Cand Se Intampla

  • Uploaded by: MihaNini Condei
  • 0
  • 0
  • September 2022
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Cand Se Intampla as PDF for free.

More details

  • Words: 725
  • Pages: 4
Loading documents preview...
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT EDUCATOARE:Condei Elena Mihaela GRUPA: mică-Puişorilor NIVEL:I DOMENIUL: Ştiinţe -Cunoaştrea mediului TEMA ACTIVITĂŢII: „Când se întâmplă?” – joc didactic TIPUL LECŢIEI: verificare de cunoştiinţe FORMA DE REALIZARE:activitate integrata(ADP-ALA) FORMA DE ORGANIZARE: frontal,pe grupe,individual SCOPUL: - sistematizarea şi verificarea cunoştinţelor despre anotimpurile toamna şi iarna - formarea deprinderii de a observa şi analiza imagini METODE DE INVATAMANT: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul; MIJLOACE DIDACTICE: planşă cu toamna, planşă cu iarna, imagini cu toamna şi iarna, jetoane cu imagini reprezentative pentru cele două anotimpuri, machete ce reprezintă un copac în anotimpul iarna şi unul în anotimpul toamna, jetoane cu fulgi de nea şi frunze ELEMENTE DE JOC: aplauze, surpriza LOCUL DE DESFĂŞURARE :sala de grupă

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITATII INTEGRATE: 1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: Întâlnirea de dimineaţǎ: „ Buna dimineata, dragi puişorii” a) Salutul; b) Prezenţa; c) Calendarul naturii; d) Noutatea zilei; e) Mesajul zilei. Rutine: ,,Suntem harnicii puişori” (deprinderi de ordine ) ,, Harnic tu să fii mereu, nici nu e prea greu” ( deprinderi de a indeplini sarcini uşoare). Tranziţii:,, Suntem veseli şi vioi’’ 2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE: ALA 1: a) Biblioteca:„Sortăm imagini pentru anotimpul iarna şi toamna b) Joc de rol:,,La piaţă ” c) Artă:,,Mere /bulgari de zapada,,-desen

3. ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE DS:- joc didactic,,Când se întâmplă” 4. ALA 2: ,,Ursul doarme”- joc de mişcare OBIECTIVE OPERATIONALE:  Să recunoască

şi să denumească cele două anotimpuri pe baza

imaginilor reprezentative;  Să descrie cele doua anotimpuri;  Să asocieze corespunzător anotimpul căruia îiaparţin

imaginile

reprezentative cu

ETAPE ŞI

OBIECTIVELE

CONŢINUT

ACTIVITĂŢII

Moment organizatoric Captarea atenţiei

CONCEPEREA ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII - pregătirea materialelor pentru activitate;

EVALUA RE

- aşezarea copiilor pe scăunele în semicerc. - crearea

- prezentarea sub formă de surpriză a unui

aprecieri

atmosferei

căţeluş de pluş marionetă care stă aşezat pe o

frontale

propice

planşă întoarsă cu spatele la copii şi le

activităţii

povesteşte acestora despre toamnă şi iarnă, anotimpuri pe care le tot încurcă. Căţeluşul e disperat că nu cunoaşte cele două anotimpuri şi cere ajutorul copiilor pentru a le învăţa. - Haideţi să ne jucăm un joc care se numeşte

Anunţarea

„Când se întâmplă?” ca să înveţe şi Grivei care

temei

sunt caracteristicile toamnei şi care ale iernii. Varianta I - frontal

-aprecieri

- să precizeze

- se va prezenta un tablou de toamnă şi succint

individu-

principalele

se vor descrie cu ajutorul copiilor principalele

ale şi

caracteristi ale

caracteristici ale acestui anotimp. Fiecare idee

frontale

anotimpurilor

va fi subliniată repetându-se când se întâmplă:

Desfăşurarea activităţii

toamna şi iarna

Exemplu: Ce culoare au frunzele?

pornind de la

...roşii, galbene, portocalii.

imagini;

Când frunzele au culoarea roşie, galbenă sau portocalie? ...în anotimpul toamna. - în acelaşi mod se va descrie tabloul de iarnă Varianta II - frontal

- să identifice

- pe două măsuţe în faţa copiilor sunt aşezate

cărui anotimp

două machete reprezentând câte un copac unul

aparţine ficare

specific toamnei şi unul specific iernii.

simbol;

-se va identifica anotimpul simbolizat de fiecare copac.

- să recunoască

-educatoarea va arăta copiilor o imagine

anotimpul

sugestivă pentru unul din cele două

ETAPE ŞI

OBIECTIVELE

CONCEPEREA ŞI ORGANIZAREA

CONŢINUT

ACTIVITĂŢII reprezentat de

ACTIVITĂŢII anotimpuri, iar copii vor trebui să ghicească

imagine;

cărui anotimp i se potriveşte. După ce se

EVALUA RE

identifică anotimpul din imagine, aceasta e aşezată lângă copăcelul care reprezintă respectivul anotimp. De fiecare dată educatoarea subliniază „când se întâmplă” acţiunea reprezentată în imagine. - ca elemente de joc, imaginile vor fi prezentate sub diferite forme: copiii vor sta cu ochii închişi, vor exista imagini ascunse în sală

Obţinerea

pe care unii copii le vor găsi şi descrie; Varianta III - pe echipe

aprecieri

-fiecare copil va primi câte un jeton

individu-

imagini

reprezentând fie un fulg de nea, fie o frunză.

ale şi

sugestive pentru

- li se va cere copiilor să se grupeze în jurul

frontale

anotimpurile

mesei ce reprezintă anotimpul potrivit pentru

toamna şi iarna

semnul care îl au în mână.

- să sorteze

performanţelor jetoane cu prin joc

-până când copii se vor grupa la cele două măsuţe fiecare grup, pe rând va intona un cântec specific anotimpului; - la fiecare măsuţă va exista un număr de jetoane, iar copiii vor treebui să le aleagă doar

Concluzii şi

pe acelea care se potrivesc anotimpului lor. - căţelul Grivei subliniază concluziile

aprecieri

activităţii, mulţumeşte pentru informaţii şi realizează aprecierea finală a activităţii copiilor

Related Documents