Phát Triển Ideas – Ielts Essay (1)

  • Uploaded by: Nguyen Hoang Nguyen
  • 0
  • 0
  • January 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Phát Triển Ideas – Ielts Essay (1) as PDF for free.

More details

  • Words: 778
  • Pages: 4
Loading documents preview...
IELTS TUẤN QUỲNH BASIC- WRITING

PHÁT TRIỂN BODY 1 – IELTS ESSAY

1/ Có nhiều lý do tại sao nhiều người thích đi du lịch. Một là, bởi vì du lịch giúp họ mở mang tầm mắt, nhiều người rất muốn được đi đến nhiều nơi. ………. Cụ thể là, du khách (travelers) sẽ có cơ hội để gặp được nhiều người, thưởng thức nhiều loại ẩm thực và tiếp xúc nhiều nền văn hoá khác nhau, điều này giúp họ làm giàu kiến thức về csong xung quanh. Thưởng thức nhiều loại đồ ăn: taste various foods = cuisines Meet new people Experience = be exposed to different cultures Enrich knowledge Have opportunities to do sth Broaden horizons Want to Like to: thích cái gì đó nhất thời, không chắc. Like V_ing: sở thích thực sự There are a number of reasons why people want to travel. (like travelling). First, since traveling helps them broadens people’s horizons, many people they want to travel to many places. In fact, travelers tourists will have opportunities to meet new people, taste various cuisines and experience different cultures ( be exposed to different cultures – dùng be bởi vì sau to) , which helps them enrich their knowledge. 2/ Có rất nhiều lý do tại sao internet có lợi. Một là, bởi vì con người có thể dùng internet có thể hỗ trợ con người trong việc tìm kiếm thông tin, người sử dụng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

1

IELTS TUẤN QUỲNH BASIC- WRITING

Cụ thể là chỉ cần với 1 thiết bị như 1 điện thoại, 1 máy tình kết nối với internet người sử dụng có thể truy cập vào rất nhiều website để lấy nhiều nguồn thông tin như là chính trị, khoa học mà không cần phải đi đến thư viện truyền thống, điều này giúp họ làm việc hiệu quả hơn. There are a number of reasons why the internet is has benefits ( is beneficial) . First, since the internet be able to can support people in searching information, users will save much more a great deal of time. Infact, with a divice, like a phone or a laptop connected with the internet, users may have access to many websites to get informations find many sources of information , such as politics, science without going to traditional libraries, which helps them work effectively. Support someone in doing sth Look for = search for Be benefical With a divice, like a phone connected with the internet Users. Have access to Many websites Get information Politics Science Without + V-ing Traditional = physical libraries Work ( adv) Effective (adj)  effectively 3/ Có nhiều thuận lợi cho khuynh hướng sinh con muốn. Một là, bởi vì nhiều cặp đôi trẻ muốn dành nhiều thời gian cho công việc, sinh con muộn là một lựa chọn. - Dành thời gian để làm việc và lấy lương cao hơn thay vì dành thời gian để chăm con 2

IELTS TUẤN QUỲNH BASIC- WRITING

- Cụ thể là Công việc sinh con mất rất nhiều thời gian, người trẻ muốn dành thời gian làm nhiều giờ hơn, cam kết hơn để có lương cao hơn ổn định cuộc sống 4/ Có nhiều bất lợi trong việc đi du học. Một là, bởi vì học sinh có thể gặp phải sốc văn hoá, họ sẽ cảm thấy bối rối. Cụ thể là sốc văn hoá, nhiều người xa lạ về công việc, cong người, nơi ở , phong tục tập quán. Con người Rất khó khăn để hoà nhập xã hội 5/ Có nhiều lý do tại sao người trẻ nên đi vào đại học. Một là, bởi vì đại học giúp sinh viên có thể kiếm được công việc lương cao, truy cập giáo dục đại học là một điều cần thiết. - Kiến thức chuyên ngành. Những loại kiến thức khó khăn phức tạp như là kiến thức về thiết kế, kỹ sư, toán học, khoa học. Từ đó nó giúp cho mình làm được những công việc phức tạp sau này như bác sĩ, khoa học, kỹ sư mà những công việc này nó giúp cho mình có địa vị xã hội. 6/ Có nhiều lý do tại sao con người nên hạn chế ăn đồ ăn nhanh. Một là, bởi vì đồ ăn nhanh gây hại cho sức khoẻ, tránh ăn đồ ăn nhanh quá nhiều là điều cần thiết. Cụ thể là đồ ăn nhanh chứa nhiều dầu mỡ, chất phụ gia, cholesteron. Các chất này gây ra các bệnh tim, tiểu đường, béo phì.

3

IELTS TUẤN QUỲNH BASIC- WRITING

4

Related Documents


More Documents from "Adalat Adel"