Propozicije Smotra 2017

  • Uploaded by: Učenik1Učenik2 prezime1prezime2
  • 0
  • 0
  • 2 weeks ago
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Propozicije Smotra 2017 as PDF for free.

More details

  • Words: 10,661
  • Pages: 47
Loading documents preview...
Propozicije Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih u školskoj 2016/2017. godini

56 Udruženje za naučno-tehnički odgoj mladih u Bosni i Hercegovini

web stranica: untomubih.com

Udruženje za naučno-tehnički odgoj mladih u Bosni i Hercegovini Udruga za znanstveno-tehnički odgoj mladih u Bosni i Hercegovini Удружење за научно-технички одгој младих у Босни и Херцеговини

2016/2017..godina

56

56. Smotra naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

školska 2016/2017.

program i propozicije

Sarajevo, 2017.

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

SMOTRE NAUČNO-TEHNIČKOG STVARALAŠTVA MLADIH BOSNE I HERCEGOVINE CILJEVI I ZADACI Ciljevi i zadaci smotri naučno-tehničkog stvaralaštva mladih na svim nivoima organizovanja u Bosni i Hercegovini su: * Stvaranje ljubavi kod mladih za naučno-tehničko stvaralaštvo i stvaranje svijesti kod mladih o potrebi da se što ranije uključe u razne oblike ove djelatnosti kako bi stečena znanja i umijeća bila kasnije što produktivnija na radnom mjestu, u domaćinstvu, u školi, na javnim mjestima i sl., gdje god se koriste tehnička sredstva. * Stvaranje ljubavi i pozitivnog odnosa prema radu, a posebno za produktivan rad, a ne samo za reproduktivan rad, za stvaralaštvo i inovacijsku djelatnost kod mladih. * Propaganda tehnike i tehničkog stvaralaštva kod najširih slojeva građana i svih relevantnih faktora: državnih, odgojno-obrazovnih, privrednih, naučnih, kulturnih i svih drugih organa i organizacija koji odlučuju ili mogu da doprinesu da se ova oblast ljudske djelatnosti vrednuje sukladno njenom značaju. * Omogućavanje mladim da se na svim nivoima organizovanja; škole, općine, kantoni (županije),entiteti, Distrikt Brčko i država, ispolje svoja znanja, naklonosti i zamisli i svoje konstukcije iz oblasti tehnike. * Omogućavanje da se mladi sa svojim radovima predstave na naučno-tehničkim manifestacijama u inozemstvu.

ORGANIZACIJA SMOTRI * Smotre mladih tehničara, u školama, općinama, kantonima, županijama Distriktu Brčko, entitetima, regionima, održavaju se do 10. maja/svibnja, a državna smotra do kraja maja/svibnja 2017. godine. * Smotre KMT-a u školama, općinske, kantonalne,županijske, Distrikt Brčko, entitetske i državnu smotru, organizuju organizacije, udruženja i zajednice koje se bave naučno-tehničkim odgojem mladih. U tu svrhu, na svim nivoima, formiraju se organizacioni odbori i druga radna tijela za pripreme i neposrednu organizaciju smotri.

4

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine * Finansijsko-materijalne troškove treba svesti na minimum s obzirom na teškoće oko obezbjeđivanja potrebnih sredstava za manifestacije ovakve vrste. * Broj ekipa na smotrama određuju organizatori s obzirom na materijalne, prostorne i druge uslove. Na smotrama višeg ranga, po pravilu, sudjeluju ekipe i pojedinci koji su na smotrama nižeg ranga postigli najbolje rezultate. * Na državnoj smotri sudjeluju ekipe i pojedinci koje, prema ovim ili svojim propozicijama i pravilima, odrede organizatori smotri sa nižeg ranga. * Ekipa za ekipne discipline na smotri broji pet članova. * U ekipi za ekipne discipline trebaju biti barem dvije djevojčice, odnosno barem dva dječaka. * Članovi ekipe su različitog uzrasta ( 8/8; 5/9; 6/9; 7/9 ; 8/9 i 9/9 razred - iz svakog razreda po jedan). Izuzetak može biti ekipa iz kantona-regiona gdje nastava tehničkog odgoja nije zastupljena u ovim razredima. * Ukupan broj takmičara ekipe kantona-regiona (i za ekipne i za pojedinačne discipline) ne može biti veći od 21 članova (po koeficijentu) i to pod uvjetom da su zastupljene sve discipline za koje je dozvoljeno dovesti takmičara. * Kotizacija za svakog takmičara je obavezna. Iznos kotizacije za svakog takmičara na 56. smotri je 10 KM. Kotizacijom se samo djelimično pokrivaju troškovi smotre. * Svaka škola, učesnica smotre, je obavezna uplatiti kotizaciju u iznosu od 20 KM bez obzira na broj takmičara ili radova. * Članovi ekipa i pojedinci takmičari se obavezno identificiraju putem akreditacija, čiji oblik i sadržaj propisuje organizator smotre. Izgled akreditacije se nalazi u prilogu propozicija. * Broj ekipa za ekipne discipline i broj pojedinaca za pojedinačne discipline, kao i broj radova, određuje se na osnovu sljedećih koeficijenata: Broj škola na smotrama nižeg ranga Do 10 11 - 20 21 - 40 41 - 80 Preko 80

Koeficijent

1 2 3 4 5

* koeficijenti se određuju prema broju škola koje su uzele učešće na Kantonalnoj smotri. * Broj vođa ekipa, kao i način njihovog izbora, određuje organ koji upućuje ekipe na državnu smotru. Troškove vođa ekipa snose organizacije koje upućuju ekipe na smotre. * Organizator smotre može vođe ekipa i mentore ekipa imenovati u ocjenjivačke komisije. * Rad u ocjenjivačkoj komisiji je volonterski. Organizator može sankcionisati mentora koji odbije rad u ocjenjivačkoj komisiji. 5

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine * Organizacioni odbori nižeg nivoa smotri mogu predložiti svoje članove za rad u ocjenjivačkim komisijama, s tim da vode računa o stručnosti i da predloženi član nema interes za tu disciplinu tj. da se njegova škola ne takmiči u toj disciplini, a po mogućnosti da u toj disciplini nema radova ni iz njegove općine. Organizacioni odbor državne smotre ne mora prihvatiti ovaj prijedlog. * Pojedine dijelove ovog programa i propozicija smotri, organizacioni odbori smotri na nižem nivou mogu mijenjati i prilagođavati svojim uvjetima i potrebama, s tim da se ne naruši koncept smotri na državnom nivou. * Jedan rad može biti prijavljen samo u jednoj disciplini. * Jedan učenik može nastupati u više disciplina. Organizator nije obavezan podesiti satnicu u ovakvim slučajevima, ali mentor ili sam učenik ako se takmiči u više disciplina treba da se dogovori sa komisijama o načinu i vremenu ućešća u toj drugoj disciplini * Učesnici smotre treba sami da paze na radove. Organizator nije obavezan nadoknaditi štetu zbog oštećenja, gubitka ili otuđenja rada.

Napomena: a) Na izložbe radova i projekcije filmova neće se primati radovi koji su ranije izlagani na državnim smotrama. b) Jednako se vrednuje tehnička dokumentacija rađena rukom i računarom. c) Dimenzije izložbenih radova, maketa i modela zajedno sa eventualno postojećom podlogom, se ograničavaju na maksimalnih 50x50x50 cm. d) Ukoliko vođa ekipe na držvnu smotru dovede više učenika mimo dozvoljenog koeficijenta, za iste plaća kotizaciju u iznosu od 80 KM po učeniku. e) Ocjenjivačka komisija može diskvalifikovati radove za koje procijeni da su nekvalitetni ili radove za koje komisija procijeni da nisu učenički rad ili su kupljeni model. f) Učesnici smotre moraju popunjenom naljepnicom označiti svaki rad. Izgled naljepnice nalazi se u prilogu propozicija. g) Ocjenjivački žiri nije obavezan da vrati fotografije i filmove prijavljene za smotru. h) Filmovi i fotografije se dostavljaju na adresu Udruženja za naučno-tehnički odgoj mladih u BiH zajedno sa prijavom za smotru.

Dodatna pojašnjenja ili tumačenje propozicija na smotrama može dati centralni žiri smotre.

6

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

PROGRAM 56. SMOTRE NAUČNO-TEHNIČKOG STVARALAŠTVA MLADIH BOSNE I HERCEGOVINE školska 2016./2017. EKIPNE DISCIPLINE

REVIJA FILMA

1. Test iz nastave tehničkog odgoja;

* Dokumentarni film * Igrani film * Crtani film * Spot

* Test iz nastave osnovi tehnike za 5/9 razred; * Test iz nastave tehničke kulture za 6/9 razred; * Test iz nastave tehničke kulture za 7/9 razred; * Test iz nastave tehničke kulture za 8/9 razred; * Test iz nastave tehničke kulture za 9/9 razred; * Test iz nastave tehničkog odgoja za 8/8. razred. 2. Test općetehničkih znanja;

3. Praktičan rad (slobodan izbor); 4. Izložba radova iz nastave * Izložba radova iz nastave 5/9 razreda; * Izložba radova iz nastave 6/9 razreda; * Izložba radova iz nastave 7/9 razreda; * Izložba radova iz nastave 8/9 razreda; * Izložba radova iz nastave 9/9 razreda; * Izložba radova iz nastave 8/8 razreda;

5. Izložba radova iz KMT-a

POJEDINAČNE DISCIPLINE TEMATSKE IZLOŽBE 1. Arhitektura i građevinarstvo; * niskogradnja; * visokogradnja; * graditeljska baština; * arhitektura budućnosti.

