211182

146 Nguyen Cong Tru Str., Dist. 1

0938211242

1/2 Pasteur Str., Dist. 1

0938211538

207 Nguyen Thai Binh Str., Nguyen Thai Binh Ward, Di0938211916 123 Le Loi Str., Dist. 1

0938211957

6 Ly Van Phuc Str., Dist.1

0938211960

1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

54 Nguyen Cong Tru Str., Dist.1

0938212129

26 Ben Chuong Duong Str., Nguyen Thai Binh Ward, Di0938212229 37 Pham Ngu Lao Str., Dist. 1

0938212643

118 Le Thi Hong Gam Str., Dist. 1

0938212739

146 Nguyen Cong Tru Str., Dist. 1

0938213004

9 Nguyen Cong Tru Str., Dist. 1

0938213214

35 Nguyen Hue Ave., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938213346

23 Dang Thi Nhu Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist.1 0938213734 1th Flr., No.11, Nguyen Cong Tru Str., Nguyen Thai Bin0938213956 3rd Flr., Kim Do Business Center, 123 Le Loi Str., Ben 0938213963 10 Pho Quang Str., Tan Binh Dist.

0938213999

35-37 Ben Chuong Duong Str., Dist.1

0938214698

1st Flr., Harbour View Bldg., 35 Nguyen Hue Str., Dist.0938214721 67 Ho Xuan Huong Str., Ward 6, Dist. 3 (47 Pho Duc Ch0938214793 160 Nguyen Thai Binh Str., Dist.1

0938215218

183 Nguyen Thai Binh Str., Nguyen Thai Binh Ward, Di0938215539 21/16 Tran Dinh Xu Str., Dist.1

0938215709

1st Flr., Sai Gon Center, 65 Le Loi, Ward 12, Dist.1

0938216335

80 Ky Con Str., Dist. 1

0938216705

254 Nguyen Cong Tru Str., Dist. 1

0938216707

30 Ham Nghi Str., Dist. 1

0938216754

16 Trinh Van Can Str., Dist. 1

0938217051

53 Le Thi Hong Gam Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist0938217184 20 Dang Thi Nhu Str., Dist. 1 (65 Nguyen Du Str., Dist. 0938217255 130 Ham Nghi Str., Ben Thanh Ward, Dist.1 (785 Kinh 0938218052 12 Dang Thi Nhu Str., Dist. 1

0938218127

153 Ky Con Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1

0938218202

55/20 Le Thi Hong Gam Str., Nguyen Thai Binh Ward, 0D938218208 71 Nguyen Thai Binh Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist0938218512 72 Ho Tung Mau Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938218606

97 Ky Con Str., Dist. 1 (165/40 Nguyen Thai Binh Str., D0938218614 73 Bis Ham Nghi Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist.1 0938218969 Rm.703, 7th Flr., Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Str., 0938219297

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tân Bình 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rm.1908, 19th Flr., Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Str 0938219445 Rm.808, 8th Flr., Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Str., 0938219489 Rm.1703, 17th Flr., 115 Nguyen Hue Str., Dist. 1

0938219931

5th Flr., International Business Center, 1A Me Linh Squ0938220041 2 Phung Khac Khoan Str., Dist. 1

0938220182

36 Nguyen Binh Khiem Str., Dist. 1

0938220218

99 Pasteur Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938220419

Rm. 4C2, Han Nam Bldg., 65 Nguyen Du Str., Ben Nghe0938220544 156 Nguyen Van Thu Str., Da Kao Ward, Dist. 1

0938220547

20 Le Thanh Ton Str., Dist. 1

0938220573

21 Phung Khac Khoan Str., Dist.1

0938220856

45 Le Duan Str., Dist.1

0938220963

2F Nguyen Thanh y Str., Dakao Ward, Dist. 1

0938220994

Rm.305, 203 Dong Khoi Str., Dist.1

0938221053

143 Dong Khoi Str., Ben Nghe Ward, Dist.1

0938221676

2 Ngo Duc Ke Str., Ben Nghe Ward, Dist.1

0938221737

2nd Flr., 88 Dong Khoi Str., Dist.1

0938221747

21 Dang Thi Nhu Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1 0938222147 117 Nguyen Thai Binh Str., Dist. 1

0938222438

62 Nguyen Thi Minh Khai Str., Dist.1

0938222726

101 Nam Ky Khoi Nghia Str., Dist. 1

0938222904

71-79 Dong Khoi Str., Dist. 1

0938222941

68A Nguyen Hue Str., Dist. 1

0938222958

5 Nguyen Sieu Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1 (39 Hai Ba0938223110 183 Highway 13, Ward 26, Binh Thanh Dist.

0938223200

97A Ly Tu Trong Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0938223582

92B Thach Thi Thanh Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938223810

74 Dinh Cong Trang Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938223879

29 Calmette Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist.1

0938223887

42 Pham Hong Thai Str., Ben Thanh Ward, Dist.1

0938223991

31 Nguyen Van Thu Str., Dakao Ward, Dist. 1

0938224199

14 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist. 1

0938224694

71-73-75 Hai Ba Trung Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938224996

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bình Thạnh 1 1 1 1 1 1 1 1

29 Nguyen Dinh Chieu Str., Dist. 1

0938225060

9 Nguyen Cong Tru Str., Dist. 1

0938225067

8 Le Duan Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938225382

5B Ton Duc Thang Str., Dist. 1

0938225698

30 Thu Khoa Huan Str., Dist. 1

0938225766

180 Pasteur Str., Dist.1

0938226383

173 Hai Ba Trung Str., Ward 6, Dist. 3

0938226384

181 Dien Bien Phu Str., Dist. 1

0938226392

19 Nguyen Thi Minh Khai Str., Dist. 1

0938226963

4th Flr., Macs Vinamarine Bldg., 89 Pasteur Str., Dist. 0938227164 16-18 Paster Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1

0938227306

11th Flr., 2 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1

0938227384

8 Le Duan Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938227487

7 Nguyen Trung Truc Str., Dist. 1 (7 Nguyen Hue)

0938227728

27B Nguyen Dinh Chieu Str., Dist. 1

0938227743

8th Flr., OSIC Bldg., 8 Nguyen Hue Str., Ben Nghe Ward0938227749 103A Pham Ngu Lao Str., Dist. 1

0938227934

36 Mac Dinh Chi Str., Da Kao Ward, Dist.1

0938228052

58 Nguyen Binh Khiem Str., Dist. 1 (1304 Apartment, D 0938228356 187/10 Dien Bien Phu Str., Da Kao Ward, Dist. 1

0938229588

4th Flr., Sai Gon Center, 65 Le Loi Str., Dist.1

0938229822

46-450 Pham Hong Thai Str., Ben Thanh Ward, Dist. 10938230131 35-37 Ben Chuong Duong Str., Dist. 1

0938230192

119-121 Nguyen Cong Tru Str., Dist. 1

0938230336

Metropolitan Bldg., 235 Dong Khoi Str., Dist. 1

0938230530

33 Mac Thi Buoi Str., Ben Nghe Ward, Dist.1

0938230587

106 Nguyen Hue Str., Dist. 1

0938230783

26 Ly Tu Trong Str., Dist. 1

0938231059

140Bis Nguyen Van Thu Str., Da Kao Ward, Dist. 1

0938231362

8th Flr., Landmark Bldg., 5B Ton Duc Thang Str., Dist. 0938231559 124 Pasteur Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938231845

2nd-3rd Flr., 250 Nguyen Thi Minh Khai Str., Ward 6, D0938232251 4 Alexandre De Rhodes Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1 0938232526

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

Rm.905, 29 Le Duan Str., Dist. 1

0938232789

Suite 207, Sai Gon Tower Office Bldg., 29 Le Duan Str.,0938232901 Rm.901, 9th Flr., Me Linh Tower, 2 Ngo Duc Ke Str., D 0938233006 L14, Rm.1404, 2 Ngo Duc Ke Str., Ben Nghe Ward, Dist0938233034 14th Flr., Me Linh Point, 2 Ngo Duc Ke Str., Ben Nghe 0938233045 8th Flr., 65 Nguyen Du Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938233080

17/3 Nguyen Thi Minh Khai Str., Ben Nghe Ward, Dist 0938233150 35 Dang Dung Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938233411

20 Chu Manh Trinh Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938233610

207/3 Nguyen Van Cu Str., Dist. 1

0938233633

8 Mac Dinh Chi Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938233815

Rm.1503, 15th Flr., Sai Gon Tower, 29 Le Duan Str., Dis0938234018 229 Dong Khoi Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938234528

156 Nguyen Van Thu Str., Dist.1

0938235664

15 Ton Duc Thang Str., Dist. 1

0938235666

1st Flr., 17 Le Duan Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0938235942

5B Nguyen Dinh Chieu Str., Da Kao Ward, Dist. 1

0938235963

37 Ton Duc Thang Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938236441

7th Flr., Han Nam Office Center, 65 Nguyen Du Str., Dis0938236480 Rm.1602, 37 Ton Duc Thang Str., Dist.1

0938236655

Rm. 202, 2nd Flr., 235 Dong Khoi Str., Ben Nghe Ward,0938236899 D Level 10, Metropolitan Bldg., 235 Dong Khoi Str., Dist.0938236991 83 Ly Tu Trong Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0938237204

156 ÔNG ÍCH KHIÊM P.5 Q.11

0938237237

2A2 Chu Manh Trinh Str., Dist. 1

0938237362

61 Mac Dinh Chi Str., Da Kao Ward, Dist. 1

0938237435

74 Nguyen Dinh Chieu Str., Dist. 1

0938237451

32R Area 2, Go O Moi Str., Phu Thuan Ward, Dist. 7 0938237718 Unit 705A Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke Str., Dist0938237840 92-94 Ly Tu Trong Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0938237956

