Tema Familia

 • Uploaded by: Moruz Edward
 • 0
 • 0
 • February 2021
 • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Tema Familia as PDF for free.

More details

 • Words: 363
 • Pages: 2
Loading documents preview...
c  

Familia Motto: ,, Fiinta impersonala, fara gand intors asupra ei insasi, stapanita numai de sacrul egoism al familiei, mama era substanta activa in jurul careia luau infatisare palpabila, toare randuielile vietii.·· ( L. Blaga ) . Ca si tema copilariei sau iubirii, tema familiei ocupa un loc important in cadrul literaturii deoarece nu se poate concepe evolutia individului si formarea personalitatii umane fara suportul oferit de familie. Din punct de vedere sociologic, familia este considerata ,,unitatea sociala constituita din adulti si copii intre care exista relatii de aliatie naturala sau sociala indiferent de orice alte considerente·· ( Elisabeta Stanciulescu ² Sociologia educatiei familiare ). Tema familiei o regasim atat la autori din literatura universala cat si la cei din literatura romana. Ex: Balzac ² Comedia umana Gustav Flaubert ² Madame Bovary Stendhal ² Rosu si negru In literatura romana, primul autor care face o cronica de familie este Duiliu Zamfirescu in ,,Ciclul Comanestenilorµ alcatuit din romanele ,,Viata la taraµ , ,,Tanase Scatiuµ, ,,In razboiµ, ,,Indreptariµ, ,,Anna, ceea ce nu se poateµ. Mai ales in primele doua romane, autorul creeaza imaginea unei familii patriarhale, pastratoare a traditiei, inchegata in jurul

c  

boierului Dinu Murgulet. Moartea acestui personaj echivaleaza cu destramarea familiei si pierderea traditiilor. Istoria unui neam o face si Mihail Sadoveanu in trilogia ,,Fratii Jderiµ ( Ucenicia lui Ionut, Izvorul Alb,Oamenii Mariei Sale ). In acest roman, autorul se opreste asupra familei lui Manole Par -Negru poreclit Jderul care este unul dintre slujitorii ,,arsi de credintaµ a domnitorului Stefan cel Mare. Tot un roman de familie este si ciclul ,,Hallipilorµ al autoarei Hortensia Papadat Bengescu alcatuit din romanele ,,Fecioarele despletiteµ, ,,Concert din muzica de Bachµ, ,,Drumul ascunsµ, ,,Radaciniµ. In maniera moderna, autoarea prezinta degradarea unei famili i burgheze datorita bolilor psihice care afecteaza personajele in special cele feminine, care actioneaza contrar normelor etice comitand adulter, incest si provocand totodata moartea altor personaje. La George Calinescu, familia reprezinta un prete xt pentru a infatisa mediile sociale , pentru a infatisa o fresca a societatii romanesti de la sfarsitul secolului al XIX- lea si inceputul secolului XX. Ex: ,,Enigma Otilieiµ, ,,Cartea Nuntiiµ, ,,Bietul Ioanideµ.

Related Documents

Tema Familia
February 2021 0
Tema
February 2021 3
Familia Pdf
February 2021 1
Familia Herdelea
February 2021 1

More Documents from "Eva Manuel"