2. Elektronika i telekomunikacije 3. Energetika i elektrotehnika 4. Fotografija * zadana tema (Detalj); * slobodan izbor;

5. Inovacije; 6. Reutilizacija; 7. Tehnika u zaštiti okoline; 8. Agrotehnika; DEMONSTRIRANJE RADOVA 1. PRIMJENA RAČUNARA U TEHNICI

SPORTSKO-TEHNIČKE DISCIPLINE 1. Automodeli; a) Makete motornih vozila; b) Takmičarski modeli; c) RC modeli

2. Brodomodeli; a) Makete brodova - čamaca; b) Takmičarski modelic) RC modeli

3. Aviomodeli a) Makete aviona-jedrilica b) Sobni modelic) Takmičarski modeli-A1(F1H),A2 (F1A) d) RC modeli -Takmičarski

4. Raketni modeli; a) Raketeb) Raketoplani

5. Zmajevi 6. Baloni 7. Radioorjentacija 8. Roboti a) Autonomni b) Vođeni računarom

OSTALO 1. Radovi pedagoga tehničke kulture; Unapređenje nastave tehničkog odgoja

( Video prilog Smotre tehničke kulture) 2. AUTOMATIKA I ROBOTIKA

7

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

PROPOZICIJE 56. SMOTRE NAUČNO TEHNIČKOG STVARALAŠTVA MLADIH BOSNE I HERCEGOVINE “Maj/svibanj, 2017” TESTOVI 1. TESTOVI IZ NASTAVE osnovi tehnike i tehnička kultura za 5., 6., 7., 8. i 9. i tehničkog odgoja za sedmi, osmi i deveti razred osnovne škole * Testovi obuhvataju materiju iz nastave tehničkog odgoja za odgovarajući razred. * Pitanja za testove će biti postavljena iz važećih udžbenika za školsku 2016/17. g. * Test iz nastave osnovi tehnike, tehničke kulture i tehničkog odgoja radi svaki učenik posebno, i to: test za 5. razred radi učenik 5. razreda, test za 6. razred radi učenik 6 razreda, test za 7. razred radi učenik 7. razreda, test za 8. razred radi učenik 8.razreda i test za 9. razred radi učenik 9. razreda. Takmičari, učenici osmogodišnje škole iz F BiH, a zbog srodnosti Nastavnog programa, radiće iste testove kao i takmičari - učenici devetogodišnje osnovne škole. Zbog različitog Nastavnog programa, takmičari/učenici s područja republike Srpske i Brčko distrikta će, kao i do sada, raditi testove prilagođene Nastavnom programu Republike Srpske i Brčko distrikta. Vrednovanje * Zavisno od težine pitanja, ocjenjivački žiri, prije rješavanja testa, za svako pitanje određuje broj bodova, s tim da se za jedan test ne može osvojiti više od 50 bodova. * Učenici kao ekipa na testu mogu maksimalno osvojiti 250 bodova. * Za svaki test učenici se posebno rangiraju. Za svaki uzrast se trojici prvoplasiranih učenika dodjeljuje zlatni, srebreni i brončani točak tehnike. * Priznanja se dodjeljuju i za tri prvoplasirane nekipe i to: zlatni, srebreni i brončani točak tehnike. Ekipa se rangira tako da se zbroje bodovi svih pet članova ekipe. * Na ekipnim priznanjima se upisuju imena svih članova ekipe. 2. TESTOVI IZ OPĆETEHNIČKIH ZNANJA; * Test se sastoji od pitanja iz raznih oblasti tehnike (izuzev materije nastave tehničkog odgoja) primjerenih uzrastu, a odnose se na epohalna otkrića u tehnici, svjetski velikani tehnike, tehnička sredstva, razvoj tehnike kroz historiju,primjena tehnike saobraćaj i sl. * Test rješavaju svi članovi ekipe koji su rješavali test iz nastave tehničkog odgoja. * Učenici test rješavaju ekipno, dakle jedan test rješavaju svi članovi ekipe. Vrednovanje * Zavisno od težine pitanja, ocjenjivački žiri, prije rješavanja testa, za svako pitanje određuje broj bodova, s tim da se za jedan test ne može dobiti više od 50 bodova. * Učenici kao ekipa na testu mogu osvojiti maksimalno 50 bodova. * Tri prvoplasirane ekipe dobiće zlatni, srebreni i brončani točak tehnike. * Rangiranje ekipa vrši se na taj način što se zbrajaju bodovi svih pet članova ekipe. Na ekipnim priznanjima ispisuju se imena svih članova ekipe. 8

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

3. PRAKTIČAN RAD; Tema:Slobodan izbor * Praktičan rad se radi na samoj smotri. * Svaka ekipa po slobodnom izboru radi praktičan rad. * Za praktičan rad ekipa donosi sve što je potrebno za realizaciju praktičnog rada (nacrt, alat, materijal,produžni kabl i drugi pribor). * Ukoliko je za izradu praktičnog rada neophodno obezbijediti električnu energiju ili sl., ekipa taj zahtjev obavezno navodi u prijavi za smotru. * Vrijeme za izradu rada određuje odgovarajuća ocjenjivačka komisija (najduže dva sata). * Praktičan rad radi pet članova ekipe koji su rješavali testove. Ekipe donose pripremljene elemente za praktičan rad urađene do te mjere da se praktičan rad može završiti najduže za dva sata. * Ocjenivačka komisija će prije početka praktičnog rada pregledati i evidentirati stepen pripremljenosti dijelova za taj praktičan rad što će u završnici uzeti u obzir. * Cijenit će se rad u kojem ima više tehničkih znanja Vrednovanje * Maksimalan broj bodova za praktičan rad je 200. * Ocjenjivačka komisija odrediće iznos bodova prilikom vrednovanja za pojedine elemente kako je predočeno u tabeli; * Ukupan broj bodova ne može biti veći od 200 - Tri prvoplasirane ekipe dobiće zlatni, srebreni i brončani točak tehnike. - Na priznanjima se ispisuje imena svih članova ekipe. Svaki člkan ekipe dobiće identično priznanje kao i ekipa Elementi ocjenjivanja za praktičan rad koji se radi na takmičenju Tehnička dokumentacija

Funkcionalnost Tehnička rada; tačnost,preciznost i upotrebna vrijednost estetski izgled

Složenost rada

Pravilnost u radu, pravilno korištenje alata i materijala

Korelacija članova ekipe

Max do 20 bodova Max do 30 bodova Max do 40 bodova Max do 40 bodova Max do 50 bodova Max do 20 bodova

4. IZLOŽBA RADOVA IZ NASTAVE: osnovi tehnike, tehničke kulture i tehničkog odgoja * Na izložbu se primaju radovi koji odgovaraju okvirnom nastavnom programu nastave osnovi tehnike, tehničke kulture i tehničkog odgoja za osnovnu školu (ne moraju biti objavljeni u udžbenicima ili dnevnicima rada). * Ekipa može učestvovati sa pet radova, s tim što svaki rad mora biti iz druge graneoblasti tehnike tj. drugog razreda. * Dimenzije rada, sa eventualno pripadajućom podlogom, ne mogu biti veće od 50X50x50 cm (dužina;širina;visina); Zbog različitosti Nastavnog programa ekipa iz Republike Srpske i Brčko distrikta, organizator se obavezuje da obezbjedi poseban izložbeni prostor za radove iz nastave s područja RS-a i BD-a, ali posebnog rangiranja neće biti! 9

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine * Uz eksponat se obavezno prilaže tehnička dokumentacija: nacrt i tekstualno objašnjenje, specifikacija materijala, način izrade i montaže, svrha odnosno namjena, funkcija, eventualna prednost u odnosu na druge slične radove, kao i naljepnica sa podacima. * Radovi mogu bit pojedinačni ili grupni (imena učenika na priznanju će biti ispisana ako grupu čine do četiri učenika). Vrednovanje: * Odvojeno se vrednuju i rangiraju radovi za svaki razred posebno. * Za svaki razred-uzrast, tri prvoplasirana rada dobiće zlatni, srebreni i brončani točak tehnike. * Učenici za svaki rad mogu maksimalno osvojiti po 100 bodova. * Ako je rad grupni, svaki član grupe će dobiti priznanje na kome su upisana imena svakog člana grupe. Grupu čine najviše četiri člana. * Ako je u grupi više članova na priznanju će umjesto imena učenika biti napisano “grupa učenika”. * Priznanje će dobiti i tri prvoplasirane ekipe. Ekipe se rangiraju tako, što se zbroje bodovi za sve radove te ekipe. * Ocjenjivački žiri će prilikom bodovanja, koristiti elemente predočene u tabeli za izložbene radove, pri čemu ukupan broj bodova za svaki rad ne može biti veći od 100, tj. ekipa za pet radova najviše može osvojiti 500 bodova. Elementi ocjenjivanja za izložbu radova iz nastave Idejno rješenje

Tehničko rješenje i funkcionalnost

Tehnička preciznost

Tehničo rješenje

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Složenost rada Max do 20 bodova

5. IZLOŽBA RADOVA IZ KMT-a; Tema: Izložba eksponata gdje je ugrađena energetska efikasnost * Ekipa sudjeluje sa jednim radom iz bilo koje grane tehnike (izuzev radova prema nastavnom programu tehničkog odgoja). * Dimenzije rada, sa eventualno pripadajućom podlogom, ne mogu biti veće od 50x50x50 cm (dužina; širina; visina); * Uz eksponat obavezna je tehnička dokumentacija. * Radovi mogu biti pojedinačni ili grupni. Grupu čine do četiri člana. Vrednovanje * Za rad je moguće osvojiti maksimalno 100 bodova. * Tri prvoplasirana rada dobiće zlatni, srebreni i brončani točak tehnike. * Ako je rad grupni, ekipa će dobiti priznanje na kome su upisana imena svih članova grupe.

10

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine * Grupu čine najviše četiri člana. Ako je u grupi više članova, na priznanju će umjesto imena učenika pisati “grupa učenika”. * Priznaje će dobiti i tri prvoplasirane ekipe. * Ocjenjivački žiri će bodovanje izvršiti prema predočenoj tabeli bodovanja za izložbene radove,ali ukupan iznos ne može biti veći od 100 bodova. * cijenit će se rad u kojem ima više tehničkih znanja. Elemanti za ocjenjivanje dati su u tabeli: Elementi ocjenjivanja za izložbu radova KMT-ea Idejno rješenje

Tehničko rješenje i funkcionalnost

Tehnička dokumentacija

Tačnost i preciznost

Složenost rada

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Centarlni žiri i komisija za obradu podataka će izrangirati ekipe u ekipnim disciplinama na osnovu osvojenih bodova. Tri prvoplasirane ekipe dobiće zlatni, srebreni i brončani točak tehnike. Na priznanjima će biti ispisana imena svih pet članova ekie koji su rješavali testove i radili praktičan rad. Neće biti posebno rangirane ekipe iz F BiH, RS-a i BD-a.