10B1 Le Thanh Ton Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938238147

9th Flr., 8 Nguyen Hue Str., Dist. 1

0938238197

18Ter Nguyen Thi Minh Khai Str., Dist.1

0938238200

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

1 1 1 7 1 1 1 1 1

46-450 Dong Khoi Str., Ben Nghe Ward, Dist.1

0938238255

72 Nguyen Cong Tru Str., Dist. 1

0938238320

54 Huynh Khuong Ninh Str., Dist.1

0938238410

148 Nam Ky Khoi Nghia Str., Dist. 1

0938238659

90 Ky Con Str., Dist. 1

0938238687

1st Flr., 58 Dong Khoi Str., Dist. 1(364 Ben Van Don Str.0938238756 31C Ly Tu Trong Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938238852

6/16A Luong Dinh Cua Str., Dist.2

0938238853

215 Le Thanh Ton Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0938238915

8th Flr., 8 Nguyen Hue Str., Dist. 1

0938239187

2 Chu Manh Trinh Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1 (48 Tra0938239557 102 Nguyen Dinh Chieu Str., Dist. 1

0938239578

159 Nguyen Du Str., Ben Thanh Ward, Dist.1 (159 Vo Van 0938239807 18Bis/6 Nguyen Thi Minh Khai Str., Dakao Ward, Dist. 0938239906 118 Nguyen Van Thu Str., Da Kao Ward, Dist. 1

0938239986

8 Nguyen Binh Khiem Str., Dakao Ward, Dist. 1

0938241103

3 Phan Van Dat Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938241208

7/9 Nguyen Thi Minh Khai Str., Ben Nghe Ward, Dist. 0938241233 2 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1

0938241243

280 Ly Tu Trong Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1 (10A Ngu0938241883 75 Dien Bien Phu Str., Da Kao Ward, Dist. 1

0938242591

2A Nguyen Hue Str., Dist. 1

0938242759

110 Nguyen Du Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0938242824

9 Tran Doan Khanh Str., Dist. 1

0938242901

15th Flr., OSIC Bldg., 8 Nguyen Hue Str., Dist. 1

0938243113

22 Ly Tu Trong Str., Dist. 1

0938243166

2A-4A Ton Duc Thang Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938243569

47 Dinh Tien Hoang Str., Da Kao Ward, Dist.1

0938243967

89 Pasteur Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938244107

4 Chu Manh Trinh Str., Dist. 1

0938244286

12Bis Dinh Tien Hoang Str., Dakao Ward, Dist. 1

0938244791

235 Dong Khoi Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938245044

Rm. 804, 8th Flr., Metropolitan Bldg., 235 Dong Khoi St 0938245054

1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8th Flr., 2A-4A Ton Duc Thang Str., Dist. 1

0938245250

Rm.3A, 3nd Flr, OSIC Bldg., 8 Nguyen Hue Str., Dist. 1 0938245262 148C Ly Chinh Thang Str., Dist. 3

0938245447

2 Ngo Duc Ke Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938246096

74 Ly Tu Trong Str., Dist 1

0938246247

97Bis Ham Nghi Str., Dist. 1 (97 Nguyen Thai Binh Str.)0938246311 Rm.202, 02 Thi Sach Str., Ben Nghe Ward, Dist.1

0938246634

Rm.1201, 12 Mac Dinh Chi Str., Dist. 1

0938246652

123 Nguyen Du Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0938246667

5A 167-169 Dien Bien Phu Str., Da Kao Ward, Dist.1 0938246877 181 Hai Ba Trung Str., Dist. 1

0938247219

37-C3 CHU VĂN AN P.26 Q.BÌNH THẠNH

0938247247

181 Dien Bien Phu Str., Da Kao Ward, Dist. 1

0938247447

167-169 Dien Bien Phu Str., Dist.1

0938247521

8 Nguyen Hue Str., Dist. 1

0938248015

Rm.12, 1st Flr., Fosco Bldg., 2-6 Phung Khac Khoan Str0938248130 82 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, Dist. 1

0938248277

14-16-18 Chu Manh Trinh Str., Ben Nghe Str., Dist. 1 0938248366 181 Dien Bien Phu Str., Da Kao Ward, Dist.1

0938248946

5th Flr., 79 Truong Dinh Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1 0938250053 31B Le Thanh Ton Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938250095

10th Flr., 65 Le Loi Str., Dist. 1

0938250143

6 Phung Khac Khoan Ward, Dist. 1

0938250241

80 Nguyen Hue Str., Dist 1

0938250355

42 Pham Hong Thai Str., Ben Thanh Ward, Dist.1

0938250755

8 Tran Doan Khanh Str., DaKao Ward, Dist. 1

0938250925

23 Phung Khac Khoan Str., Dist. 1

0938251238

56 Pho Duc Chinh Str., Dist.1

0938251255

125 Ham Nghi Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1

0938251518

18 Ton That Tung Str., Pham Ngu Lao Ward, Dist. 1

0938255783

90 Phan Van Han Str., Ward 17, Binh Thanh Dist.

0938256069

8A1/D1 Thai Van Lung Str., Dist. 1

0938256317

138 Nam Ky Khoi Nghia Str., Dist. 1

0938257178

1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 ẠNH

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bình Thạnh 1 1

17-19-21 Ly Tu Trong Str., Dist. 1

0938257288

Diamond Plaza Bldg., 34 Le Duan Str., Dist. 1

0938257718

6B Thi Sach Str., Dist.1

0938257992

92-96 Nguyen Hue Str., Dist. 1

0938258390

8/11-13 Le Thanh Ton Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938258460

Lo 3-5, Area.F1, Tan Thoi Hiep IZ, Hiep Thanh Ward, Di0938258475 18A/28/4A Nguyen Thi Minh Khai Str., Dakao Ward, Di0938258563 1A Me Linh Building, Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938258820

39 Hai Ba Trung Str., Dist. 1

0938258947

Rm.606, Landmark Bldg., 37 Ton Duc Thang Str., Dist. 0938258979 127/137 Dien Bien Phu Str., Dist.1(68 Nguyen Truong 0938266245 To 4th Flr., Saigon Business Centre, 65 Le Loi Str., Dist. 1 0938270296 15-17 Truong Dinh Str., Dist. 1

0938272178

15 Hoang Dieu Str., Ward 10, Phu Nhuan Dist.

0938272205

229 Dong Khoi Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938272300

4th Flr., 8 Le Duan Str., Dist. 1

0938272595

86 Nguyen Du Str., Ben Nghe Ward, Dist.1

0938272744

Rm.306, 3nd Flr., 2 Thi Sach Str., Hai Thanh Bldg., Dist0938272795 49 Phung Khac Khoan Str., Dist.1

0938273611

68/2 Nguyen Thai Binh Str., Dist. 1

0938273632

178/3 Pasteur Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938274081

28 Mac Dinh Chi Str., Dist. 1

0938274371

8 Le Duan Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938274412

Rm. 201, 2nd Flr., 12 Mac Dinh Chi Str., Dist. 1

0938274626

8 Le Duan Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938274633

8th Flr.,162 Pasteur Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938274656

28 Phung Khac Khoan Str., DaKao Ward, Dist. 1

0938274766

2 Thi Sach Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938274939

50 Le Thanh Ton Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938275203

6th Flr., 8 Nguyen Hue Str., Dist. 1

0938277088

Rm.204, 203 Dong Khoi Str., Ben Nghe Ward, Dist.1 0938277361 Lot E, 6th Flr., 8 Nguyen Hue Str., Dist. 1

0938277428

27 Nguyen Trung Truc Str., Dist. 1

0938277434

1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 4 1 1 Phú Nhuận 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 Thai Van Lung Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938277480

2 Phung Khac Khoan Str., Da Kao Ward, Dist.1

0938277499

161 Dien Bien Phu Str., Dist.1 (37/9B Luong Dinh Cua 0938277926 St 157 Dao Duy Anh Str., Ward 9, Phu Nhuan Dist. (64-680938277999 Rm.908, 9th Flr., Sun Wah Bldg., 115 Nguyen Hue Str.,0938278026 64A Truong Dinh Str., Ward. 7, Dist. 3

0938279825

2-4-6 Dong Khoi Str., Dist. 1

0938290146

3rd Flr., 35 Le Loi Str., Ben Nghe Ward, Dist.1

0938290168

58 Nguyen Binh Khiem Str., Dist. 1

0938290586

116E Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist. 1

0938290651

20-24 Nguyen Cong Tru Str., Dist. 1

0938290768

23 Le Loi Str., Dist. 1

0938291026

11 Cong Truong Me Linh Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1 0938291199 63-65 Ham Nghi Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1 0938291222 41-47 Dong Du Str., Dist. 1

0938291466

85 Phan Ke Binh Str., Dist. 1

0938291710

90A Thach Thi Thanh Str., Dist. 1

0938291728

42 Chu Manh Trinh Str., Dist. 1

0938292344

132 Nguyen Van Thu Str., Dist. 1

0938292584

92 Nam Ky Khoi Nghia Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938292661

2-6 Phung Khac Khoan Str., Dist.1

0938292780

25 Pho Duc Chinh Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 10938292968 3rd Flr., River Side Bldg., 2A-4A Ton Duc Thang Str., Dis0938293131 117 Le Thanh Ton Str., Dist. 1

0938293415

1st Flr, Rm.26, No.23, Phung Khac Khoan Str., Da Kao 0938293568 Tan Chanh Hiep Ward, Dist 12

0938294248

25 Han Thuyen Str., Dist. 1

0938294306

44 Nguyen Thi Minh Khai Str., Dakao Ward, Dist. 1

0938294581

127 Nguyen Du Str., Dist. 1

0938294645

160 Pasteur Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938294913

51 Nguyen Thi Minh Khai Str., Cell Tower, Ben Nghe Wa 0938294931 Rm.615, 6th Flr., 146 Nguyen Cong Tru Str., Dist. 1

0938295135

18H Ly Van Phuc Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938295330

1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1

70 Nguyen Dinh Chieu Str., DaKao Ward, Dist. 1

0938295463

93 Nguyen Cong Tru Str., Dist.1

0938295550

4-6 Ho Tung Mau Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 10938295721 86 Mac Thi Buoi Str., Dist. 1

