Nota Kbpm 1 Pengenalan

  • Uploaded by: Theresa Iza
  • 0
  • 0
  • September 2022
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Nota Kbpm 1 Pengenalan as PDF for free.

More details

  • Words: 741
  • Pages: 26
Loading documents preview...
PENGENALAN

PENGENALAN SEJARAH JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

OBJEKTIF Menyatakan rasa cinta kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Menunjukkan semangat kebanggaan kepada pasukan Mengenal pasti kepentingan JBPM kepada negara

SEJARAH JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA 1883 Pasukan bomba sukarela pertama di Malaya dan Selangor disertai seramai 15 orang diketuai oleh H.F. Bellamy 1883 Pasukan bomba sukarela pertama di Kuala Lumpur seramai 13 orang diketuai oleh H.F. Bellamy

SEJARAH JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA 1898 Pasukan bomba sukarela di Pulau Pinang yang ditubuhkan oleh syarikat Hutternberg & Co. Ltd. 1927 Pasukan bomba pertama di negeri Perak 1930 Pasukan bomba pertama di Melaka, Kelantan dan Negeri Sembilan

SEJARAH JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA 1947 Pasukan bomba pertama di Terengganu 1952 Jemaah Pemeriksa Perkhidmatan Bomba ditubuhkan di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar

SEJARAH JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA 1956 Anak Persekutuan Tanah Melayu yang pertama En. Othman bin Hj Abdul Manan dilantik sebagai Ketua Jemaah Pemeriksa Perkhidmatan Bomba 1969 Kementerian Tempatan dan Perumahanan mencadangkan disatukan dengan sistem perlindungan kebakaran

SEJARAH JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA 1976 Jabatan Perkhidmatan Bomba Malaysia telah ditubuhkan oleh kerajaan 1977 Jabatan Bomba dan Perbandaran Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Melaka menyertai Jabatan Perkhidmatan Bomba Malaysia. Seterusnya diikuti oleh Jabatan Bomba Negeri Sabah dan Sarawak

SEJARAH JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA 8 Januari 1997 Jemaah Menteri telah bersetuju dengan perubahan nama Jabatan Perkhidmatan Bomba Malaysia kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. 21 Febuari 1997 Perdana Menteri Malaysia dengan rasminya mengumumkan nama dan melancarkan pertukaran nama, logo dan bendera di Genting Highlands.

PENGENALAN AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 341 SEKSYEN 5

OBJEKTIF Mengenal pasti tujuan akta ini diwujudkan Mengenal pasti sekatan dan tanggungjawab anggota bomba

SEJARAH PENGWUJUDAN AKTA 341 1974 Draf Akta Bomba dan Akta Pencegahan dikemukakan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 1978 Draf Akta Bomba dan Akta Pencegahan Kebakaran disediakan oleh Peguam Negara

SEJARAH PENGWUJUDAN AKTA 341 1980 Draf Akta Bomba yang baru disediakan dan dihantar kepada penasihat undang-undang Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 1981 Penasihat undang-undang Kementerian mencantumkan Akta Bomba dan Akta Pencegahan Kebakaran

SEJARAH PENGWUJUDAN AKTA 341 Mac 1988 Rang undang-undang dibentangkan di Parlimen 11 Mei 1988 Rang undang-undang dipersetujui oleh Yang Dipertuan Agong 9 Jun 1988 Tarikh proses pewartaan 1 Januari 1989 Tarikh penguatkuasaan

SEJARAH PENGWUJUDAN AKTA 341

Mempunyai 9 bahagian dan 63 seksyen

SEKSYEN 5 AKTA 341 Menerangkan tentang tugas JBPM antaranya seperti berikut: 1. Mengambil langkah-langkah sah bagi: i. Memadam, menentang, mencegah dan mengawal kebakaran ii. Melindungi nyawa dan harta benda sekiranya berlaku kebakaran iii. Menentukan adanya jalan keluar keselamatan iv. Menyelenggara, mengawal selia yang sempurna dan menentukan adanya jalan keluar yang cukup dari semua premis yang ditetapkan sekiranya berlaku kebakaran

SEKSYEN 5 AKTA 341 Menerangkan tentang tugas JBPM antaranya seperti berikut: 2. Menjalankan penyiasatan tentang sebab, punca dan keadaan kebakaran 3. Melaksanakan khidmat kemanusiaan, termasuk menyelamat nyawa dan harta benda semasa berlakunya apa-apa bencana.

PENGENALAN SEJARAH DAN OBJEKTIF PENUBUHAN KADET BOMBA

SEJARAH i. Sekolah pertama yang menganggotai Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia ialah Maktab Rendah Sains MARA Sultan Abdul Samad, Negeri Sembilan pada 1985. ii. Ditubuhkan pada 1989 setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pelajaran Malaysia dan dijadikan salah satu program kokurikulum bagi sekolah-sekolah menengah seluruh Malaysia

OBJEKTIF i. Memupuk kesedaran tentang bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahan ii. Menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan kebombaan sebagai salah satu cara hidup iii.Meningkatkan disiplin dan setiakawan bagi memupuk semangat yakin diri serta bertanggungjawab kepada harta benda dan masyarakat

OBJEKTIF iv.Mengeratkan kerjasama dan persefahaman antara ahli dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia v. Mewujudkan suasana sekolah bebas dari bahaya kebakaran vi.Menanam minat untuk memilih menjadi Pegawai Bomba dan Penyelamat sebagai kerjaya

LOGO KADET BOMBA Bulan dan bintang Melambangkan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai murni diserapkan ke dalam Kadet Bomba dan Penyelamat Helmet Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada ahli Dua rumpun padi Kerjasama antara pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat

LOGO KADET BOMBA Kapak Salah satu alat (perkakas) yang dapat menggandingkan antara ilmu akademik dengan kebombaan, semangat juang dalam mencegah kebakaran dan mengutamakan keselamatan nyawa dan harta benda Warna kuning emas Taat setia kepada Raja dan negara

MOTO KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

LAGU KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA KADET BOMBA BERSATU, SAMA BERGANDING BAHU, PEMUDA PEMUDI HARAPAN, TIANG NEGARA. JIWA RAGA YANG MURNI, TANGGUNGJAWAB MEMBANTU, DI MANA JUA, TETAP BERSEDIA. MENIMBA ILMU JAYA, DEMI MASA HADAPAN, BERWAWASAN MATLAMATNYA, PASTIKAN BERJAYA. KADET BOMBA BERSATU, BERSEMANGAT MEMBARA, CITA-CITA TERSEMAT LUHUR, GIGIH BERUSAHA. IKRAR KAMI SAHUTKAN, BERANI BERETIKA HARUMKAN NAMA , MALAYSIA JAYA . (2X)

T:\Downloads\LAGUBOMBA.mp4

Related Documents

Nota
January 2021 4
1.0 Pengenalan
January 2021 0
Pengenalan Etap
January 2021 2
Nota Intervensi
February 2021 1

More Documents from "Anonymous zY9NweQ"