* Na tematskim izložbama, za svaku temu iz ovih propozicija, dodjeljuju se pojedincima, autorima radova, zlatni, srebreni i brončani točak tehnike za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto. Na priznanju se upisuju imena svih članova grupe. Grupu čine najviše četiri člana. Ukoliko grupu čini više od četiri člana piše se “Grupa autora” * Jedan rad može učestvovati u samo jednoj disciplini. * Ocjenjivački žiri može diskvalifikovati nekvalitetne radove, kao i radove koji su ranije sudjelovali na smotrama istog ranga. * Takmičarski modeli u sportsko-tehničkim disciplinama mogu učestvovati ponovo na više takmičenja-smotri u toj školskoj godini.

Ekspertni žiri od tri člana koji odredi Upravni odbor UNTOMA-a, vršit će provjeru žiriranih radova, a na osnovu pismenih primjedbi i žalbi mentora učenika. Konačnu odluku donosi Centralni žiri.

11

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

POJEDINAČNE DISCIPLINE TEMATSKE IZLOŽBE 1. ARHITEKTURA I GRAĐEVINARSTVO * Objekti niskogradnje, * Objekti visokogradnje; * Arhitektura budućnosti; * Graditeljska baština; * Kanton-region može učestvovati sa jednim radom po koeficijentu za svaku od ove četiri oblasti. * Uz svaki rad se prilaže tehnička dokumentacija i naljepnica.(Izgled dat u prilogu) * Radovi mogu biti grupni. Grupu čine do četiri učenika. * Dimenzje radova sa eventualno pripadajućim podlogama, ne mogu biti veće od 50X50x50 cm (dužina; širina,visina); * PRIPADAJUĆI RADOVI: - NISKOGRADNJA: putevi, mostovi, aerodromi, autobuske i željezničke stanice, luke, nadvožnjaci, podvožnjaci i sl., - VISOKOGRADNJA: stambene zgrade, vjerski objekti, industrijski i drugi privredni objekti, makete naselja i sl., - ARHITEKTURA BUDUĆNOSTI: nova arhitektonska i građevinska rješenja raznih objekata (oblik, funkcija, materijali, tehnologija izrade, ekonomičnost itd.), - GRADITELJSKA BAŠTINA: svi objekti gradnje iz oblasti niskogradnje i visokogradnje od historijske i kulturne vrijednosti BiH i šire. Vrednovanje: a) Niskogradnja * Ocjenjivački žiri će bodovanje izvršiti prema elementima predočenim u tabeli, a ukupan iznos bodova ne može biti veći od 100. b) Visokogradnja * Ocjenjivački žiri će bodovanje izvršiti prema elementima predočenim u tabeli, a ukupan iznos bodova ne može biti veći od 100. c) Arhitektura budućnosti * Ocjenjivački žiri će bodovanje izvršiti prema elementima predočenim u tabeli, a ukupan iznos bodova ne može biti veći od 100. d) Graditeljska baština * Ocjenjivački žiri će bodovanje izvršiti prema elementima predočenim u tabeli, a ukupan iznos bodova ne može biti veći od 100. Elementi ocjenjivanja za disciplinu: arhitektura i građevinarstvo Idejno rješenje

Tehnička dokumentacija

Tačnost i preciznost

Tehničko rješenje

Estetski izgle

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

12

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine 2. ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE * Kanton-region može učestvovati sa jednim radom po koeficijentu. * Uz svaki rad se prilaže tehnička dokumentacija i naljepnica. * Dimenzije rada, sa eventualno pripadajućim podlogama, ne mogu biti veće od 50x50x50 cm (dužina; širina; visina). * Radovi se odnose na elektroniku i telekomunikacijska sredstva i uređaje iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. * Uz rad se dostavlja tehnička dokumentacija i naljepnica. Vrednovanje: * Ocjenjivački žiri će bodovanje izvršiti prema elementima predočenim u tabeli, a ukupan iznos bodova ne može biti veći od 100. Elementi ocjenjivanja za disciplinu: elektronika i telekomunikacije Idejno rješenje

Tehnička dokumentacija

Tačnost i preciznost

Složenost uređaja

Funkcionalnost uređaja

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

3. ENERGETIKA I ELEKTROTEHNIKA * Uz svaki rad se prilaže tehnička dokumentacija i naljepnica. * Dimenzije radova, sa eventualno pripadajućim podlogama, ne mogu biti veće od 50x50x50 cm (dužina; širina; visina). * Radovi se odnose na proizvodnju i iskorištavanje svih vrsta energenata za razne svrhe. * Uz rad se dostavlja tehnička dokumentacija i naljepnica. Vrednovanje: * Ocjenjivački žiri će bodovanje izvršiti prema elementima predočenim u tabeli za izložbene radove, a ukupan iznos bodova ne može biti veći od 100. Elementi ocjenjivanja za disciplinu: energetika i elektrotehnika Idejno rješenje Max do 20 bodova

Tehnička dokumentacija Max do 20 bodova

Tačnost i preciznost

Složenost rada

Funkcionalnost uređaja

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

4. FOTOGRAFIJA * Kanton-region može učestvovati sa po jednom fotografijom po koeficijentu za svaku poddisciplinu. * Jedna fotografija je na zadanu temu, a jedna fotografija je po slobodnom izboru teme. * Zadana tema za fotografije za smotru 2017.godine je “Detalj”. * Fotografije treba dostaviti Udruženju za naučno-tehnički odgoj mladih u BiH zajedno sa prijavama za smotru.

13

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine * Najmanji dozvoljeni format fotografija je 18 X 24 cm. * Kao dokaz vjerodostojnosti autora uz fotografiju se dostavlja CD sa snimcima u JPG formatu.Takođe na naljepnici treba da stoji naziv rada kao i vrijeme i mjesto kada i gdje je fotografija snimljena. * Organizator može formirati poseban žiri koji će ranije, prije smotre, pregledati fotografije i ocijeniti ih, a na smotri ih samo prezentirati, o čemu će ekipe biti blagovremeno obaviještene. * Filmovi i fotografije se dostavljaju na adresu Udruženja za naučno-tehnički odgoj mladih u BiH zajedno sa prijavom za smotru. * Fotografije se dostavljaju u koverti zajedno sa naljepnicom bez ikakvih kaširanja Vrednovanje: * Ocjenjivački žiri će bodovanje izvršiti bodovanje za svaku temu posebno, a ukupan iznos za jednu temu ne može biti veći od 100. Elementi ocjenjivanja za izložbu fotografija Ideja

Umjetnički dojam

Max do 50 bodova

Max do 50 bodova

5. INOVACIJE MLADIH TALENATA TEHNIKE * Kanton-region može učestvovati sa po dva rada po koeficijentu. * Dimenzije radova, sa eventualno pripadajućim podlogama, ne mogu biti veće od 50x50x50 cm (dužina; širina; visina). * Uz svaki rad se prilažu tehnička dokumentacija i naljepnica, kao i obrazloženje u čemu se sastoji inovacija. Vrednovanje: * Ocjenjivački žiri će bodovanje izvršiti prema sljedećim elementima predočenim u tabeli, a ukupan broj bodova ne može biti veći od 100 za svaki rad posebno. Elementi ocjenjivanja za inovacije Inovativnost i upotrebna vrijednost

Tehnička dokumentacija

Složenost rada

Funkcionalnost

Max do 40 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

6. REUTILIZACIJA * Dimenzije radova, sa eventualno pripadajućim podlogama, ne mogu biti veće od 50x50x50 cm (dužina; širina; visina).. * Radovi su - po slobodnom izboru - urađeni od dijelova već korištenih materijala, odnosno uređaja, predmeta i sl., Uz eventualni dodatak drugih, novih materijala neophodnih za izradu novog uređaja - predmeta. 14

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine * Uz svaki rad potrebna je tehnička dokumentacija (sa posebnim objašnjenjem o korištenju starih materijala, odnosno predmeta, uređaja od kojih je izrađen novi rad efekti zaštite životne okoline), te naljepnica Vrednovanje: * Ocjenjivački žiri će bodovanje izvršiti prema elementima predočenim u tabeli ukupan iznos bodova ne može biti veći od 100. Elementi ocjenjivanja za disciplinu: reutilizacija Inventivnost i originalnost rješenja

Tehnička dokumentacija

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Tačnost i preciznost Max do 20 bodova

Složenost rad

Estetski izgled

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

7. TEHNIKA U ZAŠTITI OKOLINE * Dimenzije radova, sa eventualno pripadajućim podlogama, ne mogu biti veće od 50x50x50 cm (dužina; širina; visina). * Radovi se odnose na uređaje za monitoring (praćenje kvaliteta pojedinih elemenata eko-sistema), zatim uređaja za sprječavanje zagađenja i otklanjanje posljedica zagađenja. * Uz rad se prilaže tehnička dokumentacija i naljepnica. Vrenovanje: * Ocjenjivački žiri će bodovanje izvršiti prema elementima predočenim u tabeli, a ukupan iznos bodova ne može biti veći od 100 Elementi ocjenjivanja za disciplinu: tehnika u zaštiti okoliša Idejno rješenje

Tehničko rješenje

Tehnička dokumentacija

Funkcionalnost uređaja

Estetski izgled

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

8. AGROTEHNIKA * Uz svaki rad se prilaže tehnička dokumentacija i naljepnica. * Dimenzije radova, sa eventualno pripadajućim podlogama, ne mogu biti veće od 50x50x50 cm (dužina; širina; visina). * Radovi se odnose na agrotehnička rješenja: rasadnici, staklenici, plastenici, sisteme navodnjavanja, zaštite usjeva od štetočina i sl. * Uz rad se dostavlja tehnička dokumentacija i naljepnica. Vrednovanje: * Ocjenjivački žiri će bodovanje izvršiti prema elementima predočenim u tabeli za izložbene radove, a ukupan iznos bodova ne može biti veći od 100. Elementi ocjenjivanja za disciplinu: agrotehnika Idejno rješenje

