Jenis-jenis Ikatan Pandu Puteri.pptx

  • Uploaded by: Mala Murugan
  • 0
  • 0
  • February 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Jenis-jenis Ikatan Pandu Puteri.pptx as PDF for free.

More details

  • Words: 258
  • Pages: 10
Loading documents preview...
Bengkel Kemahiran Asas Ikatan & Simpulan Disediakan oleh: Cik Mala Murugan Cik Malathi Murugan

Simpulan dan Ikatan Seorang kadet dikehendaki mempelajari dan mengetahui pelbagai jenis-jenis dan simpulan ikatan. Kadet hendaklah mengetahui cara melakukan ikatan dengan betul serta kegunaannya kerana bagi tujuan perkhemahan dan pengembaraan. Simpulan dan ikatan yang baik dan betul keadaan teguh serta boleh dibuka dengan mudah jika dibuka. Simpulan yang tidak betul akan mudah terurai dan tidak teguh.

Bagi melahirkan diri melakukan ikatan atau simpulan, seseorang kadet mestilah selalu berlatih melakukannya. Ikatan dan simpulan berguna untuk menyambungkan tali, mengangkat barang, mengikat bungkusan dan juga semasa menyelamatkan orang dalam kecemasan atau kemalangan.

BUKU SILA ( Square / Reef Knot )

 Untuk menyambung dua hujung tali yang sama jenis dan saiz Biasanya untuk menyambung tali khemah/bungkusan hadiah/ikatan anduh. Mudah dibuka Dikenali juga sebagai 'left over right and right over left'.

BUNGA GETI ( Sheet / Flag / Common Bend )

• Kegunaannya adalah untuk menyambungkan hujung dua tali yang berlainan jenis/berlainan saiz

TINDIH KASIH (Bowline)

• Untuk

membuat ikatan yang pantas dan tidak boleh menjerut benda/binatang dan sebagainya • Sesuai digunakan untuk menyelamat, mengikat leher binatang dan sebagainya

SIMPUL MANOK (Clove Hitch) •Simpul manuk biasanya digunakan untuk mengikat benda yang licin seperti kayu, hujung pancang khemah, botol dan sebagainya. •Ia mudah diikat/disimpulkan dan mudah ditanggalkan/dibuka.

SIMPUL MANOK (Clove Hitch)

SLIP (RUNNING) KNOT

Ikatan ini mudah diketatkan atau dilonggarkan Mudah menggerakkan ikatan ke bahagian lain pada kayu/pancang Semakin kuat hujung tali itu ditarik semakin ketat simpulan tersebut

Sekian Terima Kasih

Related Documents


More Documents from "nanidefran"