0938295793

37 Ton Duc Thang Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938295800

7 Lam Son Site, Dist. 1

0938295831

28 Mac Dinh Chi Str., Da Kao Ward, Dist.1

0938296519

4th Flr., 146 Nguyen Cong Tru Str., Dist. 1

0938296581

71C Dong Khoi Str., Dist. 1

0938296600

4 Alexandre De Rhodes Str., Dist.1

0938296735

81 Mai Thi Luu Str., DaKao Ward, Dist. 1

0938297230

181 Ham Nghi Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1

0938297243

131 Nguyen Hue Str., Ben Nghe Ward, Dist.1

0938297277

164 Nguyen Cong Tru Str., Dist. 1

0938297317

186-150 Dong Khoi Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938297433

120 Hai Ba Trung Str., Dakao Ward, Dist. 1

0938297641

24 Le Thanh Ton Str., Dist. 1

0938298418

12 Nam Ky Khoi Nghia Str., Dist. 1

0938298434

126 Nguyen Van Thu Str., Dakao Ward, Dist. 1

0938298568

8 Nguyen Hue Str., Dist. 1

0938298585

83-85 Hai Ba Trung Str., Dist.1

0938298803

33-39 Pasteur Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1

0938299371

7th Flr., Yoco Bldg., 41 Nguyen Thi Minh Khai Str., Dist0938299386 70-72 Nam Ky Khoi Nghia Str., Dist. 1

0938299437

11th Flr., 2 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1

0938299534

174 Nguyen Van Thu Str., Dakao Ward, Dist.1

0938299864

99B Le Thi Rieng Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0938300743

3rd Flr., 750 Dien Bien Phu Str., Ward 11, Dist.10

0938309056

24 Nguyen Thi Nghia Str., Dist. 1

0938323012

58 Ton That Tung Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0938323866

66-68 Nguyen Trai Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0938324555

11 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0938324740

246 Cong Quynh Str., Dist. 1

0938325953

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1

51 Pham Viet Chanh Str., Dist. 1

0938330093

A36 Cong Quynh Str., Nguyen Cu Trinh Ward, Dist. 1 0938330544 252-254 Cong Quynh Str., Dist. 1

0938334046

274 Cong Quynh Str., Pham Ngu Lao Ward, Dist. 1

0938334306

1st Flr., 131 Nguyen Trai Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1 0938334783 134/1 Bui Thi Xuan Str., Dist. 1

0938334842

61 Suong Nguyet anh Str., Ben Thanh Ward, Dist.1

0938335034

319 Dien Bien Phu Str., Dist.3

0938341217

248 Vo Van Tan Str., Ward 5, Dist.3

0938343931

206 Nguyen Trai Str., Dist. 1

0938355650

182 Nguyen Trai Str., Dist. 1

0938357740

5 Le Thi Rieng Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0938359237

171C Co Bac Str., Co Giang Ward, Dist. 1

0938360004

160/14 Cong Quynh Str., Pham Ngu Lao Ward, Dist. 1 0938361027 40/1 Bui Vien Str., Dist. 1

0938364003

346 Ben Van Don Str., Ward 1, Dist. 4

0938364756

8B Ho Hao Hon Str., Co Giang Ward, Dist.1

0938364948

379 Ben Chuong Duong Str., Dist. 1

0938367176

59 Tran Dinh Xu Str., Dist.1( No.5, Nguyen Gia Thieu Str 0938367223 258 Ben Chuong Duong Str., Co Giang Ward, Dist. 1 0938367754 76B Nguyen Cu Trinh Str., Pham Ngu Lao Ward, Dist. 10938367833 68 Tran Hung Dao Str., Pham Ngu Lao Ward, Dist. 1

0938368005

8 Ho Hao Hon Str., Co Giang Ward, Dist. 1

0938368241

17A Tran Dinh Xu Str., Dist.1

0938368385

190-192 De Tham Str., Dist. 1

0938368745

46 Nguyen Cu Trinh Str., Pham Ngu Lao Ward, Dist. 1 0938368841 231 Ben Chuong Duong Str., Dist.1

0938368904

104 Cong Quynh Str., Dist. 1 (73 Nguyen Thai Binh Str.,0938369312 46A Nguyen Van Troi Str., Ward 15, Phu Nhuan Dist. 0938369321 428 Hong Bang Str., Ward 16, Dist.11

0938369434

18 Tran Hung Dao Str., Dist. 1

0938369654

10 Co Giang Str., Cau Ong Lanh Ward, Dist. 1

0938370511

65/5 Tran Dinh Xu Str., Cau Kho Ward, Dist. 1

0938370918

1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Phú Nhuận 11 1 1 1

73 Tran Dinh Xu Str., Cau Kho Ward, Dist. 1

0938371088

339DE Nguyen Canh Chan Str., Dist. 1

0938372691

65 Cong Quynh Str., Dist. 1

0938372823

245/13 Nguyen Trai Str., Nguyen Cu Trinh Ward, Dist. 0938373044 131 Cong Quynh Str., Ward Nguyen Cu Trinh, Dist.1 0938373083 32A Cao Ba Nha Str., Dist. 1

0938373421

164Bis Tran Hung Dao Str., Nguyen Cu Trinh Ward, Dis0938373592 101 Nguyen Cu Trinh Str., Nguyen Cu Trinh Ward, Dist.0938373756 209 Nguyen Van Thu Str., Dist. 1

0938373768

345/2 Tran Hung Dao Str., Dist 1 (74 Dong Khoi Str., Di0938374250 686 Tran Hung Dao Str., Ward 2, Dist 5 (42 Tran Hung 0938374619 Da 112 Nguyen Cu Trinh Str., Nguyen Cu Chinh Ward, Dist0938374656 233/11Nguyen Trai Str., Nguyen Cu Trinh Ward, Dist. 10938374775 169 Nguyen Cu Trinh Str., Nguyen Cu Trinh Ward, Dist0938375129 75 Nguyen Cu Trinh Str., Nguyen Cu Trinh Ward, Dist. 0938376403 66 Nguyen Cu Trinh Str., Nguyen Cu Trinh Ward, Dist. 0938376759 148 Nguyen Cu Trinh Str., Dist.1

0938376960

19/41A Tran Dinh Xu Str., Cau Kho Ward, Dist.1

0938377356

185/12 Pham Ngu Lao Str., Dist. 1

0938377439

69 Tran Dinh Xu Str., Dist. 1

0938377473

280 Ben Chuong Duong Str., Cau Kho Ward, Dist. 1

0938377576

67 Tran Dinh Xu Str., Cau Kho Ward, Dist. 1

0938377642

391 TK 43/2Bis Tran Hung Dao Str., Dist. 1

0938377812

449A, Tran Hung Dao Str., Cau Kho Ward, Dist.1

0938378166

102 Cong Quynh Str., Pham Ngu Lao Ward, Dist. 1

0938378549

62 Nguyen Cu Trinh Str., Pham Ngu Lao Ward, Dist. 1 0938378560 341 Nguyen Trai Str., Dist. 1(39 Tran Khanh Du Str., Ta 0938378810 162 Tran Hung Dao Str., Nguyen Cu Trinh Ward, Dist.10938378924 24Bis Cao Ba Nha Str., Nguyen Cu Trinh Ward, Dist.1 0938379080 52 Nguyen Cu Trinh Str., Dist. 1

0938379105

81 Ho Hao Hon Str., Co Giang Ward, Dist. 1

0938379600

71 Nguyen Khac Nhu Str., Co Giang Ward, Dist. 1

0938385076

29A Cao Ba Nha Str., Dist.1

0938386605

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1-3 Nam Quoc Cang Str., Dist. 1

0938390143

1 Str. 3-2, Dist. 10

0938393676

443 Vo Van Tan Str., Ward 5, Dist. 3

0938393889

80 Le Lai Str., Dist. 1

0938395784

104 Nguyen Trai Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0938398114

19 Pham Viet Chanh Str., Dist.1

0938399097

99 Nguyen Thi Minh Khai Str., Dist. 1

0938399573

77A Bui Thi Xuan Str., Pham Ngu Lao Ward, Dist. 1

0938399682

643/22B Xo Viet Nghe Tinh Str., Ward 26, Binh Thanh 0938402846 262 Dien Bien Phu Str., Ward 17, Binh Thanh Dist.

0938404471

572 Phan Van Tri Str., Ward 7, Go Vap Dist.

0938411131

169/105 Chu Van An Str., Binh Thanh Dist. (Nhon Trach 0938412530 120 Phan Van Tri Str., Binh Thanh Dist.

0938412574

52 Nguyen Phi Khanh Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938412856

248A No Trang Long Str., Ward 12, Binh Thanh Dist. 0938414477 9/11 Nguyen Huy Tuong Str., Ward 6, Binh Thanh Dist0938414894 185 Dien Bien Phu Str., Dakao Ward, Dist. 1 (83 Dao D0938421852 215/32 Nguyen Xi Str., Ward 13, Binh Tan Dist.

0938431839

440 No Trang Long Str., Binh Thanh Dist.

0938432348

444 No Trang Long Str., Ward 13, Binh Thanh Dist.

0938432354

418A No Trang Long St., Ward 13, Binh Thanh Dist.