Tehničko rješenje

Tehnička dokumentacija

Funkcionalnost uređaja

Složenost rada

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

15

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine DEMONSTRIRANJE RADOVA -1. PRIMJENA RAČUNARA U TEHNICI Kanton-region učestvuje sa jednim takmičarom po koeficijentu. Učenici se takmiče u primjeni računara u tehnici. Takmičar sa sobom na smotru obvezno donosi računar na kojem će raditi. Donošenje vlastitog/školskog računara podrazumijeva i prateću opremu, kao što je produžni strujni kabl kako bi se demonstracija rada izvršila nesmetano. Takođe nosi i USB stick, fotoaparat, video kameru ili mobitel u svrhu snimanja, a od pomagala mogu da koriste stalak za kameru i mikrofon za kvalitetniji snimak zvuka. Prilikom izrade/montaže videa učesnici trebaju koristiti slušalice, kako ne bi jedni druge ometali! Zadana oblast rada za 56. Smotru je: „Video prilog Smotre tehničke kulture“. Učenici rade Video prilog sa smotre (općinska, kantonalna, federalna) na licu mjesta. Od prikupljenog materijala (foto i video) direktno sa smotre izrađuju video prilog u trajanju od 2-4 minuta. Vrijeme za prikupljanje materijala traje 60 minuta od otvaranja smotre, nakon čega se učenici okupljaju u određenoj prostoriji, te u roku od 60min kompletiraju video prilog. Kompletiran video prilog spremljen (kao .mpeg) se sprema na USB stik i prenosi na računar komisije za ocjenjivanje. Ocjenjivački žiri može tražiti dodatna objašnjenja od takmičara. Takmičar ima pravo angažovati jednog asistetna (pomoćnika) kod prikupljanja materijala (foto i video), ali samostalno učestvuje u izradi/montaži videa pred komisijom. Preporuka je da domaćin smotre na samu smotru pozove također i medije (lokalne, kantonalne i sl.) koji treba da naprave reportažu za svoje TV kuće. Novinare i snimatelje koji se odazovu na poziv treba pozvati da budu komisija i ocijene učeničke radove. Ukoliko ne bude zainteresovanih medija, ocjenjivački žiri će bodovanje vršiti prema sljedećim elementima: Video prilog treba da zadovolji osnovnu formu izvještaja: Potrebno je biti kratak, precizan i potpun u prilogu! Ko? Šta? Kada? Gdje? Zašto? Kako? Elementi ocjenjivanja za disciplinu: primjena računara u tehnici Najava priloga Max do 15 bodova

Snimljen sagovornik

Snimljen samo glas sagovornika

Prilog obogaćen videom

Prilog obogaćen fotografijama

Max do 20 bodova

Max do 15 bodova

Max do 30 bodova

Max do 20 bodova

16

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine 2. AUTOMATIKA I ROBOTIKA * Kanton-region učestvuje sa jednim takmičarom po koeficijentu. * Dimenzije radova, sa eventualno pripadajućim podlogama, ne mogu biti veće od 50x50x50 cm (dužina; širina; visina). * Uz rad se prilaže tehnička dokumentacija i naljepnica. * Obavezna je demonstracija rada pred komisijom *Radovi se postavljaju u prostor za izložbe kao i izložbeni radovi, gdje se vrši demonstracija i vrednovanje radova. * ocjenjivački žiri može od takmičara tražiti dodatna pojašnjenja. Vrednovanje: * Ocjenjivački žiri će bodovanje izvršiti prema elementima predočenim u tabeli, a ukupan iznos bodova ne može biti veći od 100. Elementi ocjenjivanja za izložbu: automatika i robotika Idejno rješenje Max do 20 bodova

Tehničko rješenje

Tehnička dokumentacija

Funkcionalnost i odbrana rada

Složenost rada

Max do 10 bodova

Max do 10 bodova

Max do 40 bodova

Max do 20 bodova

REVIJA FILMOVA a) Dokumentarni film b) Igrani film c) Crtani film d) Spot * Kanton-region može učestvovati sa jednim radom iz svake kategorije filma po koeficijentu. * Filmovi trebaju biti u DVD formatu. * Tema i tehnika snimanja su slobodni. * Trajanje filmova je ograničeno, i to: a) dokumentarni film - do 7 minuta, b) igrani film - do 10 minuta, c) crtani film - do 3 minuta, d) spot - do 4 minuta. * Filmovi će se vrednovati odvojeno po žanrovima. * Filmovi se dostavljaju Udruženju za naučno-tehnički odgoj mladih u BiH zajedno sa prijavama za smotru isključivo na CD-u. CD-eovi se na vračaju autorima Vrednovanje * Ocjenjivački žiri će bodovanje izvršiti prema elementima predočenim u tabeli. * Ukupan iznos bodova ne može biti veći od 100 za svaku kategoriju filma posebno . Elementi ocjenjivanja za disciplinu: revija filmova Ideja Max do 40 bodova

Režija Max do 20 bodova

Scenario Max do 10 bodova

17

Tehnička izvedba Max do 10 bodova

Umjetnički dojam Max do 20 bodova

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

SPORTSKO - TEHNIČKA TAKMIČENJA OPŠTE ODREDBE Svaki kanton - region, u svakoj disciplini, sudjeluje sa jednim modelom - radom za svaku sportsko-tehničku disciplinu ili poddisciplinu, po koeficijentu. Takmičar donosi gotov urađen model i potrebnu opremu za takmičenje. - Za sve sportsko-tehničke discipline ocjenjivačka komisija mjerenje vrši štopericom, a postignuto vrijme se zaokružuje na punu sekundu po standardnom sistemu. - Svaki takmičar ima pravo na jednog pomoćnika, po sopstvenom izboru, /učenik, nastavnik ili mentor/. - Svaki takmičar ima pravo na tri starta, odnosno pokušaja, a samo jedan najbolji rezultat se vrednuje. - Pravo na POKUŠAJ kod letećih modela takmičar ostvaruje samo onda kada u prvom pokušaju /startu napravi retultat, 5 sec i manje. Taj princip se primjenjuje u sva tri starta. - Ostvareni rezultat iz drugog pokušaja upisuje se u ocjenjivački list. - Leteći modeli: jedrilice A1, F1H, F1A, RC, rakete, raketoplani, zmajevi i baloni, mjerenje se vrši samo do 90 s i to je maksimum, odnosno MAX. Za svaku sekundu leta takmičar ostvaruje 1 bod, tako da maksimalni broj bodova za letenje iznosi, 90. - Sobni modeli, D-1, NACIONAL, raspona krila do 350 mm, slobodne konstrukcije i težine. Mjeri se puno trajanje leta modela u sportskoj dvorani. - Ne predviđa se da dva ili više takmičara mogu imati identičan broj bodova, za start modela čamca, automobila, jedrilice balona i sl, maksimalan broj bodova iznosi 90, a 5 bodova ostaje za SLOŽENOST IZRADE. - U slučaju da dva ili više takmičara imaju isi broj bodova, uvodi se BARAŽ i FIY-OFF, naravno da se FLY-OFF odnosi samo na leteće, a BARAŽ na ostale modele. Za niže rangirane takmičare manja je vjerovatnoća za identičnim postignutim brojem bodova, a što ocjenjivačka komisija s lakoćom može razvrstati preostalim bodovima za SLOŽENOST IZRADE. - Elementi ocjene za SLOŽENOST IZRADE: složenost konstrukcije, izbor materijala, finalna obrada (boja, oznake na modelu ,,, !) - Dodatni start ili BARAŽ, primjenjuje se u slučaju da dva ili više takmičara osvoje maksimalni broj bodova. - Mjerenje vremena leta u FLY OFFU traje tokom cijelog leta. - Dodatno letenje ili FLY-OFF, primjenjuje se u slučaju da dva ili više takmičara osvoje maksimalan broj bodova. Osvojeni rezultati u FLY-OFFu odrađuju plasman tako da prvoplasirani osvaja maksimalan broj bodova, slijedećim rangiranim oduzima se po jedan bod.

18

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine - Članovi ocjenjivačkih komisija dužni su biti RANIJE, najmanje 5 minuta na poziciji takmičarske discipline predviđene u satnici i ostati do predviđenog isteka iste. - Za svaku diciplinu obavezno je prisustvo najmanja dva člana ocjenjivačke komisije sa ocjenjivačkim listama i listama za žalbu. - Liste za žalbu su formata A5 i obrađene sa neophodnim rubrikama i sastavni su dio "materijala" koji dobijaju članovi ocjenjivačkih komisija. - Žalbena procedura predviđa, da takmičar i mentor zahtjevaju žalbeni listić od osjenjivačke komisije i odmah ga "obrađuju" i u nakraćem opisu iznose "kršenje" propozicija. Obavezno je javno saopštavanje vremena leta modela. - Žalbeni listić sa taksom u iznosu od 10,00 KM odmah se predaje Predsjedniku Centralnog žirija koji odmah sa svojim pomočnicima na licu mjesta rješava nastalu žalbu. - Sve žalbe validne su samo u okviru predviđene satnice za tu disciplinu. Samo za osnovane žalbe vrši se povrat "žalbene takse" u iznosu od 10,00 KM. - Samo Centralni žiri ima pravo "pomjeranja" satnica ili lokaciju borilišta. - Maketu sportskog modela može izraditi pojedinac ili grupa učenika. Takmičarske sportske modele vlastite konstrukcije izrađuje i demonstrira jedan takmičar-autor, sa pravom na pomoćnika po sopstvenom izboru.

