Seni Ragam Hias

  • Uploaded by: Nursafa Azmi
  • 0
  • 0
  • February 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Seni Ragam Hias as PDF for free.

More details

  • Words: 355
  • Pages: 46
Loading documents preview...
SEJARAH DAN APRESIASI SENI

Seni Ragam Hias

Seni Ragam Hias • Ornamen • Iaitu hiasan dalam seni kraf atau karya seni • Boleh diolah supaya rupanya menjadi pelbagai ragam. • Kebiasaannya khas untuk suatu unit budaya pada masa tertentu. • Merupakan karya seni rupa yang diambil pada motif flora,fauna,geometri, awan larat dan figuratif. • Fokus tajuk ini menjurus kepada pengangkutan, alat permainan rakyat dan alat domestik.

Contoh Seni Ragam Hias

Tenunan

Batik

Tekat

Ukiran kayu

Tembikar

Seni Ragam Hias Pengangkutan Antara jenis pengangkutan yang sering dikaitkan dengan seni ragam hias ialah:

Beca

Kereta Lembu

Perahu

Beca

Motif Flora

Ragam Hias Beca Fungsi Motif – menarik perhatian pengguna

Kereta Lembu

Ragam Hias Kereta Lembu • Motif Flora • Fungsi Motif : Sebagai hiasan

Perahu

• Perahu juga dikenali sebagai kolek /sekoci. • Perahu biasanya mempunyai hiasan ukiran kayu dan lukisan pada linggi, bangau, okok, caping atau koyan, cagak, dayung dan badan perahu.

Ragam Hias Perahu • Motif Flora

• Motif Fauna

• Motif Figuratif

• Fungsi Motif a) Simbolisme bagi nelayan yang mencari rezeki di laut. Ia juga dikaitkan dengan kelebihan dan kehandalan yang dimiliki oleh burung bangau yang boleh melihat dan meramal kawasan yang mempunyai banyak ikan. b) Mencantikkan perahu

Seni Ragam Hias Alat Permainan

Antara jenis alat permainan yang mempunyai seni ragam hias ialah:

Wau

Gasing

Congkak

Wau

• Motif Flora

• Motif Awan Larat

• Fungsi Ragam Hias a) penguasaan wilayah b) daya tarikan

Gasing

• Motif

• Fungsi Ragam Hias • Sebagai daya tarikan kepada pemain gasing

Congkak

• Motif Flora – daun

• Motif Awan Larat

• Fungsi Ragam Hias Menunjukkan kasta antara golongan bangsawan dengan rakyat marhaen.

Seni Ragam Hias Alat Domestik

Antara jenis alat domestik yang mempunyai seni ragam hias ialah:

Rehal

Kukuran Kelapa Acuan Putu Kacang

Jebak Puyuh

Rehal • Motif Kaligrafi

• Motif Flora

• Motif Geometri

• Fungsi Motif a) Sebagai hiasan

Jebak Puyuh

• Motif Awan Larat

• Motif Flora

• Fungsi Motif • Sebagai hiasan

Acuan Putu Kacang • Motif Flora

• Fungsi Motif a) Daya tarikan kepada pembeli kuih

Kukuran

Motif Flora

Motif Awan Larat

• Fungsi Motif : sebagai identiti masyarakat setempat

Related Documents

Seni Ragam Hias
February 2021 1
Tanaman Hias
January 2021 1
Ragam Islam Nusantara
January 2021 4
Seni Memahami.pdf
January 2021 1

More Documents from "sdnasrudi"

Seni Ragam Hias
February 2021 1
Pasak
February 2021 4
Sinopsis Sejarah Melayu
February 2021 1