0938432356

204 No Trang Long Str., Ward 12, Binh Thanh Dist.

0938432460

42 Tran Quang Khai Str., Tan Dinh Ward, Dist.1

0938439981

Flr 7,80A Huynh Van Banh Str., Ward 15, Phu Nhuan Di 0938445889 Rm. 203, Tecasin Bldg., 243-243B Hoang Van Thu Str.,0938447534 24 Tran Khac Chan Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938468460

217 Tran Quang Khai Str., Tan Dinh Ward, Dist.1

0938468922

40 Tran Quang Khai Str., Dist.1

0938469212

7 Dang Tat Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938469575

41 Tran Quy Khoach Str., Tan Dinh Ward, Dist.1. (15 D 0938469576 220/29 Nguyen Trong Tuyen Str., Ward 8, Phu Nhuan D 0938476680 74/42/7 Truong Quoc Dung Str., Ward 10, Phu Nhuan0938479615 65 Tran Khanh Du Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1 (319D130938480276

1 10 3 1 1 1 1 1 Bình Thạnh Bình Thạnh Gò Vấp Bình Thạnh Bình Thạnh 1 Bình Thạnh Bình Thạnh 1 Bình Tân Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh 1 Phú Nhuận Tân Bình 1 1 1 1 1 Phú Nhuận Phú Nhuận 11

2B Tran Khanh Du Str., Dist. 1

0938480804

10/16 Area 10A - Tran Nhat Duat Str., Tan Dinh Ward, 0938480889 27E Tran Nhat Duat Str., Tan Dinh Ward, Dist.1

0938480989

50 Tran Quy Khoach Str., Tan Dinh Ward, Dist.1

0938481174

79 Tran Khac Chan Str., Dist. 1

0938481639

1 Tran Khanh Du Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938482883

198 Tran Quang Khai Str., Dist. 1

0938483111

249 Tran Quang Khai Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1 (148C0938483603 26 Dang Dung Str., Tan Dinh Ward, Dist.1

0938483865

156 Nguyen Phi Khanh Str., Dist. 1

0938483929

41 Tran Khanh Du, Tan Dinh Ward, Dist.1

0938484045

98 Tran Quang Khai Str., Dist. 1

0938484148

12B Ly Chinh Thang Str., Ward 8, Dist. 3

0938484314

466B Hai Ba Trung Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938484321

3A Dang Tat Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1

0938484431

4 Dang Tat Str., Dist. 1

0938484885

553/73A Nguyễn Kiệm, P. 9, Q. Phú Nhuận,

0938501207

102/11 Pasteur Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0938533782

46 Lý Thái Tổ, P. 2, Q. 3,

0938567150

46/5 Highway 1A, Linh Xuan Ward, Thu Duc Dist. (F511 0938600228 318 Trinh Dinh Trong Str., Ward 19, Tan Binh Dist.

0938609542

56 Hoang Du Khuong Str., Ward 12, Dist. 10

0938624744

255/25E Su Van Hanh Str., Ward 12, Dist. 10

0938628895

150/36 Nguyen Trai Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0938636574

575/U10 Nguyen Tri Phuong Str., Ward 14, Dist. 10

0938642049

496 Str. 3-2, Dist. 10

0938649249

273/28 To Hien Thanh Str., Ward 13, Dist. 10

0938652398

290/29/31 No Trang Long, Ward 12, Binh Thanh Dist 0938666460 Quang Trung Software Park, Tan Thoi Hiep Ward, Dist.0938680083 33 NGÔ THỜI NHIỆM P.6 Q.3

0938684949

1/5 Bà Triệu, TT. Hóc Môn, H. Hóc Môn,

0938690099

84/24C Ly Chieu Hoang Str., Ward 10, Dist.6

0938756971

714 Kinh Duong Vuong Str., Ward 13, Dist. 6

0938761761

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 uận

1 3

Thủ Đức Tân Bình 10 10 1 10 10 10 Bình Thạnh 12 3

Hóc Môn 6 6

80/39 Road 4, Area 3, Tan Phu Ward, Thu Duc Dist.

0938790139

140/10A Lạc Long Quân, P. 9, Q. Tân Bình,

0938798468

106 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1,

0938800123

65/5 Thuan Kieu Str., Tan Thoi Nhat Ward, Dist. 12

0938833156

87/1 Area 2, Tan Thoi Hiep Ward, Dist. 12

0938912789

208/8 Hang Sao Str., Dong Hung Thuan Ward, Dist.12 0938916161 2/3A Highway 1A, Dong Hung Thuan Ward, Dist.12

0938917582

C98D Nguyen Van Qua Str., Dong Hung Thuan Ward, Di 0938918066 2Bis Highway 1A, Trung My Tay Ward, Dist.12

0938918328

45/10 Dong Tien Group, Dong Hung Thuan Ward, Dist0938918502 1/2 Area1, Dong Hung Thuan Ward, Dist.12

0938918929

9 Quang Trung Str., Ward 11, Go Vap Dist.

0938940060

57A Nguyen Hong Str., Ward 11, Binh Thanh Dist.

0938940180

189 Phan Van Tri Str., Ward 11, Binh Thanh Dist.

0938940291

1B Quang Trung Str., Ward 12, Go Vap Dist.

0938940328

12/78 Phan Huy ich Str., Ward 12, Go Vap Dist.

0938940435

22/4 Str.26-3, Ward 16, Go Vap Dist.

0938940486

27C Ly Thuong Kiet Str., Ward 4, Go Vap Dist.

0938940695

11/121 Le Duc Tho Str., Ward 17, Go Vap Dist.

0938940947

686 Phan Van Tri Str., Ward 7, Go Vap Dist.

0938942902

1 Nguyen Van Luong Str., Ward 17, Go Vap Dist.

0938943491

B3-2 Quang Trung Str., Ward 10, Go Vap Dist.

0938945137

294 Nguyen Van Dau Str., Ward 11, Binh Thanh Dist. 0938945519 131/38I Quang Trung Str., Ward 10, Go Vap Dist.

0938946104

353/12C Line 26-3, Ward 16, Go Vap Dist.

0938948807

95/B9 Nguyen Oanh Str., Ward 17, Go Vap Dist.

0938950511

B13 Phan Van Tri Str., Ward 7, Go Vap Dist.

0938951058

H6 Nguyen Van Luong Str., Ward 17, Go Vap Dist.

0938952246

C25A Le Duc Tho Str., Ward 17, Go Vap Dist.

0938952253

158A7, Le Loi Str., Ward 3, Go Vap Dist.

0938954718

158A3 Le Loi Str., Tran Xuan Hoa Ward, Dist. 5 (86/9 T0938955166 185 Pham Ngu Lao Str., Ward 4, Go Vap Dist.

0938955790

109A Thong Nhat Str., Go Vap Dist.

0938955808

Tân Phú Tân Bình 1 12 12 12 12 12 12 12 12 Gò Vấp Bình Thạnh Bình Thạnh Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Bình Thạnh Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp 5 Gò Vấp Gò Vấp

441/2 Phan Van Tri Str., Ward 5, Go Vap Dist.

0938956822

104/9A Nguyen Thai Son Str., Ward 3, Go Vap Dist.

0938957024

26BC Phan Van Tri Str., Ward 7, Go Vap Dist.

0938958344

57/4A Pham Van Chieu Str., Ward 12, Go Vap Dist.

0938958533

9 Quang Trung Str., Ward 11, Go Vap Dist.

0938958655

100 Quang Trung Str., Ward 11, Go Vap Dist.

0938959204

18 Phan Huy ich Str., Ward 12, Go Vap Dist.

0938959344

21/5B Pham Van Chieu Str., Ward 12, Go Vap Dist.

0938959355

3A Truong Son Str., Linh Trung Ward, Thu Duc Dist.

0938960151

570-572 Kha Van Can Str., Linh Trung Ward, Thu Duc D0938960670 152A Kha Van Can Str., Linh Chieu Ward, Thu Duc Dist0938960822 384 Vo Van Ngan Str., Binh Tho Ward, Thu Duc Dist. 0938961123 968 Highway 1A, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist.

0938961369

Binh Tho Str., Truong Tho Ward, Thu Duc Dist.

0938961440

88/1B Hoang Dieu 2 Str., Linh Trung Ward, Thu Duc Di0938962164 Linh Trung EPZ., Thu Duc Dist.

0938962719

Km 9 Ha Noi Str., Truong Tho Ward, Thu Duc Dist.

0938963159

1290 Kha Van Can Str., Linh Trung Ward, Thu Duc Dist0938963209 231 Vo Van Ngan Str., Linh Chieu Ward, Thu Duc Dist. 0938963210 32-37 Ha Noi Highway, Truong Tho Ward, Thu Duc Dis0938964852 Binh Chieu IZ., Thu Duc Dist.

0938965004

84/8B Area 3, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist.(No.10, St 0938965221 23 Road 12, Linh Tay Ward, Thu Duc Dist.

0938965298

Kha Van Can Str., Linh Dong Ward, Thu Duc Dist.

0938965300

18A Nam Quoc Cang Str., Pham Ngu Lao Ward, Dist.1 0938965372 130/131 Kha Van Can Str., Linh Trung Ward, Thu Duc D0938965982 Tang Nhon Phu B Ward, Dist. 9

0938966088

Km7 Ha Noi Highway, Truong Tho Ward, Thu Duc Dist.0938966169 28 Phan Chu Trinh Str., Hiep Phu Ward, Dist. 9

0938966592

Lot 36, Linh Trung I EPZ., Thu Duc Dist.

0938966853

Km9 Ha Noi Highway, Truong Tho Ward, Thu Duc Dist.0938966952 Area 4, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist.

0938967522

Km 8, Truong Tho Ward, Thu Duc Dist. (9-10 Ho Tung M 0938967635

Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức 1 Thủ Đức 9 Thủ Đức 9 Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức 1

Linh Trung Ward, Thu Duc Dist.

0938969319

625/2 Highway 13, Area 3, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu 0938969431 68 Nam Cao Str., Tan Phu Ward, Dist. 9

0938969758

Binh Chieu IZ., Thu Duc Dist.

0938969831

Lot D2, Str. 3, Binh Chieu IZ., Binh Chieu Ward, Thu Du0938971186 9B Kha Van Can Str., Linh Dong Ward, Thu Duc Dist. 0938971537 11/4 Str. 1, Area 2, Binh Tho Ward, Thu Duc Dist.