1. AUTOMODELI: a) Makete motornih vozila b) Takmičarski model c) RC model Makete motornih vozila * Rad predstavlja maketu postojećeg motornog vozila, starih modela vozila ili vozila budućnosti . Izbor modela je slobodan. * Uz maketu se dostavlja i tehnička dokumentacija, fotografija, opis, karakteristike stvarnog vozila (u obzir dolaze i oldtimeri), te naljepnica. * Dužina modela ne smije preći 500 mm, a širina 250 mm. Vrednovanje: * Ukupan broj bodova za rad ne može biti veći od 100 bodova. * Elementi ocjenjivanja navedeni u tabeli Elementi ocjenjivanja makete motornih vozila Idejno rješenje

Tehničko rješenje

Tehnička dokumentacija

Tačnost, preciznost i estetski izgled

Složenost rada

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

19

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine Takmičarski automodeli * Model automobila je na električni pogon, čiji pogonski napon ne prelazi 12V. * Model je vlastite izrade takmičara. Elektromotor, prijenosi, baterija i točkovi mogu biti fabričke izrade (gotovi proizvodi). * Model je slobodne konstrukcije, a maksimalna dužina modela je 500mm, dok je širina 250mm. * Model treba da posjeduje oznaku šasije-inicijali autora ili naziv modela. * Takmičenje se sastoji od praktičnog dijela-pogađanje cilja na pripremljenoj stazi; parket ili asfalt; * Takmičarska staza je pravouglog izgleda, dužine 10m; širine 2,1m (skica je u prilogu propozicija); * takmičenje se vrši prema datim uputama u opštim odredbama * Takmičar maksimalno može osvojiti 100 bodova Vrednovanje: a) SLOŽENOST I DIZAJN MODELA do 10 bodova; b) USPJEŠNOST POGAĐANJA CILJA do 70 bodova; I zona= 70 bodova; II zona= 50 bodova; III zona= 30 bodova; IV zona= 20 bodova; V ZONA=10 bodova; c) VRIJEME: I vrijeme 20 bodova, II vrijeme 15 bodova, III vrijeme 10 bodova, IV vrijeme 5 bodova, V vrijeme 2 bod, VI i dalje 0 bodova. RC automodel * Model je slobodne konstrukcije; maksimalna dužina modela je 500mm, a širina 250 mm. * Model se vozi po markiranoj stazi. * Model je na električni pogon, čiji pogonski napon ne prelazi 12V. Model je vlastite izrade takmičara, a motor, prijenos, baterija, dijelovi šasije, kao i točkovi mogu biti tvorničke izrade. * Na modelu je obavezna oznaka - inicijali autora ili naziv modela. * Boduje se samo najbolji start. * Takmičar može maksimalno osvojiti 50 bodova. Vrednovanje: a) DIZAJN MODELA do 20 bodova. b) USPJEŠNOST VOŽNJE: * svako gaženje markirane linije - staze minus 2 boda, a maksimalan broj bodova za vožnju je 70., c) VRIJEME Takmičenje se vrši prema datim uputama u opštim odredbama. I vrijeme 10 bodova, II vrijeme 8 bodova, III vrijeme 6 bodova, IV vrijeme 4 boda, V vrijeme 2 boda, VI i dalje 0 bodova. 20

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine BRODOMODELI: a) Makete brodova; b) Takmičarski model; c) RC model. Makete brodova * Rad predstavlja model postojećeg broda ili broda koji je nekada postojao (historijski model) ili model budućnosti. * Uz rad se dostavlja tehnička dokumentacija, slika - crtež (ukoliko postoji), karakteristike stvarnog broda i naljepnica. Model mora biti vlastite izrade. * Rad može biti pojedinačan ili grupni. * Dimenzije modela - makete nisu ograničene Vrednovanje; * Za jedan rad može se maksimalno dobiti 100 bodova. * Elementi ocjenjivanja navedeni u tabeli Elementi ocjenjivanja makete brodova Idejno rješenje

Tehničko rješenje

Tehnička dokumentacija

Tačnost, preciznost i estetski izgled

Složenost rada

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Takmičarski modeli brodova * Brodomodel je na pogon elektromotorom, čiji pogonski napon ne prelazi 12 V. * Model je slobodne konstrukcije, maximalne dužine do 600 mm. * Elektromotor, prijenosi i baterija može biti tvorničke izrade. * Model ima oznaku - inicijale autora i naziv modela. * Startanje modela je sa startne pozicije širine 50 cm * Pogađanje cilja u plovnoj stazi - bazenu. Bazen je pravouglog oblika, dužine 10m, a širine 2.10 m i dubine 0,20 m. * Bazen je podijeljen na šest zona (skica bazena je u prilogu propozicija). * takmičenje se vrši prema datim uputama u opštim odredbama.

21

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine Vrednovanje: a) SLOŽENOST I DIZAJN MODELA= 10 bodova b) USPJEŠNOST POGAĐANJA CILJA: I zona= 70 bodova; II zona= 50 bodova; III zona= 30 bodova; IV zona= 20 bodova; V zona= 10 bodova; c) VRIJEME: I vrijeme 20 bodova, II vrijeme 15 bodova, III vrijeme 10 bodova, IV vrijeme 5 bodova, V vrijeme 2 boda, VI i dalje 0 bodova. RC modeli brodova * RC brodomodel je na pogon elektromotorom, čiji pogonski napon ne prelazi 12 V * Model je vlastite izrade i slobodne konstrukcije, dužine do 600 mm. * Elektromotor, prijenosi, baterije i RC uređaji mogu biti tvornički. * Model ima oznaku - inicijale autora i naziv modela. * Startanje modela je sa startne pozicije širine 50 cm. * Pogađanje cilja u plovnoj stazi - bazenu. Bazen je pravouglog oblika, dužine 10,0m, a širine 2.10 m i dubine 0,20 m; *Takmičenje s vrši prema datim uputama u opštim odredbama * Bazen je podijeljen na šest zona (skica bazena je u prilogu propozicija) Vrednovanje: a) SLOŽENOST I DIZAJN MODELA= 20 bodova b) USPJEŠNOST VOŽNJE Uspješna vožnja bez kontakta sa bovama i bočnim stranicama 70 bodova Svaki kontakt sa bovom ili stranicom minus 2 boda c) VRIJEME: I vrijeme 10 bodova, II vrijeme 8 bodova, III vrijeme 6 bodova, IV vrijeme 4 boda, V vrijeme 2 boda, VI i dalje 0 bodova.

22

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine 3. AVIOMODELI: a) Makete aviona b) Sobni modeli c) Modeli jedrilica A-1 (F1H) i A-2 (F1A) d) RC aviomodeliMaketa aviona: * Rad predstavlja model postojećeg, nekadašnjeg ili budućeg tipa aviona, donosno jedrilice. * Uz rad se dostavlja tehnička dokumentacija, slika - crtež (ukoliko postoji) karakteristike stvarnog aviona ili jedrilice i naljepnica. * Model mora biti vlastite izrade. * Rad može biti pojedinačan ili grupni * Dimenzije modela - makete ne mogu biti veće od 500x500 mm Vrednovanje; * Jedan rad može maksimalno dobiti 100 bodova. * Elementi ocjenjivanja navedeni u tabeli... Elementi ocjenjivanja makete aviona Idejno rješenje Max do 20 bodova

Tehničko rješenje Max do 20 bodova

Tehnička dokumentacija

Tačnost, preciznost i estetski izgled

Složenost rada

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Max do 20 bodova

Sobni model aviona * Takmičenje se obavlja u sali. * Modeli su slobodne konstrukcije. *Takmičenje s vrši prema datim uputama u opštim odredbama * Sobni model aviona ima maximalne dimenzije raspona krila 350mm; Vrednovanje: a) SLOŽENOST I DIZAJN MODELA do 10 bodova b) VRIJEME: Vrijeme se mjeri dok traje let. Najbolje postignuto vrijeme dijeli se sa 90, a dobijenim koeficijentom dijele se ostali rezultati i dobija plasman. Takmičar može maksimalno osvojiti 100 bodova.

23

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine Takmičarski modeli A-1 (F1H) i A-2 (F1A) * Takmičenje se obavlja na otvorenoj livadi ili stadionu ili u sali bacanjem modela rukom. * Modeli su slobodne konstrukcije i vlastite izrade. * Na startnom užetu ispod alke za kačenje modela nalazi se crvena zastavica dimenzija 300 x 150 mm, odnosno 3,5 dm2 * Jedrilice bez elektro ili SUS motora startaju sa padine ili se izvlače na visoki start užetom ili silkom i sl.dužina sajle je do 30m. * Takmičenje se vrši prema datim uputama u opštim odredbama Vrednovanje: a) SLOŽENOST I DIZAJN MODELA=10 bodova b) VRIJEME: Svaka sekunda leta 1 bod, maximalnih 90, prema čemu, takmičar može osvojiti najviše 100 bodova RC aviomodeli * Takmičari slobodno biraju kategoriju modela sa elektro ili SUS motorom. Za izradu elektromotora se koriste tipovi od 280 do 500, a za ugradnju SUS motora koriste se veličine 0,6 ccm do 3,5 ccm. * Raspon krila ne smije biti veći od 1600mm. * Modeli su slobodne konstrukcije i vlastite izrade. * Takmičenje se održava na letjelištu, otvorenoj livadiili stadionu * Startanje modela sa elektro ili SUS motorom vrši se sa ruke ili sa tla. * Takmičenje se vrši prema datim uputama u opštim odredbama. Vrednovanje: a) SLOŽENOST I DIZAJN MODELA do 10 bodova b) VRIJEME: Svaka sekunda leta 1 bod, a maksimalno se može osvojiti 90 bodova Takmičar može maksimalno osvojiti 100 bodova.

