Familia Herdelea

  • Uploaded by: David Vultur
  • 0
  • 0
  • February 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Familia Herdelea as PDF for free.

More details

  • Words: 269
  • Pages: 1
Loading documents preview...
Familia Herdelea Familia Herdelea:

    

Zaharia Maria Titu Laura Ghighi Prima apariție a Herdelenilor are loc la horă:

 „Toți bărbații scoaseră pălăriile , iar cei de pe prispă se sculară în picioare... Venea preotul Belciug, împreună cu Maria Herdelea, so ția învă țătorului Zaharia Herdelea, cu domnișoara Laura și Titu“ 1. Zaharia Herdelea

 „Nici o meserie nu-i mia fruoasă pe pământ decât ca aceea de-a destelni mintea tinerilor vlăstari omenești.“  „Mai cu seamă dimineața, când clopotul cheamă pe copii la școală, îl cuprindea un dor chinuitor.“  „Herdelea, în vacanță, pierdea vremea curățând câte-un pom prin grădina din spatele casei, mai pivind câte o buruiană […]“ 2. Maria Herdelea

 „Maria Herdelea era fată de țăran de pe la Monor, dar pentru că umblase întotdeauna în straie nemțești și pentru că s-a măritat cu un învățător, se simțea mult deasupra norodului și avea o milă disprețuitoare pentru tot ce e țărănesc.“  „Doamna Herdelea robotea toată ziua în bucătărie.“ 3. Titu Herdelea

 „Uită de Ion și-i veni în gând Roza Lang […] se înveseli iar.“  „Lui Titu, dimpotrivă, îi plăcea îngăimările be țivului şi nu ştia cum să-l zgândăre fără să bage popa de seamă“  „Un tânăr de vreo 23 de ani, în haine cură țele și sărăcu țe“ 4. Laura Herdelea

 În prima parte a romanului, Laura este o fată timidă, dar pe parcursul acestiua se schimbă radical 5. Ghighi Herdelea

 „Mezina familiei, dar și cea mai harnică […] se ținea după sora ei, Laura“  „Ghighi avea drept sarcină o parte din cură țenia casei“

Related Documents

Familia Herdelea
February 2021 1
Familia Pdf
February 2021 1
Test Familia
January 2021 0
Tema Familia
February 2021 0
Fases De La Familia
January 2021 1

More Documents from "Radu Toader"