0938972430

Km17 Ha Noi Highway, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist0938972830 Line D, Linh Trung 1 IPZ., Linh Trung Ward, Thu Duc Di0938974174 Line A, Binh Chieu IZ., Thu Duc Dist.

0938974183

18/9 Truong Son Str., Linh Trung Ward, Thu Duc Dist. 0938974365 61/6 Truong Tre Str., Linh Xuan Ward, Thu Duc Dist. 0938974626 77-78 Linh Trung EPZ., Thu Duc Dist.

0938974890

Linh Trung IZ., Linh Trung Ward, Thu Duc Dist.

0938974894

Lot 107-111, Linh Trung EPZ, Thu Duc Dist.

0938974969

Linh Trung 1 IZ., Linh Trung Ward, Thu Duc Dist.

0938974987

Lot 56-560, Linh Trung 1 EPZ., Thu Duc Dist.

0938975069

Linh Trung IPZ., Linh Trung Ward, Thu Duc Dist.

0938975296

Lot 19B-21, Str. D, Linh Trung EPZ., Thu Duc Dist.

0938975389

Truong Tre Group, Linh Xuan Ward, Thu Duc Dist.

0938975653

Line 1, Linh Trung 1 IPZ., Linh Trung Ward, Thu Duc Dis0938975947 O11 Area 2, Tam Binh Ward, Thu Duc Dist.

0938977861

370 Vo Van Ngan, Binh Tho Ward, Thu Duc Dist.

0938978261

Lot E, Binh Chieu IZ., Binh Chieu Ward, Thu Duc Dist. 0938979886 157/3B Str. D2, Ward 25, Binh Thanh Dist.

0938982797

279/10 D3 Van Thanh Living Quarter, Ward 25, Binh T0938983116 170 Ung Van Khiem Str., Ward 25, Binh Thanh Dist. (10938983425 19/9 Tran Dinh Xu Str., Cau Kho Ward, Dist. 1

0938986627

24/2B Str. D3, Ward 25, Binh Thanh Dist.

0938991740

292 Dinh Bo Linh Str., Ward 26, Binh Thanh Dist.

0938992094

79/5B Xo Viet Nghe Tinh Str., Ward 26, Binh Thanh Dis0938992626 79/5 Xo Viet Nghe Tinh Str., Binh Thanh Dist.

0938993851

H9, D2 Str., Ward 25, Binh Thanh Dist.

0938995398

Thủ Đức Thủ Đức 9 Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Thủ Đức Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh 1 Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh

662/163 Bui Dinh Tuy Str., Ward 12, Binh Thanh Dist. 0938996214 45 VÕ THỊ SÁU P.ĐA KAO Q.1

0938998389

95 Chu Van An Str., Ward 26, Binh Thanh Dist.

0938998543

58C4, 304 Living Quarter, Dien Bien Phu Str., Ward 250938999333 15th Flr., 2A-4A Ton Duc Thang Str., Ben Nghe Ward, D0939100065 26C4 Area 3, Thanh Loc Ward, Dist. 12 (2Bis Nguyen Th 0939100411 84 Le Lai Str., Dist. 1

0939100658

34 Nguyen Binh Khiem Str., Dakao Ward, Dist. 1

0939100666

4th Flr., 8 Le Duan Str., Dist. 1

0939100696

59A Bui Thi Xuan Str., Dist. 1

0939100807

25th Flr., Sai Gon Trade Center., 37 Ton Duc Thang Str.,0939100899 1 Ly Tu Trong Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0939101251

47 Dao Duy Anh Str., Ward 7, Phu Nhuan Dist. (11B Ngu 0939101480 38/6N Nguyen Van Troi Str., Ward 15, Phu Nhuan Dist0939101547 105 Nguyen Van Thu Str., Dakao Ward, Dist. 1

0939101698

4C Nguyen Thi Minh Khai Str., Dist.1

0939102512

17 Nguyen Van Thu Str., Da Kao Ward, Dist.1

0939103400

13th Flr., 37 Ton Duc Thang Str., Ben Nghe Ward, Dist.0939103556 45 Hoang Sa Str., Da Kao Ward, Dist.1

0939103632

2th, 12M Nguyen Thi Minh Khai Str., Dist.1

0939103679

40 T4B Str., Tan Binh IZ

0939103736

1A/1B Lot 54, Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Di0939103741 6C Phan Ke Binh Str., Dist. 1

0939103815

2Bis Nguyen Thi Minh Khai Str., Dist.1

0939103827

12M Nguyen Thi Minh Khai Str., Dakao Ward, Dist.1 0939103994 Rm.306, C/C 1A-1B Nguyen Dinh Chieu Str. (120C7 Pha 0939104167 54Bis Nguyen Binh Khiem Str., Da Kao Ward, Dist. 1 0939104202 22-24 Nguyen Van Thu Str., Dist.1

0939104236

17 Nguyen Dinh Chieu Str., Da Kao Ward, Dist.1

0939104251

45D Dinh Tien Hoang Str., Da Kao Ward, Dist. 1

0939104290

25Bis Nguyen Binh Khiem Str., Ben Nghe Ward, Dist. 10939104675 25B Nguyen Binh Khiem Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1 0939104789 69/15 Cao Thang Str., Ward 3, Dist. 3

0939104812

Bình Thạnh 1 Bình Thạnh Bình Thạnh 1 12 1 1 1 1 1 1 1 Phú Nhuận 1 1 1 1 1 1 Tân Bình 1 1 1 1 Phú Nhuận 1 1 1 1 1 1 3

37 Ton Duc Thang Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0939105700

37 Ton Duc Thang Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0939105734

43 Nguyen Binh Khiem Str., Dist.1

0939105830

140 Nguyen Van Thu Str., Dist. 1

0939106337

146P Nguyen Van Thu Str., DaKao Ward, Dist. 1 (74-760939106404 1D Nguyen Van Thu Str., Da Kao Ward, Dist. 1 (Phan K0939111108 006-008 LÔ E CHUNG CƯ HÙNG VƯƠNG, ĐƯỜNG TẢN ĐÀ0939112333 P

115 Ben Chuong Duong, Nguyen Thai Binh Ward, Dist0939140266 133 Ky Con Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1

0939140803

4 Ho Tung Mau Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1 0939140832 1st Flr., 67 Le Thi Hong Gam Str., Nguyen Thai Binh Wa0939140834 5 Ham Nghi Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1

0939140870

127-129-129A Nguyen Hue Str., Ben Nghe Ward, Dist.0939141420 60 Nguyen Van Thu Str., Da Kao Ward, Dist.1(2nd Flr., 0939141518 27-29 Ky Con Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1

0939141811

19 Yersin Str., Dist. 1

0939141903

59 Pho Duc Chinh Str., Dist. 1

0939141921

Rm.214, 35 Nguyen Hue Str., Dist.1 (30 Ham Nghi Str.)0939142161 38 Dang Thi Nhu, Dist.1

0939142216

87 Ham Nghi Str., Dist. 1

0939142236

157 Ky Con Str., Dist. 1

0939142264

97 Nguyen Cong Tru Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist0939142294 8 Ton That Thiep Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1 (73 Pha 0939142365 126 Le Thi Hong Gam Str., Dist.1

0939142606

84 Le Thi Hong Gam Str., Dist. 1 (155 Co Bac Str., Dist.0939143154 2C Pho Duc Chinh Str., Dist. 1

0939143193

25 Nguyen Hue Str., Ben Nghe Ward, Dist.1

0939143383

35-37 Yersin Str., Dist. 1

0939143483

134 Nguyen Thai Binh Str., Dist. 1

0939143589

201 Nguyen Thai Binh Str., Nguyen Thai Binh Ward, Di0939143597 304/31 Bui Dinh Tuy Str., Ward 12, Binh Thanh Dist. 0939143598 59 Nguyen Thai binh Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dis0939143722 17 Pho Duc Chinh Str., 3rd Flr., Dist.1

0939143835

1 1 1 1 1 1 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bình Thạnh 1 1

92 Nam Ky Khoi Nghia Str., Dist.1

0939143934

33-35 Ham Nghi Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1 0939144035 115 Nguyen Cong Tru Str., Dist. 1

0939144057

103 Nguyen Cong Tru Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dis0939144092 150 Ky Con Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1

0939144103

92 Nam Ky Khoi Nghia Str., Dist. 1 (62 Huynh Thuc Khan 0939144365 92 Nam Ky Khoi Nghia Str., Dist.1

0939144887

12R Ky Con Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1

0939144977

41/25A Thong Nhat Str., Ward 16, Go Vap Dist.

0939160217

44/1D Pham Van Chieu Str., Ward 12, Go Vap Dist.

0939160811

525/24C Thong Nhat Str., Ward 16, Go Vap Dist.