24

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine 4A. RAKETNI MODELI * Model rakete S-4-B mora biti vlastite izrade. Model sa tehničkom dokumentacijom takmičar predaje ocjenjivačkom žiriju radi uvida u model i radi vrednovanja kvaliteta rada prije lansiranja. Model mora odgovarati sljedećim zahtjevima: konstrukcija mora biti od drveta, papira, gume, lomljive plastike ili sličnog materijala bez bitnijih metalnih dijelova. Model u klasi S-1, S-2, S-3, S-4 i S-6 (ali ne i S-5) moraju imati minimalni prečnik 18mm zatvorene konstrukcije najmanje 50% dužine tijela, osim u slučaju S-5 gdje minimalni prečnik zatvorene konstrukcije mora biti 18mm na 20% dužine tijela, atestiranim motorom 5Ns. * Mjerenje leta rakete vrši se od polijetanja modela s rampe do završetka leta. Takmičar ima pravo na dva starta, a vrednuje se vrijeme boljeg uspjelog leta. * Ocjenjivački žiri neće dozvoliti lansiranje rakete ukoliko procijeni da model ne zadovoljava sigurnosne uslove lansiranja. * Prilikom predavanja modela i tehničke dokumentacije žiriju, takmičar prijavljuje i elemente radnji koje će uređaj na modelu inicirati u toku leta. * Neprijavljeni elementi radnji neće se uzimati u obzir. Let rakete se može ponoviti jedino kada otkaže motor. * Takmičari su dužni da se pridržavaju “Kodeksa bezbjednosti raketnog modelarstva” i “Pravila gradnje i lansiranja raketnih modela”. * Poligon gdje se nalazi lansirna rampa mora biti ograđen providnom, dovoljno jakom i gustom mrežom, tako da je raketa ne može probiti, a njena visina i prečnik su 2m. Lansiranje vrši takmičar, a po potrebi i njegov pomoćnik. Let rakete se priznaje ako se raketa vrati sa otvorenim padobranom. Vrednovanje: a) SLOŽENOST I DIZAJN MODELA do 10 bodova b) VRIJEME: Svaka sekunda leta 1 bod, a maksimalno se može osvojiti 90 bodova. Takmičar može maksimalno osvojiti 100 bodova

25

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine 4B. RAKETOPLANI * Takmičari su dužni poštovati I pridržavati se pravila, kodeksa i uslova izrade i startanja kao i kod raketnih modela. * Raketoplani u kategoriji S4B (2,51 - 5,00 Ns- mini raketni motori), slobodne konstrukcije sa parametrima navedene kategorije. * Startanje se izvodi sa startne rampe minimalne dužine 1000 mm. * Takmičar obavezno prije startanja fiksira vidljivu traku oko tijela motora. Minimalna dimenzija trake je 25x300 mm (potrebno je voditi računa da motor ne ispadne prije starta iz tijela baldahina), a u fazi izbacivanja trake ista se mora odmotati po cijeloj površini. U protivnom, start se ne priznaje. * Mjerenje vremena se vrši štopericom, a početak mjerenja vremena je od momenta ispaljenja do završetka trajanja leta, odnosno maksimalnih 90 sekundi leta. Vrednovanje: a) SLOŽENOST I DIZAJN MODELA do 10 bodova b) VRIJEME: Svaka sekunda leta 1 bod, a maksimalno se može osvojiti 90 bodova. Takmičar može maksimalno osvojiti 100 bodova

Kodeks bezbjednosti raketnog modelara: Da bi se izbjegle nezgode u radu sa raketnim i modelima raketoplana takmičari su obavezni da se pridržavaju sljedećih odredaba: * Pridržavaću se pravilnika o radu sa raketama i raketoplanima. * Neću izrađivati vlastito gorivo. * Neću praviti sopstvene raketne modele i koristiću isključivo tvornički proizvedene raketne motore koji ne zahtijevaju pripremu goriva. * Moji raketni motori neće imati glave za punjenje eksplozivnim materijalima. * Pažljivo ću rukovati raketnim motorima. * Moji raketni motori neće imati bitnih metalnih dijelova. * Moji raketni motori će imati uređaj za bezbijedan povratak na zemlju kako bi bili sposobni da ponovo lete (padobran i stimer). * Lansiraću svoje modele pod neposrednim nadzorom odraslih osoba (instruktor, mentor, nastavnik) na otvorenom prostoru, daleko od zgrada, drveća i električnih vodova. * Koristiću sistem za električno paljenje, a upaljač ću staviti u motor neposredno pred lansiranje. * Koristiću lanser čiji uglovi ne mogu odstupiti od vertikale više od 30 stepeni. * Raketnim modelima neću gađati ciljeve na zemlji ili u zraku. * Neću lansirati raketne i modele raketoplana pri vjetru ili lošoj vidljivosti. * Neću učestvovati ni u čemu što može ugroziti mene i bilo koga drugog.

26

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine 5. ZMAJEVI * Takmičari donose zmajeve vlastite izrade, slobodne konstrukcije, sa jednom ili sa dvije komande za akrobacije. * Takmičenje se sastoji iz leta i elemenata leta zmaja. *Takmičenje se vrši prema datim uputama u opštim odredbama * Vrijeme leta se računa od momenta odvajanja zmaja od startne podloge do prizemljenja. Vrednovanje: a) SLOŽENOST I DIZAJN MODELA do 10 bodova b) VRIJEME: Svaka sekunda leta 1 bod, a maksimalno se može osvojiti 70 bodova. Elementi leta zmaja do 20 bodova. Takmičar može maksimalno osvojiti 100 bodova. 6 BALONI * Takmičari donose balone vlastite izrade, slobodne konstrukcije. * Takmičenje se sastoji iz leta balona. *Takmičenje se vrši prema datim uputama u opštim odredbama * Vrijeme leta se računa od momenta odvajanja balona od startne podloge do prizemljenja. Takmičar ima pravo na pomoć jedne ili više osoba pri startanju balona. Vrednovanje: a) SLOŽENOST I DIZAJN MODELA do10 bodova b) VRIJEME: Svaka sekunda leta 1 bod, a maksimalno se može osvojiti 90 bodova. Takmičar može maksimalno osvojiti 100 bodova.

27

Smotre naučno-tehničkog mladihBosne Bosnei Hercegovine i Hercegovine Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva stvaralaštva mladih 7. RADIO-ORJENTACIJA Organizacija takmičenja * Takmičenje se odvija na frekvencijskom području 3.5MHz uz poštivanje raspodjele koju je odredio 1. Region IARU. Koriste se predajnici snage do 50mW s vrstom emisije A1A. Antena je vertikalno polarisana i dužine 2 do 5 metara. Brzina kojom se emituje pozivna oznaka je između 30 i 50 znakova u minuti. * Takmičenje se odvija pod nadzorom sudijskog žirija, kojeg čine: glavni sudac, koji je i njegov predsjednik, dva sudca na stazi i sudci kod pojedinog predajnika. Organizator prije početka takmičenja određuje i objavljuje imena članova sudijskog žirija. * Glavni sudac određuje mjesto na kojem će se organizirati takmičenje. * Takmičenje se u pravilu organizira na školskom igralištu koje može biti asfaltirano ili travnato, odnosno na nekom drugom prikladnom terenu veličine 20 x 50 m ili većem. * Pola sata prije samog takmičenja ždrijebom se izvlače startni brojevi takmičara (redoslijed startanja). * Prije početka takmičenja, svi takmičari odlažu svoje radiogoniometre na mjesto koje odredi organizator. * Na terenu bez prepreka postavlja se tri do pet predajnika male snage. * Svi predajnici emitiraju na istoj frekvenciji jedan po jedan. * Razmak između pojedinih predajnika je od 10 do 100 metara. * Prvi predajnik emituje neprekidno Morseovim kodom seriju slova E (jedna tačkica); drugi predajnik emituje neprekidno Morseovim kodom seriju slova I (dvije tačkice); treći predajnik emituje neprekidno Morseovim kodom seriju slova S (tri tačkice); četvrti predajnik emituje neprekidno Morseovim kodom seriju slova A (jedna tačkica i jedna crtica); peti predajnik emituje neprekidno Morseovim kodom seriju slova R (jedna tačkica, jedna crtica i jedna tačkica). * Oko svakog predajnika postavlja se na tlu plastična traka ili trag kredom u prahu (gipsom), tako da se formira krug polumjera 1,5 metara (promjer 3m) sa antenom u središtu). * Start ima oblik kruga promjera 1 metar i označeno je plastičnom trakom ili kredom u prahu (gipsom). * Na znak sudca na stazi, sudac kod predajnika uključuje i isključuje predajnik. * Svakom takmičaru vrijeme traženja predajnika ograničeno je na 10 minuta, ukoliko je staza dužine do 300 metara. U drugim slučajevima organizator sa glavnim sudcem određuje vremensko ograničenje prema dužini staze Kada je takmičari na startnom mjestu, na oči stavlja posebne neprozirne naočale (može i povez za oči) koje osigurava organizator i na znak sudca na stazi okreće se nekoliko puta oko vlastite osi kako bi izgubio osjećaj za svoj položaj u prostoru. Nakon toga stavlja slušalice na uši i uključuje radio goniometar.

28

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine * Istovremeno se uključuje startni sat i prvi predajnik. Takmičari od tog trenutka ima 30 sekundi vremena za ugađanje frekvencije i pripremu za start, te on na uzvik sudca „SAD“ kreće, a time i mjerenje vremena. Sudac na stazi dovodi slijedećeg takmičara na startno mjesto odmah poslije starta prethodnog takmičara. * Sudac na stazi mora pratiti takmičara krećući se paralelno s njim na razmaku do 1 metar rame do ramena. Sudac se ne smije kretati ispred takmičara. * Vrijeme se mjeri neprekidno od trenutka starta do (znak startnog sata) do ulaska u krug oko zadnjeg (ciljnog) predajnika. Glavni sudac mora mjeriti i prolazna vremena takmičara kod svakog predajnika u svrhu određivanja rezultata. * Kada takmičar stupi u označeni krug ili stopalom stane na crtu, isključuje se prvi predajnik, a na znak sudca na stazi uključuje slijedeći predajnik. * Takmičar nastavlja kretanje u smjeru uključenog predajnika i kada stupi u označeni krug ili stopalom stane na crtu oko predajnika, on se isključuje, a na znak suca uključuje se slijedeći predajnik i tako redom do posljednjeg predajnika. * U slučaju kvara radio goniometra, takmičar završava takmičenje. Plasman se u tom slučaju određuje prema broju do tada pronađenih predajnika. U koliko takmičar nije stigao do prvog predajnika glavni sudac mu može omogućiti novi start s drugim uređajem, ako se utvrdi da je radiogoniometar neispravan. * Kada takmičar stupi u označeni krug zadnjeg (ciljnog) predajnika, zaustavlja se zaporni sat i očitava postignuto vrijeme. * Sudac na stazi koji prati takmičara, ne smije mu ni koji način pomagati. Prilikom ulaska takmičara u krug oko predajnika zaustavlja ga uzvikom „STOP“ ili rukom. U koliko takmičaru prijeti opasnost da naleti na prepreku, sudac na stazi ga zaustavlja rukom i uzvikom „STOP KOREKCIJA“ na 10 minuta, ukoliko je staza dužine do 300 metara. U drugim slučajevima organizator sa glavnim sudcem određuje vremensko ograničenje prema dužini staze. * Kada je takmičari na startnom mjestu, na oči stavlja posebne neprozirne naočale (može i povez za oči) koje osigurava organizator i na znak sudca na stazi okreće se nekoliko puta oko vlastite osi kako bi izgubio osjećaj za svoj položaj u prostoru. Nakon toga stavlja slušalice na uši i uključuje radio goniometar. Istovremeno se uključuje startni sat i prvi predajnik. Takmičar od tog trenutka ima 30 sekundi vremena za ugađanje frekvencije i pripremu za start, te on na uzvik sudca „SAD“ kreće, a time i mjerenje vremena. Sudac na stazi dovodi slijedećeg takmičara na startno mjesto odmah poslije starta prethodnog takmičara. * Sudac na stazi mora pratiti takmičara krećući se paralelno s njim na razmaku do 1 metar rame do ramena. Sudac se ne smije kretati ispred takmičara.

29

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine * Vrijeme se mjeri neprekidno od trenutka starta do (znak startnog sata) do ulaska u krug oko zadnjeg (ciljnog) predajnika. Glavni sudac mora mjeriti i prolazna vremena takmičara kod svakog predajnika u svrhu određivanja rezultata. * Kada takmičar stupi u označeni krug ili stopalom stane na crtu, isključuje se prvi predajnik, a na znak sudca na stazi uključuje slijedeći predajnik. * Takmičar nastavlja kretanje u smjeru uključenog predajnika i kada stupi u označeni krug ili stopalom stane na crtu oko predajnika, on se isključuje, a na znak suca uključuje se slijedeći predajnik i tako redom do posljednjeg predajnika. * U slučaju kvara radio goniometra, takmičar završava takmičenje. Plasman se u tom slučaju određuje prema broju do tada pronađenih predajnika. U koliko takmičar nije stigao do prvog predajnika glavni sudac mu može omogućiti novi start s drugim uređajem, ako se utvrdi da je radiogoniometar neispravan. * Kada takmičar stupi u označeni krug zadnjeg (ciljnog) predajnika, zaustavlja se zaporni sat i očitava postignuto vrijeme. * Sudac na stazi koji prati takmičara, ne smije mu ni koji način pomagati. Prilikom ulaska takmičara u krug oko predajnika zaustavlja ga uzvikom „STOP“ ili rukom. U koliko takmičaru prijeti opasnost da naleti na prepreku, sudac na stazi ga zaustavlja rukom i uzvikom „STOP KOREKCIJA“. Vrednovanje - Plasman Postignute neslužbene rezultate objavljuje predsjednik sudijskog žirija nakon što svi sudionici obave takmičenje. Rang lista takmičara radi se prema postignutom vremenu, tako da je najbolji onaj takmičar koji je za obilazak predajnika trebao najmanje vremena. Takmičaru koji je prekoračio vremensko ograničenje, plasman se određuje prema broju pronađenih predajnika i postignutom vremenu kod zadnjeg pronađenog predajnika. Takmičari se boduju tako što prvoplasirani dobije 100 bodova, a svaki slijedeći po dva boda manje. Ako dva takmičara dijele isto mjesto, dobijaju isti broj bodova komisija odlučuje i daje prednost jednom, a naredni takmičar dobija četiri boda manje. Ostale odredbe Broj takmičara određuje se sukladno s Pravilima za organiziranje i provođenje takmičenja mladih tehničara u Bosni i Hercegovini. Eventualna žalba mora se u pismenom obliku izraziti predsjedniku sudijskog žirija u roku od pola sata nakon objavljivanja neslužbenih rezultata, a žalbu rješava sudijski žiri. Odluka sudijskog žirija je konačna. Nakon isteka vremena od 30 minuta od objave neslužbenih rezultata i rješavanja eventualnih žalbi, rezultati postaju službeni. Svaki takmičar se natječe na vlastitu odgovornost. U slučaju ozljede takmičar ne može tražiti odštetu od organizatora takmičenja. 30

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine 8. ROBOTI: a) Trka autonomnih robota b) Trka robota vođenih računarom 8A. Utrka autonomnih robota * Model autonomnog robota je na električni pogon, čiji pogonski napon ne prelazi 24 V. * Model autonomnog robota mora biti vlastite izrade takmičara, a izrađeni mogu biti od različitih dijelova - elemenata, dijelova konstruktorskih kutija (Lego, Mehano, Fischertechnik,i dr.) Kao i drugih materijala. * Model je slobodnog izgleda, a maksimalna dužina robota može biti 600 mm, a širina 300 mm. Na vidnom mjestu modela obavezno mora stajati oznaka ili inicijali takmičara ili naziv modela. * Autonomni roboti kreću se zadanom stazom (labirintu). Roboti ne smiju biti povezani sa računarom, niti se za njihovo vođenje može koristiti bilo kakav uređaj za daljinsko navođenje . *Svaki takmičar ima pravo da robota pusti dva puta u dvije vožnje stazom. Prije i poslije vožnji dozvoljeno je podešavanje robota na takmičarskoj stazi. Nakon dvije vožnje mijenja se izgled staze i roboti voze drugu seriju od po dvije vožnje. * Takmičenje se sastoji iz kretanja robota kroz zadanu stazu. Vrednovanje: a) KONSTRUKCIJA MODELA do 10 bodova. b) USPJEŠNOST SAVLADAVANJA STAZE do 90 bodova. Takmičar može maksimalno osvojiti 100 bodova. 8B. Utrka robota vođenih računarom * Model navođenog robota je na električni pogon,čiji pogonski napon ne prelazi 24V. * Model robota navođenog računarom mora biti vlastite izrade takmičara, a izrađeni mogu biti od različitih dijelova - elemenata, dijelova konstruktorskih kutija (Lego, Mehano, Fischertechnik,i dr.) kao i drugih materijala. * Model je slobodnog izgleda, a maksimalna dužina robota može biti 600 mm, a širina 300 mm. Na vidnom mjestu modela obavezno mora stajati oznaka ili inicijali takmičara ili naziv modela. * Takmičenje se sastoji iz vođenja robota po stazi sa preprekama, uz pomoć programa u memoriji računara. Pri navođenju robot i računar mogu biti povezani kablom proizvoljne dužine. * Izgled staze koju navođeni roboti moraju da savladaju biće poznata pred samo takmičenje. * Svaki takmičar ima pravo na dva puta po dvije vožnje robota stazom, a prije i između vožnji dozvoljeno je podešavanje robota po takmičarskoj stazi. * Nakon prve dvije vožnje vrši se izmjena izgleda staze, nakon koje takmičari navode robote računarom u drugoj seriji.

31

Smotre naučno-tehničkog mladihBosne Bosnei Hercegovine i Hercegovine Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva stvaralaštva mladih Vrednovanje: a) KONSTRUKCIJA MODELA do 10 bodova; b) KVALITET PROGRAMA-PROGRAMIRANJE do 50 bodova c) USPJEŠNOST SAVLADAVANJA STAZE do 40 bodova. Takmičar može maksimalno osvojiti 100 bodova. 9. OSTALO Radovi pedagoga tehničke kulture- Unapređenje nastave osnovi tehnike, tehnička kultura i tehnički odgoj; Prezentacija vlastitih tehničkih dostignuća * Pedagozi tehničke kulture mogu učestvovati u sljedećim disciplinama: a) Obrada nastavne jedinice iz OT; TK i TO. b) Obrada nastavne jedinice uz pomoć računara. c) Nacrt radnih vježbi za nastave tehničkog odgoja i za sekcije u okviru klubova mladih tehničara. d) Maketa ili model radnih vježbi za nastavu tehničkog odgoja i KMT-a. * Pedagog ima pravo takmičenja u jednoj od ponuđenih disciplina i takmiči se sa jednim radom. * Rangiranje se vrši prema osvojenom broju bodova, koji maksimalno može biti 50 i dodjeljuje se priznanje za osvojena prva tri mjesta * Uz rad (model ili maketu) obavezno se dostavlja tehnička dokumentacija urađena na računaru ili rukom. Tekstualna objašnjenja obavezno moraju biti prekucana. * Obrada nastavnih jedinica takođe mora imati prekucanu ili isprintanu dokumentaciju u formi nastavne pripreme. * Radovi na sebi moraju sadržavati etiketu ili naljepnicu sa podacima o mentoru ( ime i prezime, škola, kanton- region i naziv discipline “Radovi pedagoga tehničke kulture - unapređenje nastave OT; TK i TO) * Pedagog čiji se rad ne odnosi na unapređenje nastave OT; TK ili TO, nego drugog nastavnog predmeta (npr. informatika; fizika...) biće diskvalifikovan! Vrednovanje: a) Tehnička dokumentacija ili priprema do 50 bodova; b) Metodičko-didaktički pristup radu do 50 bodova.