0939161280

367 Nguyen Trai Str., Dist. 1

0939200096

509 Tran Hung Dao Str., Dist. 1

0939200129

87Ter Tran Dinh Xu Str., Dist. 1

0939200220

196 Tran Hung Dao Str., Dist. 1

0939200591

232 Tran Hung Dao Str., Nguyen Cu Trinh Ward, Dist.10939200736 373 Tran Hung Dao Str., Cau Kho Ward, Dist. 1

0939200909

367 Tran Hung Dao Str., Cau Kho Ward, Dist. 1

0939201255

19/25 Tran Dinh Xu Str., Cau Kho Ward, Dist. 1

0939201321

262 Tran Hung Dao Str., Dist.1

0939201876

393B Tran Hung Dao Str., Cau Kho Ward, Dist. 1

0939202018

529 Tran Hung Dao Str., Nguyen Cu Trinh Ward, Dist.10939202351 254-256 Tran Hung Dao Str., Nguyen Tri Phuong Ward,0939202888 43 Nguyen Cu Trinh Str., Dist.1

0939203513

Khanh Hoi, Dist. 4 (13-15 Road 10A, Ward 6, Dist. 4) 0939203647 516 Nguyen Chi Thanh Str., Ward 7, Dist. 10

0939203917

29 Co Bac Str., Cau Ong Lanh Ward, Dist. 1(185 Co Gian 0939204995 69 Nguyen Khac Nhu Str., Co Giang Ward, Dist.1

0939205133

212/2B Nguyen Trai Str., Nguyen Cu Trinh Ward, Dist. 0939206325 55/21 Tran Dinh Xu Str., Cau Kho Ward, Dist. 1

0939206806

B11.300 Chuong Duong Whaef, Cau Kho Ward, Dist. 10939207555 ( 65 Dien Bien Phu Str., Da Kao Ward, Dist. 1

0939231728

35 Tran Hung Dao B Str., Ward 6, Dist. 5

0939244454

1 1 1 1 1 1 1 1 Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 10 1 1 1 1 1 1 5

7 Nam Quoc Cang Str., Dist. 1

0939250063

59 Cach Mang Thang Tam Str., Ben Thanh Ward, Dist. 0939250238 54-56 Nguyen Trai Str., Dist. 1

0939250265

59/9B, Pham Viet Chanh Str., Nguyen Cu Trinh Ward, D 0939250293 40 Dang Thi Nhu Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist.1 0939250836 86 Suong Nguyet anh Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0939250944

161 Nguyen Thi Minh Khai Str., Dist.1

0939250972

18 Le Thi Rieng Str., Dist.1

0939252293

45 Bui Thi Xuan Str., Dist. 1

0939252718

79A Suong Nguyet anh Str., Dist.1

0939252796

24 Ton That Tung Str., Dist. 1

0939252968

131E Nguyen Thi Minh Khai Str., Dist. 1

0939252971

39/5 Suong Nguyet anh Str., Binh Thanh Ward, Dist.1 0939253093 25 Nguyen Van Trang Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0939253479

7 Nam Quoc Cang Str., (Unit 116), Dist. 1

0939253563

30 Le Thi Rieng Str., Ben Thanh Ward, Dist.1

0939253634

199 Nguyen Thi Minh Khai Str., Nguyen Cu Trinh Ward,0939253702 99 Nguyen Thi Minh Khai Str., Ben Thanh Ward, Dist.10939253857 98F Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0939253862

153 Le Thi Rieng Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0939253949

364 Cong Hoa Str.,Ward 13, Tan Binh Dist.

0939254155

121/15 Le Thi Rieng Str., Dist. 1

0939254243

10110 Nguyen Trai Str., Dist. 1

0939254513

156A Bui Thi Xuan Str., Pham Ngu Lao Ward, Dist.1

0939254565

134 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0939254577

5 Nguyen Gia Thieu Str., Ward 6, Dist.3

0939254716

31 Bui Thi Xuan Str., Dist.1 (214/B5 Nguyen Trai Str., D0939254788 41 Bui Thi Xuan Str., Dist. 1

0939254826

91A Cach Mang Thang Tam Str., Ben Thanh Ward, Dist0939254894 206 Le Lai Str., Dist.1

0939254968

46 Nguyen Van Trang Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0939254974

6 Bui Thi Xuan Str., Dist. 1

0939255059

7 Nam Quoc Cang Str., Dist.1

0939255203

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tân Bình 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1

27 Nguyen Van Trang Str., Dist. 1

0939255286

61 Luong Huu Khanh Str., Pham Ngu Lao Ward, Dist. 10939255329 Thien Tan Bldg., 18B Nam Quoc Cang Str., Pham Ngu La 0939255423 A36 Cong Quynh Str., Dist.1

0939255478

Rm. 302, 18B Nam Quoc Cang Str., Pham Ngu Lao Ward 0939255482 Rm. 502, 18B Nam Quoc Cang Str., Dist. 1

0939255592

39/4 Suong Nguyet anh Str., Dist. 1

0939255631

18A Nam Quoc Cang Str., Dist. 1

0939255644

25 Le Thi Rieng Str., Dist. 1 (120 Ly Tu Trong Str., Dist. 0939255731 Rm. 322, 7 Nam Quoc Cang Str., Pham Ngu Lao Ward,0939255771 77 Bui Thi Xuan Str., Pham Ngu Lao Ward, Dist. 1

0939256190

120/2 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0939256305

150/20 Nguyen Trai Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0939256445

150/56 Nguyen Trai Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0939256597

137/1 Nguyen Thi Minh Khai Str., Ben Thanh Ward, Dis 0939257905 138/2 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q. 1,

0939296699

34 Tran Quoc Thao Str., Ward 7, Dist. 3

0939300248

15 Mai Thi Luu Str., Ward Da Kao, Dist.1

0939303808

31 Lot C, 12B Hoa Lan Str., Ward 2, Phu Nhuan Dist. 0939313612 48 Nguyen Thong Str., Ward 9, Dist. 3

0939314701

443/8 Le Van Sy Str., Ward 12, Dist. 3

0939319488

180 Vo Thi Sau, Ward 7, Dist. 3 (7 Ton That Thiep Str. 0939321131 15 Tu Xuong Str, Dist.3

0939325071

174 Vo Thi Sau Str., Ward 7, Dist. 3

0939326902

16/9 Ky Dong Str., Ward.9, Dist.3

0939350541

339/19 Le Van Sy Str., Ward 13, Dist. 3

0939351109

1B Hoang Dieu Str., Dist. 4

0939402345

45 Thach Thi Thanh Str., Tan Dinh Ward, Dist.1

0939411079

71/5 Nguyen Trai Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1

0939413471

151 Co Giang Str., Co Giang Ward, Dist. 1

0939430514

20210 Khanh Hoi Str., Dist. 4

0939433669

52 Be Van Dan Str., Ward 14, Tan Binh Dist.

0939491157

108/101 Bau Cat II Str., Ward 12, Tan Binh Dist.

0939491457

1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 Phú Nhuận 3 3 1 3 3 9 3 4 1 1 1 4 Tân Bình Tân Bình

90/4 Luy Ban Bich Str., Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu Di0939612183 454 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3,

0939699939

165 Road 3, Lu Gia Living Quarter, Dist. 11

0939705700

47-49 y Lan Str., Hiep Tan Ward, Tan Phu Dist.

0939735396

299 Bui Minh Truc Str., Ward 6, Dist. 8

0939815003

564 Pham Van Tri Str., Ward 7, Go Vap Dist.

0939842477

94/1024L Duong Quang Ham Str., Ward 17, Go Vap Dist 0939844613 236/7 Nguyen Van Luong Str., Ward 17, Go Vap Dist. 0939844746 5-6 Area B, Nguyen Van Luong Str., Ward 10, Go Vap D0939846099 23 Nguyen Thai Son Str., Ward 3, Go Vap Dist.

0939853579

125-127-129 Nguyen Kiem Str., Ward 3, Go Vap Dist. 0939854138 487/18A1, Le Quang Dinh Str., Ward 01, Go Vap Dist. 0939856540 42/14C Nguyen Binh Khiem Str., Ward 1, Go Vap Dist. 0939856960 48 Le Loi Str., Ward 4, Go Vap Dist.

0939857213

576A Le Quang Dinh Str., Ward 01, Go Vap Dist.

0939857788

572/4 Le Quang Dinh Str., Ward 1, Go Vap Dist.

0939858202

29 Nguyen Thai Son Str., Ward 3, Go Vap Dist.

0939858816

44/5G Phan Huy Ich St., Ward 12, Go Vap Dist.

0939871498

109 TL 15, Thanh Loc Ward, Dist. 12

0939873571

49/7 Y3 Quang Trung Str., Ward 12, Go Vap Dist. (31 0939877597 11/19 Nguyen Oanh Str., Ward 10, Go Vap Dist.

0939890036

36 Str.16, Ward 17, Go Vap Dist.

0939890600

542 Phan Van Tri Str., Ward 7, Go Vap Dist.

0939890724

145/3 Nguyen Dinh Chinh Str., Ward 11, Phu Nhuan Di0939892540 E45 Nguyen Oanh Str., Ward 17, Go Vap Dist.

0939892754

3 Nguyen Van Cong Str., Ward 3, Go Vap Dist.

0939895042

E15 Nguyen Oanh Str., Ward 17, Go Vap Dist.

0939895180

79 Nguyen Thai Son Str., Ward 4, Go Vap Dist.

0939895223

C144 Base 26, Ward 7, Go Vap Dist. (93/103D Duong Q 0939895478 530/23 Thong Nhat Str., Ward 16, Go Vap Dist.

0939961359

106/1191A Le Duc Tho Str., Ward 13, Go Vap Dist.

0939962657

7/2B Quang Trung Str., Ward 12, Go Vap Dist.

0939964428

18 Nguyen Hong Str., Ward 1, Go Vap Dist.

0939965367

Tân Phú 3

11 Tân Phú 8 Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp 12 Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Phú Nhuận Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp

61/5C Pham Van Chieu Str., Ward 12, Go Vap Dist.

0939965858

40/2C Pham Van Chieu Str., Go Vap Dist.

0939966142

63/1B Quang Trung Str., Quan 12, Go Vap Dist.

0939966253

32/6A Quang Trung Str., Ward 12, Go Vap Dist.

0939966589

19 Str.12, Ward 11, Go Vap Dist.

0939967677

36/253D Quang Trung Str., Ward 12, Go Vap Dist.

0939968150

17/5K Phan Huy ich., Ward 12, Go Vap Dist.

0939968568

110/2A Thong Nhat Str., Ward 11, Go Vap Dist.

0939968894

39/9X Pham Van Chieu Str., Ward 12, Go Vap Dist.

0939969568

66/10 A3 Quang Trung Str., Ward 10, Go Vap Dist.

0939969789

7 Line 6, Hiep Phu Ward, Dist. 9

0939971326

26/1A Highway 30, Phuong Long Binh Ward, Dist. 9 0939972598 0945286666 20 (LẦU 2) LÊ LỢI Q.1 TẦNG LỬNG, CAO ỐC H3, 384 HOÀNG DIỆU 0946126978 P.5 Q.4 519 To Hien Thanh Str., Ward 14, Dist. 10 0954030920 305/2 Area 5, Highway 13, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu 0954035401 4th Flr., 8 Le Duan Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1

0954040904

18A Nam Quoc Cang Str., Dist. 1

0954040928

341 Nguyen Trai Str., Nguyen Cu Trinh Str., Dist. 1

0954041174

108 Cong Quynh Str., Pham Ngu Lao Ward, Dist. 1 (284 0954041187 7 Nam Quoc Cang Str., Pham Ngu Lao Ward, Dist. 1 0954041249 230 De Tham Str., Dist.1

0954041459

285/31, Cach Mang Thang 8 Str., Ward 12, Dist. 10

0954045211

15A Tran Khanh Du Str., Tan Dinh Ward, Dist. 1

0954046724

6/8 Tan Lap 1 Str., Hiep Phu Ward, Dist. 9

0954090169

152 Nguyen Luong Bang Str., Tan Phu Ward, Dist. 7

0954135400

185/14 Truong Chinh Str., Dong Hung Thuan Ward, Dis0954361807 68/30A Quang Trung Str., Ward 14, Go Vap Dist.

0954363299

Block 6A, Quang Trung Software Park, Tan Chanh Hiep0954370014 No.2 CVPM Quang Trung Software Park, Highway 1A, 0954370046 Quang Trung Software Park, Tan Chanh Hiep Ward, Dis0954370064 983 Kha Van Can Str., Linh Tay Ward, Thu Duc Dist.

0954430961

234M/11 Phan Van Tri Str., Ward 11, Binh Thanh Dist.0954450158

Gò Vấp Gò Vấp 12 Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp Gò Vấp 9 9 1 4 10 Thủ Đức 1 1 1 1 1 1 10 1 9 7 12 Gò Vấp 12 12 12 Thủ Đức Bình Thạnh

334J Phan Van Tri Str., Binh Thanh Dist.

0954450370

351 No Trang Long Str., Ward 13, Binh Thanh Dist.

0954452270

78B6 Pham Ngu Lao Str., Ward 3, Go Vap Dist.

0954462081

297 TRẦN HƯNG ĐẠO P.CÔ GIANG Q.1

0955016671

1147/25B Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q. 7,

0955031213

200/38 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Q. Phú Nhuận

0957830251

297 Nguyễn Thiện Thuật, P. 1, Q. 3,

0958300576

29 Hàn Thuyên, P. Bến Nghé, Q. 1,

0958616518

150/32 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q. 1,

0958805893

491 XA LỘ HÀ NỘI P.LINH TRUNG Q.THỦ ĐỨC

0958806660

80/68A Trần Quang Diệu, P. 14, Q. 3,

0958815889

92, ĐƯỜNG D5 VĂN THÁNH BẮC P.15 Q.BÌNH THẠNH

0958851470

1156 Quốc Lộ 1A, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân,

0958857785

136 Đường 3 Tháng 2, P. 12, Q. 10,

0958861079

2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1,

0958866765

48 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q. 1,

0958873336

14D Đặng Văn Ngữ, P. 10, Q. Phú Nhuận,

0958876964

173 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh,

0958886660

279A HAI BÀ TRƯNG Q.3

0958888255

45 LÊ DUẨN Q.1

0958888887

115 A LÊ LƯ PHÚ THỌ HÒA Q.TÂN PHÚ

0958890333

183 Lý Thường Kiệt, P. 6, Q. Tân Bình,

0958892010

P.501-505, 87 HÀM NGHI (49 NGUYỄN HUỆ) Q.1

0958918910

350 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 2, Q. Tân Bình,

0958929339

10/12 Đặng Văn Ngữ, P. 10, Q. Phú Nhuận,

0958948666

27 Hoang Du Khuong Str., Ward 12, Dist. 10 (232/27 Ca 0962650654 No.32, Area 2, Dinh Phong Phu Str., Tang Nhon Phu B 0962838301 45/309C Phan Huy ich Str., Ward 12, Go Vap Dist.

0962895001

112/15A Nguyen Tuan Str., Ward 3, Go Vap Dist.

0962910383

8th Flr., Rm.802,803,804, Citilight Tower Bldg., 45 Vo 0962911191 171-171A Nguyen Trong Tuyen Str., Ward 8, Phu Nhua0962929114 166 Str. K7, Ward 12, Tan Binh Dist.

0962939220

128 Chu Van An Str., Ward 26, Binh Thanh Dist.

0962943061

Bình Thạnh Bình Thạnh Gò Vấp 1

7 huận 3

1 1 ĐỨC 3 ẠNH

Bình Tân 10 1 1 Phú Nhuận Bình Thạnh 3 1 PHÚ

Tân Bình 1

Tân Bình Phú Nhuận 10 9 Gò Vấp Gò Vấp 1 Phú Nhuận Tân Bình Bình Thạnh

69/31 D2 Str., Van Thanh Bac Ward, Binh Thanh Dist. 0962944149 860/60X/23 Xo Viet Nghe Tinh Str., Ward 25, Binh Tha0962944165 126/23 Le Van Tho Str., Ward 9, Go Vap Dist.

0962954819

18 Hau Giang Str., Ward 4, Tan Binh Dist.

0962969645

72 HAI BÀ TRƯNG Q.1

0965520036

110/4E Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q. 1,

0972083093

51 HÀM NGHI P.NTB Q.1

0972088299

482 ĐƯỜNG SỐ 7 P.TÂN TẠO Q.BÌNH TÂN

0975777118

1006 Tỉnh Lộ 43, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức,

0975985279

333/9 Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình,

0979799927

404 HUỲNH VĂN BÁNH P.14 Q.PHÚ NHUẬN

0979998788

19A Ngô Quang Huy, P. Thảo Điền, Q. 2,

0982039102

3024 Phạm Thế Hiển, P. 7, Q. 8,

0982171245

LÔ C2,13-14 NGUYỄN SƠN HOÀ CƯƠNG NAM H.HẢI 0982171696 210 Lý Thái Tổ, P. 1, Q. 3,

0982177223

21A Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú,

0982188189

70B AN BINH P.3 TP.ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

0982199554

132 Phạm Hữu Chí, P. 15, Q. 5,

0982221044

495/8/15 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10,

0982248924

45/29 ĐƯỜNG LIÊN KHU 16-18 P.BÌNH TRỊ ĐÔNG Q.BÌNH 0982283238

171D Cô Bắc, P. Cô Giang, Q. 1,

0982326098

97 D2 P.25 Q.BÌNH THẠNH

0982343032

718/5 ĐIỆN BIÊN PHỦ P.10 Q.10

0982371071

143 Lê Đình Thám, P. Tân Quý, Q. Tân Phú,

0982390190

137 TRẦN HUY LIỆU P.8 Q.PHÚ NHUẬN

0982462380

1707 Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Q. 12,

0982479479

180 CỘNG HÒA P.12 Q.TÂN BÌNH

0982888333

51 ĐINH TIÊN HOÀNG P.ĐAKAO Q.1

0982929783

166F Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

0983022296

I11 ĐƯỜNG D2, VĂN THÁNH BẮC P.25 Q.BÌNH THẠNH

0983032831

229 Điện Biên Phủ, P. 6, Q. 3,

0983033770

LÔ B36-37/2 KCN VĨNH LỘC ĐƯỜNG 2B P.BÌNH HƯNG HÒA0983039999 P. 203 LÔ A2 CHUNG CƯ 189B CỐNG QUỲNH Q.1

0983043347

Bình Thạnh Bình Thạnh Gò Vấp Tân Bình 1

1 1 TÂN

Đức Tân Bình PHÚ NHUẬN 2 8 ẴNG 3 hú ĐỒNG

5 10 TÂN

1 ẠNH 10

hú PHÚ NHUẬN 12 ÌNH 1

1 ẠNH 3 TÂN 1

47/9 Trần Hưng Đạo, P. 6, Q. 5,

0983061733

12/115 Khu Phố 5, P. Tăng Nhơn Phú A, Q. 9,

0983071579

101-103 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

0983104050

91/11 HÒA HƯNG P.12 Q.10

0983120704

15 Tống Văn Trân, P. 5, Q. 11,

0983123439

75 NGUYỄN TẤT THÀNH P.13 Q.4

0983160272

5A SĐà, P. 2, Q. Tân Bình,

0983168818

178/39 Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú,

0983192979

165/1 TRẦN VĂN ĐANG P.11 Q.3

0983197530

27 ĐẤT THÁNH P.6 Q.TÂN BÌNH

0983221167

266-268 Nguyễn Thiện Thuật, P. 3, Q. 3,

0983304430

125-127-129 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Gò Vấp,

0983314206

1026B Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú,

0983334345

153 CHU VĂN AN P.26 Q.BÌNH THẠNH

0983342393

21 ĐƯỜNG SỐ 1 P.7 Q.GÒ VẤP

0983373626

140 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh,

0983441152

79 Lý Thường Kiệt, P. 8, Q. Tân Bình,

0983446679

24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Q1

0983463983

62 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Q. 7,

0983535094

212/37 NGUYỄN THIỆN THUẬT P.3 Q.3

0983535135

602/51A ĐIỆN BIÊN PHỦ P.22 Q.BÌNH THẠNH

0983550775

250 NGUYỄN THỊ MINH KHAI Q.3

0983553427

141/8 TÔN ĐẢN P.4 Q.4

0983567693

126 Thống Nhất, P. Tân Thành, Q. Tân Phú,

0983586586

13 ĐƯỜNG SỐ 8, KP 4 P.BÌNH AN Q.2

0983612708

41/68/41 Đường DT5,Ấp 5, X. Đông Thạnh, H. Hóc M 0983616261 25A Ba Vì, P. 4, Q. Tân Bình,