Komisija za obradu podataka će izrangirati škole u ukupnom plasmanu, a na osnovu broja bodova (ekipne i pojedinačne discipline) i shodno ostvarenom plasmanu, dodijeliti: zlatni, srebreni i brončani točak tehnike za tri prvoplasirane škole. Sve škole učesnice državne smotre će dobiti diplomu/zahvalnicu/ točak tehnike za učešće na državnoj smotri.. U skor bodova kod rangiranja škola biti će uvršteni bodovi osvojeni u svim disciplinama, osim radova pedagoga tehničke kulture

32

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine PRIJAVE: * Prijave za državnu smotru moraju biti dostavljene najkasnije do 10.05.2017. godine. Dostavljaju se isključivo na obrascu koje propisuje Udruženje za naučno tehnički odgoj mladih u Bosni i Hercegovini. * Prijave se ovjeravaju pečatom i potpisom kantonalnih udruženja za naučnotehnički odgoj mladih u kantonima-regionima gdje su registrovani ili pedagoga tehničke kulture. * Prijave moraju biti otkucane na računaru ili na pisaćoj mašini. Za eventualne greške pri ispisu diplome prouzrokovane vašim neuredno ili netačno popunjenim prijavama, sami snosite odgovornost. * Nepotpune i neblagovremeno upućene prijave neće se uzimati u obzir. * Obavezno se uz prijave dostavljaju uredno popunjeni podaci za sve takmičare koji prema Propozicijama imaju pravo direktnog učešća na smotri što podrazumijeva: ime i prezime; starosnu dob; razred i spolnu pripadnost; Pravo plasmana na smotru višeg nivoa, imaju takmičari/ekipe koji su svojim rezultatima stekli pravo plasmana na viši nivo, a prema ključu za ekipe iz kantona/regija o kojima propisuju ove propozicije). Discipline u kojima takmičari imaju pravo direktnog učešća na smotri su: 1. Praktičan rad (testovi); (pet (5) takmičara); 2. Primjena računara u tehnici; 3. Automatika i robotika; 4. Takmičarski automodel; 5. Takmičarski auto-RC model; 6. Takmičarski brodomodel; 7. Takmičasrki brodomodel RC; 8. Takmičasrki aviomodel-jedrilice; 9. Takmičarski avimodel-RC model; 10. Takmičarski avimodel-sobni model; 11. Takmičarsk model rakete; 12. Takmičarski model raketoplana; 13. Takmičarski model zmaja; 14. Takmičarski model balona; 15. Takmičarski model samohodnog/autonomnog robota (jedan (1) takmičar); 16. Takmičarski model robota navođenog računarom (jedan (1) takmičar); 17. Takmičar za radioorjentaciju; Završno sa rednim brojem 17 (sedamnaes) takmičarskih disciplina; ukupno 21 (dvadeset i jedan) takmičar! BEZBJEDNOST UČENIKA Svaka ekipa/škola obavezno ima vođu ekipe/takmičara - odraslu osobu koja se u svakom pogledu stara za članove ekipe i koja je odgovorna za njihovu bezbjednost. Na sportsko-tehničkim natjecanjima, gdje postoji mogućnost povreda, organizator propisuje i obezbjeđuje MJERE ZAŠTITE.

33

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

Shema staze za automodele bez ‘’RC’’ uređaja

III

II

40

40

50

BODOVANJE: MODEL - DO 10 BODOVA II

III

40

40

ZONA: I - 70 BODOVA II - 50 BODOVA III - 30 BODOVA IV - 20 BODOVA NIJE KRENUO - 0 BODOVA

Zona IV

VRIJEME: I 20 BODOVA II 15 BODOVA III 10 BODOVA IV 5 BODOVA V 2 BODA

Dužina bazena 1000 cm

500 cm

Zona

210 I

MARKIRANJE STAZE ZONA: I - BIJELO II - CRNO III - CRVENO IV - ZELENO

NAPOMENA: Markiranje staze vrši se samoljepljivom PVC trakomu navedenim bojama. Sve mjere su u centimetrima. 80

START 50

80

210

34

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

Shema staze za automodele sa ‘’RC’’ uređajem

150

BODOVANJE: MODEL - DO 20 BODOVA VOŽNJA max 70 BODOVA

MARKIRANJE STAZE: - širina takmičarske staze je 40 cm 250

Dužina bazena 1000 cm

300

300

VRIJEME: I 10 BODOVA II 8 BODOVA III 6 BODOVA IV 4 BODOVA V 2 BODA SVAKO GAŽENJE LINIJE MINUS 2 BODA

- sve mjere su u cm

START 200

NAPOMENA: Markiranje staze vrši sesamoljepljivom PVC trakomu različitim bojama.

35

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

ZMAJEVI

Vertikalna osmica

Vijuganje

BODOVANJE: - jedan najbolji let - vrijeme leta od odvajanja sa startne podloge do prizemljenja

BODOVANJE: MODEL - DO 10 BODOVA Kruženje

VRIJEME: svaka sekunda leta 1 bod MAKSIMALNO 70 bodova

NAPOMENA:

Vrednuju se elementi leta prikazani na slici. Maksimalno se može osvojiti 20 bodova za elemente leta. Vijuganje

36

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

Shema staze za brodomodele bez ‘’RC’’ uređaja

250 cm

50

II

III

40

30

ZONA: I - 70 BODOVA II - 50 BODOVA III - 30 BODOVA IV - 20 BODOVA V - 10 BODOVA VI - 5 BODOVA NIJE KRENUO - 0 BODOVA VRIJEME: I 20 BODOVA II 15 BODOVA III 10 BODOVA IV 5 BODOVA V 2 BODA

Zona V

250 cm

II 40

MARKIRANJE STAZE ZONA: I - BIJELO II - CRNO III - CRVENO IV - ZELENO V - ŽUTO VI- BEZ MARKIRANJA

Zona VI

Dužina bazena 1000 cm

250 cm

III 30

BODOVANJE: MODEL - DO 10 BODOVA

Zona IV

Zona

210 I

NAPOMENA: Markiranje bazena vrši se samoljepljivom PVC trakomu navedenim bojama.

80

START 50

80

Sve mjere su u centimetrima.

210

37

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

Shema bazena za brodomodele sa ‘’RC’’ uređajem

BODOVANJE: MODEL - DO 20 BODOVA 200

VOŽNJA MAX 70 BODOVA

Bova 3 Žuta

VRIJEME: I 10 BODOVA II 8 BODOVA III 6 BODOVA IV 4 BODOVA V 2 BODA

Dužina bazena 1000 cm

300

Svaki dodir bove ili stranice minus 2 boda

300

Bova 2 Bijela

NAPOMENA:

Bova 1 Crvena

- Dubina bazena je bar 20 cm.

200

- Bove su lopte ili baloni prečnika 15 - 20 cm. - Sve mjere su u cm. 80

START 50

80

210

38

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

ORGANIZACIJA PROSTORA ZA TAKMIČENJE AUTO - MODELA, AVIO - MODELA I BRODO - MODELA

OBJAŠNJENJE PROPOZICIJA Poz. 1 Markiranje staze za auto - modele bez ’’RC’’ uređaja (dimenzije date u propozicijama - shema staze; markiranje se vrši samoljepljivom krep trakom širine 5 cm; ispis ‘’START - CILJ’’ odnosno bodovne zone izvesti širokom alkoholnim ‘’ permanent’’ markerom crvene boje). Poz. 2 Markiranje staze za auto - modele sa ’’RC’’ uređajem (dimenzije date u propozicijama - shema staze; markiranje i označavanje kao kod Poz.1). Poz. 3 Natpis - KMT - škole i takmičarska disciplina (papir žuti A-4 fiksiran na klupama takmičara - prema disciplinama). Poz. 4 Postavka stubova - graničnika sa gajtanom za markiranje zona (shema data u prilogu prema disciplinama; organizacija prema shemama za auto, avio i brodo - modele). Poz. 5

Bazen za startanje brodo - modela (dovoz, montaža, punjenje vodom)

Poz. 6 Postavka bova u bazen za RC brodo -modele (pozicije, broj, veličina bova data u shemi). Poz. 7 Postavka školskih klupa za takmičare i žiri (prema disciplinama datih u shemi). Poz. 8

Izrada akreditacija za takmičare (izrada prema propozicijama).

Poz. 9

Izrada akreditacija za žiri (izrađuje organizator smotre).

Poz. 10 Takmičarske liste (članovi žirija dobivaju ispisane liste). Poz. 11 Štoperica (svaki član žirija donosi ličnu štopericu) Poz. 12 Dežurni - redar (obavezno prisustvo na pozicijama prema datim shemama).

*) Autor postavke organizacije prostora: Vjenčeslav Kukić

39

ČUNJEVI

PUBLIKA

40

ŽIR

I

TAKMIČARI

ULAZ

REDAR

ORGANIZACIJA PROSTORA ZA AUTO - MIODELE MAKETE MOTORNIH VOZILA - TAKMIČARSKI MODELI . ‘’RC’’ MODELI

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

TAKMIČARI

PUBLIKA

ŽIRI

ORGANIZACIJA BAZENA ZA BRODO - MODELE (TAKMIČARSKI MODELI)

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

REDAR

ULAZ

41

TAKMIČARI

PUBLIKA

ŽIRI

ORGANIZACIJA BAZENA ZA BRODO - MODELE (SA ‘’ RC ‘’ UREĐAJEM)

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

REDAR

ULAZ

42

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

ORGANIZACIJA PROSTORA ZA AVIO - MODELE

Natpisi (poz 3)

Poz 7

TAKMIČAR

ŽIRI Poz 7

43

(MAKETE AVIONA - SOBNI MODELI - MODELI JEDRILICA A-1, I A -2 RC MODELI) * Postavka klupa za takmičare i žiri(poz 7) * Natpisi na klupama takmičara (poz 3) Stubovi sa gajtanom (poz 4) * Redar (poz 12) * Stubovi sa gajtanom (poz 4)

REDAR

SOBNI MODEL

Poz 12

ULAZ

TAKMIČARI

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

IZGLED I DIMENZIJE ČUNJEVA I ZAŠTITNE OGRADE

50

150

700

Poz 4

Ø400 1500

1500

56. SMOTRA NAUČNO-TEHNIČKOG STVARALAŠTVA MLADIH BiH Disciplina: Naziv rada: Autor(i): Mentor(i): Škola: Mjesto:

Naljepnica treba da ima predloženi izgled i moraju biti popunjeni svi traženi podaci 44

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

56. SMOTRA NAUČNO-TEHNIČKOG STVARALAŠTVA MLADIH BiH Takmičar: _______________________________ Mentor: _________________________________ Kanton: _________________________________ Škola: __________________________________ Disciplina: _______________________________

PRIMJEDBE NA ŽIRIRANJE

Žalbeni list

Smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

56. SMOTRA NAUČNO-TEHNIČKOG STVARALAŠTVA MLADIH BiH Takmičar: Mentor: Kanton: Škola: M.P Akreditacija treba da ima predloženi izgled i mora biti ovjerena pečatom škole.

Dobro došli mladi tehničari, mentori i nastavnici tehničkog odgoja na

56. Smotru naučno tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

Izdavač: Udruženje za naučno-tehnički odgoj mladih u BiH REDAKCIJA:

Bilten je upisan u evidenciju glasila Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta 9.11.1994. godine pod rednim brojem 46.100

45

56. Smotra naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine

Related Documents

Knjizevna Smotra
March 2021 0
2017-guia.pdf
January 2021 0
Kyb 2017
January 2021 4
September 2017
March 2021 0
December 2017
March 2021 0
Kk-2017
February 2021 1