0983620618

1 LÔ 4, KDC AN BÌNH AN BÌNH TP.BIÊN HÒA

0983621696

147 – 149 (LẦU 7 CAO ỐC ESTAR) VÕ VĂN TẦN P.6 Q.3

0983641789

Lầu 14 Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Q.1

0983658323

80/1 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH P.26 Q.BÌNH THẠNH

0983659117

161B KHU PHỐ 2 TT.CHÂU THÀNH H.CHÂU THÀNH BẾ0983667167 42/3 TRẦN THÁI TÔNG P.15 Q.TÂN BÌNH

0983670799

5 9 1 10

11 4 Tân Bình Tân Phú 3 ÌNH 3

Gò Vấp hú ẠNH VẤP

Bình Thạnh Tân Bình 1 7 3 ẠNH 3 4

Tân Phú 2

1 Tân Bình HÒA 3

1 ẠNH TRE ÌNH

260/44A NGUYỄN THÁI BÌNH P.12 Q.TÂN BÌNH

0983701547

25/1 (K21/4) LÊ HỒNG PHONG H.HẢI CHÂU ĐÀ NẴNG0983724298 120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Q.1

0983726072

106/B9 Lê Văn Thọ, P. 11, Q. Gò Vấp,

0983730137

27 Khu Phố 5,Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, 0983744209 50 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q. 1,

0983751639

183 Nguyễn Văn Luông, P. 11, Q. 6,

0983759439

14C AN HỘI P.13 Q.GÒ VẤP

0983768798

25/2/4 Bạch Đằng, Q. Tân Bình,

0983781782

820/102/28 NGUYỄN KIỆM P.3 Q.GÒ VẤP

0983791899

172 NI SƯ HUỲNH LIÊN P.10 Q.TÂN BÌNH

0983799357

184 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1,

0983803801

187 KHÁNH HỘI P.3 Q.4

0983804618

15 Phan Văn Trị, P. 7, Q. Gò Vấp,

0983808139

294/71 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH P.21 Q.BÌNH THẠNH

0983810384

20 Trần Quốc Hoàn, P. 4, Q. Tân Bình

0983837727

42 Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3,

0983842773

629/10 Nguyễn Đình Chiểu, P. 2, Q. 3,

0983845253

19 Trần Tuấn Khải, P. 5, Q. 5,

0983877009

65 ĐƯỜNG 3/2 P.11 Q.10

0983878586

5BC10B HOA PHƯỢNG Q.PHÚ NHUẬN

0983883121

32 Lê Trung Nghĩa, P. 12, Q. Tân Bình,

0983899800

121 CỐNG QUỲNH P.NGUYỄN CƯ TRINH Q.1

0983907238

200 HOÀNG VĂN THỤ P.9 Q.PHÚ NHUẬN

0983907365

77/6/1 Nguyễn Thị Nhỏ, P. 9, Q. Tân Bình,

0983909567

93A Lê Đức Thọ, P. 17, Q. Gò Vấp,

0983912237

1591 Phạm Thế Hiển, P. 6, Q. 8,

0983915123

115/1A TRẦN QUỐC THẢO P.7 Q.3

0983928769

12G1 NGUYỄN THỊ MINH KHAI Q.1

0983961973

123K KHU AO SEN CHỢ CHÙA PHÚ KHƯƠNG BẾN TRE0983965296 21 NGUYỄN KIM P.12 Q.5

0984007111

Phòng 1002, Tầng 10, 275B Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ng0984676735 379 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1,

0985383380

ÌNH

ẴNG 1 Vấp

12 1 6 VẤP

Tân Bình VẤP ÌNH

1 4

Gò Vấp ẠNH

1 3 3

5 10

PHÚ NHUẬN Tân Bình 1 UẬN

Tân Bình Vấp

8 3 1

TRE 5

1 1

170/72B Hàm Tử, P. 1, Q. 5,

0985535578

1050 Quốc Lộ 1A, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân,

0986275788

193-203 TRẦN HƯNG ĐẠO P.CÔ GIANG Q.1

0986968888

422/23 Hoàng Minh Giám, P. 9, Q. Phú Nhuận,

0986971297

385/5 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN P.2 Q.TÂN BÌNH

0987176699

2B Hồ Xuân Hương, P. 6, Q. 3,

0987990555

111 HUỲNH VĂN BÁNH P.17 Q.PHÚ NHUẬN

0988024111

173 Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3,

0988088837

114 CÁCH MẠNG THANG 8 P.7 Q.3

0988099919

378 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình,

0988191998

54/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q. 1,

0988201177

16/8 Nguyễn Văn Nghi, P. 5, Q. Gò Vấp,

0988218699

37B Dương Khuê, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú,

0988323666

840 TRẦN HƯNG ĐẠO P.7 Q.5

0988518853

189 NGUYỄN VĂN ĐẬU P.11 Q.BÌNH THẠNH

0988533790

66B-68 NAM KỲ KHỞI NGHĨA Q.1

0988658907

248-250 Cao Đạt, P. 1, Q. 5,

0988800032

69/9K1 Tổ 37,Phạm Văn Chiêu, P. 12, Q. Gò Vấp,

0988864892

LÝ THÁI TỔ X.TÂN TIẾN H.LAGI BÌNH THUẬN

0988883310

7 HOÀNG DIỆU Q.PHÚ NHUẬN

0988883700

210 HUỲNH VĂN BÁNH P.12 Q.PHÚ NHUẬN

0988889799

209BIS NGUYỄN VĂN THƯ P.ĐAKAO Q.1

0988892427

Phòng C2008, Tầng1, Thuận Kiều Plaza, 190 Hồng Bàng, P. 0988997171

427 Trường Chinh, P. 14, Q. Tân Bình,

0989001054

204-206-208 Chánh Hưng, P. 5, Q. 8,

0989001383

26 BÙI THỊ XUÂN P.BẾN THÀNH Q.1

0989003279

405/28 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH P.24 Q.BÌNH THẠNH

0989003852

6468 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q. 1,

0989005854

4 Cao Ốc Indochina Park Tower, Nguyễn Đình Chiểu, P.0989007179 48 NGUYỄN HUỆ Q.1

0989007939

72/5A ĐƯỜNG 5 KP 2 P.AN BÌNH TP.BIÊN HÒA ĐỒNG 0989008185 1211 Khu Phố 5,Quốc Lộ 1A, P. Bình Trị ĐB, Q. Bình Tâ0989012256 441/41 Nguyễn Đình Chiểu, P. 5, Q. 3,

0989029609

5 Bình Tân 1

Phú Nhuận ÌNH 3 UẬN

3 3

Tân Bình 1 Gò Vấp Tân Phú 5 ẠNH 1 5 Vấp HUẬN UẬN UẬN

1 5

Tân Bình 8 1 ẠNH

1 1 1

NAI Bình Tân 3

112 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1,

0989041823

109/2/1 TRẦN KHẮC CHÂN P.TÂN ĐỊNH Q.1

0989041889

1A-27 Nguyễn Thái Sơn, P. 3, Q. Gò Vấp,

0989042746

127 NGUYỄN CƯ TRINH Q.1

0989060111

2A/41 Ấp 2,Tỉnh Lộ 10, X. Phạm Văn Hai, H. Bình Chán0989108838 241 Lê Hồng Phong, P. 4, Q. 5,

0989115357

87 (LẦU 7) TRẦN THIỆN CHÁNH P.12 Q.10

0989212602

18 LÔ A 2 TT THƯƠNG MẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC TT.NGÃ0989337979 130 ĐINH BỘ LĨNH P.15 Q.BÌNH THẠNH

0989351999

285 Nơ Trang Long – Q. Bình Thạnh - Tp.HCM

0989365129

183 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1,

0989368248

364 Phạm Văn Bạch, P. 15, Q. Tân Bình,

0989508642

13 Khu Biệt Thự Nam Long, Đường 623D,P. Phước Long 0989515998 31B LÊ THÁNH TÔN P.BẾN NGHÉ Q.1

0989590887

270 Đường 3 Tháng 2, P. 12, Q. 10,

0989603626

224/30 LÝ THƯỜNG KIỆT P.14 Q.10

0989754448

20 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1,

0989774445

66/13 PHỔ QUANG P.2 Q.TÂN BÌNH

0989877888

126 HÒA BÌNH P. TÂN THẠNH Q.TÂN PHÚ

0989888889

RH 60, 61,62 HƯNG GIA 5, PHÚ MỸ HƯNG P.TÂN PHONG Q.7

0989989789

91 NGUYỄN CỬU VÂN P.17 Q.BÌNH THẠNH

0989989818

(LẦU 16) 29 LÊ DUẨN P.BẾN NGHÉ Q.1

0989999585

91, BLOCK 1-2B THE MANOR NGUYỄN HỮU CẢNH P.22 Q.BÌNH THẠNH 0993434036

VÕ THỊ SÁU P.7 Q.3

1 1

Gò Vấp 1

Bình Chánh 5 10

TÀU ẠNH

HCM 1 Tân Bình 9 1

10 10

1 ÌNH PHÚ

7 ẠNH 1 ẠNH

3

Related Documents

3400 Gd Ct Cty Lon
January 2021 0
3400 Hui
February 2021 1
Gd Matetubers 5
February 2021 2
Ct Report
February 2021 0
Pro-e Gd&t
February 2021 0

More Documents from "Vjaddicted"

3400 Gd Ct Cty Lon
January 2021 0
Dskh Tron Bo 1 2 3 4
February 2021 3
3000 Ktruc Vn.xlsx
January 2021 0
Boost Your Vocabulary
January 2021 1
C0045_ads_v7_catalog_2010
February 2021 0